Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS VADOVŲ TARYBA
PIRMININKAS

LT

Briuselis, 2012 m. lapkričio 20 d.

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Pirmininko Herman Van Rompuy kvietimas i Europos Vadovu Tarybos susitikimą

Džiaugiuosi galėdamas Jus pakviesti į 2012 m. lapkričio 22–23 d. Briuselyje įvyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kurio metu turime susitarti dėl būsimos daugiametės finansinės programos (DFP). Tai padaryti įsipareigojome jau keletą kartų.

Šio susitikimo tikslas yra aiškus – užtikrinti, kad Sąjunga turėtų reikiamų lėšų veikti per ateinančius metus, atsižvelgiant į neišvengiamus fiskalinius suvaržymus. Siekiama duoti konkretų signalą dėl mūsų ryžto padaryti viską, ko reikia, kad Europa išbristų iš krizės. Nepadarykime klaidos – nepasiekti susitarimo būtų žalinga mums visiems. Todėl pasirūpinau, kad prireikus mūsų susitikimą būtų galima pratęsti.

Praėjusią savaitę pateikiau Europos Vadovų Tarybos išvadų dėl DFP (2014–2020 m.) projektą. Visos delegacijos pareiškė susirūpinimą. Tačiau dabar visi turime pasiekti susitarimą. Mūsų pasiūlyta DFP sumažinta 80 mlrd. EUR, palyginti su Komisijos pasiūlymu. Žinau, kad dėl to kyla kitų sunkumų. Kita vertus, visi turime suprasti, kad turėdami mažiau pinigų negalime padaryti tiek pat, kiek iki šiol. Reikėjo priimti politinius sprendimus.

Visų pirma pasiūlėme taikyti būtinus sumažinimus beveik proporcingai visose srityse, išlaikant Komisijos pasiūlymo pusiausvyrą. Pirmadienį vakare atidžiai išklausiau Jūsų Europos reikalų ministrus. Be to, ketvirtadienį José Manuel Barroso ir aš susitiksime su kiekvienu iš Jūsų asmeniškai.

Mūsų susitikimas prasidės ketvirtadienį 20.00 val. tradiciniu pasikeitimu nuomonėmis su Europos Parlamento Pirmininku. Padarius bendrą nuotrauką, 20.30 val. pradėsime mūsų darbą, kad užbaigtume ECB vykdomosios valdybos nario paskyrimo procedūrą remdamiesi Tarybos rekomendacija. Po to liksime posėdžių salėje 50 aukšte, kur pavakarieniausime.

Tuomet pasidalinsiu su Jumis savo nuomone dėl DFP atsižvelgdamas į visus mano dvišalius susitikimus. Patikslintą Europos Vadovų Tarybos išvadų projekto redakciją ketinu pateikti ketvirtadienį vakare.

Ketvirtadienį vakare Jus informuosiu, kaip ketinu organizuoti mūsų darbą penktadienį. Laukiu malonaus susitikimo su Jumis ketvirtadienį.


Side Bar