Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD
FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 20. november 2012

(OR. en)

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Indbydelse fra formand Herman Van Rompuy
til Det Europæiske Råd

Det er mig en glæde at indbyde dig til Det Europæiske Råds møde den 22.‑23. november 2012 i Bruxelles. Vi skal indgå en aftale om den kommende flerårige finansielle ramme (FFR). Det har vi allerede ved flere lejligheder forpligtet os til.

Hensigten med dette møde er klar: at sikre, at Unionen har de nødvendige midler til at fungere i de kommende år under hensyn til de uundgåelige finanspolitiske begrænsninger. Det handler om at udsende et konkret signal om, at vi er fast besluttet på at gøre alt, hvad der er nødvendigt, for at løfte Europa ud af krisen. Det skal ikke være nogen hemmelighed: Hvis vi ikke når frem til en aftale, vil det være til skade for os alle. Derfor har jeg truffet foranstaltninger til, at vores møde om nødvendigt kan forlænges.

I sidste uge forelagde jeg et udkast til Det Europæiske Råds konklusioner om FFR for 2014‑2020. Alle delegationerne tog forbehold. Men nu må vi alle være parat til at indgå en aftale. Vi har foreslået en FFR med nedskæringer på 80 mia. EUR i forhold til Kommis­sionens forslag. Jeg ved, at dette i sig selv skaber vanskeligheder. Alle må imidlertid forstå, at vi ikke med færre penge kan gøre det samme som før. Vi har været nødt til at træffe politiske valg.

Vi har navnlig foreslået at foretage de nødvendige nedskæringer i næsten samme forhold på alle områder for at fastholde balancen i Kommissionens forslag. Jeg lyttede omhyggeligt til jeres Europaministre mandag aften. Derudover vil José Manuel Barroso og jeg hver især mødes med jer enkeltvis på torsdag.

Vores møde begynder torsdag kl. 20.00 med den traditionelle udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet. Efter familiefotoet vil vi kl. 20.30 indlede vores arbejde for at afslutte proceduren med udnævnelse af et medlem af ECB's direktion efter henstilling fra Rådet. Bagefter bliver vi i mødesalen på etage 50, hvor middagen vil blive serveret.

Derefter vil jeg på baggrund af alle mine bilaterale møder delagtiggøre jer min vurdering af FFR. Jeg agter at udsende en revideret udgave af udkastet til Det Europæiske Råds konklusioner torsdag aften.

Torsdag aften vil jeg også orientere jer om, hvordan jeg har planlagt at strukturere vores arbejde fredag. Jeg ser frem til at se dig på torsdag.


Side Bar