Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL EUROPEAN
PREȘEDINTELE

RO

Bruxelles, 14 decembrie 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Observațiile președintelui Van Rompuy
în urma primei sesiuni a Consiliului European

Săptămâna acesta este o săptămână bună pentru Uniunea Europeană, o săptămână de ținut minte! Luni am fost la Oslo. Azi-dimineață, miniștrii de finanțe au convenit asupra unui mecanism de supraveghere unic pentru bănci și s-a luat o decizie cu privire la Grecia în cadrul Eurogrupului.

Iar în seara aceasta, am avut o primă seară, foarte constructivă, a acestui Consiliu European. Am luat decizii cu privire la calea de urmat pentru zona euro, concentrându-ne asupra a două domenii.

Întâi, consolidarea sistemului nostru bancar.

În acest domeniu, progresele înregistrate azi-dimineață prin instituirea MSU reprezintă un uriaș pas înainte. Acest mecanism va consolida sectorul nostru financiar. Ruperea cercului vicios dintre state și bănci va ajuta la asigurarea stabilității și la îmbunătățirea condițiilor de creditare, ambele fiind vitale pentru creșterea economică și pentru ocuparea forței de muncă în zona euro și în afara acesteia.

Am reușit acest lucru în interval de numai câteva luni. În iunie trecut, nu aveam nimic. Apoi Consiliul European a stabilit calea de urmat; imediat după vară, propunerile Comisiei au fost gata; și în răstimp de trei luni, miniștrii de finanțe au ajuns la un acord, în timp ce Parlamentul și-a adoptat deja poziția cu privire la această chestiune la nivelul comisiilor. În iunie trecut am solicitat ca MSU să fie gata în decembrie și ne-am încheiat misiunea cu succes. Acest lucru demonstrează clar capacitatea Uniunii de a întreprinde cu promptitudine acțiuni decisive; este modul nostru, european, de lucru.

Acordul cu privire la MSU asigură un bun echilibru. Acesta răspunde nevoilor membrilor zonei euro, fiind totodată deschis tuturor și ținând cont de cei care aleg să nu participe. Este un sistem cu adevărat unic, caracterizat printr-o împărțire inteligentă a activității între BCE și autoritățile naționale.

În ceea ce privește BCE, acordul asigură o separare clară între politica monetară și sarcinile de supraveghere. Și, în cele din urmă, menține integritatea pieței unice a serviciilor financiare. Dar nu ne oprim aici; avem deja în vedere următoarele etape: este un lucru esențial pentru viitorul zonei euro.

Am convenit să instituim în prima jumătate a anului viitor un cadru operațional, care să includă definiția activelor moștenite, astfel încât, odată cu instituirea MSU, mecanismul european de stabilitate să poată recapitaliza băncile în mod direct, în urma unei decizii obișnuite.

Pentru ca MSU să fie mai eficient, am hotărât în această seară că, în momentul în care MSU va fi instituit, „va fi necesar un mecanism unic de rezoluție, care să aibă competența necesară pentru a asigura rezoluția oricărei bănci din statele membre participante cu ajutorul instrumentelor adecvate”. În cursul anului 2013, Comisia va transmite o propunere, care ar trebui examinată în mod prioritar, intenția fiind ca aceasta să fie adoptată în cursul ciclului parlamentar actual. Obiectivul este reducerea riscului pentru contribuabili și pentru economie, prin asigurarea faptului că orice eșec al unei bănci este tratat în mod rapid și ordonat, în interesul tuturor.

Această mă aduce, după progresele privind uniunea bancară, la cel de al doilea domeniu asupra căruia ne concentrăm în această seară: apropierea politicilor noastre economice. Punctul de plecare este simplu: pentru țările care utilizează o monedă comună, politicile economice reprezintă o chestiune de interes comun.

În calitate de președinte al Consiliului European, voi prezenta Consiliului European din iunie 2013 eventualele măsuri și o foaie de parcurs cu un calendar clar cu privire la patru chestiuni, în strânsă cooperare cu președintele Comisiei și în urma unui proces de consultări cu statele membre.

Cele patru chestiuni sunt:

- coordonarea reformelor economice majore din statele membre, inclusiv prin discuții ex ante;
- dimensiunea socială a UEM;
- fezabilitatea și modalitățile contractelor convenite în comun pentru competitivitate și creștere între guverne și instituțiile UE;
- și, în final, mecanismele de solidaritate care pot îmbunătăți eforturile statelor membre care încheie astfel de înțelegeri contractuale.

Toate acestea nu reprezintă un scop în sine: obiectivul nostru global este o UEM stabilă, pentru a îmbunătăți creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă în întreaga Europă.

Dacă privim situația în ansamblu, deși am trecut de partea cea mai rea a crizei din zona euro, rămân încă multe de făcut. Dar toate eforturile depuse încep să dea roade.

În concluzie, s-au realizat multe în cursul unui an. Exact acum douăsprezece luni, a intrat în vigoare pachetul de șase. Anul acesta, am convenit asupra pactului fiscal, am lansat mecanismul european de stabilitate, iar BCE a contribuit și ea, la rândul său, la domolirea crizei.

Azi-dimineață, după cum spuneam, s-a ajuns la un acord privind mecanismul de supraveghere unic, iar în seara aceasta am hotărât să instituim un mecanism unic de rezoluție.

Din mai, ne-am angajat într-un proces de abordare a deficiențelor sistemice din structura UEM. În această privință, rapoartele pe care le-am prezentat în comun cu președinții Comisiei, BCE și Eurogrupului între iunie și decembrie au ajutat la trasarea căii de urmat. Și lucrările nu s-au încheiat: dinamica va continua în anul care vine, așa cum am hotărât în această seară.

În final, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre hotărârea pe care am luat-o azi-dimineață cu privire la Grecia. Aceasta reprezintă un pas important. Ceea ce am hotărât va ajuta la asigurarea sustenabilității datoriei Greciei pe termen mediu și permite totodată sprijinirea Greciei în eforturile sale de ajustare. Acesta este un semnal puternic de solidaritate europeană adresat poporului grec și demonstrează că țara respectivă și partenerii săi europeni continuă să se mențină la înălțimea angajamentelor asumate. Acest fapt dovedește ireversibilitatea monedei euro și a zonei euro.


Side Bar