Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

V Bruseli 20. novembra 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Pozývací list predsedu Hermana Van Rompuya
na zasadnutie Európskej rady

S potešením Vás pozývam na zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 22. a 23. novembra 2012 v Bruseli. Musíme dosiahnuť dohodu o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR). K tomu sme sa zaviazali už pri viacerých príležitostiach.

Cieľ tohto zasadnutia je jasný: zabezpečiť, aby mala Únia prostriedky potrebné na fungovanie v nadchádzajúcich rokoch s ohľadom na nevyhnutné fiškálne obmedzenia. Zámerom je tiež vyslať konkrétny signál o našom odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sa Európa vymanila z krízy. Treba si otvorene povedať: nedosiahnutie dohody by poškodilo nás všetkých. Preto som sa postaral o to, aby sa naše zasadnutie mohlo v prípade potreby predĺžiť.

Minulý týždeň som predložil návrh záverov Európskej rady o VFR na roky 2014 – 2020. Všetky delegácie vyjadrili určité obavy. Teraz sa však musíme naladiť na potrebu dosiahnutia dohody. Navrhli sme VFR, ktorý je o 80 miliárd EUR nižší ako návrh Komisie. Viem, že takéto riešenie prináša so sebou problémy. Každý však musí pochopiť, že s menej peniazmi nemôžeme robiť to, čo sme robili predtým. Bolo potrebné prijať politické rozhodnutia.

V prvom rade sme navrhli uplatniť potrebné zníženia takmer rovnakou mierou na celý finančný rámec, pričom sme sa pridŕžali rovnováhy stanovenej v návrhu Komisie. V pondelok večer som pozorne počúval Vašich ministrov pre európske záležitosti. Okrem toho vo štvrtok sa José Manuel Barroso a ja stretneme s každým z Vás individuálne.

Naše zasadnutie sa začne vo štvrtok o 20.00 hod. tradičnou výmenou názorov s predsedom Európskeho parlamentu. Po spoločnom fotografovaní začneme o 20.30 hod. rokovať s cieľom dokončiť postup vymenúvania člena Výkonnej rady ECB na základe odporúčania Rady. Potom zostaneme v zasadacej miestnosti na poschodí 50, kde sa bude podávať večera.

Následne Vás budem na základe všetkých svojich dvojstranných stretnutí informovať o svojom pohľade na VFR. Vo štvrtok večer mám v úmysle vydať revidovanú verziu návrhu záverov Európskej rady.

Zároveň Vás budem informovať aj o organizácii našich rokovaní v piatok. Teším sa na stretnutie s Vami vo štvrtok.


Side Bar