Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 2. mája 2013

(OR. en)

9212/2/13 REV 2

PRESSE 180

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie o zrušení trestu smrti v štáte Maryland v USA

Európska únia s potešením víta skutočnosť, že guvernér Martin O'Malley dnes podpísal právny predpis, ktorým sa ruší trest smrti v štáte Maryland.

Európska únia blahoželá guvernérovi, senátu a snemovni poslancov k tomuto historickému rozhodnutiu, ktorým sa Maryland stáva 18. štátom Spojených štátov, ktorý zrušil trest smrti.

Európska únia pevne dúfa, že toto rozhodnutie povzbudí ďalšie štáty USA, aby nasledovali tento príklad a pridali sa k rastúcemu národnému a celosvetovému hnutiu za zrušenie používania trestu smrti.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

_____________________

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar