Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 1. maaliskuuta 2012

(OR. en)

EUCO 34/12

PRESSE 83

PR PCE 29

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan
Herman Van Rompuyn huomioita
sosiaalialan kolmikantahuippukokouksen jälkeen

Sosiaalisen vuoropuhelun rooli korostuu nyt enemmän kuin koskaan, kun pyrimme yhteisin toimin elvyttämään kasvua ja luomaan työpaikkoja. Meidän olisi hyödynnettävä kokonaisvaltaisesti Euroopan unionin uuden talouden ohjausjärjestelmän tarjoamia välineitä.

EU:n tasolla säännöllisesti järjestettävät sosiaalialan kolmikantahuippukokoukset, kuten juuri pitämämme kokous, ovat edelleen hyödyllisiä ja antoisia foorumeita Euroopan unionin toimielinten ja työmarkkinaosapuolten väliselle näkemysten vaihdolle.

Taloudellinen tilanne on erilainen kussakin jäsenvaltiossa. Joissakin maissa kriisi ja siitä seuranneet säästötoimenpiteet ovat koetelleet kansalaisia erityisen voimakkaasti. Toisissa maissa merkittävää on ollut kuluttajien ja yritysten osoittama luottamuksen puute. Luottamuksen palauttaminen euroalueella on kasvustrategia sinänsä.

Jäsenvaltioiden ja koko euroalueen tasolla tilanteen vakauttamiseksi toteutetut toimenpiteet tuottavat tuloksia. Rahoitusmarkkinoiden vakaantumisesta on nähtävissä selviä merkkejä. Korot ovat laskeneet jyrkästi useissa maissa. Mutta emme ole omahyväisiä vaan pysymme valppaina ja valmiina toimimaan.

Teemme kaikkemme kasvun elvyttämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Tämä on edelleen ylivoimaisesti tärkein tavoitteemme. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme julkisen talouden kestävyyttä ja rakenneuudistuksia tuottavuuden ja investointien lisäämiseksi. Se on ennakkoedellytys kasvun elpymiselle ja työpaikkojen syntymiselle.

Julkisen talouden vakauttaminen on välttämätöntä sosiaalisten malliemme kestävyyden kannalta eikä se siten liity ainoastaan talous- ja rahaliiton vahvistamiseen.

Eurooppa 2020 -strategian mukaiset tavoitteemme ovat edelleen tärkeitä julkisen talouden vakauttamispolitiikan keskellä. Tavoitteita on asetettu työllisyyden, innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen, ilmastonmuutoksen, energian, koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden aloilla. Näiden alojen menoja olisi suojeltava mahdollisuuksien mukaan, koska ne tukevat tulevaa kasvua. Kaikki jäsenvaltiot ovat toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä, mutta tietyillä aloilla uudistukset ovat olleet hitaita ja niiden täytäntöönpano epätasaista.

Tammikuussa Eurooppa-neuvosto kehotti toteuttamaan kiireellisesti nuorten työllisyyteen, sisämarkkinoihin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyviä toimenpiteitä. Jäsenvaltioita pyydetään laatimaan kansalliset työllisyyssuunnitelmat kansallisten uudistussuunnitelmiensa puitteissa. Vuotuisen kasvuselvityksen, josta keskustellaan myöhemmin tänään Eurooppa-neuvostossa, painopisteisiin kuuluvat muun muassa kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä työttömyyteen ja kriisin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin reagoiminen.

Tämänpäiväisessä kokouksessa työmarkkinaosapuolet esittelivät tulevien vuosien työohjelmansa. Siinä keskitytään kahdeksaan alueeseen, joihin kuuluvat muun muassa nuorten työllisyys, koulutus, elinikäinen oppiminen sekä EU:n talouden ja työ- ja sosiaalipolitiikan ohjaus. Tämä on osoitus siitä, että valtion- ja hallitusten päämiesten tammikuussa nimeämistä kasvua ja työllisyyttä koskevan toimintasuunnitelman painopisteistä sekä tämänpäiväisestä Eurooppa-neuvostosta vallitsee suuri yhteisymmärrys.

Olen erittäin tietoinen siitä, että tämä kriisi ja eräät sen ratkaisemiseksi käytetyt keinot vaarantavat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Myös itse eurooppalainen ajatus voi kärsiä vahinkoa. Siksi meidän on puututtava eriarvoisuuteen ja köyhyyteen, siksi me tarvitsemme politiikoiltamme tuloksia kasvun ja työpaikkojen muodossa. Euroopan sosiaalinen malli ei ole kuollut. Kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien, erityisesti työmarkkinaosapuolten, on puututtava tilanteeseen varhaisessa vaiheessa, jotta sopeuttamistoimet tuottaisivat toivottuja tuloksia.


Side Bar