Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI TANÁCS
AZ ELNÖK

HU

Brüsszel, 2012. december 14.

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Herman Van Rompuy sajtónyilatkozata az Európai Tanács ülésének első részét követően

Az Európai Uniónak jó hete van, olyan hete, amely emlékezetes lesz. Hétfőn Oslóban jártunk, ma reggel a pénzügyminiszterek megállapodtak a bankokra vonatkozó egységes felügyeleti mechanizmusról, és az eurócsoportban döntés született Görögországról.

Ma este pedig, az Európai Tanács első ülésnapján igen konstruktív megbeszéléseket folytattunk, és döntéseket hoztunk az euróövezet jövőjéről, különösen két területet illetően.

Az első kérdéskör a bankrendszer megerősítése volt.

Ezen a téren valódi áttörést jelent az az eredmény, amit ma reggel az egységes felügyeleti mechanizmus létrehozása terén sikerült elérni. A mechanizmus meg fogja erősíteni a pénzügyi ágazatot, az államháztartások és a bankok közötti ördögi kör megtörése pedig elő fogja segíteni a stabilitást és javítani fog a hitelezési feltételeken. Mindkét tényező alapvető fontosságú a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából, mind az euróövezeten belül, mind azon kívül.

Mindezt néhány hónap alatt sikerült elérnünk. Júniusban még semmi nem volt a kezünkben. Ekkor az Európai Tanács meghatározta a követendő irányt, a Bizottság pedig már ősz elején kész volt a javaslattal. Most, három hónappal később megszületett a megállapodás a pénzügyminiszterek között, és bizottsági szinten a Parlament is elfogadta az álláspontját a témáról. Júniusban az volt a kérésünk, hogy a mechanizmus decemberre legyen kész, és ez teljesült is. Ennek során egyértelműen kiderült, hogy az Unió képes a gyors határozott döntéshozatalra: mi így dolgozunk, így működik az európai döntéshozatal.

Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló megállapodás jó egyensúlyt teremt: a mechanizmus megfelel az euróövezeti tagállamok igényeinek, ugyanakkor nyitott minden tagállam előtt, és kialakítása során azon államok szempontjait is figyelembe vették, amelyek nem kívánnak benne részt venni. Egy valóban egységes rendszer jött létre, amely az EKB és a nemzeti hatóságok közötti racionális feladatmegosztáson alapul.

Ami az EKB-t illeti, a rendszer biztosítja a monetáris politikai és a felügyeleti feladatok egyértelmű különválasztását. Végezetül pedig megőrzi a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának integritását. De ez még csak az első lépés, és mi már a következőkön gondolkozunk, hisz ez elengedhetetlen az euróövezet jövője szempontjából.

Megállapodtunk arról, hogy a jövő év első felében kialakítunk egy működési keretet – többek között megállapodunk arról is, hogy mi tartozik a korábban felhalmozott, gyengén teljesítő eszközök körébe – annak érdekében, hogy amint létrejön egy ténylegesen működő egységes felügyeleti mechanizmus, az Európai Stabilitási Mechanizmusnak lehetősége legyen arra, hogy rendes határozatot követően közvetlenül tőkésítsen fel bankokat.

Az egységes felügyeleti mechanizmus hatékonysága érdekében a mai napon abban is megegyeztünk, hogy amint az egységes felügyeleti mechanizmus megkezdi működését, „szükség lesz egy olyan közös szanálási mechanizmusra, amelynek megvannak a hatáskörei arra, hogy a megfelelő eszközökkel képes legyen a mechanizmusban részt vevő tagállamokban lévő bankok bármelyikének szanálására.” A Bizottság 2013 folyamán javaslatot fog benyújtani, amelyet prioritásként kell megvizsgálni, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus alatt sor kerülhessen elfogadására. A cél az, hogy biztosítva a bankcsődök gyors, rendezett és minden szereplő érdekeinek szeme előtt tartásával történő kezelését, csökkenjenek az adófizetőket és a gazdaságot érintő kockázatok.

Itt térnék át a bankuniót érintő eredményekről a ma esti megbeszélések másik központi témájára, a gazdaságpolitikáink szorosabb összehangolására. A kiindulópont egyszerű: a közös pénznemet használó országok számára az általuk folytatott gazdaságpolitikák közös érdekű kérdések.

Az Európai Tanács elnökeként – a Bizottság elnökével szoros együttműködésben, a tagállamokkal való konzultációt követően – az Európai Tanács 2013. júniusi ülésére lehetséges intézkedéseket, valamint pontos időpontokat meghatározó ütemtervet fogok benyújtani az alábbi négy kérdésre vonatkozóan:

– a jelentős tagállami reformok koordinációja, többek között előzetes megbeszélések keretében,

– a GMU társadalmi dimenziója,

– a versenyképességre és növekedésre irányuló, a kormányok és az EU intézményei közötti, kölcsönös megállapodás tárgyát képező szerződések megvalósíthatósága és módozatai,

– és végül szolidaritási mechanizmusok, amelyek lendületet adhatnak a szerződéses jellegű megállapodást kötő tagállamok erőfeszítéseinek.

Ezek a törekvések nem öncélúak: végső célunk a GMU stabilitásának biztosítása annak érdekében, hogy egész Európában fokozódjon a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás.

Ha a helyzet egészét nézzük, megállapíthatjuk, hogy ha túl is vagyunk az euróövezeti válság legnehezebb részén, még sok teendő van hátra. De az áldozatos munka kezdi meghozni gyümölcsét.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az év során jelentős eredményeket értünk el. A hatos csomag éppen tizenkét hónapja lépett hatályba. Idén megállapodtunk a költségvetési paktumról, elindítottuk az Európai Stabilitási Mechanizmust, és az EKB is hozzájárult a válság megfékezéséhez.

Mint már említettem, ma reggel megszületett a megállapodás az egységes felügyeleti mechanizmusról, ma este pedig eldöntöttük, hogy kialakítunk egy egységes szanálási mechanizmust.

Május óta folyamatosan igyekszünk kiküszöbölni a GMU architektúrának rendszerszintű hibáit. E területen a haladás irányát többek között azok a jelentések jelölték ki, amelyeket a Bizottság, az EKB, illetve az eurócsoport elnökével közösen terjesztettem elő június és december között. A munka azonban még nem ért véget, és döntésünknek megfelelően a lendület jövőre sem fog megcsappanni.

Végezetül engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a Görögország ügyében ma reggel hozott döntésről. Ez a döntés igen fontos lépést jelent, ugyanis elősegíti a görög államadósság középtávú fenntarthatóságát, és támogatást ad Görögországnak az alkalmazkodáshoz. Ugyanakkor határozottan jelzi a görög nép iránti európai szolidaritást és világossá teszi, hogy az ország és európai partnerei az eddigiekhez hasonlóan teljesítik a vállalásaikat. A döntés euró és az euróövezet visszafordíthatatlanságának bizonyítéka.


Side Bar