Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 2 maja 2013 r. (06.05)

(OR. en)

9212/2/13 REV 2

PRESSE 180

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, w imieniu Unii Europejskiej w sprawie zniesienia kary śmierci w stanie Maryland w USA

Unia Europejska z wielkim zadowoleniem przyjmuje podpisanie dziś przez gubernatora Martina O'Malleya ustawy znoszącej karę śmierci w stanie Maryland.

Unia Europejska gratuluje gubernatorowi, Senatowi i Izbie Reprezentantów podjęcia tej historycznej decyzji o uczynieniu z Maryland osiemnastego stanu USA, w którym zrezygnowano ze stosowania kary śmierci.

Unia Europejska żywi głęboką nadzieję, że podjęcie tej decyzji zachęci pozostałe stany USA do pójścia za tym przykładem i do przyłączenia się do rozwijającego się w tym kraju i na całym świecie ruchu na rzecz zniesienia stosowania kary śmierci.

Kraj przystępujący: Chorwacja1; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, IslandiaSerbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

______________________

1 :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

:

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar