Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT SV FI HU LT MT PL SL

COMHAIRLE AN
AONTAIS EORPAIGH

GA

An Bhruiséil, 29 Feabhra 2012

(OR. en)

33/12

PRESSE 82

PR PCE 28

Cuireadh ón Uachtarán Van Rompuy
chuig an gComhairle Eorpach

Is cúis áthais dom cuireadh a thabhairt duit chuig cruinniú na Comhairle Eorpaí a bheidh ar siúl sa Bhruiséil an 1 Márta agus an 2 Márta 2012.

Tar éis an chruinnithe thraidisiúnta le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa agus tar éis an ghrianghraif den ghrúpa a dhéanamh, beidh Helle Thorning-Schmidt mar chathaoirleach ar chruinniú gearr ag 18.45 chun Uachtarán na Comhairle Eorpaí a thoghadh don tréimhse ón 1 Meitheamh 2012 go dtí an 20 Samhain 2014. Molfaidh Jean-Claude Juncker go n‑ainmneofaí Uachtarán ar an gCruinniú Mullaigh faoin euro ansin.

Cuirfimid tús lenár ndinnéar oibre ag 19.30 ag díriú ar shaincheisteanna eacnamaíocha i dtosach báire. Tabharfar an chéad chéim den "Seimeastar Eorpach" chun críche leis an gComhairle Eorpach seo, trí threoir a thabhairt i leith bheartais eacnamaíocha agus bhuiséadacha na mBallstát.

Tá straitéis comhaontaithe againn roimhe seo - Eoraip 2020 - agus tá spriocanna comhaontaithe againn freisin; baineann an fíor-dhúshlán le leibhéal an chur chun feidhme, mar a léiríodh sa litir ón Uachtarán Barroso maidir leis an bhfás. Ag an gcruinniú seo de chuid na Comhairle Eorpaí, ní mór go sainaithneofar na tosaíochtaí ar cheart do na Ballstáit díriú orthu ar an leibhéal náisiúnta.

Ar mhaithe le díospóireacht a spreagadh eadrainn, seolfaidh mé páipéar chugat arb é is aidhm dó cuid de na príomh-dhúshláin atá os ár gcomhair amach a chur in iúl duit. Tabharfaidh Jean-Claude Juncker faisnéis ansin faoin dul chun cinn is déanaí atá déanta sa limistéar euro. Ina dhiaidh sin, fillfimid ar shaincheist na Seirbia d'fhonn obair a dhéanamh i gcomhréir lenár gconclúidí ó mhí na Nollag 2011. Ar deireadh, fós le linn an dinnéir, tabharfaimid aghaidh ar mhéadú limistéar Schengen.

Síneofar an Conradh ar chobhsaíocht, ar chomhordú agus ar rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) ag 9.00 ar an Aoine.

Tosnófar an Chomhairle Eorpach an athuair ag 9.15 agus léireoimid tuairimí a chéile i ndáil lenar thit amach sa tSiria le déanaí agus ar bhonn níos domhanda i dtaca leis an réigiún sin ina iomláine bliain amháin tar éis thús "Earrach na nArabach". Tapóidh mé an deis seo freisin chun an measúnú a rinne mé ar na cruinnithe mullaigh a tionóladh leis an tSín agus leis an India le déanaí a roinnt libh. Díreoimid go gairid ar na hullmhúcháin atá á ndéanamh don chruinniú mullaigh G8, don chruinniú mullaigh G20 agus don Chomhdháil NA "Rio+20". Ar deireadh, déanfaimid ár gconclúidí a fhormheas. Tá sé ar intinn agam deireadh a chur leis an gcruinniú faoina cheathrú tar éis a haon déag maidin Dé hAoine.


Side Bar