Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 20 november 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Uitnodiging van voorzitter Herman Van Rompuy
aan de Europese Raad

Het is mij een genoegen u te mogen uitnodigen voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 november 2012 te Brussel. Wij moeten een akkoord bereiken over het toekomstig meerjarig financieel kader (MFK). Wij hebben ons daar reeds meermaals toe verbonden.

Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk: het gaat erom de Unie de nodige middelen te geven om de komende jaren te functioneren, waarbij rekening moet worden gehouden met onvermijdelijke budgettaire beperkingen. Het gaat erom een concreet signaal te laten uitgaan over onze vastbeslotenheid alles in het werk te stellen om Europa uit de crisis te loodsen. Laat er geen misverstand over bestaan: het uitblijven van een akkoord zal nadelig zijn voor ons allemaal. Daarom heb ik voorzieningen getroffen zodat onze bijeenkomst indien nodig kan worden verlengd.

Vorige week heb ik de ontwerpconclusies van de Europese Raad over het MFK 2014-2020 gepresenteerd. Alle delegaties hebben bezwaren geformuleerd. Maar nu moeten wij actief een akkoord nastreven. Wij hebben een MFK voorgesteld dat 80 miljard euro lager uitvalt dan het Commissievoorstel. Ik weet dat dit specifieke problemen opwerpt. Toch moet iedereen begrijpen dat we, met minder geld, niet hetzelfde kunnen doen als vroeger. Er moesten politieke keuzes worden gemaakt.

Meer bepaald hebben wij voorgesteld om de nodige besparingen over de hele linie nagenoeg op evenredige wijze te doen, in aansluiting op het evenwicht van het Commissie­voorstel. Ik heb maandagavond aandachtig geluisterd naar uw ministers van Europese Zaken. Voorts zullen José Manuel Barroso en ik op donderdag met elk van u een gesprek hebben.

Onze bijeenkomst zal op donderdag om 20.00 uur van start gaan met de gebruikelijke gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement. Na de familiefoto zullen wij onze werkzaamheden om 20.30 uur aanvatten om de procedure voor de benoeming van een directielid bij de ECB, zoals aanbevolen door de Raad, te voltooien. Daarna zullen wij in onze vergaderzaal op verdieping 50 blijven, waar het diner zal worden geserveerd.

Vervolgens zal ik mijn inzichten over het MFK in het licht van al mijn bilaterale ontmoetingen met u delen. Het is mijn bedoeling om donderdagavond een herziene versie van de ontwerpconclusies van de Europese Raad voor te leggen.

Ik zal u donderdagavond meedelen hoe ik het werk op vrijdag wens te organiseren. Ik zie uit naar onze ontmoeting op donderdag.


Side Bar