Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 25. marca 2013

(OR. en)

7864/1/13 REV 1

PRESSE 133

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie v súvislosti s úspešným ústavným referendom v Zimbabwe a preskúmaním reštriktívnych opatrení EÚ

EÚ blahoželá zimbabwskému ľudu k mierovému, úspešnému a dôveryhodnému hlasovaniu o schválení novej ústavy, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2013. Predstavuje to významný krok vo vykonávaní globálnej politickej dohody (GPA), ktorá je naďalej kľúčom v úsilí o mierovejšie, prosperujúcejšie a demokratickejšie Zimbabwe.

EÚ opätovne vyjadruje svoju podporu úsiliu politických strán, juhoafrickému sprostredkovateľskému tímu a Juhoafrickému rozvojovému spoločenstvu (SADC) a nabáda ich, aby nadviazali na tento impulz s cieľom zavŕšiť vykonávanie GPA a plánu SADC a vytvorili tak priestor pre mierové, transparentné a dôveryhodné voľby, v ktorých si obyvatelia Zimbabwe budú môcť zvoliť svoju vlastnú vládu.

Uznávajúc, že referendum a prijatie novej ústavy sú v tomto úsilí zásadným krokom, EÚ v súlade so svojim záväzkom pozastaviť väčšinu zostávajúcich reštriktívnych opatrení dnes rozhodla s okamžitou platnosťou pozastaviť uplatňovanie opatrení voči 81 jednotlivcom a 8 subjektom.

EÚ víta a podporuje opakované výzvy na národné zmierenie a mierovú politickú činnosť, ktoré vyslovujú politickí lídri vrátane prezidenta a premiéra, a uznáva záväzok všetkých strán, pokiaľ ide o zabezpečenie mierového, transparentného a dôveryhodného procesu volieb. Jednako je však znepokojená nedávnymi správami o zastrašovaní a obťažovaní niektorých politických aktivistov a zástupcov občianskej spoločnosti. EÚ naliehavo vyzýva všetkých vedúcich predstaviteľov, aby zabezpečili, aby ich záväzok zaistiť mier a transparentnosť dodržiavali všetky skupiny a útvary bezpečnostných orgánov na celoštátnej i miestnej úrovni. Viaceré kľúčové osoby a subjekty prijímajúce rozhodnutia budú naďalej podliehať reštriktívnym opatreniam, a to dovtedy, kým sa neuskutočnia mierové, transparentné a dôveryhodné voľby.

Účinné pozorovanie volieb zo strany domácich a medzinárodných pozorovateľov výrazne zvýši transparentnosť volebného procesu a jeho dôveryhodnosť pre všetkých voličov a účastníkov. V tejto súvislosti vítame záväzok SADC nasadiť rozsiahlu pozorovaciu misiu. EÚ je pripravená poskytnúť akúkoľvek podporu, ak sa to bude vyžadovať.

EÚ opätovne vyjadruje svoje odhodlanie spolupracovať s akoukoľvek vládou, ktorá vzíde z mierového, transparentného a dôveryhodného volebného procesu, a s potešením očakáva ďalšie posilňovanie nášho partnerstva s cieľom podpory rastu a stability a tvorenia prosperity pre všetkých obyvateľov Zimbabwe.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko, krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Arménsko.

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.


Side Bar