Navigation path

Left navigation

Additional tools

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

14763/1/12 REV 1

(OR. en)

PRESSE 419

PR CO 53

LEHDISTÖTIEDOTE

Neuvoston 3191. istunto

Ulkoasiat

Kehitys

Luxemburg, 15. lokakuuta 2012

Puheenjohtaja Catherine Ashton
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto toisti EU:n tukevan Syyrian kansaa sen rohkeassa kamppailussa vapauden, omanarvontunnon ja demokratian puolesta ja painotti olevansa syvästi huolissaan Syyrian kriisin heijastusvaikutuksista naapurimaiden turvallisuuteen ja vakauteen. Lisääntyvän väkivallan johdosta neuvosto vahvisti vielä kerran Syyrian hallintoon kohdistettavia pakotteita.

Neuvosto toisti olevansa vakavasti ja yhä enemmän huolissaan Iranin ydinohjelmasta ja totesi jälleen, että Iranin on pikaisesti noudatettava kaikkia kansainvälisiä velvoitteitaan. Samalla neuvosto vahvisti uudelleen pitkäaikaisen sitoumuksensa pyrkiä Iranin ydinkysymyksessä diplomaattiseen ratkaisuun kaksitahoista menettelytapaa noudattaen. Koska Iran rikkoo ilmiselvästi kansainvälisiä velvoitteitaan ja kieltäytyy edelleen täydestä yhteistyöstä IAEA:n kanssa ydinohjelmaansa koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi, neuvosto hyväksyi uusia Irania koskevia rajoittavia toimenpiteitä.

Neuvosto on edelleen huolissaan Malin vakavasta poliittisesta ja turvallisuutta uhkaavasta kriisistä. EU aikoo määrätietoisesti tukea Malia oikeusvaltion sekä täysin riippumattoman demokraattisen hallinnon palauttamisessa koko alueelle. Neuvosto pyysi korkeaa edustajaa laatimaan kriisinhallintasuunnitelman Malin puolustusvoimien uudelleenjärjestelyä ja koulutusta varten ottaen huomioon tehokkuuden kannalta vaadittavat edellytykset.

Neuvosto totesi antavansa suuren merkityksen Valko-Venäjälle sekä sen kansalle ja on edelleen syvästi huolestunut ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuneista rikkomuksista Valko-Venäjällä. Koska kaikkia poliittisia vankeja ei ole vapautettu eikä kenenkään vapautetun vangin oikeuksia ole palautettu ja koska ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten periaatteiden kunnioittamisessa ei ole tapahtunut riittävää kohentumista, neuvosto jatkoi nykyisten rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31. päivään lokakuuta 2013.

Kehitysministerit käsittelivät vuoden 2015 jälkeisten vuosituhattavoitteiden/kehityskehyksen valmistelua ja Rio+20-kokouksen jatkotoimia. Ministerit keskustelivat myös EU:n tuesta pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa ja selviytymiskykyä koskevasta EU:n lähestymistavasta.

Neuvosto hyväksyi ilman keskustelua päätelmät EU:n suhtautumisesta kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa. Päätelmissä vahvistetaan EU:n uudistettu kansalaisyhteiskuntaa tukeva toimintapolitiikka, jossa keskitytään pitkän aikavälin kumppanuuksiin kumppanimaiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Neuvosto antoi myös sosiaalista suojelua Euroopan unionin kehitysyhteistyössä sekä kehitysrahoitusta koskevat päätelmät.

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

Mali

Eteläinen naapurialue

Lähi-idän rauhanprosessi

Iran

EU–Kiina-huippukokouksen jatkotoimet

Itäinen naapurusto

Vuoden 2015 jälkeisten vuosituhattavoitteiden valmistelu – Rio+20-kokouksen jatkotoimet

EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa

Selviytymiskykyä koskeva EU:n lähestymistapa

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

ULKOASIAT

 • Kosovon osallistumista koskeva sopimus

 • Bosnia ja Hertsegovina

 • Nimitykset Yhdistyneiden kansakuntien elimissä

 • Eritrea – rajoittavat toimenpiteet

 • Somalia – rajoittavat toimenpiteet

 • Suhteet Libanoniin

KEHITYSYHTEISTYÖ

 • EU:n suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa

 • Sosiaalinen suojelu Euroopan unionin kehitysyhteistyössä

 • Kehitysyhteistyön rahoittaminen

 • Vuoden 2012 kertomus EU:n kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista vuonna 2011

 • Afrikan rauhanrahasto: Afrikan unionin pyyntöjen hyväksyminen

OIKEUS- JA SISÄASIAT

 • Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Kap Verden kanssa

KIRJALLINEN MENETTELY

 • Neuvoston asiakirjojen julkisuus

OSALLISTUJAT

Korkea edustaja

Catherine ASHTON Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Belgia:

Didier REYNDERS Varapääministeri sekä ulkoasiain-, ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri

Dirk WOUTERS Pysyvä edustaja

Bulgaria:

Nikolai MLADENOV Ulkoasiainministeri

Tšekki:

Karel SCHWARZENBERG Pääministerin ensimmäinen sijainen ja ulkoasiainministeri

Tanska:

Villy SØVNDAL Ulkoasiainministeri

Christian Friis BACH Kehitysyhteistyöministeri

Saksa:

Guido WESTERWELLE Ulkoasiainministeri

Michael G. LINK Varaministeri, ulkoasiainministeriö

Gudrun KOPP Parlamentaarinen valtiosihteeri, kehitysyhteistyöministerin avustaja

Viro:

Urmas PAET Ulkoasiainministeri

Irlanti:

Eamon GILMORE Varapääministeri (Tánaiste) ja ulkoasiain- ja kauppaministeri

Joe COSTELLO Apulaisministeri, kauppa ja kehitysyhteistyö

Kreikka:

Dimitrios AVRAMOPOULOS Ulkoasiainministeri

Antonios ZAIRIS Ulkoasiainministeriön kansainvälisen kehitysyhteistyön pääosasto (Hellenic Aid)

Espanja:

José Manuel GARCIA-MARGALLO Ulkoasiain- ja kehitysyhteistyöministeri

Gonzalo ROBLES OROZCO Pääsihteeri, ulkoasiainministeriön kansainvälinen kehitysyhteistyö

Ranska:

Laurent FABIUS Ulkoasiainministeri

Pascal CANFIN Kehitysministeri ulkoasiainministeriössä

Italia:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA Ulkoasiainministeri

Marta DASSU' Valtiosihteeri, ulkoasiat

Kypros:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Ulkoasiainministeri

Latvia:

Edgars RINKĒVIČS Ulkoasiainministeri

Liettua:

Evaldas IGNATAVIČIUS Varaulkoasiainministeri

Luxemburg:

Jean ASSELBORN Varapääministeri ja ulkoasiainministeri

Marie-José JACOBS Perhe- ja integraatioministeri, kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun ministeri

Unkari:

János MARTONYI Ulkoasiainministeri

Malta:

Tonio BORG Varapääministeri ja ulkoasiainministeri

Marlene BONNICI Pysyvä edustaja

Alankomaat:

Uri ROSENTHAL Ulkoasiainministeri

Ben KNAPEN Eurooppa-asioiden ja kansainvälisen yhteistyön ministeri

Itävalta:

Reinhold LOPATKA Valtiosihteeri Eurooppa- ja kansainvälisten asioiden ministeriössä

Puola:

Radosław SIKORSKI Ulkoasiainministeri

Katarzyna PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ Kehitysyhteistyöstä vastaava alivaltiosihteeri ulkoministeriössä

Portugali:

Miguel MORAIS LEITĂO Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri, Eurooppa-asiat

Luís BRITES PEREIRA Valtiosihteeri, ulkoasiat ja yhteistyö

Romania:

Titus CORLATEAN Ulkoasiainministeri

Luminiţa ODOBESCU Valtiosihteeri ulkoasiainministeriössä

Slovenia:

Karl Viktor ERJAVEC Varapääministeri ja ulkoasiainministeri

Božo CERAR Valtiosihteeri, ulkoasiainministeriö

Slovakia:

Miroslav LAJČÁK Ulkoasiainministeri

Peter BURIAN Valtiosihteeri ulkoasiainministeriössä

Suomi:

Erkki TUOMIOJA Ulkoasiainministeri

Heidi HAUTALA Kehitysministeri

Ruotsi:

Carl BILDT Ulkoasiainministeri

Sofia Strand Valtiosihteeri kehitysyhteistyöministeriössä

Yhdistynyt kuningaskunta:

William HAGUE Ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeri, First Secretary of State

Justine GREENING Kansainvälisen kehityksen ministeri

Komissio:

Štefan Füle Jäsen

Andris Piebalgs Jäsen

Kristalina GEORGIEVA Jäsen

Liittyvän valtion hallitus oli edustettuna seuraavasti:

Kroatia:

Vesna PUSIĆ Ulkoasiain- ja eurooppaministeri

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

Mali

Neuvosto keskusteli Malin tilanteesta ja antoi seuraavat päätelmät:

"1. Euroopan unioni (EU) on edelleen huolissaan Malin vakavasta poliittisesta ja turvallisuutta uhkaavasta kriisistä ja erityisesti tilanteesta maan pohjoisosassa, johon on muodostunut ja vahvistunut terroristiryhmien suojapesäke, jossa väestöä sorretaan ja ihmisoikeuksia poljetaan varsinkin naisväestön osalta, jossa tuhotaan kulttuuriperintöä ja jossa järjestäytynyt rikollisuus lisääntyy. Tilanne merkitsee välitöntä uhkaa Sahelin alueelle ja sen väestölle, jotka kärsivät jo vakavasta elintarvikekriisistä, samoin kuin Länsi- ja Pohjois-Afrikalle ja Euroopalle.

2. EU on tyytyväinen siihen, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman 2071, ja panee tyytyväisenä merkille, että Sahelin ja Malin tilanne saa yhä enemmän kansainvälistä huomiota. Tästä ovat osoituksena myös Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen yhteydessä 26. syyskuuta 2012 pidetty korkean tason kokous ja Sahelin aluetta varten laadittu YK:n yhdennetty alueellinen strategia. EU on tyytyväinen YK:n pääsihteerin erityislähettilään nimittämiseen ja toteaa aikovansa toimia määrätietoisesti tiiviissä yhteistyössä Romano Prodin kanssa. EU perää koordinointitoimien syventämistä Malin keskeisten kumppanien kanssa, jotta siirtymävaiheen prosessia voitaisiin tukea entistä tehokkaammin niin poliittisella ja turvallisuuteen vaikuttavalla kuin taloudellisellakin tasolla. Tämän osalta EU panee tyytyväisenä merkille Bamakossa 19. lokakuuta 2012 pidettävän Malin tilannetta käsittelevän tuki- ja seurantaryhmän kokouksen, joka järjestetään Afrikan unionin (AU) aloitteesta ja Yhdistyneitä kansakuntia (YK) sekä ECOWASia kuullen, ja painottaa kokouksen tärkeyttä.

3. EU aikoo määrätietoisesti tukea Malia oikeusvaltion sekä täysin riippumattoman demokraattisen hallinnon palauttamisessa koko alueelle, mistä hyötyy maan koko väestö. EU panee tyytyväisenä merkille, että Malin tasavallan presidentti on nimennyt uuden kansallisen yhtenäisyyden hallituksen. EU on myös tyytyväinen siihen, että nämä uudet viranomaiset ovat kääntyneet kaikkien kumppaneidensa ja erityisesti EU:n puoleen saadakseen kansainvälisen yhteisön ja erityisesti AU:n ja ECOWASin liikkeelle.

4. ECOWASin ja AU:n ja YK:n yhdessä johtaman tuki- ja seurantaryhmän vahvistamien periaatteiden sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2056 ja 2071 mukaisesti EU kehottaa kansallisen yhtenäisyyden hallitusta laatimaan mahdollisimman pian yhteistyössä kaikkien poliittisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisymmärryksessä etenemissuunnitelman, jonka mukaan toteutetaan kaikilta osin paluu perustuslailliseen järjestykseen ja kansalliseen yhtenäisyyteen. Etenemissuunnitelman avulla on tarkoitus erityisesti organisoida demokraattinen ja uskottava vaaliprosessi ja käynnistää nopeasti koko maan kattava kansallinen vuoropuhelu, johon osallistuvat myös maan pohjoisosan edustajat, tavoitteena valmistella maan pohjoisosan palauttamista valtion hallintaan mahdollisimman rauhanomaisin keinoin sekä siirtää armeija uudelleenjärjestelyillä siviilihallinnon alaisuuteen.

5. EU vahvistaa uudelleen aikovansa määrätietoisesti auttaa Malia tämän ponnisteluissa kriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä tämän alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa sekä käyttää tätä varten kattavasti kaikkia välineitään Sahelin alueen kehittämistä ja turvallisuutta koskevan EU:n strategian puitteissa. Tätä varten:

 • heti sen jälkeen, kun uskottava etenemissuunnitelma on hyväksytty, EU käynnistää asteittain uudelleen kehitysyhteistyön konkreettisten tavoitteiden mukaisesti. Sitä ennen EU jatkaa toimia, joilla tuetaan väestöä ja demokratiakehitystä,

 • EU on valmis tukemaan tarvittavia puitteita Malin kansalaisten väliseen kattavaan kansalliseen vuoropuheluun, jossa tavoitteena on palauttaa oikeusvaltio maan pohjoisosaan, ja edistämään vakautus- ja jälleenrakennustoimia, joiden suuntaan myös tämä vuoropuhelu osaltaan vaikuttaa,

 • EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat jatkamaan humanitaarisen avun toimiaan ja seuraamaan edelleen tiiviisti humanitaarisen tilanteen kehittymistä Malissa ja sen naapurimaissa. Euroopan komissio on valmis lisäämään huomattavasti myöntämänsä avun määrää, jotta se vastaisi mahdollisimman tehokkaasti käytännön tarvetta. EU palauttaa mieleen velvoitteen taata se, että kaikilla humanitaarisen avustustoiminnan työntekijöillä on vapaa ja esteetön pääsy heikoimmassa asemassa olevien väestönosien asuttamille maan pohjoisosan alueille,

 • neuvosto pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota tarkastelemaan muita lisätoimenpiteitä tai -toimia, joilla voitaisiin osaltaan lieventää kriisin vaikutuksia Malissa ja sen naapurimaissa, sekä tukemaan heikoimmassa asemassa olevien väestönosien selviytymistä,

 • EU muistuttaa mahdollisuudesta määrätä välittömässä yhteistyössä ECOWASin, AU:n ja YK:n kanssa seuraamuksia niille, jotka osallistuvat maan pohjoisosan aseistettujen ryhmien toimintaan ja jotka estävät paluun perustuslailliseen järjestykseen,

 • Malin ja ECOWASin pyynnön johdosta EU on vakuuttunut tarpeesta vastata nopeasti turvallisuutta uhkaaviin haasteisiin ja terrorismin uhkaan YK:n turvallisuusneuvoston määrittelemissä puitteissa. Tämän osalta neuvosto panee tyytyväisenä merkille korkean edustajan alustavan työn yksityiskohtaisten menettelytapojen laatimiseksi Malin armeijan voimavarojen uudelleenrakentamisen mahdollista tukemista varten yhdenmukaisesti kansainvälisen yhteisön vahvistamien poliittisten tavoitteiden ja toimintapuitteiden kanssa sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2071 mukaisesti,

 • neuvosto pyytää korkeaa edustajaa ja Euroopan komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta tukea alueellisten kumppaneiden ja erityisesti AU:n ja ECOWASin toimia esimerkiksi antamalla pikaisesti suunnitteluapua. Edellyttäen, että ECOWAS esittää viimeistellyn toimintasuunnitelman, neuvosto pyytää korkeaa edustajaa ja Euroopan komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta antaa lisäapua, myös rahallista tukea, esimerkiksi antamalla käyttöön Afrikan rauhanrahaston varoja,

 • neuvosto pyytää myös jatkamaan ja syventämään kiireisesti mahdollisen YTPP-alan sotilasoperaation suunnittelutyötä laatimalla erityisesti kriisinhallintasuunnitelma Malin puolustusvoimien uudelleenjärjestelyä ja koulutusta varten ottaen huomioon mahdollisen operaation tehokkuuden kannalta vaadittavat edellytykset, joita ovat muun muassa Malin viranomaisten täysi ja jakamaton tuki sekä poistumisstrategian määrittely operaation päättämistä varten. Tämä suunnittelutyö on tehtävä tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien organisaatioiden, erityisesti YK:n, AU:n ja ECOWASin, sekä asiaankuuluvien valtioiden ja toimijoiden kanssa sen varmistamiseksi, että eri osapuolten toimet täydentävät toisiaan. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa laatimaan kriisinhallintasuunnitelman käsiteltäväksi 19. marraskuuta pidettävässä istunnossa samoin kuin esittämään siinä yhteydessä omat suosituksensa,

 • neuvosto kehottaa hyödyntämään kattavan lähestymistavan puitteissa synergiavaikutusta muiden alueella toteutettavien EU:n toimien, kuten EUCAP Sahel Niger -operaation ja sen alueellisten tavoitteiden, kanssa."

Eteläinen naapurialue

– Syyria

Neuvosto keskusteli viimeisimmistä tapahtumista Syyriassa ja antoi seuraavat päätelmät:

"1. Euroopan unioni tukee Syyrian kansaa sen rohkeassa kamppailussa vapauden, ihmisarvon ja demokratian puolesta. Syyrian hallinnon muun muassa raskain asein ja ilmapommituksin siviileihin kohdistama voimankäyttö on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet, mikä voi vain pahentaa entisestään väkivaltaa ja vaarantaa koko alueen vakauden. EU palauttaa mieleen, että ensisijaisesti tulisi pyrkiä sorron lopettamiseen, kaiken väkivallan pysäyttämiseen, humanitaarisen avun toimittamiseen hädänalaisille, alueen epävakauden lisääntymisen estämiseen ja valmistautumiseen konfliktin jälkeiseen aikaan.

EU korostaa, että ne, joiden läsnäolo heikentäisi poliittista siirtymäkehitystä, olisi syrjäytettävä ja että presidentti Assadilla ei ole sijaa tulevaisuuden Syyriassa.

EU on edelleen sitoutunut Syyrian suvereniteettiin, itsenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen.

2. Euroopan unioni on edelleen syvästi huolissaan Syyrian kriisin heijastusvaikutuksista naapurimaiden turvallisuuteen ja vakauteen. EU tuomitsee jyrkästi sen, että Syyrian joukot ovat tulittaneet Turkin aluetta ja erityisesti Akçakalen kaupunkia 3. lokakuuta. EU kehottaa estämään tilanteen eskaloitumisen. EU kehottaa jälleen Syyrian viranomaisia kunnioittamaan täysin kaikkien naapurimaiden alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia

3. EU muistuttaa, että Syyrian viranomaisilla on päävastuu nykyisestä kriisistä, ja varoittaa konfliktin militarisoitumisesta ja radikalisoitumisesta edelleen ja eri ryhmittymien välisestä väkivallasta, joka voi vain lisätä kärsimyksiä Syyriassa ja jolla voi olla traagisia vaikutuksia koko alueeseen. EU ilmaisee tässä suhteessa huolensa siviilien suojelusta, erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien ja uskonnollisten yhteisöjen suojelusta. Väkivaltaisuuksien lisääntyminen ja hiljattaiset terrori-iskut osoittavat sen, että tarvitaan kiireellisesti sellaista poliittista siirtymää, joka täyttäisi Syyrian kansan demokratiatoiveet ja palauttaisi vakauden Syyriaan. EU on syvästi huolissaan aseiden virtaamisesta Syyriaan ja kehottaa kaikkia valtioita pidättymään aseiden toimittamisesta sinne.

Syyrian kriisin jatkuminen ja eskaloituminen uhkaa laajempaa alueellista vakautta.

4. EU toistaa tukevansa täysin Yhdistyneiden kansakuntien ja Arabiliiton Syyriaan nimittämän yhteisen erityisedustajan Lakhdar Brahimin toimia ja on valmis lisäämään yhteistyötään hänen kanssaan. EU tähdentää, että Syyrian kriisin ratkaisemiseksi poliittisin keinoin tarvitaan kansainvälisiä ja alueellisia ponnisteluja, ja vaatii alueen keskeisiä toimijoita ja kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä täyttämään velvollisuutensa ja tukemaan Brahimin toimia.

EU odottaa Syyrian kansan tukiryhmän seuraavaa Marokossa pidettävää kokousta tavoitteena jatkaa kansainvälistä painostusta Syyrian hallintoa kohtaan

5. Ottaen huomioon humanitaarisen tilanteen heikkenemisen ja talven lähestymisen EU muistuttaa moraalisesta velvoitteesta antaa lisää apua kaikille Syyriassa ja naapurimaissa oleville hädänalaisille. Euroopan unioni ilmaisee solidaarisuutensa kriisistä kärsiville väestönosille ja naapurimaille, jotka ovat ottaneet pakolaiset vastaan. EU jatkaa avunantoaan ja kehottaa kaikkia avunantajia lisäämään humanitaarisen avun ja pakolaisavun rahoitustaan YK:n viimeisimpien vetoomusten mukaisesti. Euroopan unioni kehottaa avunantajia ilmoittamaan avustaan Yhdistyneille kansakunnille (OCHA) ja koordinoimaan järjestön kanssa, jotta apu olisi mahdollisimman tuloksellista. Kaikkien osapuolten olisi sallittava humanitaarisen avun esteetön ja turvallinen toimittaminen maan kaikkiin osiin kansainvälistä humanitaarista oikeutta kunnioittaen. Euroopan unioni kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan täysin laillisia ja moraalisia velvollisuuksiaan siviilien suojelemiseksi.

EU on erityisen huolestunut Syyrian väestön dramaattisista ja lisääntyneistä vaikeuksista saada sairaanhoitopalveluja ja kehottaa kaikkia osapuolia sitoutumaan kaikkien lääkintätilojen, -henkilöiden ja -ajoneuvojen koskemattomuuden täydelliseen kunnioittamiseen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti.

6. EU on järkyttynyt Syyrian tilanteen heikkenemisestä ja erityisesti laajalle levinneestä ja järjestelmällisestä ihmisoikeuksien, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja perusvapauksien loukkaamisesta, johon Syyrian viranomaiset syyllistyvät. YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. syyskuuta 2012 hyväksymän Syyriaa koskevan päätöslauselman mukaisesti EU vaatii kaikkia osapuolia lopettamaan kaikenlainen väkivalta ja toteuttamaan erityistoimia suojellakseen haavoittuvia ryhmiä, kuten lapsia sekä naisia ja tyttöjä, jotka ovat sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteena.

EU on tyytyväinen Syyrian tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission laajentamiseen ja vahvistamiseen kahden uuden jäsenen, Carla del Ponten ja Vitit Muntarbhornin, nimittämisellä. EU vahvistaa tukensa tutkintakomission suorittamille tutkintatoimille, jotka koskevat väitettyjä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja joiden tarkoituksena on, että näihin loukkauksiin syyllistyneet asetetaan vastuuseen teoistaan, mukaan lukien teot, jotka saattavat olla rikoksia ihmiskuntaa vastaan kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen Rooman perussäännön määritelmän mukaisesti. EU korostaa, että on tärkeää dokumentoida laajat, järjestelmälliset ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset, ja muistuttaa, että vastuussa olevat on saatava tilille teoistaan. EU uudistaa Syyrian viranomaisille osoitetun kehotuksensa tehdä täyttä yhteistyötä tutkintakomission kanssa antamalla sille esteetön, välitön ja häiriötön pääsy Syyrian koko alueelle.

7. EU palauttaa mieleen, että osallistava ja koordinoitu oppositio on poliittisen siirtymävaiheen aloittamisen kannalta keskeisen tärkeä. EU kehottaa edelleen kaikkia oppositioryhmiä, niin Syyriassa kuin sen ulkopuolellakin olevia, sopimaan erimielisyyksistään ja hyväksymään yhteiset periaatteet, joiden avulla voidaan pyrkiä osallistavaan, hallittuun ja rauhanomaiseen siirtymään Syyriassa, joka perustuu sovittuun "kansalliseen sopimukseen" ja "yhteiseen poliittiseen näkemykseen Syyrian siirtymäkehityksestä". EU toimii edelleen tiiviissä yhteistyössä arabiliiton kanssa ja helpottaa vuoropuhelualoitteita tavoitteenaan täydentää pyrkimyksiä kannustaa oppositiota osallistavan yhteisen foorumin muodostamiseen. Kaikilla syyrialaisilla on oltava paikkansa uudessa Syyriassa, ja heidän on voitava nauttia yhtäläisistä oikeuksista alkuperästä, ryhmittymistä, uskonnosta, uskosta tai sukupuolesta riippumatta.

8. EU sitoutuu vahvistamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnalle, jotta se voi kehittää valmiuksiaan tulevaisuuden Syyriaa varten ottaen huomioon Syyrian kansan oikeutetut vaatimukset vapaammasta, avoimesta ja osallistavasta poliittisesta järjestelmästä, joka koskee kaikkia syyrialaisia. EU on myös tietoinen paikallisten siviilialan elinten merkittävästä toiminnasta kaikkialla Syyriassa.

9. EU on tänään hyväksynyt uusia Syyriaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. EU on valmis tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat todella sitoutuneet demokraattiseen siirtymäkehitykseen. Niin kauan kuin sortotoimet jatkuvat, EU jatkaa politiikkaansa, jossa kohdistetaan uusia toimenpiteitä hallintoon, mutta ei siviiliväestöön. EU aikoo myös edelleen vedota kansainväliseen yhteisöön, jotta sekin ryhtyisi soveltamaan ja panemaan täytäntöön Syyrian hallintoon ja sen kannattajiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. Tähän liittyen EU panee tyytyväisenä merkille kansainvälisen pakoteryhmän Haagissa 20. syyskuuta pidetyn neljännen kokouksen. EU kehottaa kaikkia syyrialaisia sanoutumaan irti hallinnon sortopolitiikasta poliittisen siirtymän helpottamiseksi.

10. EU sitoutuu tekemään läheistä ja kokonaisvaltaista suunnitteluyhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta kansainvälinen yhteisö olisi varmasti valmis antamaan nopeasti tukea Syyrialle siirtymävaiheen käynnistyessä. Tältä osin EU korostaa, että siirtymävaiheen elimen perustaminen on tärkeää. EU suhtautuu myönteisesti talouden elpymistä ja kehitystä käsittelevän Syyrian kansan tukiryhmän työryhmän toiseen kokoukseen, joka pidettiin Berliinissä 4. syyskuuta 2012.

EU on huolissaan Syyrian kulttuuriperinnön tuhoamisesta.

Heti, kun todellinen demokraattinen siirtymävaihe alkaa, EU on valmis kehittämään uutta kunnianhimoista kumppanuutta Syyrian kanssa kaikilla yhteistä etua koskevilla aloilla, muun muassa osallistumalla konfliktinjälkeisten tarpeiden arviointiin, järjestämällä apua, auttamalla institutionaalisten rakenteiden kehittämisessä, vahvistamalla kauppa- ja taloussuhteita ja tukemalla siirtymävaiheen oikeudellista ja poliittista muutosta.

11. EU:n ulkorajoille luotuja paineita koskevia kysymyksiä käsitellään oikeus- ja sisäasioiden neuvoston seuraavassa istunnossa."

Syyrian väkivaltaisuuksien jatkuvan lisääntymisen johdosta neuvosto tiukensi Syyrian hallinnon vastaisia pakotteita. Tarkempia tietoja lehdistötiedotteessa 14793/12.

– Egypti

Neuvosto arvioi 13. ja 14. marraskuuta Kairossa järjestettävän työryhmäkokouksen valmistelun tilannetta.

Lähi-idän rauhanprosessi

Neuvosto arvioi YK:n syyskuisen yleiskokouksen tapahtumien jälkeistä Lähi-idän rauhanprosessin tilannetta.

Iran

Neuvosto keskusteli Iranin tilanteesta ja antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto on yhä enemmän huolissaan Iranin ydinohjelmasta ja toistaa jälleen, että Iranin on pikaisesti noudatettava kaikkia kansainvälisiä velvoitteitaan, joihin kuuluu YK:n turvallisuusneuvoston ja IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmien täysimääräinen täytäntöönpano.

2. Neuvosto tuomitsee viimeisimmästä IAEA:n raportista ilmi käyvän rikastetun uraanin tuotannon jatkumisen ja Iranin rikastamisvalmiuksien lisäämisen muun muassa Fordowin ydinlaitoksessa sekä jatkuvan raskasveteen liittyvän, YK:n turvallisuusneuvoston ja IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmien vastaisen toiminnan. Neuvosto panee erityisen huolestuneena merkille, että Iran estää IAEA:ta pääsemästä selvyyteen kaikista vielä selvittämättömistä kysymyksistä, joihin kuuluu Iranin ydinohjelman mahdollisen sotilaskäytön tutkiminen. Neuvosto on sen vuoksi tyytyväinen siihen, että IAEA:n hallintoneuvosto hyväksyi laajalla enemmistöllä 13.9.2012 päätöslauselmansa Iranin yhteistyön välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä kansainvälisen luottamuksen palauttamiseksi siihen, että Iranin ydinohjelma on luonteeltaan täysin rauhanomainen.

3. Iran rikkoo ilmiselvästi kansainvälisiä velvoitteitaan ja kieltäytyy edelleen täydestä yhteistyöstä IAEA:n kanssa ydinohjelmaansa koskevien huolenaiheiden käsittelemiseksi. Neuvosto noudattaa johdonmukaisesti aiempia Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmiä ja on päättänyt asettaa lisää rajoittavia toimenpiteitä rahoituksen, kaupan, energian ja liikenteen aloille ja nimetä toimenpiteille lisää kohteita, lähinnä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivia yhteisöjä. Neuvosto on erityisesti päättänyt kieltää kaikki eurooppalaisten ja Iranin pankkien väliset liiketoimet, jollei niihin ole saatu lupaa etukäteen tiukoin edellytyksin humanitaarisia tarpeita koskevin poikkeuksin. Lisäksi neuvosto on päättänyt vahvistaa Iranin keskuspankkiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. On asetettu uusia vientirajoituksia, jotka koskevat erityisesti grafiittia, metalleja, teollisuusprosesseihin liittyviä ohjelmistoja sekä laivanrakennusteollisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

4. Tänään sovituilla rajoittavilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan Iranin ydinohjelmaan ja Iranin hallinnon varoihin, joita käytetään ohjelman rahoitukseen; ne eivät kohdistu Iranin kansaan. Iranin hallinto voi itse vastuullisesti toimimalla saada kaikki rajoittavat toimenpiteet päättymään. Muussa tapauksessa neuvosto lisää päättäväisesti tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa Iraniin kohdistuvaa painostusta kaksitahoisen lähestymistavan mukaisesti.

5. Neuvosto vahvistaa Euroopan unionin pitkään jatkuneen sitoumuksen pyrkiä Iranin ydinohjelmakysymyksessä diplomaattiseen ratkaisuun kaksitahoista lähestymistapaa noudattaen.

6. Neuvosto vahvistaa jälleen, että EU:n tavoitteena on päästä kattavaan, neuvoteltuun pitkäaikaiseen ratkaisuun, jolla saavutettaisiin kansainvälisen yhteisön luottamus siihen, että Iranin ydinohjelma on täysin rauhanomainen, samalla kun kunnioitetaan Iranin laillisia oikeuksia ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön ydinsulkusopimuksen mukaisesti ja otetaan täysimittaisesti huomioon YK:n turvallisuusneuvoston ja IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmat. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että E3+3-ulkoasiainministerit ilmoittivat 27. syyskuuta New Yorkissa pyrkivänsä määrätietoisesti diplomaattiseen ratkaisuun, ja tukee varauksetta korkean edustajan E3+3:n puolesta johtamia pyrkimyksiä tältä osin. E3+3 on tehnyt luottamuksen lisäämiseksi uskottavan ja merkittävän neuvotteluehdotuksen, jota ohjaavat sovitut periaatteet vastavuoroisuudesta ja vaiheittaisesta lähestymistavasta. Neuvosto kehottaa Irania osallistumaan rakentavasti ja keskittymään siihen, että konkreettisista luottamusta lisäävistä toimista päästään sopimukseen, käymään vakavia neuvotteluja ja vastaamaan kansainvälisen yhteisön huolenaiheisiin."

Lisäksi neuvosto otti käyttöön huomattavasti lisää EU:n rajoittavia toimenpiteitä siitä syystä, että EU on vakavasti ja yhä enemmän huolestunut Iranin ydinohjelmasta. Tarkempia tietoja lehdistötiedotteessa 14803/12.

EU–Kiina-huippukokouksen jatkotoimet

Neuvosto keskusteli 20. syyskuuta pidetyn EU:n ja Kiinan välisen huippukokouksen tuloksista silmällä pitäen 18. ja 19. lokakuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta ja johtajien välistä keskustelua suhteista strategisiin kumppaneihin.

Itäinen naapurusto

– Valko-Venäjä

Ministerit keskustelivat lounaan aikana Valko-Venäjän tilanteesta 23. syyskuuta pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto muistuttaa 31. tammikuuta 2011, 20. kesäkuuta 2011 ja 23. maaliskuuta 2012 annetuista päätelmistään ja korostaa antavansa suuren merkityksen EU:n naapurimaalle Valko-Venäjälle sekä sen kansalle ja on edelleen syvästi huolestunut ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuneista rikkomuksista Valko-Venäjällä.

2. Viitaten korkean edustajan Catherine Ashtonin ja komission jäsen Štefan Fülen julkilausumaan neuvosto pahoittelee, että 23. syyskuuta 2012 pidetyt parlamenttivaalit toimitettiin vapauksia rajoittavan ilmapiirin vallitessa ja Valko-Venäjä jätti jälleen käyttämättä tilaisuuden järjestää vaalit Etyjin ja kansainvälisten normien mukaisesti. Neuvosto kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia noudattamaan Etyjin alaisen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston suosituksia, tekemään sen kanssa tiivistä yhteistyötä ja sallimaan Etyjin Valko-Venäjän-toimiston avaamisen uudelleen.

3. EU vaatii jälleen kaikkien poliittisten vankien välitöntä vapauttamista ja heidän oikeuksiensa palauttamista. Se pitää Sjarhei Kavalenkan vapauttamista myönteisenä merkkinä mutta pahoittelee, että vapauttaminen edellytti armahduksen anomista presidentiltä. Neuvosto on myös syvästi huolestunut uusia vankeusrangaistuksia koskevista päätöksistä ja toistuvista poliittisten vankien huonoa kohtelua koskevista raporteista.

4. Neuvosto kehottaa jälleen Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kansalaisyhteiskunnan, poliittisen opposition ja riippumattomien tiedotusvälineiden ahdistelun. Neuvosto kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia noudattamaan ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmaa 20/13 sekä panemaan täytäntöön kaikki YK:n ihmisoikeusvaltuutetun huhtikuussa 2012 antaman raportin sisältämät suositukset ja toimimaan yhteistyössä YK:n uuden Valko-Venäjän asioita käsittelevän erityisraportoijan kanssa.

5. Koska kaikkia poliittisia vankeja ei ole vapautettu eikä kenenkään vapautetun vangin oikeuksia ole palautettu ja koska ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten periaatteiden kunnioittamisessa ei ole tapahtunut riittävää kohentumista, neuvosto päätti jatkaa nykyisten rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31. päivään lokakuuta 2013. Neuvosto muistuttaa myös 23. maaliskuuta 2012 annetuista päätelmistään ja korostaa jälleen, että rajoittavia toimenpiteitä koskevat käytännöt voivat muuttua ja niitä tarkistetaan jatkuvasti.

6. Neuvosto kehottaa jälleen EU:n keskinäisen solidaarisuuden hengessä Valko-Venäjää kunnioittamaan tinkimättä Valko-Venäjällä olevien EU:n jäsenvaltioiden diplomaattisten edustustojen ja niiden henkilöstön kansainvälisesti tunnustettuja diplomaattisia vapauksia ja erioikeuksia sekä sallimaan niiden täysipainoisen toiminnan.

7. Neuvosto toistaa olevansa vahvasti sitoutunut tehostamaan EU:n tukea Valko-Venäjän kansalle ja kansalaisyhteiskunnalle. Neuvosto vahvistaa antavansa edelleen täyden tukensa nykyaikaistamista koskevalle eurooppalaiselle vuoropuhelulle ja aikovansa kehittää sitä edelleen. Neuvosto toteaa, että eurooppalainen vuoropuhelu on synnyttänyt Valko-Venäjän yhteiskunnan edustajien kesken tuloksellista keskustelua, jossa tuodaan esille konkreettisia ajatuksia uudistustarpeista, ja kannustaa Valko-Venäjän viranomaisia sitoutumaan vuoropuheluun.

8. Neuvosto muistuttaa EU:n olevan valmis aloittamaan neuvottelut viisumikäytäntöjen helpottamisesta ja takaisinottosopimuksista, mikä parantaisi ihmisten välisiä yhteyksiä ja hyödyttäisi Valko-Venäjän väestöä, ja pahoittelee, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole vastanneet komission kesäkuussa 2011 esittämään ehdotukseen neuvottelujen aloittamiseksi. Neuvosto on kuitenkin myös tyytyväinen, että EU:n jäsenvaltiot käyttävät edelleen optimaalisesti viisumisäännöstön tarjoamia nykyisiä joustomahdollisuuksia, erityisesti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia olla perimättä viisumimaksuja tai alentaa niitä tiettyjen Valko-Venäjän kansalaisryhmien osalta.

9. Neuvosto toistaa olevansa sitoutunut noudattamaan kriittistä lähentymispolitiikkaansa, myös vuoropuhelun kautta ja osallistumalla itäiseen kumppanuuteen, sekä muistuttaa, että kahdenvälisten suhteiden kehitys itäisessä kumppanuudessa on riippuvaista siitä, miten Valko-Venäjä edistyy demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Neuvosto ilmoittaa EU:n olevan edelleen halukas auttamaan Valko-Venäjää, jotta se voisi täyttää velvoitteensa tältä osin."

Lisäksi se jatkoi EU:n Valko-Venäjään kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 12 kuukaudella. Tarkempia tietoja EU:n ja Valko-Venäjän suhteista: factsheet European Union and Belarus.

– Georgia

Ministerit keskustelivat lounaan aikana Georgian tilanteesta 1. lokakuuta pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

Neuvosto keskusteli Georgian tilanteesta ja antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto on tyytyväinen Georgiassa 1. lokakuuta 2012 pidettyihin parlamenttivaaleihin ja onnittelee Georgian kansaa tästä merkittävästä askeleesta kohti demokratian vakauttamista maassa. Neuvosto panee merkille Etyjin alaisen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston yleisesti ottaen myönteisen alustavan arvion vaalien toimittamisesta ja sitoutuu tukemaan Georgiaa toimiston suositusten täytäntöönpanossa.

2. Neuvosto kehottaa kaikkia Georgian valtion elimiä ja poliittisia puolueita tekemään rakentavaa yhteistyötä tulevan siirtymäkauden aikana vakauden, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan varmistamiseksi ja kunnioittamaan tinkimättä kansan demokraattisesti ilmaisemaa tahtoa sekä parlamentin ja presidentin Georgian perustuslaissa määriteltyjä tehtäviä. Neuvosto on tyytyväinen siihen, että vaalien osapuolet ovat solmineet nopeasti yhteydet toisiinsa, sekä siihen, että niin tulevan kuin väistyvänkin hallinnon edustajat ovat sitoutuneet tehokkaaseen ja avoimeen vallanvaihtoon.

3. Neuvosto vahvistaa EU:n olevan sitoutunut pyrkimään itäisen kumppanuuden puitteissa kohti poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä Georgian kanssa ja toteaa EU:n olevan edelleen sitoutunut saavuttamaan aikanaan molempien osapuolten tavoitteena olevan viisumivapaan matkustamisen, jos edellytykset hyvin hallittuun ja turvalliseen liikkuvuuteen ovat olemassa. Neuvosto antaa arvoa Georgian pyrkimyksille ja valinnalle lähentyä EU:ta ja odottaa kiinnostuneena yhteistä asialistaa koskevan tavoitteellisen yhteistyön jatkamista Georgian kanssa. Neuvosto muistuttaa samalla itäisen kumppanuuden maiden ulkoministereiden kokouksessa 23. heinäkuuta 2012 annetusta yhteisestä lausumasta, jonka mukaan etenemissuunnitelma antaa perustan ja suunnan itäisen kumppanuuden seurannalle ja täytäntöönpanon jatkotoimille.

4. EU on valmis antamaan tukea ja neuvoja uudelle hallinnolle ja jatkamaan teknistä vuoropuhelua, jotta muun muassa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen sisältävästä assosiaatiosopimuksesta käytävien neuvottelujen sekä käynnissä olevan viisumivuoropuhelun puitteissa toteutettavien toimien jatkuvuus ja edistyminen voitaisiin varmistaa. Neuvosto korostaa olevansa sitoutunut siihen, että EU tukee näiden toimien edellyttämiä sisäisiä uudistuksia Georgiassa. Neuvosto odottaa kiinnostuneena uuden pääministerin vierailua ja toivoo sen toteutuvan mahdollisimman pian.

5. Neuvosto korostaa, että niin todellisella oppositiolla kuin aktiivisella kansalaisyhteiskunnallakin on olennainen merkitys demokratiakehityksen kannalta, ja ilmaisee jälleen aikomuksensa tukea näiden tahojen valmiuksien kehittämistä.

6. Neuvosto tukee edelleen vahvasti Georgian suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. EU odottaa kiinnostuneena Georgian osallistuvan edelleen Geneven kansainvälisiin neuvotteluihin ja pyrkivän löytämään toimivan politiikan suhteessa valtiosta irtautuneisiin alueisiin. EU vahvistaa jatkavansa sitoutumistaan ja osallistumistaan Georgian vakauttamis- ja konfliktinratkaisuponnisteluihin, joihin kuuluvat muun muassa jatkaminen Geneven neuvottelujen yhtenä puheenjohtajana, EU:n erityisedustajan ponnistelut paikan päällä ja EU:n tarkkailuvaltuuskunnan läsnäolon jatkaminen. Neuvosto kehottaa Georgiaa tukemaan edelleen Etyjin valtuuskunnan paluuta Georgiaan."

Vuoden 2015 jälkeisten vuosituhattavoitteiden valmistelu – Rio+20-kokouksen jatkotoimet

Kehitysministerit keskustelivat siitä, mihin periaatteisiin vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevaa kehityssuunnitelmaa ja Rio+20-kokouksen jatkotoimia koskevan EU:n kokonaisvaltaisen lähestymistavan tulisi perustua. He käsittelivät useita aiheita, muun muassa sitä, miten vuosituhattavoitteiden yhteydessä opitut asiat voitaisiin ottaa huomioon tulevassa kehityssuunnitelmassa. Useat ministerit painottivat erityisesti sitä, että köyhyyden poistaminen on tärkeää säilyttää keskeisenä myös tulevassa kehityssuunnitelmassa. Samalla voidaan käsitellä nykyisten vuosituhattavoitteiden mahdollisia puutteita muun muassa seuraavilla aloilla: ihmisoikeudet, hallintotapa, vastuullisuus ja kestävä kasvu sekä epävakaus ja konfliktien aikaiset ja niiden jälkeiset tilanteet.

Ministerit vaihtoivat myös mielipiteitä tulevista kestävän kasvun tavoitteista vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevaa kehityssuunnitelmassa. Useat ministerit kertoivat myös näkemyksensä siitä, miten EU voisi esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin välisillä kumppanuuksilla edistää integroitua lähestymistapaa rahoitukseen ja muihin täytäntöönpanotapoihin.

Monet ministerit käsittelivät myös sitä, että on tärkeää sopia vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevaa kehityssuunnitelmaa ja Rio+20-kokouksen jatkotoimia koskevasta yhteisestä EU:n kannasta. Suhteet strategisiin kumppanimaihin asiaankuuluvissa kansainvälisissä neuvotteluissa ovat myös keskeisiä.

Keskustelun tuloksia käytetään vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan komission tiedonannon valmistelussa. Tiedonannon odotetaan ilmestyvän varhain tammikuussa 2013, ja se muodostaa perustan seuraaville keskusteluille.

EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa

Kehitysministerit käsittelivät komission tiedonannon (14662/12) pohjalta sitä, miten niin sanotuissa siirtymävaiheen maissa eli maissa, joissa on meneillään suuria poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia, voitaisiin parhaiten tukea pysyvää muutosta.

Ministerit keskustelivat tavoista saada täysi hyöty EU:n jäsenvaltioiden siirtymävaiheita koskevasta omasta rikkaasta kokemuspohjasta ja asiantuntemuksesta ja siitä, miten European transition compendium -verkkotietokantaa voitaisiin käyttää laajemmin.

Useat ministerit painottivat kansallisen omistajuuden merkitystä siirtymäprosessien onnistumisen varmistamisessa. EU:n panoksen tulisi perustua maan omiin tarpeisiin ja sitä tulisi muokata kunkin tilanteen mukaisesti. EU:n tulisi myös määritellä uudistuksia tehokkaasti tukevia kannustimia noudattaen "enemmällä enemmän" -periaatetta (suuremmat ja nopeammat uudistukset tuottavat lisää tukea).

Tämä keskustelu otetaan huomioon valmisteltaessa neuvoston päätelmiä, joissa määritellään EU:n lähestymistapa siirtymävaiheen maiden pysyvän muutoksen tukemiseen. ja jotka annetaan jossakin myöhemmässä neuvoston istunnossa.

Selviytymiskykyä koskeva EU:n lähestymistapa

Kehitysministerit keskustelivat yhteisen tiedonannon "EU:n lähestymistapa: selviytymiskyvyn kehittäminen hyödyntämällä ruokaturvakriiseistä saatuja kokemuksia" (14616/12) pohjalta tapoja käsitellä kroonista haavoittuvuutta ja kriisejä koskevan selviytymiskyvyn kehittämistä.

Ministerit vaihtoivat näkemyksiä siitä, miten heikon ruokaturvan katastrofialttiille maille haavoittuvuuden vähentämiseksi annetun EU:n tuen tehokkuutta voitaisiin parantaa. He painottivat, että on tärkeää sisällyttää selviytymiskyky EU:n ulkoisen avun keskeisiin tavoitteisiin humanitaarisen ja kehitysavun osalta.

Tämä keskustelu otetaan huomioon valmisteltaessa neuvoston päätelmiä, joissa määritellään selviytymiskykyä koskeva EU:n lähestymistapa.

* * *

Neuvosto hyväksyi julkilausuman Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisestä EU:lle.

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

ULKOASIAT

Kosovon osallistumista koskeva sopimus

Neuvosto valtuutti komission aloittamaan neuvottelut Kosovon* kanssa sen osallistumista unionin ohjelmiin koskevan puitesopimuksen tekemiseksi ja hyväksyi tätä koskevat neuvotteluohjeet.

Bosnia ja Hertsegovina

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto toistaa tukevansa varauksettomasti Bosnia ja Hertsegovinan lähentymistä EU:hun täyttä alueellista koskemattomuutta nauttivana suvereenina ja yhtenäisenä maana. Se vahvistaa olevansa sitoutunut maaliskuussa 2011, lokakuussa 2011, joulukuussa 2011 ja kesäkuussa 2012 annettuihin päätelmiin. Neuvosto on tyytyväinen 1. syyskuuta 2012 päätökseen saatuun Althea-operaation uudelleenjärjestelyyn, jossa aiempaa pienempi määrä Bosnia ja Hertsegovinaan sijoitettuja joukkoja keskittyy menestyksekkäästi valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen, mutta ylläpitää myös tarvittavia voimavaroja tukeakseen tilanteen vaatiessa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten hillitsemisvalmiuksia. Neuvosto on huolissaan Bosnia ja Hertsegovinan nykyisestä poliittisesta tilanteesta, mutta toteaa turvallisuusympäristön säilyneen rauhallisena ja vakaana, ja että Bosnia ja Hertsegovinan viranomaiset ovat toistaiseksi osoittaneet kykenevänsä hallitsemaan turvallisuutta ja vakautta uhkaavia tekijöitä. Neuvosto vahvistaa, että EU on tässä vaiheessa, osana Bosnia ja Hertsegovinaa koskevaa EU:n yleistä strategiaa, valmis jatkamaan toimeenpanevaa sotilaallista rooliaan tukeakseen Bosnia ja Hertsegovinan ponnisteluja turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi YK:n uudistetun toimeksiannon nojalla."

Nimitykset Yhdistyneiden kansakuntien elimissä

Neuvosto hyväksyi tarkistetut yleislinjat perusteista, jotka koskevat valintamenettelyjä YK-järjestelmän organisaatioissa, ehdokkuuksien koordinointia EU:ssa ja kolmannen maan ehdokkaalle annettavaa tukea.

Eritrea – rajoittavat toimenpiteet

Neuvosto pani täytäntöön muutokset Eritreaa koskevan YK:n pakotejärjestelmän soveltamiseen EU-oikeudessa. Vastaavasti se vapautti YK:n henkilökunnan käyttöön tarkoitetun suojavaatetuksen ja ainoastaan humanitaariseen käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien puolustustarvikkeiden toimittamisen Eritreaa koskevasta voimassaolevasta aseidenvientikiellosta.

Somalia – rajoittavat toimenpiteet

YK:n turvallisuusneuvostossa päätettyjen muutosten johdosta neuvosto tarkisti Somalian tilanteen vuoksi asetettuja rajoittavia toimenpiteitä. Se lisäsi kaksi nimeä luetteloon henkilöistä, joita koskee EU:hun saapumiskielto ja varojen jäädyttäminen ja jotka eivät saa ostaa aseita eivätkä puolustustarvikkeita EU:sta. Samanaikaisesti neuvosto vapautti YK:n Somalian poliittisen toimiston käyttöön tarkoitetut aseet Somaliaa koskevasta voimassaolevasta aseidenvientikiellosta.

Suhteet Libanoniin

Neuvosto vahvisti EU:n kannan Libanonin kanssa Brysselissä 17. lokakuuta pidettävän assosiaationeuvoston kuudetta kokousta varten.

KEHITYSYHTEISTYÖ

EU:n suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa

Neuvosto hyväksyi päätelmät aiheesta "Demokratian ja kestävän kehityksen juuret: EU:n suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa" (14451/12). Päätelmissä vahvistetaan EU:n uudistettu kansalaisyhteiskuntaa tukeva toimintapolitiikka, jossa keskitytään pitkän aikavälin kumppanuuksiin kumppanimaiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Neuvosto tunnustaa erityisesti vaikutusvaltaisen kansalaisyhteiskunnan keskeisen aseman kaikkien demokratioiden vahvuutena ja tehokkaampaa politiikkaa, tasapuolista kehitystä sekä osallistavaa kasvua edistävänä avaintekijänä.

Sosiaalinen suojelu Euroopan unionin kehitysyhteistyössä

Neuvosto antoi päätelmät sosiaalisesta suojelusta Euroopan unionin kehitysyhteistyössä (14444/12). Neuvosto tunnustaa erityisesti sosiaalisen suojelun politiikkojen uudistavan roolin, koska niillä luodaan tasapuolisuutta, edistetään sosiaalista osallisuutta ja vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Päätelmissä vahvistetaan johtavat periaatteet EU:n tulevaa kehitysyhteistyötä varten sosiaalisen suojelun alalla. Ne perustuvat eriytettyyn lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon kumppanimaiden tarpeet, prioriteetit ja valmiudet, ja tavoitteena on tukea osallistavien, omien kansallisten sosiaalisen suojelun politiikkojen ja ohjelmien kehittämistä.

Kehitysyhteistyön rahoittaminen

Neuvosto hyväksyi päätelmät kehitysrahoituksesta (14272/12), joissa erityisesti vahvistettiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden tätä alaa koskevat sitoumukset sekä niiden kokonaisvaltainen lähestymistapa kehitysmaiden tukemiseen järjestämällä kehitysrahoitusta kaikista käytettävissä olevista lähteistä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä.

Vuoden 2012 kertomus EU:n kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista vuonna 2011

Neuvosto antoi päätelmät vuoden 2012 kertomuksesta Euroopan unionin kehitys- ja ulkomaanavun politiikoista ja niiden toteuttamisesta vuonna 2011 (13107/12).

Afrikan rauhanrahasto: Afrikan unionin pyyntöjen hyväksyminen

Neuvosto sopi, että EU hyväksyy Afrikan unionin pyynnön Afrikan rauhanrahaston täydentämisestä kohdentamalla kymmenennen EKR:n yleisestä varauksesta vielä 100 miljoonaa euroa Afrikan rauhanrahaston rauhanturvaoperaatioille varattuihin rahoituspuitteisiin. EU omaksuu tämän kannan AKT–EU-suurlähettiläskomiteassa. Lisätietoja: ks. 13933/1/12.

OIKEUS- JA SISÄASIAT

Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Kap Verden kanssa

Neuvosto hyväksyi päätöksen lyhytaikaista oleskelua varten Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välillä (14202/12). Sopimus perustuu vastavuoroisuuteen ja on tarkoitettu sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän jaksossa (14203/12).

Viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat sopimukset kulkevat yleensä käsi kädessä EU:n ja kolmansien maiden välisten takaisinottosopimusten kanssa. Kap Verden kanssa tehtävä takaisinottosopimus on määrä allekirjoittaa alkuvuonna 2013. Molemmat sopimukset tulevat voimaan samana päivänä, todennäköisesti ennen kesää 2013.

Ennen kuin viisumikäytäntöjen helpottamista koskeva sopimus voidaan tehdä, se lähetetään Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Sopimus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia eikä Tanskaa.

KIRJALLINEN MENETTELY

Neuvoston asiakirjojen julkisuus

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 9. lokakuuta 2012 kirjallisella menettelyllä vastauksen uudistettuun pyyntöön nro 19/c/01/12 (EUCO 181/12).

* :

Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


Side Bar