Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 2. maaliskuuta 2012

(OR. en)

EUCO 39/12

PRESSE 88

PR PCE 32

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn puhe
talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa

Olette allekirjoittamassa sopimusta, joka merkitsee tärkeää askelta luottamuksen palauttamiseksi talous- ja rahaliittoa kohtaan.

Sopimus on laadittu huolellisesti, koska panokset ovat korkeat. Se on laadittu nopeasti, koska kriisi vaatii ripeää toimintaa. Voimaantulonsa jälkeen sopimuksella tulee olemaan syvällisiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Haluaisin korostaa kolmea seikkaa. Ensiksi vakaus: Allekirjoittaessanne sopimuksen te kaikki sitoudutte saattamaan vahvat finanssipoliittiset säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöänne mieluiten perustuslain tasolla. Tämä on vaikutuksiltaan sitova ja luonteeltaan pysyvä päätös.

Kyseisten sääntöjen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön toteutuu unionin tuomioistuimen valvonnassa. Sopimuspuolina olette sopineet järjestelyistä asianomaisen määräyksen eli 8 artiklan täytäntöönpanoa varten, ja nämä järjestelyt liitetään allekirjoittamisesta tehtyyn pöytäkirjaan.

Tämä vahvempi itsekuri, johon jokainen teistä nyt sitoutuu velkoihin ja alijäämiin nähden, on tärkeää sinänsä. Se auttaa estämään valtionvelkakriisin toistumisen. Siten myös luottamus jäsenvaltioiden kesken kasvaa, mikä samoin on poliittisesti tärkeää.

Luottamuksen palauttaminen euroalueen tulevaisuuteen johtaa talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Meidän perimmäinen tavoitteemme on juuri tämä. Alijäämä- ja velkatavoitteet ovat vain välitavoitteita, eivät itsetarkoitus.

Toiseksi yhteensovittaminen: Sopimus sisältää sitoumuksen talouspolitiikan yhteensovittamisen syventämisestä ja antaa tähän tarvittavat välineet. Näitä välineitä on käytettävä kaikilla euroalueen moitteettoman toiminnan kannalta olennaisilla aloilla. Tällä tavoin saamme aikaan talous- ja rahaliiton, joka on vihdoin täysin toimiva. Nämä määräykset ovat lupaavia, ja tehtävänämme on varmistaa niiden täytäntöönpano.

Kolmanneksi ohjaus ja hallinta: Sopimuksessa määrätään euroalueen huippukokouksista, joiden ansiosta ne sopimuspuolet, joilla on yhteinen rahayksikkö, voivat tehdä eräitä päätöksiä samalla, kun ne ottavat muut sopimuspuolet tarvittaessa mukaan päätöksentekoon ja tiedottavat toimistaan muille EU:n jäsenvaltioille. Olemme mielestäni päässeet tässä 17 jäsenmaan, 25 jäsenmaan ja 27 jäsenmaan kesken hyvään, kaikkien kannalta toimivaan tasapainoon.

Olemme lisäksi päässeet tasapainoon kahdessa muussa, oikeudellisessa ja poliittisessa, suhteessa. Ensinnäkin EU:n lainsäädännön ja tämän finanssipoliittisen sopimuksen välinen tasapaino:

Koska tavoitteitamme ei valitettavasti voitu saavuttaa EU:n perussopimuksen säännönmukaisella tarkistamisella, jouduimme toimimaan perussopimuksen ulkopuolella. Teimme kuitenkin kaiken voitavamme, jotta saisimme mukaan takuut ja ominaisuudet, jotka vain EU:n institutionaaliset toimijat, erityisesti Euroopan komissio ja unionin tuomioistuin, voivat tarjota. Niin sanottu sisällyttämislauseke, jossa sitoudumme sisällyttämään tämän sopimuksen sisällön unionin lainsäädäntöön viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta, antaa selvän suunnan.

Toinen ja lopullinen, poliittisessa mielessä saavutettu tasapaino kuuluu vain osittain sopimuksen piiriin. Siitä lähtien kun valtionvelkakriisi alkoi kaksi vuotta sitten, olemme yhdessä käsitelleet sitä edeten kahdella samansuuntaisella rintamalla, jotka ovat vastuullisuus ja solidaarisuus. Toisaalta yksittäisten maiden vastuullisuutta vahvistetaan, toisaalta osoitetaan konkreettisesti solidaarisuutta, jota jokaisella on kokonaisuutta kohtaan. Sopimus on erittäin tärkeä askel suurempaan vastuullisuuteen, aivan samoin kuin esimerkiksi sopimus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta on erittäin tärkeä askel suurempaan solidaarisuuteen. Tätä laajempaa kuvaa emme saisi unohtaa.

Tämänpäiväistä allekirjoittamista seuraa sopimuksen ratifioiminen. Teidän kaikkien on nyt vakuutettava parlamenttinne ja äänestäjänne siitä, että tämä sopimus on tärkeä askel euron saattamiseksi pysyvästi takaisin turvallisille vesille. Minulla on luja luottamus siihen, että te onnistutte.

Sopimus on lyhyt ja ytimekäs, sen hyödyt ovat selvät, ja ennen kaikkea te kaikki olette kyvykkäitä poliitikkoja – muuten ette olisi täällä!

Annetaan siis lapselle sen täydellinen nimi: sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta!

Sopimuksen teksti kokonaisuudessaan:

http://european-council.europa.eu/eurozone-governance/treaty-on-stability


Side Bar