Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKI SVET
PREDSEDNIK

SL

Bruselj, 2. marec 2012

(OR. en)

EUCO 34/12

PRESSE 83

PR PCE 29

PR PCE

Izjava predsednika Evropskega sveta
Hermana Van Rompuya
po tristranskem socialnem vrhu

Socialni dialog ima danes bolj kot kdaj koli prej pomembno vlogo pri naših skupnih prizadevanjih za oživitev rasti in zaposlovanja. Pri tem bi morali v celoti uporabiti instrumente, ki jih ponuja novo ekonomsko upravljanje Evropske unije.

Redna srečanja tristranskega socialnega vrha, kot je bilo srečanje, ki smo ga ravnokar imeli, so na ravni EU vsekakor koristna, saj predstavljajo plodno izhodišče za izmenjavo mnenj med evropskimi institucijami in socialnimi partnerji.

Gospodarske razmere se razlikujejo med posameznimi državami članicami. V nekaterih državah so prebivalci močno občutili posledice krize in stroge varčevalne ukrepe, ki so ji sledili. V drugih državah se je pokazalo manjše zaupanje potrošnikov in podjetij. Obnova zaupanja v evroobmočje je že sama po sebi strategija rasti.

Ukrepi za stabilizacijo razmer, sprejeti na ravni držav članic in v celotnem evroobmočju, so uspešni. Vidni so jasni znaki stabilizacije finančnih trgov. V številnih državah so se obrestne mere zelo znižale. Vseeno še nismo popolnoma zadovoljni in bomo še naprej pozorni in pripravljeni na ukrepanje.

Po svojih najboljših močeh si prizadevamo za kratkoročno in dolgoročnejše spodbujanje rasti in zaposlovanja. To je še naprej naš glavni cilj. Zato moramo za povečanje produktivnosti in obsega naložb doseči vzdržnost javnih financ in izvesti strukturne reforme, kar je predpogoj za rast in zaposlovanje.

Proračunska konsolidacija je neizogibna za obstoj naših trajnostnih socialnih modelov in ni odvisna le od krepitve ekonomske in monetarne unije.

Cilji, ki smo jih opredelili v strategiji Evropa 2020, ostajajo relevantni tudi sredi izvajanja proračunske konsolidacije. Vključujejo zaposlovanje, inovacije, raziskave in razvoj, podnebne spremembe in energetske cilje ter izobraževanje in socialno vključenost. Izdatki na teh področjih bi morali biti čim bolj zaščiteni, saj prispevajo k prihodnji rasti. Čeprav so vse države članice sprejele pomembne ukrepe, reforme na določenih področjih zaostajajo in izvajanje ni povsod enako.

Evropski svet je januarja pozval k izvajanju nujnih ukrepov za zaposlovanje mladih ter glede enotnega trga in malih in srednje velikih podjetij. Države članice naj v okviru svojih nacionalnih programov reform pripravijo nacionalne načrte zaposlovanja. V letnem pregledu rasti, ki ga bomo še danes obravnavali na zasedanju Evropskega sveta, so med prednostne naloge med drugim vključeni ukrepi za spodbujanje rasti in konkurenčnosti ter reševanje problema brezposelnosti in socialnih posledic krize.

Na današnjem srečanju so socialni partnerji predložili delovni program za prihodnja leta. V njem je obravnavanih osem področij, med katerimi so zaposlovanje mladih, izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter ekonomsko in socialno upravljanje EU. Ta delovni program je v veliki meri skladen s prednostnimi nalogami iz agende za rast in zaposlovanje, ki so jih voditelji držav in vlad opredelili januarja in tudi za današnje zasedanje Evropskega sveta.

Dobro se zavedam, da je zaradi sedanje krize in nekaterih blažilnih ukrepov ogrožena socialna kohezija. Škodi lahko tudi sami evropski ideji. Prav zato si moramo prizadevati za odpravljanje neenakosti in revščine ter s sprejetimi politikami doseči rezultate na področju rasti in zaposlovanja. Evropski socialni model ni mrtev. Za uspešnost usklajevalnih ukrepov je treba že v zgodnji fazi vključiti vse zainteresirane strani, predvsem socialne partnerje.


Side Bar