Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 20. marraskuuta 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kutsukirje
Eurooppa-neuvostolle

Minulla on ilo kutsua Teidät Eurooppa-neuvoston kokoukseen, joka pidetään Brysselissä 22. ja 23. marraskuuta 2012. Meidän on päästävä sopimukseen tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Olemme sitoutuneet tähän jo moneen otteeseen.

Kokouksen tavoite on selvä: unionin toiminnalle on varattava tarpeelliset resurssit tuleviksi vuosiksi ottaen samalla huomioon väistämättömät julkisen talouden rajoitteet. Meidän on annettava konkreettinen osoitus siitä, että olemme valmiit kaikkeen pelastaaksemme Euroopan kriisistä. Meille kaikille lienee selvää, että ellei sopimukseen päästä, kaikki häviävät. Sen vuoksi olen huolehtinut siitä, että kokousta voidaan jatkaa tarpeen vaatiessa.

Sain viime viikolla valmiiksi luonnoksen Eurooppa-neuvoston päätelmiksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020. Kaikki valtuuskunnat suhtautuivat siihen varauksellisesti. Mutta nyt olemme siinä pisteessä, että meidän on tehtävä päätös. Ehdotimme monivuotista rahoituskehystä, joka on 80 miljardia euroa pienempi kuin komission ehdotus. Tämä aiheuttaa omat ongelmansa. Itse kunkin on kuitenkin ymmärrettävä, että vähemmällä rahalla emme voi tehdä yhtä paljon kuin ennen. Oli tehtävä poliittisia valintoja.

Niinpä ehdotimme, että välttämättömät vähennykset tehdään suhteellisesti koko rahoituskehykseen säilyttäen komission ehdotuksen tasapaino. Maanantai-iltana kuuntelin tarkkaan eurooppaministereitänne. Lisäksi torstai-iltana José Manuel Barroso ja minä tapaamme teidät kaikki yksitellen.

Aloitamme kokouksen torstai-iltana klo 20.00, jolloin perinteiseen tapaan keskustelemme Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa. Ryhmäkuvan jälkeen aloitamme työskentelyn klo 20.30 saattamalla päätökseen EKP:n johtokunnan jäsenen nimityksen neuvoston ehdotuksen mukaisesti. Tämän jälkeen jatkamme edelleen kokoussalissamme (kerros 50), jossa tarjotaan päivällinen.

Sen jälkeen esitän monivuotista rahoituskehystä koskevan arvioni kahden kesken käymieni keskustelujen perusteella. Aikomukseni on saada aikaan tarkistettu versio Eurooppa-neuvoston päätelmistä torstai-iltana.

Samana iltana ilmoitan, kuinka ajattelin järjestää perjantaisen työskentelymme. Tapaamisiin torstaina.


Side Bar