Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 2. května 2013

(OR. en)

9212/2/13 REV 2

PRESSE 180

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie o zrušení trestu smrti ve státě Maryland, USA

Evropská unie vřele vítá skutečnost, že guvernér Martin O’Malley dnes podepsal právní akt, kterým se ruší trest smrti ve státě Maryland.

Evropská unie gratuluje guvernérovi, senátu a sněmovně reprezentantů k tomuto historickému rozhodnutí, kterým se Maryland stává 18. státem Spojených států amerických, který upustil od trestu smrti.

Evropská unie upřímně doufá, že toto rozhodnutí podnítí další státy USA, aby jej následovaly a připojily se k narůstajícímu národnímu i celosvětovému hnutí za zrušení používání trestu smrti.“

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

______________________

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar