Navigation path

Left navigation

Additional tools

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

COMHAIRLE AN
AONTAIS EORPAIGH

GA

14763/1/12 REV 1

(OR. en)

PRESSE 419

PR CO 53

PREASEISIÚINT

An 3191ú cruinniú de chuid na Comhairle

Gnóthaí Eachtracha

Forbairt

Lucsamburg, 15 Deireadh Fómhair 2012

An tUachtarán Uachtarán Catherine Ashton
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Príomhthorthaí ón gComhairle

Agus é á chur in iúl aici athuair go seasann an AE taobh le muintir na Siria ina n-iarracht chróga an tsaoirse, an dínit agus an daonlathas a bhaint amach, leag an Chomhairle béim ar an imní mhór atá uirthi faoin éifeacht iarmharta atá á imirt, ó thaobh na slándála agus na cobhsaíochta de, ar na tíortha máguaird de bharr ghéarchéim na Siria. Toisc dul in olcas an fhoréigin, tá na smachtbhannaí i gcoinne réimeas na Siria atreisithe athuair ag an gComhairle.

Chuir an Chomhairle in iúl arís gur mórábhar imní thromchúiseach di clár núicléach na hIaráine agus an géarghá atá ann go gcomhlíonfaidh an Iaráin a cuid oibleagáidí idirnáisiúnta uile. Ag an am céanna, d'athdhearbhaigh sí tiomantas an AE atá ann le fada an lá réiteach taidhleoireachta a fháil ar shaincheist núicléach na hIaráine i gcomhréir leis an gcur chuige dériain. Toisc go bhfuil sárú uafásach á dhéanamh ag an Iaráin ar a hoibleagáidí idirnáisiúnta agus go bhfuil sí fós ag diúltú comhoibriú go hiomlán leis an IAEA chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní maidir lena clár núicléach, ghlac an Chomhairle bearta breise sriantacha.

Chuir an Chomhairle in iúl gur ábhar imní di i gcónaí an ghéarchéim thromchúiseach pholaitiúil agus slándála a bhfuil éifeacht aici ar Mhailí agus go bhfuil rún daingean ag an AE tacú le Mailí chun an smacht reachta agus rialtas daonlathach lán-cheannasach, a mbeidh údarás aige ar fud chríoch Mhailí, a ath-bhunú. D'iarr an Chomhairle ar an Ardionadaí coincheap bainistithe géarchéime a fhorbairt maidir le fórsaí cosanta Mhailí a atheagrú agus a oiliúint, agus aird á tabhairt ar na coinníollacha is gá chun go n-éireodh leis an méid sin.

Thug an Chomhairle dá haire an tábhacht dar léi a bhaineann leis an mBealarúis agus lena saoránaigh agus is ábhar imní di i gcónaí an easpa measa ar chearta an duine agus ar an smacht reachta sa tír sin. Toisc nach bhfuil gach príosúnach polaitiúil saor go fóill agus toisc nár athslánaíodh aon phríosúnach a scaoileadh saor, agus i gcomhthéacs an easpa feabhais maidir leis an meas atá ann ar chearta an duine, an smacht reachta agus prionsabail dhaonlathacha, chuir an Chomhairle fad leis na bearta sriantacha atá ann cheana go dtí 31 Deireadh Fómhair 2013.

Bhí díospóireacht ag na hairí forbartha chun creat Spriocanna Forbartha na Mílaoise (MDGanna)/iar 2015 a ullmhú chomh maith leis an méid a tháinig as an gcruinniú mullaigh Rio+20. Bhí malartú tuairimí acu freisin maidir le tacaíocht ón AE don athrú inbhuanaithe sna sochaithe aistrithe agus ina dhiaidh sin rinne siad cur chuige an AE i leith na hathléimneachta a phlé.

Ghlac an Chomhairle conclúidí gan díospóireacht a dhéanamh maidir le rannpháirtíocht na hEorpa leis an tsochaí shibhialta i gcaidrimh sheachtracha, lena leagtar síos beartas athnuaite AE chun tacú leis an tsochaí shibhialta, agus é dírithe ar chomhpháirtíochtaí fadtéarmacha le heagraíochtaí na sochaí sibhialta. Ghlac sí conclúidí freisin maidir le cosaint shóisialta i gcomhar um Fhorbairt an Aontais Eorpaigh agus maidir le maoiniú le haghaidh na forbartha.

CLÁR1

RANNPHÁIRTITHE

MÍREANNA A PLÉADH

Mailí

Comharsanacht an Deiscirt

Próiseas Síochána an Mheánoirthir

An Iaráin

An méid a tháinig as chruinniú mullaigh an AE-na Síne

Comharsanacht an Oirthir

Spriocanna Forbartha na Mílaoise/creat iar-2015 a ullmhú chomh maith leis an méid a tháinig as Rio+20.

Tacaíocht ón AE don athrú inbhuanaithe sna sochaithe aistrithe

Cur chuige an AE i leith na hathléimneachta

MÍREANNA EILE A FORMHEASADH

GNÓTHAÍ EACHTRACHA

 • Comhaontú rannpháirtíochta leis an gCosaiv

 • An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin

 • Ceapacháin i gcomhlachtaí na Náisiún Aontaithe

 • An Eiritré - bearta sriantacha

 • An tSomáil - bearta sriantacha

 • An caidreamh leis an Liobáin

COMHAR UM FHORBAIRT

 • Rannpháirtíocht na hEorpa leis an tsochaí shibhialta i gcaidrimh sheachtracha

 • Cosaint Shóisialta i gcomhar um Fhorbairt an Aontais Eorpaigh

 • Maoiniúchán le haghaidh na forbartha

 • Tuarascáil bhliantúil 2012 maidir le beartais an AE um fhorbairt agus um chúnamh seachtrach in 2011

 • Saoráid Síochána na hAfraice tacaíocht do na hiarrataí ó Aontas na hAfraice

CEARTAS AGUS GNÓTHAÍ BAILE

 • Comhaontú le Rinn Verde i ndáil le víosaí a éascú

AN NÓS IMEACHTA I SCRÍBHINN

 • Rochtain phoiblí ar dhoiciméid ón gComhairle

RANNPHÁIRTITHE

An tArdionadaí

Catherine ASHTON Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

An Bheilg:

Didier REYNDERS An Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Gnóthaí Eachtracha, Trádála Seachtraí agus Gnóthaí Eorpacha

Dirk WOUTERS An Buanionadaí

An Bhulgáir:

Nickolay MLADENOV An tAire Gnóthaí Eachtracha

Poblacht na Seice:

Karel SCHWARZENBERG An Chéad Leas-Phríomh-Aire agus an tAire Gnóthaí Eachtracha

An Danmhairg:

Villy SØVNDAL An tAire Gnóthaí Eachtracha

Christian Friis BACH An tAire Comhair um Fhorbairt

An Ghearmáin:

Guido WESTERWELLE An tAire Cónaidhme Gnóthaí Eachtracha

Michael G. LINK An tAire Stáit, An Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Eachtracha

Gudrun KOPP Státrúnaí Parlaiminte don Aire Cónaidhme um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíoch

An Eastóin:

Urmas PAET An tAire Gnóthaí Eachtracha

Éire:

Eamon GILMORE An Tánaiste (Leas-Phríomh-Aire) agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Joe COSTELLO An tAire Stáit don Trádáil agus don Fhorbairt

An Ghréig:

Dimitrios AVRAMOPOULOS An tAire Gnóthaí Eachtracha

Antonios ZAIRIS Ard-Stiúrthóir don Chomhar Idirnáisiúnta um Fhorbairt - Cúnamh Heilléanach

An Spáinn:

José Antonio GARCIA-MARGALLO Aire Gnóthaí Eachtracha agus Comhair

Gonzalo ROBLES OROZCO Ard-Rúnaí don Chomhar Idirnáisiúnta um Fhorbairt

An Fhrainc:

Laurent FABIUS An tAire Gnóthaí Eachtracha

Pascal CANFIN An tAire a bhfuil freagracht air maidir leis an bhForbairt, a ghabhann leis an Aire Gnóthaí Eachtracha

An Iodáil:

Giulio TERZI DI SANT'AGATA An tAire Gnóthaí Eachtracha

Marta DASSU' An Státrúnaí Gnóthaí Eachtracha

An Chipir:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Laitvia:

Edgars RINKĒVIČS An tAire Gnóthaí Eachtracha

An Liotuáin:

Evaldas IGNATAVIČIUS An Leas‑Aire Gnóthaí Eachtracha

Lucsamburg:

Jean ASSELBORN An Leas-Phríomh-Aire, An tAire Gnóthaí Eachtracha

Marie-Josée JACOBS An tAire Gnóthaí Teaghlaigh agus Imeasctha, An tAire Comhair agus Gníomhaíochta Daonnúla

An Ungáir:

János MARTONYI An tAire Gnóthaí Eachtracha

Málta:

Tonio BORG An Leas-Phríomh-Aire, An tAire Gnóthaí Eachtracha

Marlene BONNICI An Buanionadaí

An Ísiltír:

Uri ROSENTHAL An tAire Gnóthaí Eachtracha

Ben KNAPEN An tAire Gnóthaí Eorpacha agus Comhair Idirnáisiúnta

An Ostair:

Reinhold LOPATKA Státrúnaí, An Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Eorpacha agus Idirnáisiúnta

An Pholainn:

Radoslaw SIKORSKI An tAire Gnóthaí Eachtracha

Katarzyna PEŁCZYŃSKA- NAŁĘCZ An Leas-Státrúnaí Comhair um Fhorbairt, An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

An Phortaingéil:

Miguel MORAIS LEITĂO Státrúnaí a ghabhann leis an Aire Gnóthaí Eachtracha, a bhfuil freagracht air maidir le Gnóthaí Eorpacha

Luís BRITES PEREIRA An Státrúnaí Gnóthaí Eachtracha agus Comhair

An Rómáin:

Titus CORLATEAN An tAire Gnóthaí Eachtracha

Luminita ODOBESCU Státrúnaí, An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

An tSlóivéin:

Karl Viktor ERJAVEC An Leas-Phríomh-Aire, An tAire Gnóthaí Eachtracha

Božo CERAR Státrúnaí, An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

An tSlóvaic:

Miroslav LAJČÁK An tAire Gnóthaí Eachtracha

Peter BURIAN Státrúnaí, An Aireacht Gnóthaí Eachtracha

An Fhionlainn:

Erkki TUMIOJA An tAire Gnóthaí Eachtracha

Heidi HAUTALA An tAire Forbartha Idirnáisúnta

An tSualainn:

Carl BILDT An tAire Gnóthaí Eachtracha

Sofia STRAND An Státrúnaí, An Aireacht le haghaidh an Chomhair Idirnáisiúnta um Fhorbairt

An Ríocht Aontaithe:

William HAGUE An Príomh-Státrúnaí, Rúnaí Stáit Gnóthaí Eachtracha agus Gnóthaí Comhlathais

Justine GREENING An Státrúnaí um Fhorbairt Idirnáisiúnta

An Coimisiún:

Štefan FÜLE Comhalta

Andris PIEBALGS Comhalta

Kristalina GEORGIEVA Comhalta

Rinneadh ionadaíocht ar Rialtas an Stáit Aontaigh mar a leanas:

An Chróit:

Vesna PUSIĆ An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Eorpacha

ÁBHAIR A PLÉADH

Mailí

Phléigh an Chomhairle an staid i Mailí agus ghlac sí na Conclúidí a leanas:

"1. Tá an tAontas Eorpach (AE) buartha fós faoin ngéarchéim thromchúiseach pholaitiúil agus slándála a bhfuil difear á dhéanamh aici i Mailí, go háirithe an staid i dtuaisceart na tíre, ina bhfeictear tearmann do sceimhlitheoirí ag teacht chun cinn agus á chomhdhlúthú, na daonraí áitiúla a bheith á chur faoi chois, sáruithe ar chearta an duine, go háirithe ar chearta na mban, agus díothú na hoidhreachta cultúrtha mar aon le forbairt na coiriúlachta eagraithe. Tá an staid sin ina bagairt láithreach ar réigiún na Saiheile agus ar na daonraí atá inti, a bhfuil géarchéim thromchúiseach bhia á fulaingt acu cheana, agus ina bagairt ar iarthar agus ar thuaisceart na hAfraice agus ar an Eoraip.

2. Tá an AE sásta gur ghlac Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe Rún 2071 agus is díol sásaimh dó go bhfuil méadú tagtha ar an aird idirnáisiúnta atá dírithe ar Shaiheil agus ar Mhailí, mar a léirítear leis an gcruinniú ardleibhéil a cuireadh ar bun ar imeall Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 26 Meán Fómhair 2012 agus le hullmhú de straitéis réigiúnach chomhtháite de chuid na Náisiún Aontaithe do Shaiheil. Is díol sásaimh dó gur ainmníodh toscaire speisialta Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe agus léiríonn sé go bhfuil sé de rún daingean aige oibriú go dlúth le Romano Prodi. Iarrann an AE go ndéanfaí an mheicníocht le haghaidh comhair le príomh-chomhpháirithe Mhailí a leathnú chun cur le héifeachtúlacht na tacaíochta a thabharfar do phróiseas an trasdula ar an leibhéal polaitiúil, slándála agus eacnamaíoch. Chuige sin, is díol sásaimh don AE an cruinniú in Bamako an 19 Deireadh Fómhair 2012 atá le bheith ag an nGrúpa um Thacaíocht agus Fhaireachán, de thionscnamh an AA (an tAontas Afracach) agus i gcomhairle leis na Náisiúin Aontaithe (NA) agus le Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar (ECOWAS), agus cuireann sé béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcruinniú sin.

3. Tá rún daingean ag an AE tacú le Mailí agus an smacht reachta agus rialtas daonlathach lán-cheannasach, a mbeidh údarás aige ar fud chríoch Mhailí, á n-athbhunú chun tairbhe dhaonra uile na tíre. Chuige sin, fáiltíonn an AE roimh Rialtas nua don Aontacht Náisiúnta a bheith cruthaithe ag Uachtarán Phoblacht Mhailí agus roimh na hiarrachtaí chun leas a bhaint as an gcomhphobal idirnáisiúnta, go háirithe an AA agus ECOWAS, ar iarrachtaí iad a rinne na húdaráis nua sin i leith a gcuid gcomhpháirtithe uile, go háirithe an AE.

4. I gcomhréir leis na prionsabail atá formheasta ag ECOWAS agus ag an nGrúpa um Thacaíocht agus um Fhaireachán, a bhfuil na NA agus an AA ina gcomhchathaoirligh air, agus atá formheasta le Rún 2056 agus Rún 2071 Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, iarrann an AE ar an Rialtas don Aontacht Náisiúnta treochlár comhthoiliúil a fhorbairt a luaithe is féidir, i gcomhairle leis na grúpaí polaitiúla uile agus le grúpaí uile na sochaí sibhialta, chun an t‑ord bunreachtúil agus an aontacht náisiúnta a athshlánú go hiomlán. Ba cheart go mbeifí in ann, leis an treochlár sin, próiseas toghcháin daonlathach inchreidte a eagrú, tús a chur le hidirphlé cuimsitheach náisiúnta go gasta, lena gcuimseofar ionadaithe dhaonraí an tuaiscirt, chun ullmhú faoi choinne údarás an Stáit a athbhunú sa tuaisceart ar an mbealach is síochánta is féidir agus faoi choinne an arm a atheagrú chun go mbeidh sé faoi rialú sibhialta.

5. Athdhearbhaíonn an AE go bhfuil rún daingean aige rannchuidiú leis na hiarrachtaí atá déanta ag Mailí chun an ghéarchéim sin a réiteach, i gcomhar lena gcomhpháirtithe réigiúnacha agus lena gcomhpháirtithe idirnáisiúnta, agus leas iomlán a bhaint, dá réir sin, as na hionstraimí uile atá aige faoi chuimsiú Straitéis an AE don fhorbairt agus don tSlándáil i Saiheil. Chuige sin:

 • A luaithe a ghlacfar Treochlár inchreidte, leanfaidh an AE, de réir a chéile, dá chomhar um fhorbairt de réir mar a dhéantar dul chun cinn nithiúil. Idir an dá linn, leanfaidh an AE dá chuid oibríochtaí ar son na ndaonraí agus ar son an trasdula dhaonlathaigh.

 • Tá an AE réidh le tacú le hidirphlé cuimsitheach náisiúnta laistigh de Mhailí arb é is aidhm dó an smacht reachta a athshlánú i dtuaisceart na tíre agus tá sé réidh le rannchuidiú leis na bearta cobhsaíochta agus atógála a gcuideofaí, leis an idirphlé sin, treoir a thabhairt dóibh.

 • Tugann an AE agus a gcuid Ballstát gealltanas go leanfaidh siad dá n-iarrachtaí daonnúla agus de dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar a dtitfidh amach i Mailí, agus sna tíortha béal dorais, ó thaobh na staide daonnúla amach anseo. Tá an Coimisiún Eorpach réidh chun méid a chúnaimh a mhéadú go suntasach chun freastal níos fearr ar na riachtanais. Meabhraíonn an AE an oibleagáid chun rochtain shaor gan bhac a ráthú do na gníomhaithe daonnúla uile ar na daonraí leochaileacha sna réigiúin atá i dtuaisceart na tíre.

 • Iarrann an Chomhairle ar an Ardionadaí (AI) agus ar an gCoimisiún féachaint ar bhearta nó ar ghníomhaíochtaí eile lena bhféadfaí rannchuidiú le laghdú a dhéanamh ar éifeachtaí na géarchéime i Mailí agus ar a tionchar ar na tíortha béal dorais, agus rannchuidiú le hathléimneacht na ndaonraí leochaileacha a neartú.

 • Meabhraíonn an AE go bhféadfar smachtbhannaí spriocdhírithe a ghlacadh, i ndlúthchomhar le ECOWAS, leis an AA agus leis na NA i gcoinne iad siúd a ghlacann páirt sna grúpaí armtha sa tuaisceart agus iad siúd a chuireann bac ar athshlánú an oird bhunreachtúil.

 • Mar fhreagra ar an iarraidh a fuarthas ó Mailí agus ó ECOWAS, creideann an AE go láidir gur gá freagairt gasta a dhéanamh do na dúshláin slándála agus do bhagairt na sceimhlitheoireachta laistigh de chreat a dhéanfadh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a shainiú. Chuige sin, is díol sásaimh don Chomhairle an réamhobair atá déanta ag an Ardionadaí ar na bealaí ina bhféadfaí tacaíocht a thabhairt do chumas arm Mhailí a atógáil, i gcomhréir leis na cuspóirí polaitiúla agus leis an gcreat gníomhaíochta atá bunaithe ag an gComhphobal idirnáisiúnta agus i gcomhréir le Rún 2071 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

 • Iarrann an Chomhairle ar an Ardionadaí agus ar an gCoimisiún Eorpach féachaint ar an tacaíocht a d'fhéadfaí a chur ar fáil le haghaidh rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe réigiúnacha, an AA agus ECOWAS go sonrach, mar shampla trí thacaíocht ghasta a thabhairt i gcúrsaí pleanála. Ar an gcoinníoll go dtíolacfaidh ECOWAS coincheap a mbeidh bailchríoch air, iarrann an Chomhairle ar an Ardionadaí agus ar an gCoimisiún Eorpach féachaint an bhféadfaí tacaíocht bhreise a thabhairt, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, ar nós leas a bhaint as an tSaoráid Síochána don Afraic.

 • Iarrann an Chomhairle freisin go leanfaí den obair maidir le hoibríocht mhíleata fhéideartha a phleanáil agus a leathnú mar ábhar práinne, ar oibríocht de chuid an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta í, go háirithe trí choincheap bainistithe géarchéime a fhorbairt maidir le fórsaí cosanta Mhailí a atheagrú agus a oiliúint, agus aird á tabhairt ar na coinníollacha is gá chun go n-éireodh le misean den sórt sin, ina measc siúd lántacaíocht ó údaráis Mhailí agus straitéis scoir a shainiú. Ba cheart an phleanáil sin a dhéanamh i ndlúthchomhar le heagraíochtaí eile, go háirithe na NA, an AA agus ECOWAS, agus na Stáit agus na gníomhaithe lena mbaineann, d'fhonn a áirithiú go mbeidh na gníomhaíochtaí a dhéanfaidh siad ag luí lena chéile. Iarrann an Chomhairle ar an Ardionadaí an coincheap bainistithe géarchéime a fhorbairt roimh an gcruinniú a bheidh aici an 19 Samhain, agus a cuid moltaí a chur i láthair ag an gcruinniú sin.

 • Mar chuid de chur chuige foriomlán, iarrann an Chomhairle go mbainfear leas as sineirgí ionchasacha le gníomhaíochtaí eile AE sa réigiún, go háirithe misean EUCAP SAHEL Niger agus an fócas réigiúnach atá aige."

Comharsanacht an Deiscirt

- An tSiria

Phléigh an Chomhairle na cora is déanaí sa tSiria agus ghlac sí na conclúidí seo a leanas:

"1. Seasann an AE taobh le muintir na Siria ina n-iarracht chróga chun an tsaoirse, an dínit agus an daonlathas a dheimhniú. Tá úsáid an fhoréigin, lena n-áirítear an úsáid d'armáin throma agus aerthuairgneáil, ag réimeas na Siria in aghaidh sibhialtach ag tarlú anois ag leibhéil nach bhfacthas riamh agus níl aon amhras ach go nginfidh sin tuilleadh foréigin agus go gcuirfidh sin cobhsaíocht an réigiúin iomláin i mbaol. Meabhraíonn an AE gur cheart gurb iad na tosaíochtaí a bheadh ann deireadh a chur le cos ar bolg, deireadh a chur le gach cineál foréigin, cúnamh daonnúil a dheimhniú do chách atá ina ghá, cosc a chur ar thuilleadh éagobhsaíochta áitiúla agus a bheith ullamh don tréimhse i ndiaidh na coimhlinte.

Cuireann an AE i dtreis gur cheart na daoine sin a bhainfeadh an bonn ón athrú polaitiúil a eisiamh, agus dá réir sin nach bhfuil áit ag an Uachtarán Assad i dtodhchaí na Siria.

Tá an AE tiomanta i gcónaí do cheannasacht na Siria, dá neamhspleáchas agus do shláine a críocha.

2. Tá imní mhór ar an Aontas Eorpach faoin éifeacht iarmharta atá á imirt, ó thaobh na slándála agus na cobhsaíochta de, ar na tíortha máguaird leis an ngéarchéim sa tSiria. Cáineann an AE go láidir an tuairgneáil a rinne fórsaí na Siria ar chríoch na Tuirce, go háirithe ar bhaile teorann Akçakale an 3 Deireadh Fómhair. Iarrann an AE ar chách cosc a chur ar ghéarú. Iarrann an AE an athuair ar údaráis na Siria sláine críche agus ceannas gach tíre sa chomharsanacht a urramú go hiomlán.

3. Ag meabhrú dó go bhfuil an fhreagracht is mó ar údaráis na Siria i dtaca leis an ngéarchéim atá ann faoi láthair, comhairlíonn an AE gan an choimhlint agus an foréigean seicteach a mhíleatú is a radacú tuilleadh, mar gur mó a bheidh daoine ag fulaingt sa tSiria agus go bhféadfadh sé go mbeadh tionchar tragóideach aige sin ar an réigiún. I dtaca leis sin, cuireann an AE in iúl go bhfuil imní air faoi chosaint na sibhialtach, go háirithe grúpaí leochaileacha agus pobail éagsúla creidimh. Leis an dlús a cuireadh leis an bhforéigean agus leis an tsraith d'ionsuithe sceimhlitheoireachta a rinneadh le déanaí, taispeántar go bhfuil géarghá le hathrú polaitiúil a bheith ann a bheadh ag luí le hardaidhmeanna mhuintir na Siria agus a mbeadh cobhsaíocht sa tSiria mar thoradh air. Sa Chomhthéacs seo, is cúis mhór imní don AE an sruth méadaitheach d'armáin atá á dtabhairt isteach sa tSiria agus iarrann sé ar gach Stát staonadh ó armáin a thabhairt don tír.

Is bagairt é do chobhsaíocht sa mhór-réigiún dul ar aghaidh agus géarú na géarchéime sa tSiria.

4. Cuireann an AE in iúl an athuair a thacaíocht iomlán d'iarrachtaí Lakhdar Brahimi mar chomh-Ionadaí Speisialta de chuid na NA agus de Léig na Stát Arabach don tSiria agus tá an AE réidh i gcónaí a chomhoibriú leis a neartú. Cuireann an AE in iúl go láidir an gá atá le díriú ar iarrachtaí idirnáisiúnta agus réigiúnacha chun teacht ar réiteach ar ghéarchéim na Siria trí réiteach polaitiúil a bhaint amach agus iarrann sé ar na gníomhairí príomhúla sa réigiún agus ar gach ball de Chomhairle Slándála na NA a gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh agus tacaíocht a thabhairt d'iarrachtaí Brahimi.

Tá an AE ag súil go mór leis an gcéad chruinniú eile de Ghrúpa Cairde Mhuintir na Siria a thionólfar i Maracó chun an brú idirnáisiúnta a choimeád ar réimeas na Siria.

5. I bhfianaise mheath na staide daonnúla agus le súil ar an ngeimhreadh atá ag druidim linn anois, meabhraíonn an AE dó an dualgas morálta atá ann chun leanúint de chúnamh a chur ar fáil ar fud na Siria agus na dtíortha atá taobh léi don daonra atá thíos leis an méid sin. Cuireann an Aontas Eorpach a dhlúthpháirtíocht in iúl go soiléir leis na daoine sin atá thíos leis an méid sin agus leis na tíortha sa chomharsanacht a ghlac leis na teifigh. Leanfaidh an AE de chúnamh a chur ar fáil agus iarrann sé ar gach deontóir a ranníocaíochtaí a mhéadú mar gheall ar na hachainí is déanaí a fuarthas ó na NA le haghaidh cúnamh daonnúil agus cúnamh do na teifigh a chistiú. Iarrann an tAontas Eorpach ar gach deontóir a chúnamh a chur in iúl do na Náisiúin Aontaithe (OCHA) agus an cúnamh sin a chomhordú leo chomh maith d'fhonn an éifeachtúlacht is fearr is féidir a bhaint as gach iarracht a bhaineann le cúnamh. Ba cheart do gach páirtí rochtain slán agus iomlán a thabhairt don soláthar de chúnamh daonnúil i ngach cuid den tír agus ba cheart go mbeadh meas ach ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta. Iarrann an tAontas Eorpach ar gach páirtí don choimhlint a gcuid oibleagáidí dlí agus morálta a urramú ina n-iomláine i ndáil le sibhialtaigh a chosaint.

Agus an-imní air go háirithe mar gheall ar na deacrachtaí méadaitheacha suntasacha maidir le teacht a bheith ag na daoine sa tSiria ar sheirbhísí míochaine, áitíonn an AE ar na páirtithe uile gealltanas a thabhairt go n‑urramóidh siad go hiomlán dosháraitheacht gach saoráide míochaine, gach pearsanra míochaine agus gach feithicle i gcomhréir leis an dlí daonnúil idirnáisiúnta is infheidhme.

6. Tá an AE deargnáirithe ag meath na staide sa tSiria agus go háirithe ag na sáruithe córasacha forleathana atá déanta ag údaráis na Siria ar chearta an duine, ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus ar shaoirsí bunúsacha. Ar aon dul leis an Rún ó Chomhairle na NA um Chearta an Duine maidir leis an tSiria a glacadh an 28 Meán Fómhair, iarrann an AE ar gach páirtí deireadh a chur le gach cineál foréigin agus bearta ar leith a dhéanamh chun cosaint a thabhairt do ghrúpaí leochaileacha amhail páistí agus do mhná agus cailíní atá neamhchosanta ar fhoréigean ar bhonn inscne.

Fearann an AE fáilte roimh an síneadh ama a tugadh don Choimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách um Fhiosrúcháin maidir leis an tSiria agus an neartú a rinneadh air trí bheirt bhall nua a ainmniú dó, Carla del Ponte agus Vitit Muntarbhorn. Athdheimhníonn an AE go dtacaíonn sé le fiosrúcháin an Choimisiún maidir le líomhaintí i leith sáruithe ar an dlí idirnáisiúnta i ndáil le cearta an duine ionas gur féidir an dlí a chur ar na daoine sin is cúis leis na sáruithe sin, lena n-áirítear na sáruithe sin a d'fhéadfadh a bheith ina gcoireanna in aghaidh an chine dhaonna nó ina gcoireanna cogaidh de réir shainmhíniú Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta. Cuirean an AE in iúl an tábhacht a bhaineann le doiciméadú a dhéanamh ar na sáruithe tromchúiseacha córasacha agus forleathana ar chearta an duine agus meabhraíonn sé dó nach mór iad atá freagrach astu a thabhairt os comhair cúirte. Iarann an AE an athuair ar údaráis na Siria dul i mbun comhoibrithe iomláin leis an gCoimisiún Fiosrúcháin trí rochtain a bheidh iomlán agus saor ó bhacainní a thabhairt dó láithreach ar chríoch iomlán na Siria.

7. Meabhraíonn an AE dó go bhfuil freasúra cuimsitheach agus comhordaithe riachtanach chun tús a chur le hathrú polaitiúil. Leanann an AE de spreagadh a thabhairt do gach grúpa sa fhreasúra laistigh agus lasmuigh den tSiria a gcuid difríochtaí a chur ar leataobh agus teacht ar chomhaontú maidir le prionsabail choitianta agus tús a chur leis an obair i dtreo athraithe sa tSiria a bheidh cuimsitheach, eagraithe agus síochánta agus tógáil ar an gcomhaontú i ndáil leis an "gComhshocrú Náisiúnta" agus leis an "bhFís Choiteann Pholaitiúil don athrú sa tSiria" Leanfaidh an AE d'oibriú go dlúth Léig na Stát Arabach agus éascóidh sé breis tionscnamh idirphlé chun a cuid iarrachtaí spreagadh a thabhairt don fhreasúra ardán cuimsitheach coitianta a bhunú a chomhlánú. Caithfidh áit a bheith ag muintir uile na Siria faoin gcóras nua agus ní mór dóibh na cearta céanna a bheith acu go léir, beag beann ar cad as a dtagann siad, cén pháirtí polaitíochta lena mbaineann siad, ar a reiligiún, ar a gcreideamh agus ar a n-inscne.

8. Tá an AE tiomanta chun a thacaíocht a neartú chun tógáil ar chumas na sochaí sibhialta páirt a ghlacadh sa tSiria a bheidh ann amach anseo, páirt a bheidh i gcomhréir le héilimh dhlíthiúla mhuintir na Siria ar chóras polaitiúil a bheidh níos saoire, níos oscailte agus níos cuimsithí agus a mbeidh muintir iomlán na Siria páirteach ann. Sa chomhthéacs sin, aithníonn an AE freisin a thábhachtaí atá obair na gcomhlachtaí sibhialta áitiúla ar fud na Siria.

9. D'fhormheas an AE inniu tuilleadh bearta sriantacha a chur i bhfeidhm in aghaidh na Siria. Tá an AE réidh i gcónaí dul i mbun caibidlíochta leo siúd atá tiomanta i ndáiríre don fhíor‑athrú daonlathach. Fad a leanfaidh an chos ar bolg, leanfaidh an AE de bearta sa bhreis a fhorchur lena ndíreofar ar an réimeas, seachas ar an daonra sibhialtach. Leanfaidh an AE freisin den phobal idirnáisiúnta a ghríosú chun teacht lena iarrachtaí chun bearta sriantacha a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú ar réimeas na Siria agus ar na daoine a thacaíonn leis an réimeas sin. Sa chomhthéacs sin, is díol sásaimh don AE an ceathrú cruinniú a bhí ag an nGrúpa Idirnáisiúnta um Smachtbhannaí agus a tionóladh san Háig an 20 Meán Fómhair. Iarrann sé ar mhuintir na Siria go léir iad féin a dhealú ó bheartas diansmachtúil an réimis d'fhonn athrú polaitiúil a éascú.

10. Tá an AE tiomanta chun dul i mbun dlúthchomhair chuimsithigh le comhpháirtithe idirnáisiúnta maidir le pleanáil d'fhonn a áirithiú go mbeidh an comhphobal idirnáisiúnta réidh chun tacaíocht a chur ar fáil go mear don tSiria a luaithe a tharlóidh an t-athrú sin. Maidir leis sin, cuireann an AE in iúl a thábhachtaí atá sé go mbunófaí comhlacht i ndáil leis an athrú. Is mór ag an AE an dara cruinniú a bhí ag an Meitheal um Théarnamh Eacnamaíoch agus um Fhorbairt, meitheal de chuid Cairde Mhuintir na Siria, cruinniú a tionóladh i mBeirlín an 4 Meán Fómhair 2012.

Cuireann an AE imní in iúl maidir le scrios oidhreacht cultúrtha na Siria.

A luaithe a chuirfear tús leis an bhfíor-athrú daonlathach, beidh an AE réidh chun comhpháirtíocht nua uaillmhianach a fhorbairt leis an tSiria i ngach réimse lena mbaineann leas coiteann, áirítear sa chomhpháirtíocht sin rannchuidú i measúnú riachtanas sa tréimhse i ndiaidh na coimhlinte, cúnamh a thabhairt agus caidreamh trádála agus eacnamaíoch a neartú agus tacú leis an gceartas idirthréimhseach agus leis an athrú polaitiúil.

11. Ag an gcéad chruinniú eile den Chomhairle um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile tabharfar aghaidh ar na saincheisteanna a bhaineann leis an mbrú a chruthaítear ar theorainneacha seachtracha an AE."

Mar gheall ar an bhforéigean méadaitheach sa tSiria, d'atreisigh an Chomhairle na smachtbhannai AE i gcoinne réimeas na Siria. Chun sonraí a fháil, féach preaseisiúint 14793/12.

- An Éigipt

Thug an Chomhairle dá haire na hullmhúcháin a rinneadh don chruinniú tascfhórsa leis an Éigipt a bheidh á reáchtáil an 13 agus an 14 Samhain i gCaireo.

Próiseas Síochána an Mheánoirthir

Thug an Chomhairle dá haire Próiseas Síochána an Mheánoirthir, mar athleanúint ar an méid a thit amach ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe a bhí ar siúl i mí Mheán Fómhair.

An Iaráin

Phléigh an Chomhairle an staid san Iaráin agus ghlac sí na Conclúidí a leanas:

"1. Athdhearbhaíonn an Chomhairle Eorpach gur mórábhar imní di clár núicléach na hIaráine agus an géarghá atá ann go gcomhlíonfaidh an Iaráin a cuid oibleagáidí idirnáisiúnta uile, lena n-áirítear rúin Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe [CSNA] agus Bhord Rialtóirí an IAEA [an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach] a chur chun feidhme go hiomlán.

2. Cáineann an Chomhairle táirgeadh leanúnach úráiniam shaibhrithe agus leathnú acmhainneacht shaibhrithe na hIaráine, sa suíomh atá i Fordow san áireamh, agus cáineann sí freisin na gníomhaíochtaí leanúnacha tromuisce lena sáraítear Rúin CSNA agus Bhord Rialtóirí an IAEA, mar a léirítear sa tuarascáil is déanaí ón IAEA. Tugann an Chomhairle dá haire, agus imní faoi leith uirthi, go bhfuil an Iaráin ag cur baic ar an obair atá á déanamh ag an IAEA chun na saincheisteanna atá fós gan réiteach a shoiléiriú, lena n‑áirítear i ndáil leis an ngné mhíleata a d'fhéadfadh a bheith i gceist le clár núicléach na hIaráine. Mar sin de, is díol sásaimh don Chomhairle gur ghlac Bord Rialtóirí an IAEA a Rún an 13 Meán Fómhair 2012 le tromlach ollmhór, ar rún é lena gcinntear go bhfuil sé riachtanach agus práinneach go gcomhoibreoidh an Iaráin le go n-athbhunófar an muinín idirnáisiúnta i gcineál iomlán síochánta chlár núicléach na hIaráine.

3. Tá sárú uafásach á déanamh ag an Iaráin ar a hoibleagáidí idirnáisiúnta agus tá sí fós ag diúltú comhoibriú go hiomlán leis an IAEA chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní maidir lena clár núicléach. Sa chomhthéacs sin, agus ag teacht le conclúidí a tugadh ó Chomhairlí Eorpacha agus ón gComhairle roimhe seo, chomhaontaigh an Chomhairle bearta sriantacha breise sna hearnálacha trádála, fuinnimh, iompair agus airgeadais chomh maith le gníomhaíochtaí ainmnithe eile, go sonrach maidir le heintitis atá gníomhach in earnáil na hola agus an gháis. Go háirithe, chomhaontaigh an Chomhairle cosc iomlán a chur gach uile chineál idirbhearta idir bainc na hEorpa agus na hIaráine ach amháin i gcás go gceadaítear iad roimh ré faoi choinníollacha daingne ach go dtabharfar díolúintí ar mhaithe le riachtanais dhaonnúla. Chomh maith leis sin, chinn an Chomhairle na bearta sriantacha i ndáil le Banc Ceannais na hIaráine a neartú. Cuireadh tuilleadh srianta onnmhairithe i bhfeidhm, go háirithe maidir le graifít, miotail, bogearraí le haghaidh próiseas tionsclaíoch chomh maith le bearta a bhaineann le hearnáil na longthógála.

4. Dírítear leis na bearta sriantacha a comhaontaíodh inniu ar thionchar a imirt ar chlár núicléach na hIaráine agus ar ioncam réimeas na hIaráine a úsáidtear leis an gclár a mhaoiniú, agus ní dhírítear leo ar mhuintir na hIaráine. Is féidir le réimeas na hIaráine gníomhú ar bhealach freagrach agus deireadh a chur leis na smachtbhannaí sin. Fad agus a dhiúltaíonn an Iaráin an méid sin á dhéanamh, tá an Chomhairle i gcónaí meáite ar bhrú a chur ar an Iaráin i gcomhthéacs an chur chuige dériain, i ndlúthchomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta.

5. Athdhearbhaíonn an Chomhairle an tiomantas atá ann le fada ag an Aontas Eorpach réiteach taidhleoireachta a fháil ar shaincheist núicléach na hIaráine i gcomhréir leis an gcur chuige dériain.

6. Athdhearbhaíonn an Chomhairle gurb é sprioc an AE réiteach cuimsitheach, pléite, fadtéarmach a fháil lena gcuirfear le muinín idirnáisiúnta maidir le cineál iomlán síochánta chlár núicléach na hIaráine, agus cearta dlisteanacha na hIaráine á n-urramú maidir le húsáid shíochánta an fhuinnimh núicléach i gcomhréir leis an gConradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach (NPT) agus rúin Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus Bhord Rialtóirí an IAEA á gcur san áireamh go hiomlán. Is díol sásaimh don Chomhairle an rún daingean a léirigh Airí Eachtracha E3+3 le haghaidh réitigh thaidhleoireachta i Nua Eabhrach an 27 Meán Fómhair agus tacaíonn sí go hiomlán leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag an Ardionadaí thar ceann an E3+3 i ndáil leis an méid sin. Tá togra inchreidte nithiúil lena gcothófar muinín curtha chun cinn ag an E3+3, atá bunaithe ar phrionsabail chomhaontaithe na cómhalartachta agus ar chur chuige céimnithe. Áitíonn an Chomhairle ar an Iaráin a bheith rannpháirteach ar bhealach cuiditheach, trí dhíriú ar theacht ar chomhaontú i ndáil le céimeanna nithiúla chun muinín a chothú, idirbheartaíocht dhairíre a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá ag an gcomhphobal idirnáisiúnta."

Ina theannta sin, chuir an Chomhairle go mór leis na bearta sriantacha AE atá mar thoradh ar mhórábhar imní an AE atá ag méadú go sonrach maidir le clár núicléach na hIaráine. Chun sonraí a fháil, féach preaseisiúint 14803/12.

An méid a tháinig as chruinniú mullaigh an AE-na Síne

Bhí malartú tuairimí ag an gComhairle maidir leis an toradh a bhí ar chruinniú mullaigh an AE‑na Síne an 20 Meán Fómhair, i bhfianaise na Comhairle Eorpaí an 18 agus an 19 Deireadh Fómhair agus i bhfianaise an phlé a dhéanfaidh na ceannairí maidir leis an gcaidreamh leis na comhpháirtithe straitéise.

Comharsanacht an Oirthir

- an Bhealarúis

I gcaitheamh an lóin, phléigh na hairí an staid mar atá sa Bhéalarúis i bhfianaise na dtoghchán parlaiminteach an 23 Meán Fómhair. Ghlac an Chomhairle na Conclúidí seo a leanas:

"1. Ag meabhrú di na Conclúidí ón gComhairle an 31 Eanáir 2011, 20 Meitheamh 2011 agus 23 Márta 2012, tugann an Chomhairle aird ar an tábhacht dar léi a bhaineann leis an tír seo atá ar theorainn an AE agus an tábhacht dar léi a bhaineann le saoránaigh na tíre sin agus is cúis imní di i gcónaí an easpa measa ar cheart an duine agus ar an smacht reachta sa Bhealarúis.

2. Ag tagairt di don Ráiteas ón Ardrúnaí Catherine Ashton agus ón gCoimisinéir Štefan Füle. is cúis díomá di gur tharla an toghchán Parlaimint ar an 23 Meán Fómhair 2012 i gcomhthéacs diansmachta ginearálta agus gurb ionann sin agus deis chaillte eile ag an mBéalarúis toghchán eile a eagrú i líne le caighdeáin idirnáisiúnta agus de chuid an ESCE [Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um Shlándáil agus Chomhoibriú san Eoraip] Iarrann sí ar údaráis na Béalarúise aghaidh a thabhairt ar na moltaí ó ESCE/ODIHR agus chun comhoibriú go hiomlán le ESCE/ODIHR agus chun ligean don ESCE a hoifig a athoscailt sa Bhéalarúis.

3. Iarrann an AE athuair go scaoilfear agus go n-athshlánófar láithreach gach príosúnach polaitiúil atá fós ann. Féachann sí ar scaoileadh Syarhei Kavalenka mar chomhartha dearfach ach is cúis díomá di go raibh seo coinníollach ar iarratas ar phardún ón Uachtarán. Is cúis imní i gcónaí di cinntí maidir le tréimhsí breise príosúin agus tuarascálacha leanúnacha de drochíde a thabhairt do phríosúnaithe polaitiúla.

4. Iarrann an Chomhairle an athuair ar údaráis na Béalarúise deireadh a chur leis an tsochaí shibhialta, príosúnaithe polaitiúla agus na meáin chumarsáide neamhspleácha a chiapadh Iarrann an Chomhairle ar údaráis na Béalarúise an Rún ón gComhairle (Cearta Daonna) 20/13 a chomhlíonadh lena n-áirítear gach moladh atá sa tuarascáil i mí Aibreáin ó Ardrúnaí na NA maidir le Cearta Daonna a chur i bhfeidhm agus go rachfar i mbun comhair iomláin le Rapóirtéir Speisialta na NA don Bhéalarúis.

5. Toisc nach bhfuil gach príosúnaí polaitiúil saor go fóill agus toisc nár athslánaíodh aon phríosúnaí a scaoileadh saor, agus i gcomhthéacs an easpa feabhais maidir leis an meas atá ann ar chearta an duine, an smacht reachta agus prionsabail dhaonlathacha, chinn an Chomhairle fad a chur leis na bearta sriantacha atá ann cheana go dtí 31 Deireadh Fómhair 2013. Sa chomhthéacs seo, meabhraíonn an Chomhairle na Conclúidí uaithi an 23 Márta 2012 agus cuireann in iúl an athuair go bhfanann a beartas maidir le bearta sriantacha oscailte agus faoi athbhreithniú rialta.

6. I meon dlúthpháirtíochta san AE, iarrann an Chomhairle an athuair ar an mBéalarúis díolúintí agus pribhléidí taidhleoireachta ionadaithe taidhleoireachta an AE agus a gcuid foirne sa Bhéalarúis a urramú go hiomlán, agus ar díolúintí agus pribhléidí iad a aithnítear go hidirnáisiúnta, agus go ligfear dóibh ar an mbonn sin tabhairt go hiomlán faoina gcuid feidhmeanna.

7. Athdhearbhaíonn an Chomhairle go bhfuil sé tiomanta go láidir gaol an AE le muintir agus le sochaí shibhialta na Béalarúise a neartú. Cuireann an Chomhairle in iúl a tacaíocht leanúnach iomlán agus a gealltanas tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an "Idirphlé Eorpach maidir leis an nuachóiriú" Tugann sí dá haire gur spreag an tIdirphlé Eorpach plé nithiúil idir ionadaithe shocaí na Béalarúise chun moltaí nithiúla a thabhairt maidir le riachtanais an athchóirithe agus spreagtar leis sin údaráis na Béalarúise lánpháirt a ghlacadh sa phlé seo.

8. Cuireann an Chomhairle in iúl athuair ullmhacht an AE tús a chur le caibidlíocht i ndáil le héascú víosaí agus comhaontuithe um athligean isteach, rudaí lena bhféadfaí feabhas a chur ar theagmháil duine le duine ar mhaithe le daonra na Béalarúise go ginearálta agus gur cúis díomá di nach bhfuarthas freagra ó údaráis na Béalarúise don chuireadh ón gCoimisiún i mí an Mheithimh 2011 tús a chur le caibidlíocht. Ag an am céanna, is díol sásaimh don Chomhairle go mbaineann Ballstáit an AE an úsáid is fearr is féidir as na solúbthachtaí atá ann cheana faoin gcód um Víosaí, go háirithe maidir leis an féidearthachtaí chun costas na víosaí a laghdú nó a scor do chatagóirí áirithe de shaoránaigh na Béalarúise nó ar bhonn cás ar chás, agus go gcuirfear fáilte roimh aon fhéidearthacht chun costas na víosaí a laghdú tuilleadh do shaoránaigh na Béalarúise.

9. Athdhearbhaíonn an Chomhairle go bhfuil sí tiomanta do bheartas na teagmhála criticiúla, lena n-áirítear teagmháil trí idirphlé agus trí pháirt a ghlacadh i gComhpháirtíocht an Oirthir, agus meabhraíonn sí go bhfuil forbairt an chaidrimh dhéthaobhaigh faoi Chomhpháirtíocht an Oirthir ag brath ar dhul chun cinn a bheith déanta ag an mBealarúis ó thaobh urramú phrionsabail an daonlathais, an smachta reachta agus chearta an duine. Tá an Chomhairle toilteanach i gcónaí cúnamh a thabhairt don Bhealarúis a cuid dualgas ina leith sin a chomhlíonadh".

Ina theannta sin, chuir an Chomhairle fadú dhá mhí dhéag leis na bearta sriantacha AE i gcoinne na Bealarúise. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gcaidreamh idir an AE agus an Bhealarúis, féach factsheet European Union and Belarus.

- an tSeoirsia

I gcaitheamh an lóin, phléigh na hairí an staid mar atá sa tSeoirsia i bhfianaise na dtoghchán parlaiminteach an 1 Deireadh Fómhair. Ghlac an Chomhairle na Conclúidí seo a leanas:

"1. Is díol sásaimh don Chomhairle na toghcháin pharlaiminte a reáchtáladh sa tSeoirsia an 1 Deireadh Fómhair 2012, agus tréaslaíonn sí le muintir na Seoirsia toisc gur céim mhór chun cinn é chun an daonlathas a chomhdhlúthú sa tír sin. Tugann an Chomhairle dá haire réamh‑mheasúnú dearfach an ESCE-ODIHR maidir le láimhseáil na dtoghchán sin, agus geallann sí go dtacóidh sí leis an tSeoirsia moltaí an ESCE-ODIHR a chur chun feidhme.

2. Iarrann an Comhairle ar institiúidí stáit agus ar pháirtithe polaitiúla uile na Seoirsia oibriú as lámha a chéile san idirthréimhse atá rompu, chun an chobhsaíocht, an smacht reachta, cearta an duine agus dea-rialachas a áirithiú, agus toil na ndaoine, atá curtha in iúl go daonlathach acu, á hurramú go hiomlán, agus dualgais na Parlaiminte agus an Uachtaráin, faoi seach, faoi Bhunreacht na Seoirsia, á n‑urramú freisin. Is díol sásaimh don Chomhairle go bhfuil an dá thaobh dulta i dteagmháil le chéile cheana féin, agus is díol sásaimh di freisin na gealltanais a thug ionadaithe ón rialtas nuathofa agus ón rialtas a bheidh ag dul as oifig go dtabharfaí faoin trasdul polaitiúil ar bhealach éifeachtach, trédhearcach.

3. Dearbhaíonn an Chomhairle go rachaidh an AE i mbun oibre, i dtionól Chomhpháirtíocht an Oirthir, chun comhcheangal polaitiúil agus comtháthú eacnamaíoch a bhaint amach leis an tSeoirsia, agus athdhearbhaíonn sí go bhfuil an AE tiomanta don chuspóir coiteann i dtaca le taisteal gan víosa in am trátha, ar choinníoll go mbeifear in ann an tsoghluaisteacht a bhainistiú i gceart agus go bhféadfar soghluaisteacht shlán a áirithiú. Aithníonn an Chomhairle gur mian leis an tSeoirsia, agus gur rogha léi, go mbeadh dlúthbhaint aici leis an Eoraip, agus tá an Chomhairle ag tnúth le dlúthchomhar léi i dtaca lenár gcomhchlár oibre uaillmhianach. Sa chomhthéacs sin, meabhraíonn an Chomhairle freisin an ráiteas comhpháirteach ó chruinniú Airí Gnóthaí Eachtracha Chomhpháirtíocht an Oirthir an 23 Iúil 2012, inar luadh gurb é an Treochlár a bheadh mar bhunús ag an bhfaireachán ar Chomhpháirtíocht an Oirthir agus ar chur chun feidhme na Comhpháirtíochta sin.

4. Tá an AE réidh le tacú leis an rialtas nua agus comhairle a chur air, agus leanúint leis an idirphlé teicniúil ar mhaithe le comhleanúnachas agus chun dlús a chur leis an gcaibidlíocht maidir le Comhaontú Comhlachais, lena n‑áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála, agus leis na bearta a glacadh i gcomhthéacs an idirphlé atá ar siúl i láthair na huaire i ndáil le víosaí. Cuireann an Chomhairle in iúl go bhfuil sí i bhfabhar go dtacódh an AE leis na hathchóirithe inmheánacha is gá a dhéanamh sa tSeoirsia sna réimsí sin. Tá an Chomhairle ag súil go mór go dtabharfaidh an Príomh‑Aire nua cuairt uirthi a luaithe is féidir.

5. Leagann an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá freasúra éifeachtach parlaiminte agus sochaí bhríomhar shibhialta d'fhorbairt dhaonlathach, agus athdhearbhaíonn sí go bhfuil sé i gceist aici tacú i gcónaí le forbairt na hacmhainneachta sna réimsí sin.

6. Athdhearbhaíonn an Chomhairle go dtacaíonn sí go huile is go hiomlán le ceannasacht agus le sláine críche na Seoirsia laistigh de theorainneacha na tíre sin, ar teorainneacha iad a aithnítear go hidirnáisiúnta. Tá an AE ag súil go mbeidh an tSeoirsia rannpháirteach i gcónaí i bPlé Idirnáisiúnta na Ginéive, agus go leanfaidh an tSeoirsia beartas éifeachtach agus í ag déileáil le réigiúin scarthacha. Deimhníonn an AE an athuair go bhfuil sé fós tiomanta do bhaint a bheith aige le hiarrachtaí cobhsaíochta agus réitigh choinbhleachta sa tSeoirsia, lena n-áirítear trí leanúint lena rannpháirtíocht mar chomh-chathaoirleach ar Phlé na Ginéive, le hiarrachtaí an EUSR, agus le láithreacht leanúnach Mhisean Faireacháin an AE (MFAE). Iarrann an Chomhairle ar an tSeoirsia tacú i gcónaí le Misean ESCE a thabhairt ar ais chun na Seoirsia."

Spriocanna Forbartha na Mílaoise/creat iar-2015 a ullmhú chomh maith leis an méid a tháinig as Rio+20.

Bhí plé ag na hairí forbartha maidir leis na prionsabail is ceart a bheith mar bhonn taca do chur chuige uileghabhálach AE i leith an chláir oibre iar-2015 le haghaidh forbartha agus maidir leis an méid a tháinig as Rio+20. Thug siad aghaidh ar roinnt mhaith saincheisteanna, lena n-áirítear an chaoi chun dul i mbun an chláir oibre forbartha a bheidh ann amach anseo agus na ceachtanna a foghlaimíodh de bharr chreat Spriocanna Forbartha na Mílaoise á gcur san áireamh. Is suntasach é gur leag roinnt mhaith airí béim ar a thábhachtaí atá sé díothú na bochtaineachta a choimeád mar phríomh-fhócas an chláir forbartha a bheidh ann amach anseo, agus aghaidh á tabhairt ar na bearnaí a d'fhéadfadh a bheith sa chreat MDG atá ann faoi láthair, amhail maidir le cearta an duine, rialachas, cuntasacht, fás inbhuanaithe chomh maith le leochaileacht agus coimhlint agus staideanna coimhlinte nó iar-choimhlinte a d'fhéadfadh a bheith ann.

Bhí malartú tuairimí ag na hairí freisin maidir leis na spriocanna forbartha inbhuanaithe a bheidh ann amach anseo sa chlár oibre iar-2015 le haghaidh forbartha. Chuir roinnt mhaith airí a gcuid tuairimí in iúl freisin faoin tslí inar féidir leis an AE cur chuige comhtháite a chur chun cinn maidir le maoiniú agus bealaí eile cur chun feidhme, lena n-áirítear trí chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí.

Rinne cuid mhaith airí tagairt freisin don tábhacht a bhaineann le comhsheasamh AE a chomhaontú maidir leis an gclár oibre iar-2015 le haghaidh forbartha agus maidir leis an méid a tháinig as Rio+20. Beidh caidreamh le tíortha na straitéise comhpháirtí bunriachtanach freisin maidir le caibidlíocht ábhartha idirnáisiúnta.

Beidh an díospóireacht sin mar chuid d'ullmhúchán na teachtaireachta ón gCoimisiún maidir leis an gclár oibre iar-2015 le haghaidh forbartha. Táthar ag súil leis go mbeidh an teachtaireacht ann go luath i mí Eanáir 2013 agus gurb uirthi a mbeidh an plé dírithe ina dhiaidh sin.

Tacaíocht ón AE don athrú inbhuanaithe sna sochaithe aistrithe

Bhí plé ag na hairí forbartha maidir leis an gcaoi is fearr tacaíocht don athrú inbhuanaithe a chur ar fáil do na tíortha a bhfuil mór-athchóiriú polaitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch ar bun iontu - na tíortha sin a ngairtear tíortha aistrithe orthu, agus sin a dhéanamh ar bhonn na teachtaireachta ón gCoimisiún (14662/12).

Phléigh na hairí na bealaí chun tairbhe iomlán a bhaint as an taithí shaibhir agus an saineolas saibhir atá ag Ballstáit an AE maidir le hathrú, lena n-áirítear feidhm níos fearr a bhaint as an mbunachar sonraí European transition compendium ar líne.

Dúirt roinnt mhaith airí go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach baint a bheith ag na tíortha féin a bheidh i mbun athraithe le go n-éireoidh leis na próisis athraithe. Ba cheart freagairt an AE a bheith bunaithe ar riachtanais na dtíortha ar leith agus curtha in oiriúint do gach staid. Ba cheart don AE freisin dreasachtaí a fhorbairt chun tacú leis na hathruithe go héifeachtach, ar bhonn an phrionsabail "níos mó do níos mó" (níos mó tacaíochta a thabhairt d'athruithe atá níos mó agus níos tapúla).

Beidh an díospóireacht sin mar chuid d'ullmhúchán na gconclúidí ón gComhairle do chruinniú a bheidh aici amach anseo, ar conclúidí iad lena mbunófar cur chuige an AE i leith tacú le hathrú inbhuanaithe i dtíortha aistrithe.

Cur chuige an AE i leith na hathléimneachta

Bhí plé ag na hairí forbartha maidir leis na bealaí ar féidir aghaidh a thabhairt ar leochaileacht leanúnach agus athléimneacht a thógáil i gcoinne géirchéimeanna agus sin a dhéanamh ar bhonn na comh-Teachtaireachta "Cur chuige an AE i leith na hathléimneachta: ag foghlaim de bharr géirchéimeanna a bhaineann le slándáil bia" (14616/12).

Bhí malartú tuairimí ag na hairí maidir leis an gcaoi chun feabhas a chur ar éifeachtacht na tacaíochta ón AE i ndáil le laghdú a dhéanamh ar leochaileacht na ndaoine ó thaobh an bhia de i dtíortha neamhshlána atá i mbaol tubaiste. Chuir siad in iúl a thábhachtaí atá sé athléimneacht a áireamh mar sprioc lárnach i gcabhair sheachtrach ón AE, agus é a bheith ag comhéadán an chúnaimh dhaonnúil agus an chúnaimh forbartha.

Áireofar an díospóireacht seo in ullmhúchán na gConclúidí ón gComhairle lena leagfar amach cur chuige an AE i leith na hathléimneachta.

* * *

Ghlac an Chomhairle declaration maidir le bronnadh Duais Nobel na Síochána ar an AE.

ÁBHAIR EILE A FORMHEASADH

GNÓTHAÍ EACHTRACHA

Comhaontú rannpháirtíochta leis an gCosaiv

Thug an Chomhairle údarú don Choimisiún caibidlíocht a thosú maidir le creat‑chomhaontú leis an gCosaiv *maidir lena rannpháirtíocht i gclár an Aontais agus ghlac an Chomhairle treoracha caibidlíochta.

An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin

Ghlac an Chomhairle na Conclúidí seo a leanas:

"Athdhearbhaíonn an Chomhairle a tacaíocht aonchiallach do dhearcadh an AE i leith na Boisnia agus na Heirseagaivéine mar thír cheannasach aontaithe a bhfuil sláine críche iomlán aici. Athdhearbhaíonn sí a tiomantas do Chonclúidí mhí an Mhárta 2011, mhí Dheireadh Fómhair 2011, mhí na Nollag 2011 agus mhí an Mheithimh 2012. Fearann an Chomhairle fáilte roimh atheagrú Oibríocht Althea, arna chur i gcrích an 1 Meán Fómhair 2012; cé go bhfuil níos lú fórsaí bunaithe sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin anois, d'éirigh leo díriú ar acmhainní agus ar oiliúint a fhorbairt agus an cumas fós acu chun cur le cumas díspreagthach údaráis na Boisnia agus na Heirseagaivéine dá mba ghá leis. Cuireann sí in iúl a cúis imní faoin staid pholaitiúil sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin faoi láthair, ach aithníonn sí go bhfuil an timpeallacht slándála fós ciúin agus cobhsaí, agus tugann sí dá haire gur léirigh údaráis na Boisnia agus na Heirseagaivéine a gcumas, go dtí seo, chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí don timpeallacht shábháilte slán seo. Sa chomhthéacs seo, agus mar chuid de stráitéis iomlán an AE maidir leis an mBoisnia agus leis an Heirseagaivéin, dearbhaíonn an Chomhairle go bhfuil an AE réidh chun leanúint i ról feidhmeach míleata ag an bpointe seo chun tacú le hiarrachtaí na Boisnia agus na Heirseagaivéine timpeallacht shábháilte slán a chothú faoi shainordú athnuaite ó na NA."

Ceapacháin i gcomhlachtaí na Náisiún Aontaithe

Ghlac an Chomhairle treoirlínte athbhreithnithe maidir leis na critéir le haghaidh nósanna imeachta roghnúcháin in eagraíochtaí de chuid chóras na NA, maidir le comhordú na n-iarratas ag an AE agus maidir le tacú le hiarrthóirí as tríú tíortha.

An Eiritré - bearta sriantacha

Chuir an Chomhairle athruithe i bhfeidhm ar dhlí an AE maidir le córas smachtbhannaí na NA i gcoinne na hEiritré. Dá réir sin, rinne sí díolúine ón lánchosc arm atá ann faoi láthair i gcoinne na hEiritré eadhon díolúine maidir le héadaí cosanta le haghaidh a n-úsáid ag pearsanra na NA agus maidir le trealamh míleata neamh-mharfach atá ceaptha le haghaidh úsáide daonnúla amháin.

An tSomáil - bearta sriantacha

Mar thoradh ar na hathruithe a cinneadh ag Comhairle Slándála na NA, rinne na Chomhairle na bearta sriantacha a leasú i bhfianaise na staide sa tSomáil. Chuir sí beirt eile ar liosta na ndaoine a bhfuil sé i gceist bac a chur orthu maidir le teacht isteach san AE mar aon lena gcuid sócmhainní a reo agus a bhfuil bac orthu maidir le huirlisí troda agus trealamh míleata a cheannach san AE. Ag an am céanna, thug sí díolúine ón lánchosc arm atá ann faoi láthair i gcoinne na Somáile eadhon díolúine maidir leis na huirlisí troda atá ceaptha le haghaidh a n-úsáid ag oifig pholaitiúil na NA don tSomáil.

An caidreamh leis an Liobáin

Ghlac an Chomhairle an seasamh ón AE don séú cruinniú de chuid na Comhairle Comhlachais leis an Liobáin, arna thionóil an 17 Deireadh Fómhair sa Bhruiséil.

COMHAR UM FHORBAIRT

Rannpháirtíocht na hEorpa leis an tsochaí shibhialta i gcaidrimh sheachtracha

Ghlac an Chomhairle Dréacht-Chonclúidí maidir le "Fréamhacha an daonlathais agus na forbartha inbhuanaithe: rannpháirtíocht na hEorpa leis an tsochaí shibhialta i gcaidrimh sheachtracha, (14451/12) lena leagtar síos beartas athnuaite AE chun tacú leis an tsochaí shibhialta, agus é dírithe ar chomhpháirtíochtaí fadtéarmacha le heagraíochtaí na sochaí sibhialta. Aithníonn an Chomhairle go háirithe ról tábhachtach na sochaí sóisialta cumhachtaithe mar shócmhainn ag sochaí ar bith agus mar phríomhghné chun cur le beartais níos éifeachtaí, le forbairt chothromasach agus le fás cuimsitheach.

Cosaint Shóisialta i gcomhar um Fhorbairt an Aontais Eorpaigh

Ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir le cosaint shóisialta i gcomhar um fhorbairt an Aontais Eorpaigh (14444/12). Aithníonn an Chomhairle go háirithe ról bunathraithe na mbeartas cosanta sóisialta lena gcothaítear cothromas agus lena gcuirtear cuimsiú sóisialta chun cinn mar aon le hidirphlé leis na comhpháirtithe sóisialta. Sna Conclúidí ón gComhairle leagtar síos, ar bhun cur chuige éagsúlaithe, prionsabail treoraíochta don chomhar forbartha AE a bheidh ann amach anseo i réimse na cosanta sóisialta, a gcuirfear san áireamh iontu riachtanais, tosaíochtaí agus achmainneacht na dtíortha comhpháirtithe, agus a mbeidh sé de chuspóir leo tacú le beartais agus cláir chuimsitheacha a fhorbairt i ndáil leis an gcosaint shibhialta, ar beartais agus cláir iad leis na tíortha féin iad.

Maoiniúchán le haghaidh na forbartha

Ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir le maoiniúchán le haghaidh forbartha (14272/12), lenar dhearbhaigh sí go háirithe gealltanais an AE agus na mBallstát maidir leis an réimse sin, mar aon lena gcur chuige cuimsithseach i leith tacú leis na tíortha atá i mbéal forbartha trí mhaoiniúchán ó na foinsí uile atá ar fáil a úsáid chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach faoi 2015.

Tuarascáil bhliantúil 2012 maidir le beartais an AE um fhorbairt agus um chúnamh seachtrach in 2011

Ghlac an Chomhairle Conclúidí i leith na tuarascála bliantúla 2012 maidir le beartais an Aontais Eorpaigh um fhorbairt agus um chúnamh seachtrach agus maidir le cur chun feidhme na mbeartas sin in 2011 (13107/12).

Saoráid Síochána na hAfraice tacaíocht do na hiarrataí ó Aontas na hAfraice

Chomhaontaigh an Chomhairle gur cheart don AE tacú leis an iarraidh a rinne Aontas na hAfraice eadhon go gcuirfí le Saoráid SíocHána na hAfraice (SSA) trí EUR 100 milliún a ath-leithdháileadh ó chúlchiste ginearálta 10ú ciste forbartha na hEorpa agus go ndéanfaí an leithdháileadh sin ar chlúdach oibríochtaí an APF i ndáil le tacaíocht don tsíocháin. Is é sin an seasamh a bheidh ag an AE laistigh de choiste ambasadóirí an ACC-AE. Chun tuilleadh faisnéis a fháil, féach 13933/1/12.

CEARTAS AGUS GNÓTHAÍ BAILE

Comhaontú le Rinn Verde i ndáil le víosaí a éascú

Ghlac an Chomhairle cinneadh maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Rinn Verde maidir le heisiúint víosaí gearrchónaithe a éascú, ar bhonn cómhalartachta agus le haghaidh cónaithe nach mbeidh níos mó ná 90 lá in aghaidh na tréimhse 180 lá i gceist leo (14203/12), do shaoránaigh Rinn Verde agus an Aontais Eorpaigh (14202/12).

De ghnáth is i dteannta a chéile a dhéantar comhaontuithe i ndáil le héascú víosaí agus comhaontuithe athcheadú isteach idir an AE agus tríú tíortha. Táthar ag súil leis go síneofar an comhaontú athcheadú isteach leis an Rinn Verde go luath in 2013, agus tiocfaidh an dá chomhaontú i bhfeidhm ar an lá céanna, roimh samhradh na bliana 2013 is dealraitheach.

Cuirfear an comhaontú i ndáil le héascú víosaí chuig Parlaimint na hEorpa d'fhonn cead na Parlaiminte a fháil sula féidir an comhaontú a chur i gcrích. Níl an Ríocht Aontaithe, Éire ná an Danmhairg faoi cheangal ag an gcomhaontú.

AN NÓS IMEACHTA I SCRÍBHINN

Rochtain phoiblí ar dhoiciméid ón gComhairle

An 9 Deireadh Fómhair 2012, ghlac an Chomhairle Eorpach, de réir nós imeachta i scríbhinn, an freagra ar iarratas deimhnitheach 19/c/01/12 (EUCO 181/12).

* :

Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244/99 agus le Tuairim CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.


Side Bar