Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 25 март 2013 г.

(OR. en)

EUCO 7864/1/13 REV 1

PRESSE 133

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз във връзка с успешния конституционен референдум в Зимбабве и преразглеждането на ограничителните мерки на ЕС

ЕС поздравява народа на Зимбабве за проведения на 16 март 2013 г. мирен, успешен и убедителен вот за одобряване на нова конституция. Това е значителна стъпка в прилагането на Глобалното политическо споразумение, което остава решаващо за изграждането на Зимбабве като по-мирна, благоденстваща и демократична държава.

ЕС отново изразява подкрепата си за усилията на политическите партии, южноафриканския посреднически екип и Южноафриканската общност за развитие и ги насърчава да се възползват от придобития импулс, за да завършат прилагането на Глобалното политическо споразумение и пътната карта на Южноафриканската общност за развитие, с което да се подготвят условията за мирни, прозрачни и убедителни избори, на които народът на Зимбабве ще може да направи свободно своя избор за правителство.

ЕС признава значението на референдума и на приемането на нова конституция като значителна стъпка по този път и, в съответствие с ангажимента си да преустанови временно голяма част от оставащите ограничителни мерки, днес прие незабавно да преустанови временно прилагането на мерки срещу 81 лица и 8 образувания.

ЕС приветства и подкрепя многократните призиви на политическите лидери, в това число президента и министър-председателя, за национално помирение и мирна политическа дейност и отчита ангажираността на всички страни с провеждането на мирен, прозрачен и будещ доверие изборен процес. Същевременно ЕС е обезпокоен от неотдавнашните съобщения за сплашване и тормоз на някои политически активисти и представители на гражданското общество. ЕС призовава настойчиво всички лидери да направят необходимото, така че поетият от тях ангажимент за мир и прозрачност да бъде съблюдаван от всички групи и служби на силите за сигурност както на национално, така и на местно равнище. Няколко лица с определящо влияние при вземането на решения остават обект на ограничителни мерки до провеждането на мирни, прозрачни и убедителни избори.

Ефективното наблюдение на изборите от вътрешни и международни наблюдатели ще повиши съществено прозрачността на изборния процес и доверието на всички гласоподаватели и участници. В това отношение ние приветстваме ангажимента на Южноафриканската общност за развитие да разположи мисия за надеждно наблюдение. ЕС има готовност при поискване да предостави всякаква подкрепа.

ЕС отново изразява ангажираността си да работи с всяко правителство, съставено в резултат на мирен, прозрачен и убедителен изборен процес, и се надява да продължи да укрепва партньорството ни с цел насърчаване на растежа и стабилността и постигане на благоденствие за всички граждани на Зимбабве.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония* Черна гора* и Сърбия*, страната от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциална кандидатка Албания, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Армения се присъединяват към настоящата декларация.

* :

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.


Side Bar