Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ RADA
PŘEDSEDA

CS

Brusel 20. listopadu 2012

EUCO 223/12

PRESSE 481

PR PCE 188

Zvací dopis předsedy Hermana Van Rompuye členům Evropské rady

Je mi ctí Vás pozvat na zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2012 v Bruselu. Na tomto zasedání musíme dosáhnout dohody o budoucím víceletém finančním rámci, k čemuž jsme se opakovaně zavázali.

Cíl zasedání je jednoznačný: jde o zajištění toho, aby Unie měla prostředky nezbytné pro její fungování v následujících letech, avšak současně byla zohledněna nevyhnutelná fiskální omezení. Jde o vyslání konkrétního signálu, že jsme odhodláni učinit vše potřebné, abychom Evropu vyvedli z krize. Nenechme se mýlit: pokud dohody nedosáhneme, poškodí to nás všechny. Proto jsem učinil příslušná opatření, aby naše zasedání mohlo být v případě potřeby prodlouženo.

Minulý týden jsem předložil návrh závěrů Evropské rady o víceletém finančním rámci na období 2014–2020. V souvislosti s ním vyjádřily všechny delegace svá znepokojení. Nyní však musíme všichni soustředit své úsilí na dosažení dohody. Navrhli jsme víceletý finanční rámec, který je o 80 miliard eur nižší než návrh Komise. Vím, že s tím jsou spojeny další problémy. Všichni však musí pochopit, že s méně penězi nemůžeme dělat totéž co dříve. Bylo nutné učinit politická rozhodnutí.

Navrhli jsme zejména uplatnit nezbytné škrty téměř proporcionálně ve všech oblastech, čímž jsme zachovali rovnováhu obsaženou v návrhu Komise. V pondělí večer jsem pozorně naslouchal Vašim ministrům pro evropské záležitosti a ve čtvrtek se spolu s Josém Manuelem Barrosem setkám s každým z Vás individuálně.

Naše zasedání začne ve čtvrtek ve 20 hodin tradiční výměnou názorů s předsedou Evropského parlamentu. Po společném fotografování zahájíme ve 20.30 hod. jednání zaměřené na dokončení postupu jmenování člena Výkonné rady ECB na základě doporučení Rady. Poté zůstaneme v našem zasedacím sále v patře 50, kde bude podávána večeře.

Budu Vás informovat, jak se mi práce na víceletém finančním rámci jeví v návaznosti na všechna dvoustranná jednání, která povedu. Mým záměrem je vypracovat ve čtvrtek večer revidovanou verzi návrhu závěrů Evropské rady.

Ve čtvrtek večer Vás budu rovněž informovat o způsobu, jakým bych chtěl v naší práci pokračovat následující den. Těším se na viděnou ve čtvrtek.


Side Bar