Navigation path

Left navigation

Additional tools

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

14763/1/12 REV 1

(OR. en)

PRESSE 419

PR CO 53

TLAČOVÁ SPRÁVA

3 191. zasadnutie Rady

Zahraničné veci

Rozvoj

Luxemburg 15. októbra 2012

predsedníčka Catherine Ashton
vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada zopakovala, že EÚ stojí po boku sýrskeho ľudu v jeho odvážnom boji za slobodu, dôstojnosť a demokraciu, a zdôraznila, že je hlboko znepokojená vplyvom sýrskej krízy na bezpečnosť a stabilitu susedných krajín . Vzhľadom na zvyšujúce sa násilie Rada opäť sprísnila sankcie voči sýrskemu režimu.

Rada zopakovala svoje vážne a prehlbujúce sa znepokojenie nad iránskym jadrovým programom a zdôraznila, že Irán musí bezodkladne splniť všetky svoje medzinárodné záväzky. Zároveň opätovne potvrdila dlhodobý záväzok EÚ usilovať sa o diplomatické riešenie iránskej jadrovej otázky v súlade s dvojakým prístupom. Vzhľadom na to, že Irán hrubo porušuje svoje medzinárodné záväzky a naďalej odmieta plne spolupracovať s MAAE pri riešení obáv, ktoré vyvoláva jeho jadrový program, Rada prijala ďalšie reštriktívne opatrenia.

Rada vyjadrila svoje neustávajúce znepokojenie z vážnej politickej a bezpečnostnej krízy v Mali a odhodlanie EÚ podporovať Mali pri znovunastolení právneho štátu a úplne nezávislej demokratickej vlády na celom jeho území. Rada vyzvala vysokú predstaviteľku, aby pripravila koncepciu krízového riadenia týkajúcu sa reorganizácie a výcviku malijských obranných síl, a aby sa pri tom zohľadnili nevyhnutné podmienky na dosiahnutie úspechu.

Rada poukázala na dôležitosť, ktorú prikladá Bielorusku a jeho občanom, a uviedla, že je naďalej vážne znepokojená nedodržiavaním ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu v tejto krajine. Vzhľadom na skutočnosť, že neboli prepustení všetci politickí väzni a žiaden z prepustených väzňov nebol rehabilitovaný, ako aj na nedosiahnutie lepších výsledkov v oblasti dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie, Rada predĺžila existujúce reštriktívne opatrenia do 31. októbra 2013.

Ministri zodpovední za rozvoj rokovali o príprave rámca pre miléniové rozvojové ciele po roku 2015 a o nadviazaní na samit Rio+20. Vymenili si tiež názory na podporu EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie a následne rokovali o prístupe EÚ k zvyšovaniu odolnosti.

Rada prijala bez diskusie závery o spolupráci Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov, pričom stanovila obnovenú politiku EÚ na podporu občianskej spoločnosti so zameraním sa na dlhodobé partnerstvá s organizáciami občianskej spoločnosti z partnerských krajín. Prijala tiež závery o sociálnej ochrane v rozvojovej spolupráci Európskej únie a o financovaní rozvoja.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

Mali

Južné susedstvo

Mierový proces na Blízkom východe

Irán

Nadviazanie na samit EÚ – Čína

Východné susedstvo

Príprava rámca pre miléniové rozvojové ciele po roku 2015 – nadviazanie na samit Rio+20

Podpora EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie

Prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

ZAHRANIČNÉ VECI

 • Dohoda o účasti s Kosovom

 • Bosna and Hercegovina

 • Vymenovania v orgánoch Organizácie Spojených národov

 • Eritrea − reštriktívne opatrenia

 • Somálsko − reštriktívne opatrenia

 • Vzťahy s Libanonom

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

 • Spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov

 • Sociálna ochrana v rozvojovej spolupráci Európskej únie

 • Financovanie rozvoja

 • Výročná správa za rok 2012 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci v roku 2011

 • Mierový nástroj pre Afriku: schválenie žiadostí Africkej únie

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

 • Dohoda s Kapverdskou republikou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

PÍSOMNÝ POSTUP

 • Prístup verejnosti k dokumentom Rady

ÚČASTNÍCI

Vysoká predstaviteľka

Catherine ASHTON vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Belgicko:

Didier REYNDERS podpredseda vlády a minister zahraničných vecí, zahraničného obchodu a európskych záležitostí

Dirk WOUTERS stály predstaviteľ

Bulharsko:

Nikolaj MLADENOV minister zahraničných vecí

Česká republika:

Karel SCHWARZENBERG prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Dánsko:

Villy SØVNDAL minister zahraničných vecí

Christian Friis BACH minister pre rozvojovú spoluprácu

Nemecko:

Guido WESTERWELLE spolkový minister zahraničných vecí

Michael G. LINK námestník ministra, spolkové ministerstvo zahraničných vecí

Gudrun KOPP parlamentná štátna tajomníčka pri spolkovom ministrovi pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Estónsko:

Urmas PAET minister zahraničných vecí

Írsko:

Eamon GILMORE podpredseda vlády (Tánaiste) a minister zahraničných vecí a obchodu

Joe COSTELLO štátny tajomník pre obchod a rozvoj

Grécko:

Dimitrios AVRAMOPOULOS minister zahraničných vecí

Antonios ZAIRIS generálny riaditeľ pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (Hellenic Aid)

Španielsko:

José Manuel GARCIA-MARGALLO minister zahraničných vecí a spolupráce

Gonzalo ROBLES OROZCO generálny tajomník pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Francúzsko:

Laurent FABIUS minister zahraničných vecí

Pascal CANFIN minister pri ministrovi zahraničných vecí poverený otázkami rozvoja

Taliansko:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA minister zahraničných vecí

Marta DASSU' štátna tajomníčka pre zahraničné veci

Cyprus

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS ministerka zahraničných vecí

Lotyšsko:

Edgars RINKĒVIČS minister zahraničných vecí

Litva:

Evaldas IGNATAVIČIUS námestník ministra zahraničných vecí

Luxembursko:

Jean ASSELBORN podpredseda vlády, minister zahraničných vecí

Marie-José JACOBS ministerka rodiny a integrácie, ministerka pre spoluprácu a činnosť v humanitárnej oblasti

Maďarsko:

János MARTONYI minister zahraničných vecí

Malta

Tonio BORG podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Marlene BONNICI stála predstaviteľka

Holandsko:

Uri ROSENTHAL minister zahraničných vecí

Ben KNAPEN minister pre európske záležitosti a medzinárodnú spoluprácu

Rakúsko:

Reinhold LOPATKA štátny tajomník, spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti

Poľsko:

Radosław SIKORSKI minister zahraničných vecí

Katarzyna PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ zástupkyňa štátneho tajomníka zodpovedná za rozvojovú spoluprácu, ministerstvo zahraničných vecí

Portugalsko:

Miguel MORAIS LEITÃO štátny tajomník pri ministrovi zahraničných vecí zodpovedný za európske záležitosti

Luís BRITES PEREIRA štátny tajomník pre zahraničné veci a spoluprácu

Rumunsko:

Titus CORLǍTEAN minister zahraničných vecí

Luminita ODOBESCU štátna tajomníčka, ministerstvo zahraničných vecí

Slovinsko:

Karl Viktor ERJAVEC podpredseda vlády, minister zahraničných vecí

Božo CERAR štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí

Slovensko:

Miroslav LAJČÁK minister zahraničných vecí

Peter BURIAN štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí

Fínsko:

Erkki TUOMIOJA minister zahraničných vecí

Heidi HAUTALA ministerka pre medzinárodný rozvoj

Švédsko:

Carl BILDT minister zahraničných vecí

Sofia Strand štátna tajomníčka, ministerstvo pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Spojené kráľovstvo:

William HAGUE prvý minister, minister zahraničných vecí a záležitostí Britského spoločenstva národov

Justine GREENING ministerka pre medzinárodný rozvoj

Komisia:

Štefan Füle člen

Andris Piebalgs člen

Kristalina GEORGIEVA členka

Vláda pristupujúceho štátu bola zastúpená takto:

Chorvátsko:

Vesna PUSIĆ ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí

PREROKOVANÉ BODY

Mali

Rada rokovala o situácii v Mali a prijala tieto závery:

„1. Európska únia (EÚ) je naďalej znepokojená vážnou politickou a bezpečnostnou krízou v Mali, konkrétne situáciou na severe krajiny, kde dochádza k zriaďovaniu a konsolidácii útočiska pre teroristické skupiny, utláčaniu obyvateľstva, porušovaniu ľudských práv, predovšetkým žien, a ničeniu kultúrneho dedičstva, ako aj šíreniu organizovanej trestnej činnosti. Táto situácia bezprostredne ohrozuje sahelský región a jeho obyvateľov, ktorí sú už vystavení vážnej potravinovej kríze, západnú a severnú Afriku, ako aj Európu.

2. EÚ víta prijatie rezolúcie č. 2071 Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, ako aj skutočnosť, že sa sahelskému regiónu a Mali venuje čoraz väčšia medzinárodná pozornosť, o čom tiež svedčí stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2012 popri zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, a vypracovanie integrovanej regionálnej stratégie Organizácie Spojených národov pre sahelský región. Víta vymenovanie osobitného vyslanca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a vyhlasuje, že je odhodlaná úzko spolupracovať s pánom Romanom Prodim. EÚ vyzýva na posilnenie mechanizmu koordinácie s kľúčovými partnermi Mali, aby sa zvýšila účinnosť podpory procesu prechodu, tak z politického, bezpečnostného, ako aj hospodárskeho hľadiska. V tejto súvislosti víta EÚ zasadnutie skupiny pre podporu a nadviazanie venované situácii v Mali, ktoré sa má na podnet Africkej únie (AÚ) a v spolupráci s Organizáciou Spojených národov (OSN) a ECOWAS uskutočniť 19. októbra 2012 v Bamaku, a podčiarkuje jeho význam.

3. EÚ je odhodlaná podporovať Mali pri znovunastolení právneho štátu a úplne nezávislej demokratickej vlády na celom jeho území v záujme všetkých jeho obyvateľov. EÚ víta vymenovanie novej vlády národnej jednoty prezidentom Malijskej republiky, ako aj úsilie o mobilizáciu medzinárodného spoločenstva, predovšetkým AÚ a ECOWAS, ktoré podnikli nové orgány u všetkých svojich partnerov, najmä u EÚ.

4. V súlade so zásadami schválenými ECOWAS a skupinou pre podporu a nadviazanie pod spoločným predsedníctvom AÚ a OSN, ako aj rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2056 a 2071 vyzýva EÚ vládu národnej jednoty, aby po konzultácii so všetkými politickými silami a občianskou spoločnosťou čo najskôr vypracovala kompromisný plán pre úplný návrat k ústavnosti a národnej jednote. Tento plán by mal najmä umožniť organizáciu vierohodných demokratických volieb, urýchlené začatie inkluzívneho národného dialógu, do ktorého budú zapojení aj zástupcovia obyvateľstva severnej časti krajiny, prípadu obnovenia právneho štátu v severnej časti krajiny čo najpokojnejším spôsobom, ako aj reorganizáciu armády pod civilnou kontrolou.

5. EÚ opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie prispieť k úsiliu Mali pri riešení tejto krízy v spolupráci s regionálnymi a medzinárodnými partnermi a na tento účel v plnej miere využiť všetky nástroje v rámci stratégie EÚ pre rozvoj a bezpečnosť v sahelskom regióne. V tejto súvislosti:

 • Po prijatí vierohodného plánu bude EÚ postupne, podľa konkrétneho dosiahnutého pokroku, opätovne obnovovať rozvojovú spoluprácu. Dovtedy bude EÚ uskutočňovať operácie v záujme obyvateľstva a demokratizácie.

 • EÚ je pripravená podporiť inkluzívny vnútroštátny dialóg v záujme obnovenia právneho štátu v severnej časti krajiny a prispievať k opatreniam na stabilizáciu a obnovu, ktoré usmerní uvedený dialóg.

 • sa EÚ a jej členské štáty zaväzujú pokračovať vo svojom humanitárnom úsilí a naďalej budú pozorne sledovať vývoj humanitárnej situácie v Mali, ako aj v susedných krajinách. Európska komisia je pripravená významným spôsobom zvýšiť výšku svojej pomoci tak, aby bolo možné lepšie reagovať na existujúce potreby. EÚ pripomína povinnosť zaručiť všetkým humanitárnym aktérom voľný a nehatený prístup k zraniteľným skupinám obyvateľstva v regiónoch na severe krajiny.

 • Rada vyzýva vysokú predstaviteľku (VP) a Komisiu, aby preskúmali ďalšie opatrenia alebo činnosti, ktoré by mohli prispieť k oslabeniu dôsledkov krízy v Mali a jej vplyvu na susedné krajiny a posilniť odolnosť zraniteľného obyvateľstva.

 • EÚ pripomína možnosť prijať v úzkej spolupráci s ECOWAS, AÚ a OSN sankcie zamerané voči tým, ktorí sú zapojení do ozbrojených zoskupení alebo bránia návratu ústavného poriadku.

 • V reakcii na žiadosť Mali a ECOWAS je EÚ presvedčená, že je potrebné urýchlene riešiť otázky bezpečnosti a teroristickej hrozby, a to v rámci, ktorý stanoví Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov. V tejto súvislosti EÚ víta prípravné práce VP v súvislosti s prípadnou podporou obnovu kapacít malijskej armády v súlade s politickými cieľmi a akčným rámcom stanovenými medzinárodným spoločenstvom a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2071.

 • Rada vyzýva VP a Európsku komisiu, aby preskúmali možnosti podpory zapojenia regionálnych partnerov, konkrétne AÚ a ECOWAS, napríklad urýchleným poskytnutím podpory v oblasti plánovania. S výhradou predloženia konečného návrhu zo strany ECOWAS vyzýva Rada VP a Európsku komisiu, aby preskúmali možnosť ďalšej podpory vrátane finančnej, napríklad mobilizáciou mierového nástroja pre Afriku.

 • Rada tiež žiada, aby sa urýchlene vykonali a zintenzívnili práce na plánovaní prípadnej vojenskej misie v rámci SBOP, a to najmä vypracovaním koncepcie krízového riadenia týkajúcej sa reorganizácie a výcviku malijských obranných síl, a aby sa pri tom zohľadnili nevyhnutné podmienky efektívnosti prípadnej misie vrátane úplnej podpory zo strany malijských orgánov a vymedzenia stratégie ukončenia misie. Tieto práce sa musia uskutočniť v úzkej spolupráci s dotknutými organizáciami, konkrétne OSN, AÚ a ECOWAS, štátmi a aktérmi, aby sa zabezpečila komplementárnosť ich úsilia. Rada vyzýva VP, aby na zasadnutie, ktoré sa uskutoční 19. novembra, vypracovala koncepciu krízového riadenia a predložila na ňom svoje odporúčania.

 • V rámci globálneho prístupu vyzýva Rada na využitie potenciálu synergií s ďalšími činnosťami EÚ v tomto regióne, najmä misiou EUCAP SAHEL Niger a jej regionálnou povahou.“

Južné susedstvo

– Sýria

Rada rokovala o najnovšom vývoji v Sýrii a prijala tieto závery:

„1. Európska únia stojí po boku sýrskeho ľudu v jeho odvážnom boji za slobodu, dôstojnosť a demokraciu. Používanie sily zo strany sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu, a to aj ťažkých zbraní a leteckého bombardovania, dosiahlo bezprecedentnú mieru a môže len vystupňovať násilie a ohroziť stabilitu celého regiónu. EÚ pripomína, že prioritou by malo byť ukončenie útlaku, zastavenie akéhokoľvek násilia, zabezpečenie humanitárnej pomoci pre všetkých ľudí v núdzi, zabránenie ďalšiemu prehlbovaniu nestability v regióne a príprava na obdobie po skončení konfliktu.

EÚ zdôrazňuje, že tí, ktorých prítomnosť by ohrozila politickú zmenu, by sa mali z tohto procesu vylúčiť, a že prezident Asad z tohto hľadiska nemá miesto v budúcnosti Sýrie.

EÚ naďalej podporuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Sýrie.

2. Európska únia je naďalej hlboko znepokojená účinkami presahovania sýrskej krízy do susedných krajín z hľadiska bezpečnosti a stability. EÚ ostro odsudzuje bombardovanie tureckého územia sýrskymi ozbrojenými silami, a to predovšetkým hraničného mesta Akçakale 3. októbra. Vyzýva všetky strany, aby zabránili vystupňovaniu konfliktu. EÚ opätovne vyzýva sýrske orgány, aby v plnej miere rešpektovali územnú celistvosť a zvrchovanosť všetkých susedných krajín.

3. EÚ pripomína, že hlavnú zodpovednosť za súčasnú krízu nesú sýrske orgány, a zároveň varuje pred ďalšou militarizáciou a radikalizáciou konfliktu a sektárskym násilím, ktoré môže Sýrii priniesť len ďalšie utrpenie a riziká s tragickými dôsledkami pre tento región. V tejto súvislosti EÚ vyjadruje obavy, pokiaľ ide o ochranu civilného obyvateľstva, najmä zraniteľných skupín a náboženských komunít. Zintenzívnenie násilia a nedávne série teroristických útokov dokazujú naliehavú potrebu politickej zmeny, ktorou by sa naplnila túžba sýrskeho ľudu po nastolení demokracie a vytvorila stabilita v Sýrii. Z tohto hľadiska je EÚ hlboko znepokojená zvýšeným prílevom zbraní do Sýrie a vyzýva všetky štáty, aby zastavili dodávky zbraní do tejto krajiny.

Pokračovanie a vystupňovanie krízy v Sýrii predstavuje hrozbu pre stabilitu v širšom regióne.

4. EÚ opätovne potvrdzuje plnú podporu úsiliu Lachdara Brahímiho ako spoločného osobitného zástupcu Organizácie Spojených národov a Ligy arabských štátov pre Sýriu a je pripravená posilniť spoluprácu s ním. EÚ zdôrazňuje potrebu sústrediť medzinárodné a regionálne úsilie na vyriešenie sýrskej krízy prostredníctvom politického riešenia a yzýva kľúčových aktérov v regióne a všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, aby si splnili svoju povinnosť a podporili Brahímiho úsilie.

EÚ očakáva ďalšie zasadnutie Skupiny priateľov sýrskeho ľudu, ktoré sa uskutoční v Maroku s cieľom pokračovať v medzinárodnom tlaku na sýrsky režim.

5. Vzhľadom na zhoršovanie humanitárnej situácie a blížiacu sa zimu EÚ pripomína morálnu povinnosť zintenzívniť pomoc všetkým postihnutým obyvateľom v Sýrii i susedných krajinách. Európska únia vyjadruje solidaritu s postihnutým obyvateľstvom a susednými krajinami, ktoré prijali utečencov. EÚ bude aj naďalej poskytovať pomoc, pričom vyzýva všetkých darcov, aby zvýšili príspevky na najnovšie výzvy OSN na financovanie humanitárnej pomoci a pomoci pre utečencov. Európska únia nabáda darcov, aby nahlasovali svoju pomoc a koordinovali ju s úradom Organizácie Spojených národov (OCHA) s cieľom maximalizovať účinnosť tohto úsilia. Všetky zúčastnené strany by mali umožniť úplný a bezpečný prístup pre dodávky humanitárnej pomoci do všetkých častí krajiny a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. Európska únia naliehavo vyzýva všetky strany, ktoré sú zapojené do konfliktu, aby v plnej miere dodržiavali svoju právnu a morálnu povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo.

EÚ znepokojujú predovšetkým dramatické a narastajúce problémy v súvislosti s prístupom k zdravotníckym službám v Sýrii, a preto nalieha na všetky strany, aby sa zaviazali k úplnému dodržiavaniu nedotknuteľnosti všetkých zdravotníckych zariadení, zdravotníckeho personálu a vozidiel v súlade s platným medzinárodným humanitárnym právom.

6. EÚ je zhrozená zhoršením situácie v Sýrii, a najmä rozšíreným a systematickým porušovaním ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva a základných slobôd sýrskymi orgánmi. EÚ v súlade s rezolúciou o Sýrii, ktorú Rada OSN pre ľudské práva prijala 28. septembra, vyzýva všetky strany, aby ukončili všetky formy násilia a prijali osobitné opatrenia na ochranu zraniteľných skupín, akými sú deti, ako aj ženy a dievčatá, ktoré sú vystavované násiliu založenému na rodovej príslušnosti.

EÚ víta predĺženie pôsobenia nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu a jej posilnenie nominovaním dvoch nových členov – Carly del Ponteovej a Vitita Muntarbhorna. EÚ opätovne potvrdzuje svoju podporu vyšetrovaniam komisie v súvislosti s údajným porušovaním medzinárodného humanitárneho práva s cieľom vziať na zodpovednosť osoby zodpovedné za toto porušovanie vrátane porušovania práv, ktoré môže predstavovať trestné činy proti ľudskosti a vojnové zločiny v zmysle vymedzenia Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. EÚ podčiarkuje význam dokumentovania rozšíreného, systematického a hrubého porušovania ľudských práv a pripomína, že tí, ktorí sú zaň zodpovední, sa musia zodpovedať. Pripomína svoju výzvu sýrskym orgánom, aby plne spolupracovali s vyšetrovacou komisiou, a to aj tak, že jej povolia plný, okamžitý a neobmedzený prístup na celé sýrske územie.

7. EÚ pripomína, že na začatie politickej zmeny je nevyhnutná inkluzívna a koordinovaná opozícia. Naďalej nalieha na všetky opozičné skupiny v Sýrii i mimo nej, aby zabudli na rozdiely, dohodli sa na súbore spoločných zásad a začali spolupracovať na inkluzívnej, plynulej a mierovej transformácii Sýrie, a aby stavali na „Národnej dohode“ a „Spoločnej politickej vízii zmeny v Sýrii“. EÚ bude naďalej úzko spolupracovať s Ligou arabských štátov a sprostredkovávať iniciatívy v oblasti dialógu s cieľom doplniť jej úsilie pri povzbudzovaní opozície k vytvoreniu inkluzívnej spoločnej platformy. Všetci Sýrčania musia mať svoje miesto v novej Sýrii a musia mať rovnaké práva bez ohľadu na svoj pôvod, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, vieru alebo pohlavie.

8. EÚ sa zaväzuje, že bude posilňovať svoju podporu pri budovaní schopnosti občianskej spoločnosti byť súčasťou budúcej Sýrie v súlade s legitímnymi požiadavkami sýrskeho ľudu na slobodnejší, otvorenejší a inkluzívnejší politický systém všetkých Sýrčanov. V tejto súvislosti tiež uznáva význam práce miestnych civilných orgánov v celej Sýrii.

9. EÚ dnes schválila ďalšie reštriktívne opatrenia voči Sýrii. Je pripravená spolupracovať s tými, ktorí odhodlane podporujú skutočnú demokratickú zmenu. EÚ bude pokračovať vo svojej politike zavádzania ďalších opatrení zameraných proti režimu, nie však proti civilnému obyvateľstvu, a to tak dlho, kým potrvajú represie. Naďalej tiež bude naliehavo vyzývať medzinárodné spoločenstvo, aby sa pridalo k jej úsiliu a prijalo opatrenia na uplatňovanie a presadzovanie reštriktívnych opatrení voči sýrskemu režimu a jeho stúpencom. V tejto súvislosti EÚ víta štvrté zasadnutie medzinárodnej skupiny pre sankcie, ktoré sa uskutočnilo 20. septembra v Hágu. Vyzýva všetkých Sýrčanov, aby sa dištancovali od represívnej politiky režimu, a uľahčili tak politickú zmenu.

10. EÚ sa zaväzuje úzko a komplexným spôsobom spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri plánovaní toho, aby bolo medzinárodné spoločenstvo pripravené poskytnúť rýchlu podporu Sýrii, keď sa zmena uskutoční. V tejto súvislosti podčiarkuje význam zriadenia prechodného orgánu. EÚ víta druhé zasadnutie pracovnej skupiny priateľov sýrskeho ľudu pre hospodárske oživenie a rozvoj, ktoré sa 4. septembra 2012 uskutočnilo v Berlíne.

EÚ vyjadruje znepokojenie nad ničením sýrskeho kultúrneho dedičstva.

EÚ je pripravená rozvíjať nové a ambiciózne partnerstvo so Sýriou hneď, ako začne proces demokratickej zmeny, a to vo všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane prispievania k hodnoteniu potrieb v období po skončení konfliktu, mobilizácie pomoci, budovania inštitúcií, posilňovania obchodných a ekonomických vzťahov a podpory spravodlivosti a politickej zmeny.

11. Otázky, ktoré sa týkajú tlaku vytváraného na vonkajších hraniciach EÚ, sa budú riešiť na budúcom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci.“

Vzhľadom na stupňujúce sa násilie Rada sprísnila sankcie EÚ voči sýrskemu režimu. Podrobnosti sa uvádzajú v tlačovej správe 14793/12.

– Egypt

Rada zhodnotila prípravy na zasadnutie pracovnej skupiny s Egyptom plánované na 13. a 14. novembra v Káhire.

Mierový proces na Blízkom východe

V nadväznosti na Valné zhromaždenie OSN, ktoré sa uskutočnilo v septembri, Rada zhodnotila mierový proces na Blízkom východe.

Irán

Rada rokovala o situácii v Iráne a prijala tieto závery:

„1. Rada opätovne vyjadruje vážne znepokojenie nad iránskym jadrovým programom a zdôrazňuje, že Irán musí bezodkladne splniť všetky svoje medzinárodné záväzky vrátane úplného vykonania rezolúcií BR OSN a Rady guvernérov MAAE.

2. Rada odsudzuje pretrvávajúcu výrobu obohateného uránu a rozšírenie kapacity Iránu obohacovať urán, a to aj v lokalite Fordow, ako aj pokračujúce činnosti súvisiace s ťažkou vodou, ktoré sú v rozpore s rezolúciami BR OSN a Rady guvernérov MAAE, ako sa uvádza v najnovšej správe MAAE. S mimoriadnym znepokojením konštatuje, že Irán bráni Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu v práci zameranej na vyjasnenie nevyriešených otázok, a to aj pokiaľ ide o možný vojenský rozmer iránskeho jadrového programu. Rada preto víta skutočnosť, že Rada guvernérov MAAE 13. septembra 2012 naprostou väčšinou prijala svoju rezolúciu, v ktorej uviedla, že na obnovu medzinárodnej dôvery vo výlučne mierovú povahu iránskeho jadrového programu je rozhodujúca a naliehavo potrebná spolupráca Iránu.

3. Irán hrubo porušuje svoje medzinárodné záväzky a naďalej odmieta plne spolupracovať s MAAE pri riešení obáv, ktoré vyvoláva jeho jadrový program. Rada sa v tejto súvislosti a v súlade s predchádzajúcimi zasadnutiami Európskej rady, ako aj so závermi Rady, dohodla na ďalších reštriktívnych opatreniach vo finančnej oblasti, v oblastiach obchodu, energetiky a dopravy, ako aj na rozšírení zoznamov, najmä o subjekty pôsobiace v ropnom a plynárenskom priemysle. Rada najmä súhlasila so zákazom všetkých transakcií medzi európskymi a iránskymi bankami, pokiaľ nebudú s výnimkou humanitárnych potrieb za prísnych podmienok vopred schválené. Rada okrem toho rozhodla o sprísnení reštriktívnych opatrení voči centrálnej banke Iránu. Uložili sa ďalšie vývozné obmedzenia, najmä pokiaľ ide o grafit, kovy, softvér pre priemyselné procesy, ako aj opatrenia týkajúce sa odvetvia stavby lodí.

4. Cieľom reštriktívnych opatrení, ktoré sa dnes schválili, je postihnúť iránsky jadrový program a príjmy iránskeho režimu, ktoré sa používajú na financovanie tohto programu, a nie sú zamerané proti iránskemu ľudu. Je na samotnom iránskom režime, aby sa zachoval zodpovedne a tieto sankcie ukončil. Kým tak neurobí, Rada ostáva odhodlaná zintenzívniť v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi a v kontexte dvojakého prístupu tlak na Irán.

5. Rada potvrdzuje dlhodobý záväzok Európskej únie usilovať sa o diplomatické riešenie iránskej jadrovej otázky v súlade s dvojakým prístupom.

6. Rada potvrdzuje, že cieľom EÚ je aj naďalej dosiahnuť komplexné, prerokované a dlhodobé riešenie, ktorým by sa vytvorila medzinárodná dôvera vo výlučne mierovú povahu iránskeho jadrového programu a zároveň rešpektovalo legitímne právo Iránu na mierové využívanie jadrovej energie podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, a to pri úplnom zohľadnení rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a Rady guvernérov MAAE. Rada víta odhodlanie dospieť k diplomatickému riešeniu, ktoré vyjadrili ministri zahraničných vecí skupiny E3+3 27. septembra v New Yorku, a v plnom rozsahu podporuje úsilie, ktoré sa v tejto súvislosti vynakladá v mene skupiny E3+3 pod vedením vysokej predstaviteľky. Skupina E3+3 vypracovala na rokovania dôveryhodný a významný návrh na budovanie dôvery, ktorý vychádza z dohodnutých zásad reciprocity a postupného prístupu. Rada naliehavo vyzýva Irán, aby zaujal konštruktívny prístup a zameral sa na dosiahnutie dohody o konkrétnych krokoch na budovanie dôvery, vážne rokoval a zaoberal sa obavami medzinárodného spoločenstva.“

Rada okrem toho výrazne rozšírila reštriktívne opatrenia EÚ v dôsledku vážneho a prehlbujúceho sa znepokojenia, ktoré vyvoláva iránsky jadrový program. Podrobnosti sa uvádzajú v tlačovej správe 14803/12.

Nadviazanie na samit EÚ – Čína

V Rade sa uskutočnila výmena názorov na výsledky samitu EÚ – Čína, ktorý sa konal 20. septembra, vzhľadom na zasadnutie Európskej rady 18. a 19. októbra a na rokovania vedúcich predstaviteľov o vzťahoch so strategickými partnermi.

Východné susedstvo

– Bielorusko

Počas obeda ministri rokovali o situácii v Bielorusku v nadväznosti na parlamentné voľby, ktoré sa konali 23. septembra. Rada prijala tieto závery:

„1. Pripomínajúc závery Rady z 31. januára 2011, 20. júna 2011 a 23. marca 2012, Rada poukazuje na dôležitosť, ktorú prikladá tejto krajine, ktorá susedí s EÚ, ako aj jej občanom, a zostáva vážne znepokojená nedodržiavaním ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu v Bielorusku.

2. Rada s odkazom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho vyjadruje poľutovanie nad tým, že parlamentné voľby z 23. septembra 2012, ktoré sa konali vo všeobecnej atmosfére represií, boli pre Bielorusko ďalšou zmeškanou príležitosťou uskutočniť voľby v súlade s normami OBSE a medzinárodnými normami. Vyzýva bieloruské orgány, aby vykonali odporúčania OBSE/ODIHR, na tento účel s OBSE/ODIHR v plnej miere spolupracovali a umožnili návrat kancelárie OBSE do Bieloruska.

3. Rada opakuje svoju výzvu, aby boli všetci zostávajúci politickí väzni bezodkladne prepustení a rehabilitovaní. Prepustenie Sergeja Kovalenka berie ako pozitívny signál, ľutuje však, že bolo podmienené žiadosťou o prezidentskú milosť. Rada tiež zostáva vážne znepokojená rozhodnutiami týkajúcimi sa dodatočných trestov odňatia slobody a pokračujúcimi správami o zlom zaobchádzaní s politickými väzňami.

4. Rada opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby prestali zastrašovať občiansku spoločnosť, politickú opozíciu a nezávislé médiá. Rada naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby dodržiavali rezolúciu Rady pre ľudské práva 20/13 vrátane vykonania všetkých odporúčaní obsiahnutých v správe vysokého komisára OSN pre ľudské práva z apríla 2012 a v plnej miere spolupracovali s novým osobitným spravodajcom OSN pre Bielorusko.

5. Keďže neboli prepustení všetci politický väzni a žiaden z prepustených väzňov nebol rehabilitovaný, a vzhľadom na nedosiahnutie lepších výsledkov v oblasti dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie, Rada rozhodla o predĺžení existujúcich reštriktívnych opatrení do 31. októbra 2013. Rada v tomto kontexte pripomína svoje závery z 23. marca 2012 a opätovne zdôrazňuje, že jej politika v oblasti reštriktívnych opatrení zostáva otvorená a podlieha sústavnému vyhodnocovaniu.

6. Rada v duchu solidarity EÚ opätovne vyzýva Bielorusko, aby plne rešpektovalo medzinárodne uznávané diplomatické výsady a imunity diplomatických zastúpení členských štátov EÚ a ich personálu v Bielorusku a okrem iného im umožnilo riadne plnenie ich funkcií.

7. Rada opätovne zdôrazňuje, že je pevne odhodlaná posilňovať vzťahy EÚ s obyvateľmi Bieloruska a jeho občianskou spoločnosťou. Rada vyjadruje svoju pokračujúcu plnú podporu „európskemu dialógu o modernizácii“, ktorý má v úmysle ďalej rozvíjať. Konštatuje, že európsky dialóg viedol k rozsiahlym diskusiám zástupcov bieloruskej spoločnosti, ktorých cieľom bolo predložiť konkrétne návrhy týkajúce sa reformných potrieb, a nabáda bieloruské orgány, aby sa do týchto diskusií zapojili.

8. Rada opätovne potvrdzuje pripravenosť EÚ začať rokovania o zjednodušení vízového režimu a dohodách o readmisii, ktoré by prispeli k zlepšeniu medziľudských kontaktov v prospech širokých vrstiev bieloruského obyvateľstva, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že bieloruské orgány nereagovali na pozvanie Komisie z júna 2011 začať takéto rokovania. Rada na druhej strane víta, že členské štáty EÚ naďalej optimálne využívajú existujúcu flexibilitu vízového kódexu, predovšetkým možnosti zrušiť a znížiť vízové poplatky pre určité kategórie bieloruských občanov alebo v individuálnych prípadoch, a uvítala by možnosti preskúmania spôsobov ďalšieho zníženia vízových poplatkov pre bieloruských občanov.

9. Rada potvrdzuje svoj záväzok viesť politiku kritickej angažovanosti, a to aj prostredníctvom dialógu a účasti vo Východnom partnerstve, a pripomína, že vývoj dvojstranných vzťahov v rámci tohto partnerstva závisí od pokroku v oblasti dodržiavania zásad demokracie, právneho štátu a ľudských práv zo strany Bieloruska. Rada opätovne zdôrazňuje, že EÚ je pripravená pomôcť Bielorusku pri plnení záväzkov v tejto oblasti.“

Rada okrem toho predĺžila uplatňovanie reštriktívnych opatrení EÚ voči Bielorusku o ďalších 12 mesiacov. Viac informácií o vzťahoch s Bieloruskom je možné nájsť v dokumente factsheet European Union and Belarus.

– Gruzínsko

Počas obeda ministri rokovali o situácii v Gruzínsku v nadväznosti na parlamentné voľby, ktoré sa konali 1. októbra. Rada prijala tieto závery:

„1. Rada víta parlamentné voľby, ktoré sa v Gruzínsku uskutočnili 1. októbra 2012 a gratuluje obyvateľom Gruzínska k tomuto významnému kroku smerom ku konsolidácii demokracie v ich krajine. Rada berie na vedomie predbežné posúdenie OBSE – ODIHR, ktoré vo všeobecnosti hodnotí priebeh volieb pozitívne, a je odhodlaná podporovať Gruzínsko pri vykonávaní odporúčaní OBSE – ODIHR.

2. Rada vyzýva všetky gruzínske štátne orgány a politické strany, aby počas nadchádzajúcej transformácie konštruktívne spolupracovali s cieľom zabezpečiť stabilitu, právny štát, dodržiavanie ľudských práv a dobrú správu vecí verejných, a to pri plnom rešpektovaní demokraticky vyjadrenej vôle národa a príslušných právomocí parlamentu a prezidenta podľa gruzínskej ústavy. Rada víta, že zúčastnené strany včas nadviazali kontakty a že sa predstavitelia predošlej a budúcej vlády zaviazali postupovať v záujme efektívneho a transparentného odovzdania politickej moci.

3. Rada potvrdzuje, že EÚ sa v rámci Východného partnerstva bude usilovať o politické pridruženie a hospodársku spoluprácu s Gruzínskom a opätovne potvrdzuje záväzok EÚ týkajúci sa spoločného cieľa dosiahnuť v primeranom časovom horizonte bezvízový režim za predpokladu, že sa splnia podmienky potrebné pre zodpovedne riadenú a bezpečnú mobilitu. Rada oceňuje európske ambície a európske smerovanie Gruzínska a očakáva, že bude pokračovať v úzkej spolupráci s Gruzínskom na spoločnom ambicióznom programe. V tejto súvislosti Rada tiež pripomína spoločné vyhlásenie zo zasadnutia ministrov zahraničných vecí Východného partnerstva z 23. júla 2012, podľa ktorého je základom monitorovania a ďalšieho vykonávania Východného partnerstva dohodnutý plán (Roadmap).

4. EÚ je pripravená poskytnúť novej vláde podporu a poradenstvo a pokračovať v dialógu zameranom na technické otázky s cieľom zabezpečiť kontinuitu a zachovať tempo, pokiaľ ide o rokovania o dohode o pridružení vrátane rokovaní o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, ako aj o opatrenia prijaté v súvislosti s pokračujúcim dialógom o vízovom režime. Rada zdôraznila, že EÚ je odhodlaná podporiť potrebné vnútorné reformy Gruzínska v týchto oblastiach. Rada s potešením očakáva návštevu nového premiéra, ktorá sa má uskutočniť čo najskôr.

5. Rada zdôrazňuje zásadnú dôležitosť účinnej parlamentnej opozície, ako aj dynamickej občianskej spoločnosti pre demokratický rozvoj, a opätovne potvrdzuje svoj úmysel naďalej podporovať budovanie kapacít v týchto oblastiach.

6. Rada opätovne potvrdzuje, že dôrazne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznávaných hraníc. EÚ očakáva pokračovanie účasti Gruzínska na medzinárodných rokovaniach v Ženeve, ako aj to, že zaujme produktívny postoj pri kontaktoch s odtrhnutými oblasťami. EÚ znova potvrdzuje svoje odhodlanie naďalej sa angažovať v úsilí o stabilizáciu a riešenie konfliktu v Gruzínsku a naďalej sa do neho zapájať, a to aj pokračovaním vykonávania funkcie spolupredsedu v rámci rokovaní v Ženeve a podporou úsilia OZEÚ, ako aj pokračujúcej prítomnosti monitorovacej misie EÚ (EUMM). Rada vyzýva Gruzínsko, aby naďalej podporovalo návrat misie OBSE do Gruzínska.“

Príprava rámca pre miléniové rozvojové ciele po roku 2015 – nadviazanie na samit Rio+20

Ministri zodpovední za rozvoj rokovali o tom, ktoré zásady by sa mali stať základom pre komplexný prístup EÚ k programu v oblasti rozvoja po roku 2015 a k ďalším krokom nadväzujúcim na samit Rio+20. Riešili niekoľko otázok vrátane tej, ako sa zapojiť do programu v oblasti budúceho rozvoja pri zohľadnení poznatkov získaných v rámci miléniových rozvojových cieľov. Niektorí ministri predovšetkým zdôraznili, že je dôležité, aby odstraňovanie chudoby zostalo aj naďalej kľúčovým cieľom programu v oblasti budúceho rozvoja a aby sa zároveň riešili prípadné medzery v existujúcom rámci miléniových rozvojových cieľov, ako sú napríklad ľudské práva, správa vecí verejných, osobná zodpovednosť, udržateľný rast, ako aj nestabilita a situácie po konflikte.

Ministri si tiež vymenili názory na ciele v oblasti udržateľného rozvoja v budúcnosti v programe rozvoja po roku 2015. Niektorí ministri tiež vyjadrili názory na to, ako by EÚ mohla podporovať integrovaný prístup k financovaniu a iným prostriedkom vykonávania, a to aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.

Mnohí ministri tiež uviedli, že je dôležité dosiahnuť dohodu o spoločnej pozícii EÚ o rozvojovom programe na obdobie po roku 2015 a o krokoch nadväzujúcich na samit Rio+20. Veľký význam bude mať aj oslovenie krajín, ktoré sú strategickými partnermi, pri významných medzinárodných rokovaniach.

Táto diskusia prispeje k príprave oznámenia Komisie o rozvojovom programe na obdobie po roku 2015. Očakáva sa, že toto oznámenie, ktoré sa stane východiskom pre ďalšie rokovania, sa predloží začiatkom januára 2013.

Podpora EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie

Ministri zodpovední za rozvoj rokovali na základe oznámenia Komisie (14662/12) o tom, ako čo najlepšie poskytnúť podporu pre trvalo udržateľné zmeny takzvaným krajinám prechádzajúcim transformáciou, t.j. krajinám v procese významných politických, sociálnych a hospodárskych reforiem.

Ministri hovorili o spôsoboch, ako v plnej miere využiť bohaté skúsenosti z procesu transformácie a odborné znalosti, ktoré majú samotné členské štáty EÚ, a to aj prostredníctvom širšieho využitia internetovej databázy European transition compendium.

Niekoľkí ministri zdôraznili, že je dôležité, aby za zabezpečenie úspechu transformačných procesov prevzala zodpovednosť príslušná krajina. Reakcia EÚ by mala vychádzať z potrieb jednotlivých krajín a mala by sa prispôsobiť danej situácii. EÚ by mala na základe zásady „viac za viac“ (väčšia podpora väčším a rýchlejším reformám) určiť aj stimuly s cieľom podporiť reformy účinným spôsobom.

Táto diskusia prispeje k príprave záverov Rady, v ktorých sa stanoví prístup EÚ k podpore udržateľnej zmeny v krajinách prechádzajúcich transformáciou na neskoršom zasadnutí Rady.

Prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti

Ministri zodpovední za rozvoj rokovali na základe spoločného oznámenia pod názvom „Prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti: poučenie z kríz v oblasti potravinovej bezpečnosti“ (14616/12) o spôsoboch riešenia chronickej zraniteľnosti a budovania odolnosti voči krízam.

Ministri si vymenili názory na to, ako zlepšiť účinnosť podpory EÚ s cieľom znížiť zraniteľnosť v krajinách s nedostatočnou potravinovou bezpečnosťou a v krajinách ohrozených katastrofami. Zdôraznili význam zahrnutia odolnosti ako hlavného cieľa vonkajšej pomoci EÚ, ktorý leží na rozhraní humanitárnej a rozvojovej pomoci.

Táto diskusia sa využije pri príprave záverov Rady, v ktorých sa stanoví prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti.

* * *

Rada prijala vyhlásenie o udelení Nobelovej ceny mieru Európskej únii.

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

ZAHRANIČNÉ VECI

Dohoda o účasti s Kosovom

Rada poverila Komisiu začatím rokovaní o rámcovej dohode s Kosovom* o jeho účasti na programoch Únie a prijala smernice na rokovania.

Bosna and Hercegovina

Rada prijala tieto závery:

„Rada potvrdzuje, že jednoznačne podporuje európsku perspektívu Bosny a Hercegoviny ako zvrchovanej a zjednotenej krajiny s úplnou územnou celistvosťou. Opätovne potvrdzuje význam, ktorý pripisuje záverom z marca 2011, októbra 2011, decembra 2011 a júna 2012. Rada víta rekonfiguráciu operácie Althea ukončenú 1. septembra 2012, ktorá sa so zníženým počtom ozbrojených síl v Bosne a Hercegovine úspešne zameriava na budovanie kapacít a výcvik, pričom si zachováva kapacitu prispievať k odstrašujúcemu potenciálu orgánov Bosny a Hercegoviny v prípade, že si to situácia vyžaduje. Vyjadruje svoje znepokojenie nad súčasnou politickou situáciou v Bosne a Hercegovine, ale uznáva, že bezpečnostné prostredie je naďalej pokojné a stabilné, a konštatuje, že orgány Bosny a Hercegoviny doteraz preukázali schopnosť riešiť hrozby pre bezpečné prostredie. Rada v tejto súvislosti potvrdila, že EÚ je v rámci svojej celkovej stratégie EÚ pre Bosnu a Hercegovinu pripravená v tomto štádiu pokračovať v realizácii svojej výkonnej vojenskej úlohy s cieľom podporiť úsilie Bosny a Hercegoviny o zachovanie bezpečného prostredia v rámci obnoveného mandátu OSN.“

Vymenovania v orgánoch Organizácie Spojených národov

Rada prijala revidované usmernenia o kritériách postupov výberu v organizáciách systému OSN, o koordinácii kandidatúr v rámci EÚ a o podpore kandidátov z tretích krajín.

Eritrea − reštriktívne opatrenia

Rada zohľadnila zmeny v režime sankcií OSN proti Eritrei v právnych predpisoch EÚ. Vyňala preto ochranné oblečenie pre potreby pracovníkov OSN a dodávky nesmrtonosného vojenského vybavenia zamerané výhradne na humanitárne využitie z existujúceho zbrojného embarga voči Eritrei.

Somálsko − reštriktívne opatrenia

Rada v nadväznosti na zmeny dohodnuté počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN zmenila a doplnila reštriktívne opatrenia s ohľadom na situáciu v Somálsku. Doplnila dve osoby na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz vstupu do EÚ a ktorým sa znemožňuje nakupovať zbrane a vojenské vybavenie v EÚ. Zároveň z existujúceho zbrojného embarga voči Somálsku vyňala zbrane určené pre Politický úrad OSN pre Somálsko.

Vzťahy s Libanonom

Rada prijala pozíciu EÚ na účely šiesteho zasadnutia Asociačnej rady s Libanonom, ktoré sa uskutoční 17. októbra v Bruseli.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov

Rada prijala závery pod názvom „Korene demokracie a udržateľný rozvoj: spolupráca Európy s občianskou spoločnosťou v oblasti vonkajších vzťahov (14451/12), v ktorých sa stanovila obnovená politika EÚ na podporu občianskej spoločnosti so zameraním na dlhodobé partnerstvá s organizáciami občianskej spoločnosti z partnerských krajín. Rada konkrétne uznáva, že silná občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu, pretože je pre každú demokraciu prínosom a kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k účinnejším politikám, spravodlivému rozvoju a inkluzívnemu rastu.

Sociálna ochrana v rozvojovej spolupráci Európskej únie

Rada prijala závery o sociálnej ochrane v rozvojovej spolupráci Európskej únie (14444/12). Rada konkrétne uznáva úlohu, ktorú politiky v oblasti sociálnej ochrany zohrávajú pri transformácii spoločnosti podporovaním spravodlivosti, sociálneho začlenenia a dialógu so sociálnymi partnermi. V jej záveroch sa uvádzajú hlavné zásady pre ďalšiu rozvojovú spoluprácu EÚ v oblasti sociálnej ochrany, a to na základe diferencovaného prístupu so zohľadnením potrieb, priorít a kapacít partnerských krajín a s cieľom podporiť rozvoj inkluzívnych politík a programov v oblasti sociálnej ochrany, za ktoré sú zodpovedné jednotlivé krajiny.

Financovanie rozvoja

Rada prijala závery o financovaní rozvoja (14272/12), v ktorých potvrdila predovšetkým záväzky EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti, ako aj ich komplexný prístup k podpore rozvojových krajín v mobilizácii financovania zo všetkých dostupných zdrojov na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov do roku 2015.

Výročná správa za rok 2012 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci v roku 2011

Rada prijala závery o výročnej správe za rok 2012 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci Európskej únie a o ich vykonávaní v roku 2011 (13107/12).

Mierový nástroj pre Afriku: schválenie žiadostí Africkej únie

Rada sa zhodla na tom, že EÚ by mala schváliť žiadosť Africkej únie o doplnenie prostriedkov mierového nástroja pre Afriku (APF) prerozdelením sumy 100 miliónov EUR zo všeobecných rezerv 10. Európskeho rozvojového fondu pre operácie APF na podporu mieru. Taká bude pozícia, ktorú bude EÚ zastávať v rámci Výboru veľvyslancov AKT – EÚ. Viac informácií nájdete v dokumente 13933/1/12.

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

Dohoda s Kapverdskou republikou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz

Rada prijala rozhodnutie o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a Európskej únie (14202/12) na základe reciprocity a na plánovaný pobyt, ktorý počas obdobia 180 dní neprekročí 90 dní (14203/12).

Dohodách o zjednodušení postupu pri vydávaní víz sa zvyčajne uzatvárajú spolu s dohodami o readmisii medzi EÚ a tretími krajinami. Očakáva sa, že dohoda o readmisii s Kapverdskou republikou bude podpísaná začiatkom roku 2013 a že obe dohody nadobudnú platnosť v rovnaký deň, najpravdepodobnejšie ešte do leta 2013.

Predtým, ako sa môže dohoda o zjednodušení postupu pri vydávaní víz uzavrieť, musí sa zaslať Európskemu parlamentu na vyjadrenie súhlasu. Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko nie sú touto dohodu viazané.

PÍSOMNÝ POSTUP

Prístup verejnosti k dokumentom Rady

Rada 9. októbra 2012 písomným postupom prijala odpoveď na opakovanú žiadosť č. 19/c/01/12 (EUCO 181/12).

* :

Toto označenie nemá vplyv na pozície k štatútu a je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom MSD k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


Side Bar