Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET
ORDFÖRANDEN

SV

Bryssel den 20 november 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Inbjudan från ordförande Herman Van Rompuy till Europeiska rådet

Det är med stor glädje som jag bjuder in er till Europeiska rådets möte i Bryssel den 22–23 november 2012. Vi måste nå en överenskommelse om den kommande fleråriga budgetramen. Vi har redan åtagit oss att göra detta vid ett flertal tillfällen.

Mötet har ett klart syfte: det måste säkerställas att unionen har de medel som krävs för att kunna fungera under de kommande åren, mot bakgrund av oundvikliga finanspolitiska restriktioner. Det handlar om att ge ett konkret tecken på vår beslutsamhet att göra allt som krävs för att lyfta Europa ut ur krisen. En sak ska stå klart: om en överenskommelse inte skulle uppnås kommer det att vara till skada för oss alla. Det är därför jag har vidtagit arrangemang för att vårt möte vid behov ska kunna förlängas.

I förra veckan lade jag fram ett utkast till Europeiska rådets slutsatser om den fleråriga budgetramen 2014–2020. Samtliga delegationer uttryckte betänkligheter. Men nu måste vi alla övergå till det beslutsfattande skedet. Vi föreslog att den fleråriga budgetramen ska minskas med 80 miljarder euro jämfört med kommissionens förslag. Jag vet att detta skapar svårigheter i sig. Alla måste dock ha klart för sig att vi med mindre pengar inte kan göra samma saker som tidigare. Politiska val måste göras.

Vi föreslog framför allt att de nödvändiga nedskärningarna ska göras näst intill proportionellt över hela linjen för att bevara jämvikten i kommissionens förslag. I måndags kväll lyssnade jag noggrant på era ministrar med ansvar för Europafrågor. På torsdag kommer José Manuel Barroso och jag dessutom att träffa er alla personligen.

Vårt möte inleds torsdag kl. 20.00 med den sedvanliga diskussionen med Europaparlamentets ordförande. Efter familjefotot börjar vi arbetet kl. 20.30 med att slutföra förfarandet för utnämningen av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion på rekommendation av rådet. Efter detta stannar vi i mötesrummet på våning 50, där middag kommer att serveras.

Jag kommer då att redogöra för min bedömning av den fleråriga budgetramen på grundval av alla bilaterala kontakter. Min avsikt är att lämna en reviderad version av utkastet till Europeiska rådets slutsatser på torsdag kväll.

Jag kommer att informera er på torsdag kväll om hur jag avser att organisera arbetet på fredag. Jag ser fram emot att träffa er på torsdag.


Side Bar