Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL EUROPEAN
PREȘEDINTELE

RO

Bruxelles, 2 martie 2012

(OR. en)

EUCO 39/12

PRESSE 88

PR PCE 32

Discursul Președintelui Herman Van Rompuy cu ocazia ceremoniei de semnare a Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare

Sunteți pe punctul de a semna un tratat care reprezintă o etapă importantă în restabilirea încrederii în uniunea noastră economică și monetară.

Tratatul a fost elaborat cu grijă, deoarece miza este foarte mare. A fost elaborat cu rapiditate, deoarece criza necesită un răspuns prompt. Însă odată ce acest tratat va intra în vigoare, efectele sale vor fi profunde și durabile.

Aș dori să evidențiez trei aspecte. În primul rând: stabilitatea. Prin semnătura dumneavoastră, vă angajați cu toții să introduceți un regim fiscal solid în legislația dumneavoastră națională, de preferință la nivel constituțional. Acest fapt va avea forță juridică obligatorie și caracter permanent.

Transpunerea acestui regim are loc sub controlul Curții Europene de Justiție. În calitatea dumneavoastră de părți contractante, ați convenit asupra procedurilor de punere în aplicare a dispoziției relevante, articolul 8, care vor fi anexate la procesul-verbal al acestei ceremonii de semnare.

Aceste constrângeri mai dure în materie de datorii și deficite, pe care fiecare dintre dumneavoastră și le-a autoimpus, sunt deosebit de importante. Ele contribuie la prevenirea repetării crizei datoriei suverane. Prin urmare, vor consolida de asemenea încrederea între statele membre, aspect care este important și din punct de vedere politic.

Restabilirea încrederii în viitorul zonei euro va duce la creștere economică și ocuparea forței de muncă. Acesta este obiectivul nostru fundamental. Nivelurile care trebuie atinse în materie de deficite și datorii reprezintă etape intermediare și nu un obiectiv în sine.

În al doilea rând: coordonarea. Tratatul conține un angajament privind îmbunătățirea coordonării economice și oferă instrumentele pentru realizarea ei. Aceste instrumente vor trebui exploatate în toate domeniile esențiale pentru buna funcționare a zonei euro. Ele ne vor aduce o uniune economică și monetară care, în sfârșit, va fi „pusă pe picioare”. În opinia mea, aceste dispoziții sunt promițătoare și va trebui să ne asigurăm că le vom pune în aplicare.

În al treilea rând: guvernanța. Tratatul oficializează existența reuniunilor la nivel înalt ale zonei euro, permițându-le statelor care au în comun moneda unică să ia anumite decizii cu implicarea, după caz, a celorlalte părți contractante și cu informarea celorlalți membri ai Uniunii Europene. Cred că am realizat aici un echilibru delicat între cei 17, cei 25 și cei 27, dar aplicabil pentru toți.

De asemenea, am realizat un echilibru juridic și politic în privința a încă două aspecte. În primul rând, între legislația Uniunii și acest pact fiscal.

Din păcate s-a dovedit imposibilă atingerea obiectivelor noastre prin intermediul unei revizuiri obișnuite a Tratatului UE și, în consecință, acționăm în afara cadrului acestuia. Însă s-au luat toate măsurile necesare pentru a oferi garanțiile și calitățile pe care numai actorii instituționali ai UE le pot asigura, în special Comisia Europeană și Curtea de Justiție. Așa-numita „clauză de repatriere”, prin care ne angajăm să luăm măsuri în vederea încorporării în legislația Uniunii a substanței acestui tratat în termen de cinci ani de la intrarea sa în vigoare, stabilește în mod clar direcția care trebuie urmată.

În final, celălalt echilibru politic s-a realizat parțial în afara cadrului acestui tratat. Am abordat criza datoriei suverane, în acești doi ani care au trecut de la izbucnirea ei, pe două fronturi paralele: responsabilitatea și solidaritatea. Pe de o parte, am sporit responsabilitatea fiecărei țări în parte, pe de altă parte, am dat formă concretă solidarității pe care fiecare o are față de întregul grup. Acest tratat reprezintă o etapă importantă către o mai mare responsabilitate, la fel cum, de exemplu, Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate reprezintă o etapă importantă către o mai mare solidaritate. Ar trebui să nu pierdem din vedere această perspectivă generală.

Dar mai întâi, după momentul semnării de astăzi, vine momentul ratificării. Trebuie acum să convingeți parlamentele dumneavoastră și pe toți cei cu drept de vot că acest tratat este un pas major în direcția readucerii și menținerii monedei euro pe linia de plutire. Am toată încrederea că veți reuși.

Tratatul este scurt și la obiect, beneficiile sale sunt clare și, mai ales, dumneavoastră sunteți cu toții buni politicieni - altfel nu v-ați afla aici!

Prin urmare, să dăm voie pruncului să se nască cu numele său întreg: Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare!

________________

Textul integral al tratatului:

http://european-council.europa.eu/eurozone-governance/treaty-on-stability


Side Bar