Navigation path

Left navigation

Additional tools

AN CHOMHAIRLE EORPACH AN tUACHTARÁN

GA

An Bhruiséil, 20 Samhain 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Cuireadh ón Uachtarán Van Rompuy chuig an gComhairle Eorpach

Is cúis áthais dom cuireadh a thabhairt duit chuig cruinniú na Comhairle Eorpaí a bheidh ar siúl sa Bhruiséil an 22 agus an 23 Samhain. Ní mór dúinn teacht ar réiteach maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI). Thugamar gealltanas faoi seo cúpla uair cheana.

Tá cuspóir soiléir ag an gcruinniú seo: is é atá i gceist a áirithiú go mbeidh na gach acmhainn is gá ag an Aontas chun feidhmiú sna blianta amach romhainn, agus cuirfear srianta buiséadacha dosheachanta san áireamh leis seo. Is é atá i gceist teachtaireach nithiúil a chur amach maidir lenár dtiomantas chun tabhairt faoi gach rud is gá a dhéanamh chun an Eoraip a tharrtháil ón ngéarchéim seo. Ná bíodh aon mhíthuiscint ann: déanfar dochar dúinn go léir mura mbeidh réiteach ann. Mar sin, táim tar éis socruithe a chur i bhfeidhm ionas go mbeimid in ann síneadh ama a chur leis an gcruinniú más gá.

An tseachtain seo caite, chuir mé na dréacht-Chonclúidí ón gComhairle maidir leis an CAI 2014-2020 isteach. Chuir gach toscaireacht ábhar imní in iúl. Anois, ámh, ní mór dúinn bheith réidh chun teacht ar réiteach. Mholamar CAI a bheadh laghdaithe faoi 80 billiún euro i gcomparáid leis an togra ón gCoimisiún. Is maith is eol dom go gcruthóidh seo a chastachtaí féin. Ní mór do gach duine tuiscint, ámh, nach féidir linn an méid céanna a dhéanamh anois agus níos lú airgead againn ná mar a bhí. Ba ghá roghanna polaitiúla a dhéanamh.

Go háirithe, mholamar go ndéanfaí gearradh siar trasna na réimsí ar bhonn a bheadh beagnach comhréireach agus a chloífeadh le héirim an togra ón gCoimisiún. Tráthnóna Dé Luain, d'éist mé go cúramach le bhur nAirí um Ghnóthaí Eorpacha. Thairis sin, buailfidh mé féin agus José Manuel Barroso le gach duine agaibh i bhur n-aonar ar an Déardaoin.

Cuirfear tús lenár gcruinniú ar an Déardaoin ag 20:00 leis an malartú traidisiúnta tuairimí le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa. Tar éis dúinn an grianghraf teaghlaigh a thógáil, tosóimid leis an obair ag 20:30 chun an nós imeachta d'fhonn ball a cheapadh do Bhord Feidhmiúcháin an BCE a chur i gcrích, mar a mhol an Chomhairle cheana. Ina dhiaidh sin, fanfaimid inár seomra cruinnithe ar urlár 50, áit a mbeidh dinnéar againn.

Ansin, roinnfidh mé libh mo mheasúnú ar an CAI i bhfianaise gach cruinniú déthaobhach a bhí agam. Leis sin, iarrfaidh mé leagan athbhreithnithe de na dréacht-chonclúidí ón gComhairle a eisiúint tráthnóna Déardaoin.

Cuirfidh mé in iúl duit tráthnóna Déardaoin conas a eagróidh mé an obair a bheidh romhainn ar an Aoine. Táim ag súil go mór le bualadh leat ar an Déardaoin.


Side Bar