Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 25. března 2013

(OR. en)

7864/1/13 REV 1

PRESSE 133

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k úspěšnému ústavnímu referendu v Zimbabwe a přezkumu omezujících opatření EU

EU gratuluje zimbabwskému lidu k pokojnému, úspěšnému a věrohodnému hlasování o schválení nové ústavy, které proběhlo dne 16. března 2013. Jedná se o významný krok v provádění všeobecné politické dohody, která je i nadále klíčovou pro dosažení pokojnějšího, lépe prosperujícího a demokratičtějšího Zimbabwe.

EU opět zdůrazňuje, že podporuje úsilí politických stran, jihoafrického zprostředkovatelského týmu a Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) a vybízí je, aby svou snahu nadále rozvíjely s cílem dokončit provádění všeobecné politické dohody a plánu SADC, což by mělo připravit půdu pro pokojné, transparentní a věrohodné volby, v jejichž rámci by si zimbabwský lid mohl svobodně zvolit vládu na základě vlastního rozhodnutí.

EU uznává význam referenda a přijetí nové ústavy jakožto zásadní krok v tomto směru a v souladu se svým závazkem, že pozastaví většinu zbývajících omezujících opatření, se dnes dohodla na okamžitém pozastavení uplatňování opatření vůči 81 osobám a 8 subjektům.

EU vítá a podporuje opakované výzvy k národnímu usmíření a pokojné politické činnosti učiněné politickými představiteli, včetně prezidenta a předsedy vlády, a oceňuje závazek všech stran k pokojnému, transparentnímu a věrohodnému volebnímu procesu. Je však znepokojena nedávnými zprávami o zastrašování a pronásledování některých politických aktivistů a zástupců občanské společnosti. EU naléhavě vyzývá všechny vedoucí představitele, aby zajistili, že všechny skupiny a složky bezpečnostních orgánů na úrovni státu i na místní úrovni budou dodržovat jejich závazek k míru a transparentnosti. Na řadu klíčových tvůrců rozhodnutí se budou nadále vztahovat omezující opatření, dokud neproběhnou pokojné, transparentní a věrohodné volby.

Účinné sledování voleb vnitrostátními a mezinárodními pozorovateli povede k výraznému posílení transparentnosti volebního procesu a jeho věrohodnosti pro všechny voliče a účastníky. V tomto ohledu vítáme závazek SADC nasadit rozsáhlou pozorovací misi. EU je připravena poskytnout jakoukoli požadovanou podporu.

EU opět zdůrazňuje svůj závazek spolupracovat s jakoukoli vládou, která vzejde z pokojných, transparentních a věrohodných voleb a se zájmem očekává další posilování našeho partnerství za účelem podpory růstu a stability, jakož i budování prosperity pro všechny obyvatele Zimbabwe.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Arménie.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar