Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 2. mai 2013

(OR. en)

9212/2/13 REV 2

PRESSE 180

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt
Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus
surmanuhtluse kaotamise kohta
Marylandis Ameerika Ühendriikides

Euroopa Liit väljendab suurt heameelt selle üle, et kuberner Martin O’Malley kirjutas täna alla õigusaktile, millega kaotatakse surmanuhtlus Marylandi osariigis.

Euroopa Liit õnnitleb kuberneri, senatit ja esindajatekoda selle ajaloolise otsuse puhul, mis teeb Marylandist Ühendriikide 18. osariigi, kus surmanuhtlus on kaotatud.

Euroopa Liit loodab siiralt, et kõnealune otsus innustab ka teisi USA osariike järgima Marylandi eeskuju ja ühinema järjest hoogustuva liikumisega USAs ja maailmas surmanuhtluse kaotamise suunas.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik *, Montenegro *, Island+ ja Serbia *, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega..

______________________

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar