Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 2. maj 2013

9212/2/13 REV 2.

PRESSE 180

Erklæring fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, på Den Europæiske Unions vegne vedrørende afskaffelsen af dødsstraffen i Maryland, USA

Den Europæiske Union udtrykker stor tilfredshed med, at guvernør Martin O'Malley i dag har underskrevet en lov, der afskaffer dødsstraffen i staten Maryland.

Den Europæiske Union lykønsker statens guvernør, senat og repræsentanternes hus med denne historiske beslutning, der gør Maryland til den 18. stat i USA, der afskaffer dødsstraffen.

Den Europæiske Union håber meget, at denne beslutning vil tilskynde andre stater i USA til at gøre det samme og slutte sig til den voksende nationale og internationale bevægelse, der arbejder for afskaffelse af dødsstraffen.

Det tiltrædende land Kroatien**, kandidatlandende Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island++ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

______________________

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar