Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

EL

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2012

EUCO 236/12

PRESSE 532

PR PCE 199

Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. Van Rompuy μετά την πρώτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Είναι μια καλή εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αξιομνημόνευτη εβδομάδα. Τη Δευτέρα ήμασταν στο Όσλο. Σήμερα το πρωί, οι υπουργοί οικονομικών συμφώνησαν έναν Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τις τράπεζες και, επίσης, η Ευρωομάδα πήρε απόφαση για την Ελλάδα.

Και, απόψε, είχαμε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πήραμε αποφάσεις για την πορεία της ευρωζώνης, με δύο κύριους άξονες.

Πρώτον, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος.

Η πρόοδος που σημειώθηκε εδώ σήμερα το πρωί με τη θέσπιση του ΕΕΜ αποτελεί ρηξικέλευθο βήμα. Θα ενισχύσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σπάει ο φαύλος κύκλος κρατικών ομολόγων και τραπεζών, πράγμα που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και θα βελτιώσει τους όρους δανεισμού - δύο στοιχεία ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ευρωζώνη και επέκεινα.

Αυτό το πετύχαμε μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Μέχρι τον Ιούνιο, δεν υπήρχε τίποτε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε σε λειτουργία τη μηχανή· αμέσως μετά το καλοκαίρι, η Επιτροπή ετοίμασε τις προτάσεις και, μέσα σε τρεις μήνες, οι υπουργοί οικονομικών συμφώνησαν, ενώ το Κοινοβούλιο είχε ήδη εγκρίνει τη θέση του επί του θέματος στο επίπεδο της αρμόδιας επιτροπής. Τον Ιούνιο, ζητήσαμε να είναι έτοιμος ο ΕΕΜ μέχρι τον Δεκέμβριο και τα καταφέραμε. Αυτό δείχνει καθαρά την ικανότητα της Ένωσης να αναλαμβάνει δράση εγκαίρως και αποφασιστικά· αυτός είναι ο δικός μας τρόπος, ο ευρωπαϊκός τρόπος εργασίας.

Με τη συμφωνία για τον ΕΕΜ επιτυγχάνεται ισορροπία. Εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών της ευρωζώνης, ενώ υπάρχει χώρος για όλους και λαμβάνονται υπόψη αυτοί που επέλεξαν να μη συμμετέχουν. Πρόκειται για ένα πραγματικά ενιαίο σύστημα, με λογική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΚΤ και εθνικών αρχών.

Όσον αφορά την ΕΚΤ, ο ρόλος της είναι να εξασφαλίζει σαφή διαχωρισμό μεταξύ νομισματικής πολιτικής και εποπτικών καθηκόντων. Τέλος, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αλλά δεν σταματάμε εδώ· σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα: είναι απαραίτητο για το μέλλον της ευρωζώνης.

Συμφωνήσαμε να ορίσουμε, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ένα λειτουργικό πλαίσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα κληροδοτημένα περιουσιακά στοιχεία, ώστε, όταν θεσπιστεί ο ΕΕΜ, να μπορεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να προβαίνει σε άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μετά από συνήθη απόφαση.

Για να γίνει αποτελεσματικότερος ο ΕΕΜ, αποφασίσαμε απόψε ότι, όταν εφαρμοστεί ο ΕΕΜ, «θα απαιτηθεί ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης που θα διαθέτει τις εξουσίες που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οιαδήποτε τράπεζα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να εξυγιανθεί με τα κατάλληλα μέσα». Κατά τη διάρκεια του 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση, που θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, προκειμένου να εκδοθεί κατά τον τρέχοντα κοινοβουλευτικό κύκλο. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους φορολογουμένους και για την οικονομία, εξασφαλίζοντας ότι οιαδήποτε τραπεζική αδυναμία αντιμετωπίζεται ταχέως και αποτελεσματικά προς το συμφέρον όλων.

Και αυτό, μετά την πρόοδο στην τραπεζική ένωση, μας φέρνει στον δεύτερο άξονα των αποψινών συζητήσεων: τη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών μας. Η αφετηρία είναι απλή: για τις χώρες με κοινό νόμισμα, οι οικονομικές πολιτικές είναι θέμα κοινού συμφέροντος.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα υποβάλω πιθανά μέτρα και οδικό χάρτη με χρονοδιάγραμμα για τέσσερα θέματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2013, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη.

Τα τέσσερα θέματα είναι τα εξής:

- ο συντονισμός των μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, και με συζητήσεις εκ των προτέρων,
- η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ,
- η σκοπιμότητα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των αμοιβαίων συμβάσεων ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης μεταξύ των κυβερνήσεων και των οργάνων της ΕΕ,
- και, τέλος, οι μηχανισμοί αλληλεγγύης που μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κρατών μελών που μπαίνουν σε παρόμοιους συμβατικούς διακανονισμούς.

Αυτό δεν είναι όμως ο στόχος: ο γενικός στόχος μας είναι μία σταθερή ΟΝΕ, για να βελτιωθεί η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στην Ευρώπη.

Με συνολικότερη ματιά, μολονότι το χειρότερο της κρίσης της ευρωζώνης έχει περάσει, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Αλλά η σκληρή δουλειά έχει ήδη αρχίσει να δίνει καρπούς.

Τέλος, έχουμε κατορθώσει πολλά μέσα στη χρονιά. Ακριβώς δώδεκα μήνες πριν, τέθηκε σε ισχύ η δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης. Εφέτος, συμφωνήσαμε το δημοσιονομικό σύμφωνο, εφαρμόσαμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και η ΕΚΤ συνέβαλε, από την πλευρά της, στη περιστολή της κρίσης.

Σήμερα το πρωί, όπως είπα, υπήρξε συμφωνία για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και, απόψε, συμφωνήσαμε να θεσπίσουμε ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης.

Από τον Μάιο και μετά, είμαστε σε διαδικασία αντιμετώπισης των συστημικών αστοχιών της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ. Οι εκθέσεις που υπέβαλα, μαζί με τους Προέδρους της Επιτροπής, της ΕΚΤ και της ευρωομάδας μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου, βοήθησαν να χαράξουμε πορεία. Και το έργο αυτό δεν έχει τελειώσει: η δυναμική θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά, όπως αποφασίσαμε απόψε.

Τέλος, θα αναφέρω λίγα λόγια για την απόφαση που πήραμε σήμερα το πρωί για την Ελλάδα. Αποτελεί σημαντικό βήμα. Η απόφαση θα βοηθήσει, αφενός, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μεσοπρόθεσμα και, αφετέρου, να στηριχτεί η Ελλάδα τις προσπάθειες προσαρμογής. Αποτελεί ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό και απόδειξη ότι η χώρα και οι ευρωπαίοι εταίροι συνεχίζουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Αποδεικνύει το μη αναστρέψιμο του ευρώ και της ευρωζώνης.


Side Bar