Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEU VOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 14. joulukuuta 2012

(OR. en)

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Puheenjohtaja Van Rompuyn kommentit Eurooppa-neuvoston ensimmäisen istunnon päätteeksi

Tämä on Euroopan unionille hyvä viikko, joka tullaan muistamaan. Maanantaina olimme Oslossa. Tänä aamuna valtiovarainministerit sopivat pankkien yhteisestä valvontamekanismista, ja euroryhmässä tehtiin päätös Kreikasta.

Lisäksi Eurooppa-neuvoston ensimmäinen ilta sujui erittäin rakentavissa merkeissä. Teimme päätöksiä euroalueen tulevaisuudesta erityisesti kahdella alalla.

Ensinnäkin päätimme vahvistaa pankkijärjestelmäämme.

Tältä osin aamulla aikaansaatu edistysaskel yhteisen valvontamekanismin perustamisessa on läpimurto. Sillä vahvistetaan rahoitusalaamme. Valtioiden ja pankkien välisen noidankehän murtaminen auttaa takaamaan vakauden ja parantamaan luotonannon edellytyksiä – molemmat ovat elintärkeitä kasvun ja työllisyyden kannalta euroalueella ja laajemminkin.

Pääsimme tähän vain muutamien kuukausien ajassa. Kesäkuussa meillä ei vielä ollut mitään. Sitten Eurooppa-neuvosto viitoitti tien; heti kesän jälkeen komission ehdotukset olivat valmiina; ja kolmessa kuukaudessa valtiovarainministerit sopivat asiasta, ja parlamentti on jo vahvistanut kantansa valiokuntatasolla. Kesäkuussa pyysimme, että yhteinen valvontamekanismi olisi valmis joulukuussa, ja tähän päästiin. Tämä osoittaa selkeästi, että unioni kykenee toimimaan oikea-aikaisesti ja päättäväisesti; se on meidän eurooppalainen tapamme tehdä työtä.

Yhteisestä valvontamekanismista aikaansaatu sopimus on tasapainoinen. Se vastaa euroalueen jäsenten tarpeita, mutta on silti avoin kaikille ja ottaa huomioon ne, jotka päättävät olla osallistumatta. Se on aidosti yhteinen järjestelmä, jossa työ on jaettu järkevästi EKP:n ja kansallisten viranomaisten välillä.

EKP:n osalta siinä varmistetaan rahapolitiikan ja valvontatehtävien selkeä erottaminen toisistaan. Lisäksi sillä suojataan rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden eheys. Eikä tässä kaikki; tutkimme jo seuraavia toimia, ja se on oleellisen tärkeää euroalueen tulevaisuuden kannalta.

Päätimme perustaa ensi vuoden alkupuoliskon aikana toimintakehyksen, johon sisältyy muun muassa heikkolaatuisten omaisuuserien määrittely, jotta Euroopan vakausmekanismista voidaan säännönmukaisen päätöksen jälkeen pääomittaa pankkeja suoraan sitten, kun yhteinen valvontamekanismi on perustettu.

Jotta yhteinen valvontamekanismi olisi toimivampi, päätimme tänä iltana, että sen perustamisen jälkeen "tarvitaan yhteinen kriisinratkaisumekanismi, jolla on tarvittavat valtuudet varmistaa, että osallistuvissa jäsenvaltioissa minkä tahansa pankin kriisitilanne voidaan ratkaista asianmukaisin välinein". Komissio toimittaa vuoden 2013 aikana ehdotuksen, joka olisi käsiteltävä ensisijaisena asiana, jotta se voitaisiin hyväksyä Euroopan parlamentin kuluvan vaalikauden aikana. Tavoitteena on vähentää veronmaksajille ja kansantaloudelle aiheutuvia riskejä varmistamalla, että pankkien mahdolliseen kaatumiseen reagoidaan nopeasti ja hallitusti ja kaikkien edun mukaisesti.

Tästä pääsenkin pankkiunionin etenemisen ohella toiseen alaan, jota tänä iltana käsittelimme: talouspolitiikkojemme lähentämiseen. Lähtökohta on yksinkertainen: yhteistä rahaa käyttäville maille talouspolitiikka on yhteistä etua koskeva asia.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana esitän kesäkuun 2013 Eurooppa-neuvostolle mahdollisia toimenpiteitä ja aikataulutetun etenemissuunnitelman neljästä pääkysymyksestä läheisessä yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa järjestetyn kuulemisprosessin jälkeen.

Neljä pääkysymystä ovat

– jäsenvaltioiden merkittävien talousuudistusten koordinointi muun muassa keskustelemalla niistä etukäteen
– EMUn sosiaalinen ulottuvuus
– hallitusten ja EU:n toimielinten keskinäisesti hyväksyttyjen kilpailukyky- ja kasvusopimusten toteutettavuus ja toteutustavat
– sekä solidaarisuusmekanismit, joilla voidaan tehostaa tällaisiin sopimusluonteisiin järjestelyihin osallistuvien jäsenvaltioiden ponnisteluja.

Kaikki tämä ei ole itsetarkoitus, vaan yleisenä tavoitteenamme on vakaa EMU, jotta voimme lisätä kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koko Euroopassa.

Kokonaistilanne on se, että vaikka euroalueen kriisin pahin vaihe on takana, tehtävää on vielä paljon. Mutta kova työ alkaa jo tuottaa tuloksia.

Vuoden aikana on kaiken kaikkiaan saatu paljon aikaan. Talouspolitiikan ohjauspaketti tuli voimaan tasan vuosi sitten. Tämän vuoden aikana sovimme finanssipoliittisesta sopimuksesta ja käynnistimme Euroopan vakausmekanismin toiminnan, ja myös EKP edesauttoi omalta osaltaan kriisin taltuttamista.

Tänä aamuna, kuten jo totesin, päästiin sopimukseen yhteisestä valvontamekanismista, ja tänä iltana päätimme perustaa yhteisen kriisinratkaisumekanismin.

Toukokuusta lähtien olemme pyrkineet korjaamaan EMUn rakenteessa olevia systeemisiä puutteita. Tältä osin raportit, jotka esitin yhdessä komission puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa kesäkuun ja joulukuun välillä, auttoivat kartoittamaan tulevia toimia. Eikä työ ole ohi, vaan sama dynamiikka jatkuu tulevana vuonna, kuten tänä iltana päätimme.

Sanoisin lopuksi pari sanaa Kreikkaa koskevasta päätöksestä, joka saatiin aikaan tänä aamuna. Se on tärkeä edistysaskel. Päätöksellä autetaan varmistamaan Kreikan velan kestävä taso keskipitkällä aikavälillä ja mahdollistetaan Kreikan tukeminen sen sopeutumisponnisteluissa. Se on vahva merkki Euroopan solidaarisuudesta Kreikan kansaa kohtaan ja osoittaa, että tämä maa ja sen eurooppalaiset kumppanit noudattavat edelleen sitoumuksiaan. Se todistaa euron ja euroalueen peruuttamattoman luonteen.


Side Bar