Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA ÜLEMKOGU
EESISTUJA

ET

Brüssel, 20. november 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Eesistuja Herman Van Rompuy kutse Euroopa Ülemkogu kohtumisele

Mul on hea meel kutsuda teid Euroopa Ülemkogu kohtumisele, mis toimub 22. ja 23. novembril 2012 Brüsselis. Me peame jõudma kokkuleppele tulevases mitmeaastases finantsraamistikus. Me oleme juba mitmel korral võtnud endale kohustuse seda teha.

Selle kohtumise eesmärk on selge: tagada, et liidul on tulevastel aastatel toimimiseks vajalikud vahendid, võttes sealjuures arvesse vältimatuid fiskaalpiiranguid. Meil on vaja konkreetselt näidata oma otsusekindlust teha kõik vajalik selleks, et tuua Euroopa kriisist välja. Lubage mul olla otsekohene: kokkuleppele mittejõudmine oleks meile kõigile kahjulik. Seetõttu olen korraldanud töö nii, et meie kohtumist oleks võimalik vajaduse korral pikendada.

Eelmisel nädalal esitasin mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitlevate Euroopa Ülemkogu järelduste eelnõu. Kõik delegatsioonid väljendasid sellega seoses mureküsimusi. Kuid nüüd peame me kõik suunama oma jõupingutused kokkuleppe saavutamisele. Me panime ette mitmeaastase finantsraamistiku, mida on komisjoni ettepanekuga võrreldes 80 miljardi euro võrra vähendatud. Ma tean, et see tekitab raskusi. Ent igaüks peab siiski mõistma, et kuna meie käsutuses on vähem raha, siis ei saa me jätkata samamoodi nagu varem. Seetõttu tuli teha poliitilisi otsuseid.

Eelkõige panime ette kohaldada vajalikke kärpeid peaaegu proportsionaalselt igas valdkonnas, säilitades komisjoni ettepanekuga ette nähtud tasakaalu. Ma kuulasin esmaspäeva hommikul tähelepanelikult Euroopa asjade eest vastutavaid liikmesriikide ministreid. Lisaks kohtun ma neljapäeval koos José Manuel Barrosoga teie kõigiga individuaalselt.

Meie kohtumine algab neljapäeval kell 20.00, mil toimub tavapärane arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi presidendiga. Pärast ühisfoto tegemist alustame kell 20.30 tööd, et viia lõpule Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine vastavalt nõukogu soovitusele. Pärast seda jääme me oma 50. korruse koosolekuruumi, kus serveeritakse õhtusöök.

Seejärel esitan teile oma hinnangu mitmeaastase finantsraamistiku kohta, mille puhul on võetud arvesse kõikide kahepoolsete kohtumiste tulemusi. Minu eesmärk on esitada Euroopa Ülemkogu järelduste eelnõu muudetud versioon neljapäeva õhtul.

Neljapäeva õhtul teavitan teid ka sellest, kuidas ma kavatsen reedel meie tööd korraldada. Meie neljapäeval toimuvat kohtumist ootama jäädes,


Side Bar