Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 2. maaliskuuta 2012

(OR. fr)

EUCO 40/12

PRESSE 90

PR PCE 33

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan
Herman Van Rompuyn puheenvuoro
Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen

Aloitimme tämän aamun työskentelyn allekirjoittamalla sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta.

Kyseessä on merkittävä askel luottamuksen palauttamiseksi euroalueeseen. Kuten sopimuksen nimi kertoo, sen kolme tavoitetta ovat vakaus, yhteensovittaminen sekä ohjaus ja hallinta.

Vakauden kannalta kyse on siitä, että meidän on vältettävä äskettäisen kriisin kaltaisen tilanteen toistuminen – tämä toteutetaan ensisijaisesti lujittamalla budjettikuria.

Talouspolitiikkojen yhteensovittamisessa on puolestaan tavoitteena lujittaa talous- ja rahaliittomme talousosiota.

Kolmas tavoitteemme on ohjauksen ja hallinnan parantaminen, jossa on kyse ennen muuta euroalueen huippukokousten virallistamisesta. Olen jo toiminut näissä huippukokouksissa tilapäisenä puheenjohtajana vuosina 2010 ja 2011, ja eilen illalla minua pyydettiin toimimaan niiden virallisena puheenjohtajana.

Allekirjoittamamme sopimuksen myötä olemme löytäneet tasapainon tiettyjen elementtien välillä – ensinnäkin vastuun ja yhteisvastuullisuuden välillä. Tämä sopimus on suoraan yhteydessä vakausmekanismia koskevan sopimuksen kanssa, joka on nähtävä solidaarisuusmekanismina. Tänä aamuna allekirjoitettu sopimus on puolestaan pikemminkin vastuumekanismi.

Olemme löytäneet tasapainon myös tilanteen edellyttämän uudenlaisen oikeudellisen välineen ja yhteisön voimassa olevan lainsäädännön välillä. Pyrimme saamaan tämän sopimuksen osaksi unionin perustamissopimusta mahdollisimman pian.

Allekirjoituksen jälkeen seuraa nyt ratifiointivaihe, joka on joko parlamentaarinen tai tapahtuu kansanäänestyksen kautta. Luotan siihen, että sopimus tulee voimaan suunnitellussa aikataulussa, josta sopimuksen allekirjoittaneet 25 maata ovat sopineet.

Vaikka sopimus käsitteleekin erityisesti budjettivajeita ja valtionvelkaa, sen tavoitteena on palauttaa luottamus euroalueeseen ja sitä kautta elvyttää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja – nämä ovat sen ensisijaiset sosiaaliset ja taloudelliset päämäärät. Sopimuksen vaikutus voi olla merkittävä jopa lyhyellä aikavälillä, sillä mitä nopeammin luottamus euroalueeseen palautetaan, sitä nopeammin kuluttajien ja yritysten luottamus palautuu ja talouskasvu voi taas lähteä käyntiin.

Eurooppa-neuvoston tämänaamuisessa työkokouksessa hyväksyimme päätelmät. Lujitimme sitoumuksiamme sisämarkkinoiden suhteen aiemmin tehtyjen merkittävien päätösten perusteella. Sisämarkkinoiden toteutuksessa oli todellakin täytäntöönpano-ongelma, "an implementation gap", kuten puheenjohtaja Barroso ilmaisi asian eilen. Korostimme digitaalistrategian tärkeyttä. Olemme hyödyntäneet suurinta osaa ideoista, joita Eurooppa-neuvoston 12 kollegaamme välittivät kirjeitse, ja täydensimme niitä muilla kasvumyönteisillä ja työllisyyttä edistävillä tekijöillä.

Euroalueen osalta vahvistimme sitoutuvamme jouduttamaan Euroopan vakausmekanismille suunnattavia pääomamaksuja, joista kaksi ensimmäistä tehdään vuonna 2012. Euroryhmä arvioi maaliskuussa uudelleen palomuurien (EVM:n ja ERVV:n) enimmäismäärää.

Keskustelimme tänä aamuna pitkään myös Syyriasta. Syyrian tilanne ei ole pelkästään huolestuttava vaan kauhistuttava. Olemme järkyttyneitä Syyriassa tehdyistä hirmuteoista, jotka yhä jatkuvat. Tästä syystä toteamme päätelmissä seuraavaa: "Eurooppa-neuvosto pysyy päätöksessään varmistaa, että Syyriassa tapahtuneista julmuuksista vastuussa olevat tahot joutuvat tilille teoistaan, ja tulee tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotka työskentelevät näiden hirvittävien rikosten dokumentoimiseksi, ja avustamaan heitä."

Tämä näkökanta sai yksimielisen tuen. Tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että meillä on paljon enemmän yhteistä ulkopolitiikan alalla kuin luulemmekaan. Meillä on yhteinen kanta Iraniin, Syyriaan ja Libyaan. Toisin sanoen unionin 27 jäsenvaltiota toimivat yhdessä tällä alueella, joka on yksi maailman vaarallisimmista. Tätä ei aina osata arvostaa.

Päätelmiin sisältyy myös eilisiltainen Serbiaa koskeva päätöksemme, joka on erittäin tärkeä ja antaa tälle Länsi-Balkanin keskeiselle maalle Eurooppa-perspektiivin.

Vahvistamme päätelmissä yhteisymmärryksen, johon asiasta keskustelua käyneet maat pääsivät eilen Romanian ja Bulgarian liittymisestä Schengen-alueeseen.

Teimme siis koko joukon myönteisiä päätöksiä, joista myönteisin on tietenkin minun uudelleenvalintaani koskeva päätös…!

Kuten komission puheenjohtaja totesi, tässä Eurooppa-neuvostossa ei ollut dramatiikkaa, vaan se sujui yhteisymmärryksen hengessä, jonka me saimme aikaan. Nyt kun unioni on vielä vaikeassa ja ratkaisevassa tilanteessa, tämä yhteishenki tarjoaa mielestäni mitä otollisimmat edellytykset tehdä päätöksiä, jotka ovat usein erittäin vaikeita. Toivon, että voimme pitää yllä tätä henkeä myös tulevina vuosina. Kaiken kaikkiaan tämä Eurooppa-neuvosto sujui suhteellisen helposti ja sai aikaan ehdottoman myönteisiä tuloksia.


Side Bar