Navigation path

Left navigation

Additional tools

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

15.X.2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL

14763/1/12 REV 1

(OR. el)

PRESSE 419

PR CO 53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

3191η σύνοδος του Συμβουλίου

Εξωτερικές Υποθέσεις

Ανάπτυξη

Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2012

Πρόεδρος Catherine Ashton
Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Κυριότερα αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο επανέλαβε ότι η ΕΕ στέκει στο πλευρό του συριακού λαού στο γενναίο αγώνα του για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία και υπογράμμισε ότι ανησυχεί βαθύτατα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις γειτονικές χώρες λόγω της επέκτασης της συριακής κρίσης σε αυτές. Δεδομένου ότι αυξάνεται η βία το Συμβούλιο ενίσχυσε ακόμα μια φορά τις κυρώσεις κατά του συριακού καθεστώτος.

Το Συμβούλιο επανέλαβε τις σοβαρές και έντονες ανησυχίες του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι είναι επείγουσα ανάγκη να συμμορφωθεί το Ιράν με όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Επιβεβαίωσε συγχρόνως την προ πολλού αναληφθείσα υποχρέωση της ΕΕ να επιδιώξει τη λύση, στο διπλωματικό επίπεδο, του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν στο πλαίσιο της διττής προσέγγισης. Έχοντας υπόψη την κατάφωρη παραβίαση εκ μέρους του Ιράν των διεθνών του υποχρεώσεων και τη σταθερή του άρνηση να συνεργαστεί πλήρως με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για να καθησυχάσει τις ανησυχίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόσθετα περιοριστικά μέτρα.

Το Συμβούλιο τόνισε ότι συνεχίζει να ανησυχεί για τη σοβαρή πολιτική κρίση, με σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια, που πλήττει το Μάλι και ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να στηρίξει το Μάλι κατά την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και την ανασυγκρότηση μιας απόλυτα κυρίαρχης δημοκρατικής κυβέρνησης που να ασκεί εξουσία σε ολόκληρη την επικράτεια του Μάλι. Το Συμβούλιο κάλεσε την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης για την αναδιοργάνωση και εκπαίδευση των αμυντικών δυνάμεων λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες προϋποθέσεις για αίσια έκβαση.

Το Συμβούλιο επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει στη Λευκορωσία και τους πολίτες της, παραμένει δε ιδιαίτερα ανήσυχο για την έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε αυτήν την χώρα. Δεδομένου ότι δεν απελευθερώθηκαν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, και όσοι απελευθερώθηκαν δεν έχουν αποκατασταθεί, και επειδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση όσον αφορά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές, το Συμβούλιο παρέτεινε τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα ως τις 31 Οκτωβρίου 2013.

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης πραγματοποίησαν συζήτηση για την προετοιμασία του πλαισίου των ΑΣΧ για την περίοδο μετά το 2015 και τη συνέχεια που θα δοθεί στις εργασίες της διάσκεψης του Ρίο +20. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τη στήριξη της ΕΕ προς τις βιώσιμες αλλαγές σε μεταβατικές κοινωνίες και στη συνέχεια συζήτησαν την προσέγγιση της ΕΕ για την ανθεκτικότητα.

Το Συμβούλιο ενέκρινες συμπεράσματα χωρίς συζήτηση για τη συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, όπου καθορίζεται μια ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, η οποία εστιάζει σε μακροπρόθεσμες συμπράξεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες εταίρους. Ενέκρινε επίσης συμπεράσματα για την κοινωνική προστασία στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μάλι

Νότια Γειτονία

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Ιράν

Συνέχεια που δίνεται στις εργασίες της διάσκεψης ΕΕ-Κίνας

Ανατολική Γειτονία

Προετοιμασία του πλαισίου των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας μετά το 2015 - Συνέχεια των εργασιών της διάσκεψης του Ρίο+20

Υποστήριξη της ΕΕ για βιώσιμες αλλαγές σε μεταβατικές κοινωνίες

Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Συμφωνία συμμετοχής με το Κοσσυφοπέδιο

 • Βοσνία Ερζεγοβίνη

 • Διορισμοί στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών

 • Ερυθραία - περιοριστικά μέτρα

 • Σομαλία - περιοριστικά μέτρα

 • Σχέσεις με τον Λίβανο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

 • Κοινωνική προστασία στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

 • Ετήσια έκθεση 2012 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011

 • African Peace Facility – Ειρηνευτικό Μέσο για την Αφρική έγκριση των αιτημάτων της Αφρικανικής Ένωσης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Συμφωνία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με το Πράσινο Ακρωτήριο

ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του Συμβουλίου

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Ύπατη Εκπρόσωπος

κα Catherine ASHTON Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Βέλγιο:

κ. Didier REYNDERS Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Εξωτερικού Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

κ. Dirk WOUTERS Μόνιμη αντιπρόσωπος

Boυλγαρία:

κ. Nickolay MLADENOV Υπουργός Εξωτερικών

Τσεχική Δημοκρατία:

κ. Karel SCHWARZENBERG Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Δανία:

κ. Villy SØVNDAL Υπουργός Εξωτερικών

κ. Christian Friis BACH Υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Γερμανία:

κ. Guido WESTERWELLE Υπουργός Εξωτερικών

Mr Michael G. LINK Υφυπουργός, Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών

κα Gudrun KOPP Κοινοβουλευτική Υφυπουργός παρά τω Ομοσπονδιακώ Υπουργώ Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Εσθονία:

κ. Urmas PAET Υπουργός Εξωτερικών

Iρλανδία:

κ. Eamon GILMORE Tánaiste (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης) και Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου

κ. Joe COSTELLO Υφυπουργός Εμπορίου και Ανάπτυξης

Ελλάδα:

κ. Δημήτριος ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Υπουργός Εξωτερικών

κ. Αντώνης Ζαϊρης Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη - Βοήθεια προς την Ελλάδα

Ισπανία:

κ. José Manuel GARCIA-MARGALLO Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας

κ. Gonzalo ROBLES OROZCΟ Γενικός Γραμματέας για τη Διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη

Γαλλία:

κ. Laurent FABIUS Υπουργός Εξωτερικών

κ. Pascal CANFIN Υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για την Ανάπτυξη

Ιταλία:

κ. Giuliomaria TERZI DI SANT’AGATA Υπουργός Εξωτερικών

κα Marta DASSU’ Υφυπουργός Εξωτερικών

Κύπρος:

κα Ερατώ ΚΟΖΑΚΟΥ – ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ Υπουργός Εξωτερικών

Λετονία:

κ. Edgars RINKĒVIČS Υπουργός Εξωτερικών

Λιθουανία:

κ. Evaldas IGNATAVIČIUS Αναπληρωτής Υπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών

Λουξεμβούργο:

κ. Jean ASSELBORN Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών

κα Marie-Josée JACOBS Υπουργός Οικογένειας και Ένταξης, Υπουργός Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Δράσης

Ουγγαρία:

κ. János MARTONYI Υπουργός Εξωτερικών

Μάλτα:

κ. Tonio BORG Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

κα Marlene BONNICI Μόνιμη αντιπρόσωπος

Κάτω Χώρες:

κ. Uri ROSENTHAL Υπουργός Εξωτερικών

κ. Ben KNAPEN Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας

Αυστρία:

κ. Reinhold LOPATKA Υφυπουργός, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Πολωνία:

κ. Radosław SIKORSKI Υπουργός Εξωτερικών

κα Katarzyna PEŁCZYŃSKA- NAŁĘCZ Αναπληρώτρια Υπουργός Συνεργασίας για την Ανάπτυξη στο Υπουργείο Εξωτερικών

Πορτογαλία:

κ. Miguel MORAIS LEITÃO Υφυπουργός παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

κ. Luís BRITES PEREIRA Υφυπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας

Ρουμανία:

κ. Titus CORLATEAN Υπουργός Εξωτερικών

κα Luminiţa ODOBESCU Υφυπουργός, Υπουργείο Εξωτερικών

Σλοβενία:

κ. Karl Viktor ERJAVEC Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών

κ. Božo CERAR Υφυπουργός Εξωτερικών

Σλοβακία:

κ. Miroslav LAJČÁK Υπουργός Εξωτερικών

κ. Peter BURIAN Υφυπουργός Εξωτερικών

Φινλανδία:

κ. Erkki TUOMIOJA Υπουργός Εξωτερικών

κα Heidi HAUTALA Υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης

Σουηδία:

κ. Carl BILDT Υπουργός Εξωτερικών

Ms Sofia Strand Υφυπουργός Διεθνούς Αναπτυξιακ·ής Συνεργασίας

Ηνωμένο Βασίλειο:

κ. William HAGUE Πρώτος τη τάξει Υπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας

κα Justine GREENING Υφυπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης

Επιτροπή:

κ. Štefan FÜLE Μέλος

κ. Andris Piebalgs Μέλος

κα Kristalina GEORGIEVA Μέλος

Η κυβέρνηση του προσχωρούντος κράτους εκπροσωπήθηκε ως εξής:

Κροατία:

κα Vesna PUSIĆ Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μάλι

Το Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση στο Μάλι και ενέκρινε τα εξής συμπεράσματα:

«1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνεχίζει να ανησυχεί για τη σοβαρή πολιτική κρίση, με σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια, η οποία πλήττει το Μάλι και ιδίως για την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει μετατραπεί σε κρησφύγετο τρομοκρατών και στο οποίο σημειώνεται καταπίεση του άμαχου πληθυσμού, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως έναντι των γυναικών, καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος. Η κατάσταση αυτή συνιστά άμεση απειλή για την περιοχή του Σαχέλ και τους κατοίκους της, οι οποίοι πλήττονται ήδη από οξεία επισιτιστική κρίση, τη δυτική και τη βόρειο Αφρική αλλά και για την Ευρώπη.

2. Η ΕΕ επικροτεί την έκδοση, από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της απόφασης 2071 και εκφράζει την ικανοποίησή της για το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το Σαχέλ και το Μάλι, όπως μαρτυρούν επίσης η σύνοδος υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 και η θέσπιση ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για το Σαχέλ. Επιδοκιμάζει το διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και διακηρύσσει τη βούλησή της να συνεργαστεί στενά με τον Ρομάνο Πρόντι. Η ΕΕ ζητεί την εμβάθυνση του συντονιστικού μηχανισμού με τους βασικούς εταίρους του Μάλι προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης στη διαδικασία μετάβασης, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ επικροτεί τη συνεδρίαση της Ομάδας Στήριξης και Παρακολούθησης για την κατάσταση στο Μάλι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μπαμακό στις 19 Οκτωβρίου 2012 με πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και σε συνεννόηση με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), και υπογραμμίζει τη σημασία της.

3. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να στηρίξει το Μάλι στη διαδικασία αποκατάστασης του κράτους δικαίου και μιας δημοκρατικής και πλήρως κυρίαρχης κυβέρνησης στο σύνολο της επικράτειάς του, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού της χώρας. Η ΕΕ επιδοκιμάζει τον διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μάλι μιας νέας Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας καθώς και την προσπάθεια κινητοποίησης της διεθνούς κοινότητας, ιδίως της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), την οποία ανέλαβαν οι νέες αυτές αρχές με διαβήματα προς το σύνολο των εταίρων τους, ιδίως την ΕΕ.

4. Σύμφωνα με τις αρχές που προσυπογράφουν η ECOWAS και η Ομάδα Στήριξης και Παρακολούθησης, υπό την κοινή προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, και σύμφωνα με τις αποφάσεις 2056 και 2071 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η ΕΕ καλεί την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να καταρτίσει το συντομότερο δυνατόν, σε συνεννόηση με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών, έναν συναινετικό «οδικό χάρτη» για την επιστροφή στη συνταγματική τάξη και την εθνική ενότητα. Ο οδικός αυτός χάρτης θα πρέπει ιδίως να επιτρέψει τη διοργάνωση μιας δημοκρατικής και αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας, την ταχεία έναρξη εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των πληθυσμών του βορρά, για να προετοιμάσει την αποκατάσταση του κράτους στον βορρά σύμφωνα με όσο το δυνατόν πιο ειρηνικές διαδικασίες, καθώς και την αναδιοργάνωση του στρατού υπό πολιτικό έλεγχο.

5. Η ΕΕ επαναλαμβάνει τη βούλησή της να στηρίξει τις προσπάθειες του Μάλι για επίλυση της κρίσης, σε συνεννόηση με τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, και να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό το σύνολο των μέσων που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την ασφάλεια του Σαχέλ. Με αυτήν την προοπτική:

 • Μετά την έγκριση ενός αξιόπιστου οδικού χάρτη, η ΕΕ θα επανέλθει σταδιακά στη διαδικασία αναπτυξιακής συνεργασίας, σε συνάρτηση πάντοτε με την επίτευξη απτής προόδου. Στο μεταξύ, η ΕΕ συνεχίζει τις δράσεις της υπέρ του άμαχου πληθυσμού και της δημοκρατικής μετάβασης.

 • Η ΕΕ είναι πρόθυμη να στηρίξει ένα πλαίσιο εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με στόχο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στον βορρά και είναι διατεθειμένη να συμβάλει στα μέτρα σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης που θα αναληφθούν από αυτό.

 • Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύονται να συνεχίσουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Μάλι και στις γείτονες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να αυξήσει σημαντικά το ποσό της βοήθειας που προσφέρει προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες. Η ΕΕ υπενθυμίζει την υποχρέωση να εξασφαλίζεται σε όλους όσους ενεργούν στα πλαίσια ανθρωπιστικών αποστολών ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ευάλωτους πληθυσμούς στις περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας.

 • Το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να εξετάσουν άλλα μέτρα ή συμπληρωματικές δράσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ελάφρυνση της κρίσης στο Μάλι και στον περιορισμό των επιπτώσεων της στις γειτονικές χώρες, καθώς και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ευάλωτων πληθυσμών.

 • Η ΕΕ υπενθυμίζει τη δυνατότητα να θεσπιστούν, σε στενή συνεργασία με την ECOWAS, την ΑΕ και τον ΟΗΕ στοχευμένες κυρώσεις εναντίον αυτών που συμμετέχουν σε ένοπλες ομάδες στον βορρά και όσων εμποδίζουν την επιστροφή στη συνταγματική τάξη.

 • Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Μάλι και της ECOWAS, η ΕΕ είναι πεπεισμένη για την ανάγκη ταχείας αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της τρομοκρατικής απειλής εντός πλαισίου που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Με αυτή τη προοπτική, το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που ανέλαβε η Ύπατη Εκπρόσωπος όσον αφορά τον τρόπο ενδεχόμενης στήριξης της ανασυγκρότησης των ικανοτήτων του στρατού του Μάλι, στο πλαίσιο των πολιτικών στόχων και του σχεδίου δράσης που θέσπισε η διεθνής κοινότητα και σύμφωνα με την απόφαση 2071 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

 • Το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα στήριξης της συμμετοχής των περιφερειακών εταίρων, ιδίως της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS, για παράδειγμα προσφέροντας ταχέως στήριξη στον τομέα του σχεδιασμού. Με την επιφύλαξη της υποβολής ολοκληρωμένης γενικής ιδέας διαχείρισης της κρίσης από την ECOWAS, το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα συμπληρωματικής στήριξης, μεταξύ άλλων και χρηματοοικονομικής, όπως τη χρησιμοποίηση του Ειρηνευτικού Μέσου για την Αφρική.

 • Το Συμβούλιο ζητεί επίσης να συνεχιστούν επειγόντως οι εργασίες σχεδιασμού ενδεχόμενης στρατιωτικής αποστολής στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, θεσπίζοντας γενική ιδέα διαχείρισης της κρίσης σχετικά με την αναδιοργάνωση και την εκπαίδευση των αμυντικών δυνάμεων του Μάλι, λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα μιας ενδεχόμενης αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και αμέριστης στήριξης των αρχών του Μάλι και της θέσπισης στρατηγικής αποχώρησης. Οι εργασίες αυτές πρέπει να διεξαχθούν σε στενή συνεννόηση με τις διεθνείς οργανώσεις, ιδίως τον ΟΗΕ, την ΑΕ και την ECOWAS, τα κράτη και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων προσπαθειών. Το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξει την γενική ιδέα διαχείρισης κρίσης ενόψει της συνόδου του στις 19 Νοεμβρίου και να υποβάλει σε αυτήν τις συστάσεις της.

 • Ως γενική κατεύθυνση, το Συμβούλιο ζητεί να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες συνεργιών με άλλες δραστηριότητες της ΕΕ στην περιοχή, ιδίως με την αποστολή EUCAP SAHEL Niger και την περιφερειακή της διάσταση».

Νότια Γειτονία

- Συρία

Το Συμβούλιο συζήτησε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία και ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

«1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό του συριακού λαού στο γενναίο αγώνα του για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Η χρήση βίας από το καθεστώς της Συρίας κατά των αμάχων, μεταξύ άλλων με βαρύ οπλισμό και εναέριους βομβαρδισμούς, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και δεν μπορεί παρά να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση της βίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα όλης της περιοχής. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι ο τερματισμός της καταστολής, η παύση της βίας, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται, η αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής και η προετοιμασία για την περίοδο που θα ακολουθήσει τη σύγκρουση.

Η ΕΕ τονίζει ότι αυτοί των οποίων η παρουσία μπορεί να υπονομεύσει την πολιτική μετάβαση θα πρέπει να αποκλεισθούν και ότι ο Πρόεδρος κ. Άσαντ δεν έχει, ως εκ τούτου, θέση στο μέλλον της Συρίας..

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για την πιθανή εξάπλωση της συριακής κρίσης στις γειτονικές χώρες από απόψεως ασφάλειας και σταθερότητας. Η ΕΕ καταδικάζει έντονα το βομβαρδισμό τουρκικών εδαφών από τις συριακές δυνάμεις, ιδίως της μεθοριακής πόλης Akçakale στις 3 Οκτωβρίου. Η ΕΕ καλεί άπαντες να αποφύγουν την κλιμάκωση. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τις συριακές αρχές να σεβαστούν πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία όλων των γειτονικών χωρών.

3. Υπενθυμίζοντας ότι για τη σημερινή κρίση ευθύνονται πρωτίστως οι συριακές αρχές, η ΕΕ προειδοποιεί για τους κινδύνους της περαιτέρω στρατιωτικοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης της σύγκρουσης και της θρησκευτικής βίας, οι οποίες θα έχουν ως μόνο αποτέλεσμα να επιτείνουν τα δεινά της Συρίας και ενδέχεται να έχουν τραγικό αντίκτυπο στην περιοχή. Η ΕΕ εκφράζει εν προκειμένω την ανησυχία της ως προς την προστασία του άμαχου πληθυσμού και ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων και θρησκευτικών κοινοτήτων. Η κλιμάκωση της βίας και η πρόσφατη αλυσίδα τρομοκρατικών επιθέσεων καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη πολιτικής μετάβασης η οποία θα ανταποκρίνεται στις δημοκρατικές προσδοκίες του συριακού λαού και θα επαναφέρει τη σταθερότητα στη Συρία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ ανησυχεί βαθύτατα για την αυξανόμενη εισροή όπλων στη Συρία και καλεί όλα τα κράτη να απόσχουν από την προμήθεια όπλων στη χώρα.

Η συνέχιση και η κλιμάκωση της κρίσης στη Συρία συνιστούν απειλή κατά της σταθερότητας της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

4. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Lakhdar Brahimi ως Κοινού Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών για τη Συρία και είναι έτοιμη να ενισχύσει τη συνεργασία της μαζί του. Η ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν οι διεθνείς και περιφερειακές προσπάθειες στην εξεύρεση πολιτικής λύσης για τη συριακή κρίση και καλεί τους βασικούς παράγοντες στην περιοχή και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να στηρίξουν τις προσπάθειες του κ. Brahimi.

Η ΕΕ προσβλέπει στην επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας των Φίλων του Συριακού Λαού, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρόκο για να διατηρηθεί η διεθνής πίεση επί του συριακού καθεστώτος.

5. Ενόψει της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης και του επικείμενου χειμώνα, η ΕΕ υπενθυμίζει ότι αποτελεί ηθική επιταγή η επίσπευση της παροχής βοήθειας στους πληττόμενους πληθυσμούς σε όλη τη Συρία και στις γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς και τις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί τους πρόσφυγες. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια και καλεί τους χορηγούς να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στις τελευταίες εκκλήσεις των ΗΕ για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας για τους πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τους χορηγούς να αναφέρουν την υπ΄ αυτών παρεχόμενη βοήθεια και να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τα Ηνωμένα Έθνη (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων) προκειμένου οι προσπάθειες στον τομέα της βοήθειας να αποδώσουν τα μέγιστα. Όλα τα μέρη θα πρέπει να επιτρέπουν πλήρη και ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της χώρας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να σεβαστούν τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις τους για την προστασία των αμάχων.

Ιδιαιτέρως ανήσυχη από τις δραματικές και αυξανόμενες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση των ιατρικών υπηρεσιών στη Συρία, η ΕΕ προτρέπει όλα τα μέρη να δεσμευθούν ότι θα σεβαστούν πλήρως το απαραβίαστο όλων των ιατρικών εγκαταστάσεων και ότι θα εξασφαλίσουν την προστασία του ιατρικού προσωπικού και των οχημάτων του στο πλαίσιο του ισχύοντος διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

6. Η ΕΕ εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία και ιδίως για τις εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών από τις συριακές αρχές. Η ΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ της 28ης Σεπτεμβρίου για τη Συρία, καλεί όλα τα μέρη να τερματίσουν κάθε μορφή βίας και να λάβουν ειδικά μέτρα για την προστασία ευάλωτων ομάδων όπως τα παιδιά, καθώς και τις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται βία λόγω φύλου.

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την παράταση της θητείας της Διεθνούς Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία και για την ενίσχυσή της με το διορισμό δύο νέων μελών, της κας Carla del Ponte και του κ. Vitit Muntarbhorn. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη στήριξή της στις έρευνες της εν λόγω επιτροπής όσον αφορά καταγγελίες παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου να υποχρεωθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν για τις παραβιάσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων και όσων ενδέχεται να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στο Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία της τεκμηρίωσης των εκτεταμένων, συστηματικών και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει ότι όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τις συριακές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με την εξεταστική επιτροπή, μεταξύ άλλων επιτρέποντάς της πλήρη, άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ολόκληρο το έδαφος της Συρίας.

7. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι ουσιώδης προϋπόθεση της πολιτικής μετάβασης είναι η ύπαρξη συντονισμένης αντιπολίτευσης χωρίς αποκλεισμούς. Η ΕΕ εξακολουθεί να προτρέπει όλες τις ομάδες της αντιπολίτευσης, εντός και εκτός Συρίας, να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να συμφωνήσουν ως προς ορισμένες κοινές αρχές, να αρχίσουν να εργάζονται με στόχο μια ομαλή και ειρηνική μετάβαση στη Συρία, χωρίς αποκλεισμούς, και να βασίσουν τη δράση τους στη συμφωνία για το «Εθνικό Σύμφωνο» και το «Κοινό Πολιτικό Όραμα για τη διαδικασία μετάβασης στη Συρία». Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών και να διευκολύνει περαιτέρω πρωτοβουλίες διαλόγου για να επαυξήσει τις προσπάθειες του να ενθαρρύνει την αντιπολίτευση προς τη διαμόρφωση κοινής πλατφόρμας χωρίς αποκλεισμούς. Κάθε Σύριος πρέπει να έχει θέση στη νέα Συρία και να χαίρει ίσων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως καταγωγής, διασυνδέσεων, θρησκείας, πεποιθήσεων ή φύλου.

8. Η ΕΕ δεσμεύεται να στηρίξει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχει στη Συρία του μέλλοντος, σύμφωνα με τα δίκαια αιτήματα του συριακού λαού για ένα πιο ελεύθερο, ανοικτό πολιτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης τη σημασία του έργου των τοπικών οργανώσεων των πολιτών σε ολόκληρη τη Συρία.

9. Η ΕΕ ενέκρινε σήμερα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνομιλήσει με όσους δεσμεύονται σοβαρά για μια γνήσια δημοκρατική μετάβαση. Όσο διαρκεί η καταστολή, η ΕΕ θα συνεχίσει την πολιτική της επιβολής πρόσθετων μέτρων που θα στοχεύουν το καθεστώς και όχι τον άμαχο πληθυσμό. Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει στις προσπάθειές της για την εφαρμογή και την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του συριακού καθεστώτος και των υποστηρικτών του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ χαιρετίζει την τέταρτη σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Κυρώσεων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στη Χάγη. Επιπλέον, καλεί όλους τους Σύριους να διαχωρίσουν τη θέση τους από την πολιτική καταστολής που εφαρμόζει το καθεστώς, ώστε να καταστεί ευκολότερη η πολιτική μετάβαση.

10. Η ΕΕ δεσμεύεται να αναλάβει στενή και εκτενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η διεθνής κοινότητα είναι έτοιμη να παράσχει ταχεία υποστήριξη στη Συρία αφού λάβει χώρα η μετάβαση. Η ΕΕ υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της σύστασης μεταβατικού φορέα. Η ΕΕ χαιρετίζει τη δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας των Φίλων του Συριακού Λαού για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 4 Σεπτεμβρίου 2012.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για την καταστροφή συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μόλις αρχίσει η γνήσια μετάβαση στη δημοκρατία, η ΕΕ είναι έτοιμη να αναπτύξει μια νέα και φιλόδοξη εταιρική σχέση με τη Συρία σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων με τη συμβολή στην αξιολόγηση των μετά τη σύγκρουση αναγκών, την κινητοποίηση βοήθειας, την οικοδόμηση θεσμών, την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών και τη στήριξη της μεταβατικής δικαιοσύνης και της πολιτικής μετάβασης.

11. Στο επόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την πίεση που δέχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».

Λόγω της αυξανόμενης χρήσης βίας στη Συρία, το Συμβούλιο ενίσχυσε τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε δελτίο τύπου 14793/12.

- Αίγυπτος

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις προετοιμασίες για τη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας με την Αίγυπτο, που έχει προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Νοεμβρίου στο Κάιρο.

Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ως συνέχεια που δόθηκε στα όσα σημειώθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ιράν

Το Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση στο Ιράν και ενέκρινε τα εξής συμπεράσματα:

«1. «Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τις σοβαρές και εντεινόμενες ανησυχίες του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι πρέπει επειγόντως το Ιράν να συμμορφωθεί προς όλες τις διεθνείς του υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης και της πλήρους εφαρμογής από το Ιράν των αποφάσεων του ΣΑΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

2. Το Συμβούλιο καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και την επέκταση της ικανότητας εμπλουτισμού του Ιράν, μεταξύ άλλων στην εγκατάσταση του Fordow, και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες βαρέως ύδατος, κατά παραβίαση των αποφάσεων του ΣΑΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πρόσφατη έκθεση του ΔΟΑΕ. Το Συμβούλιο σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την κωλυσιεργία του Ιράν ως προς τις εργασίες του ΔΟΑΕ που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πιθανή στρατιωτική διάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση με συντριπτική πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ της απόφασης της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία η συνεργασία του Ιράν είναι ουσιώδης και επείγουσα προκειμένου να αποκατασταθεί η διεθνής εμπιστοσύνη προς τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

3. Το Ιράν ενεργεί παραβιάζοντας κατάφωρα τις διεθνείς του υποχρεώσεις και συνεχίζει να αρνείται να συνεργαστεί πλήρως με τον ΔΟΑΕ προκειμένου να διασκεδασθούν οι ανησυχίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στη συνάρτηση αυτή, και σε συνέχεια προηγουμένων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, το Συμβούλιο συμφώνησε πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και συμπληρωματικό κατάλογο, κυρίως οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ειδικότερα, το Συμβούλιο συμφώνησε να απαγορεύσει οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ της Ευρώπης και των ιρανικών τραπεζών, εκτός σε περιπτώσεις που ληφθεί εκ των προτέρων άδεια και υπό αυστηρούς όρους με εξαιρέσεις λόγω ανθρωπιστικών αναγκών. Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Περαιτέρω εξαγωγικοί περιορισμοί έχουν επιβληθεί, ιδίως όσον αφορά τον γραφίτη, μέταλλα, λογισμικό για βιομηχανικές διεργασίες, καθώς επίσης μέτρα σχετικά με την ναυπηγική βιομηχανία.

4. Τα περιοριστικά μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα έχουν ως στόχο να πλήξουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τα έσοδα του ιρανικού καθεστώτος τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και όχι τον ιρανικό λαό. Το ίδιο το ιρανικό καθεστώς μπορεί να δράσει με υπευθυνότητα και να θέσει τέρμα σε αυτές τις κυρώσεις. Για όσον καιρό δεν το πράττει, το Συμβούλιο παραμένει αποφασισμένο να αυξήσει, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, την πίεση στο Ιράν στα πλαίσια της διττής προσέγγισης.

5. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την προ πολλού αναληφθείσα δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστεί για μια διπλωματική λύση στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, στη βάση της διττής προσέγγισης.

6. Το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει ότι στόχος της ΕΕ παραμένει η επίτευξη συνολικής και, κατόπιν διαπραγματεύσεων, μακροχρόνιας διευθέτησης, χάρη στην οποία θα εδραιωθεί η διεθνής εμπιστοσύνη προς τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν για ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας δυνάμει της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, λαμβανομένων πλήρως υπόψη των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που επέδειξαν για μια διπλωματική λύση οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών E3+3 στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και εγκρίνει πλήρως τις σχετικές προσπάθειες της Υπάτης Εκπροσώπου της ΕΕ εξ ονόματος των χωρών E3+3. Οι χώρες E3+3 υπέβαλαν αξιόπιστη και ουσιαστική πρόταση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με διαπραγματεύσεις βασιζόμενες στις συμπεφωνημένες αρχές της αμοιβαιότητας και της προσέγγισης βήμα προς βήμα. Το Συμβούλιο ζητεί επιτακτικά από το Ιράν να συμμετάσχει εποικοδομητικά, εστιάζοντας στην επίτευξη συμφωνίας για συγκεκριμένα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σε σοβαρές διαπραγματεύσεις και αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας».

Επιπλέον, το Συμβούλιο διεύρυνε σημαντικά τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που αιτιολογούνται από τις σοβαρές και βαθύτατες ανησυχίες της ΕΕ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το ανακοινωθέν τύπου στο έγγραφο 14803/12.

Συνέχεια που δίνεται στις εργασίες της διάσκεψης ΕΕ-Κίνας

Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για το αποτέλεσμα της διάσκεψης ΕΕ-Κίνας της 20ής Σεπτεμβρίου ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Οκτωβρίου και των συζητήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι ηγέτες για τις σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους.

Ανατολική Γειτονία

- Λευκορωσία

Κατά το γεύμα, οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στη Λευκορωσία υπό το φως των κοινοβουλευτικών εκλογών στις 23 Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής συμπεράσματα:

«1. «Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2011, της 20ής Ιουνίου 2011 και της 23ης Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία που προσδίδει στην εν λόγω γειτνιάζουσα με την ΕΕ χώρα και στους πολίτες της και εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία.

2. Αναφερόμενο στη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου κας Catherine Ashton και του Επιτρόπου κου Štefan Füle, το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου 2012, οι οποίες διεξήχθησαν μέσα σε γενικότερο κλίμα καταστολής, αποτέλεσαν άλλη μία απολεσθείσα ευκαιρία για τη Λευκορωσία να διεξάγει εκλογές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΑΣΕ και άλλα διεθνή πρότυπα. Καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να λάβουν υπόψη τις συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, να συνεργαστούν πλήρως προς αυτόν τον σκοπό με το εν λόγω Γραφείο και να επιτρέψουν την επανίδρυση Γραφείου του ΟΑΣΕ στη Λευκορωσία.

3. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση απελευθέρωση και αποκατάσταση όλων των εναπομεινάντων πολιτικών κρατουμένων. Σημειώνει την απελευθέρωση του Syarhei Kavalenka ως θετική ένδειξη, εντούτοις εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε υπό τον όρο αιτήματος απονομής προεδρικής χάριτος. Επίσης, το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με αποφάσεις που αφορούν πρόσθετες ποινές φυλάκισης και σχετικά με κατ’ εξακολούθηση αναφορές κακομεταχείρισης πολιτικών κρατουμένων.

4. Το Συμβούλιο καλεί εκ νέου τις αρχές της Λευκορωσίας να παύσουν την παρενόχληση της κοινωνίας των πολιτών, της αντιπολίτευσης και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Το Συμβούλιο καλεί άμεσα τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμορφωθούν με το ψήφισμα 20/13 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να εφαρμόσουν όλες τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Απριλίου 2012 και να συνεργαστούν πλήρως με τον νέο Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τη Λευκορωσία.

5. Καθώς δεν έχουν απελευθερωθεί όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και κανένας απελευθερωμένος κρατούμενος δεν έχει αποκατασταθεί, και δεδομένης της απουσίας προόδου ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών, το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα έως την 31η Οκτωβρίου 2013. Υπό αυτό το πρίσμα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 23ης Μαρτίου 2012 και επαναλαμβάνει ότι η πολιτική του όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα παραμένει ανοικτή και υπό συνεχή επανεξέταση.

6. Στο πνεύμα της ενωσιακής αλληλεγγύης, το Συμβούλιο καλεί εκ νέου τη Λευκορωσία να σεβαστεί πλήρως τα διεθνώς αναγνωρισμένα διπλωματικά προνόμια και τις ασυλίες των διπλωματικών αντιπροσωπιών των κρατών μελών της ΕΕ και του προσωπικού τους στη Λευκορωσία, όπως επίσης να τους επιτρέψει να ασκήσουν πλήρως τα καθήκοντά τους.

7. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή προσήλωσή του στην ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με το λαό και την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Το Συμβούλιο εκφράζει τη συνεχή και πλήρη στήριξη και πρόθεσή του να επεξεργαστεί περαιτέρω τον «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τον Εκσυγχρονισμό». Τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Διάλογος προκάλεσε ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της κοινωνίας της Λευκορωσίας, με σκοπό την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων όσον αφορά τις ανάγκες για μεταρρύθμιση και ενθαρρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμετάσχουν στις συζητήσεις.

8. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών διευκόλυνσης της θεώρησης διαβατηρίων και της επανεισδοχής, γεγονός που θα ενίσχυε τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων προς γενικότερο όφελος του πληθυσμού της Λευκορωσίας, και εκφράζει τη λύπη του για τη μη απόκριση των αρχών της Λευκορωσίας στην πρόσκληση της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2011 για έναρξη διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να κάνουν βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων διευκολύνσεων που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων, ιδιαίτερα της δυνατότητας μη καταβολής ή μείωσης των τελών θεώρησης για ορισμένες κατηγορίες πολιτών της Λευκορωσίας, ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις, και θα εξέφραζε την ικανοποίησή του έναντι της διερεύνησης πιθανών τρόπων περαιτέρω μείωσης των τελών θεώρησης για τους πολίτες της Λευκορωσίας.

9. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην πολιτική ουσιαστικής συνεργασίας, ιδίως μέσω του διαλόγου και της συμμετοχής στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, και υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη διμερών σχέσεων στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εξαρτάται από την πρόοδο της Λευκορωσίας ως προς τον σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να συνδράμει τη Λευκορωσία προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο θέμα αυτό».

Ακόμη, παρέτεινε κατά δώδεκα μήνες τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Λευκορωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας, βλέπε το δελτίο Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκορωσία.

- Γεωργία

Κατά το γεύμα, οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στη Γεωργία υπό το φως των κοινοβουλευτικών εκλογών την 1η Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής συμπεράσματα:

«1. Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Γεωργία την 1η Οκτωβρίου 2012 και συγχαίρει το λαό της Γεωργίας για αυτό το σημαντικό βήμα προς την παγίωση της δημοκρατίας στη χώρα του. Το Συμβούλιο σημειώνει τη σε γενικά πλαίσια θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη όσον αφορά τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών, και δεσμεύεται να στηρίξει τη Γεωργία στην εφαρμογή των συστάσεων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

2. Το Συμβούλιο καλεί όλους τους κρατικούς οργανισμούς και τα πολιτικά κόμματα της Γεωργίας να συνεργασθούν εποικοδομητικά κατά την επερχόμενη μεταβατική περίοδο για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, τηρώντας πλήρως τη δημοκρατικά εκφρασμένη θέληση του λαού και με σεβασμό των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου και του Προέδρου σύμφωνα με το Σύνταγμα της Γεωργίας. Το Συμβούλιο επικροτεί την έγκαιρη δημιουργία επαφής μεταξύ των δύο μερών και τις δεσμεύσεις των εκπροσώπων αμφότερων των μερών, τόσο των διοικήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα όσο και των αυτών που αποχωρούν, να επιδιώξουν μια αποτελεσματική και διαφανή πολιτική μετάβαση.

3. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ, στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, να επιδιώξει πολιτική συνεργασία και οικονομική ολοκλήρωση με τη Γεωργία, και επαναεπιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη του κοινού στόχου για την εύθετη δημιουργία καθεστώτος ταξιδιών απαλλαγμένων από την υποχρέωση θεωρήσεων, εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας ασφαλούς κινητικότητας υπό καλή διαχείριση. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την ευρωπαϊκή επιλογή της Γεωργίας και προσμένει τη συνεχή στενή συνεργασία με τη Γεωργία σχετικά με τη φιλόδοξη κοινή μας ατζέντα. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υπενθυμίζει εξάλλου την κοινή δήλωση των υπουργών εξωτερικών της Ανατολικής εταιρικής σχέσης κατά τη σύνοδο κορυφής τους στις 23 Ιουλίου 2012, η οποία προσδιόρισε ότι ο χάρτης εργασιών αποτελεί βάση για τον προσανατολισμό της εποπτείας και της περαιτέρω εφαρμογής της Ανατολικής εταιρικής σχέσης.

4. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να παράσχει στήριξη και συμβουλές στη νέα διοίκηση και να συνεχίσει τον τεχνικό διάλογο προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια και να διατηρήσει την κεκτηθείσα ταχύτητα των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης ευρείας και περιεκτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου για τις θεωρήσεις. Το Συμβούλιο τονίζει τη δέσμευσή του όσον αφορά την υποστήριξη της ΕΕ προς τις απαραίτητες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις από τη Γεωργία στους τομείς αυτούς. Το Συμβούλιο προσμένει την επίσκεψη του νέου πρωθυπουργού το νωρίτερο δυνατόν.

5. Το Συμβούλιο τονίζει την ύψιστη σημασία τόσο μιας αποτελεσματικής κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης όσο και μιας ακμάζουσας κοινωνίας των πολιτών για τη δημοκρατική ανάπτυξη, και επαναλαμβάνει ότι προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς αυτούς.

6. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή του υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Η ΕΕ προσμένει τη συνεχή δέσμευση της Γεωργίας στις διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης, και την επιδίωξη από τη Γεωργία μιας αποτελεσματικής πολιτικής αντιμετώπισης των αποσχισθεισών περιοχών. Η ΕΕ επαναεπιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξακολουθήσει να συμμετέχει στις προσπάθειες σταθεροποίησης και επίλυσης των συγκρούσεων στη Γεωργία, μεταξύ άλλων συνεχίζοντας να είναι συμπρόεδρος στις συζητήσεις της Γενεύης, τις προσπάθειες του ΕΕΕΕ και συνεχίζοντας την επί τόπου παρουσία της Αποστολής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο καλεί εξάλλου τη Γεωργία να συνεχίσει να υποστηρίζει την επιστροφή αποστολής του ΟΑΣΕ στη Γεωργία».

Προετοιμασία του πλαισίου των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας μετά το 2015 - Συνέχεια των εργασιών της διάσκεψης του Ρίο+20

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν για το ποιες αρχές πρέπει να αποτελέσουν το έρεισμα μιας περιεκτικής ενωσιακής προσέγγισης για το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015 και τη συνέχεια που θα δοθεί στις εργασίες του Ρίο+20. Εξέτασαν διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων τη συμμετοχή στο μελλοντικό αναπτυξιακό θεματολόγιο βάσει των διδαγμάτων που έχουν αποκτηθεί από το πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλετίας. Ορισμένοι υπουργοί μάλιστα τόνισαν τη σημασία του να διατηρηθεί η εξάλειψη της φτώχειας ως η βασική επιδίωξη του μελλοντικού αναπτυξιακού θεματολογίου, με παράλληλη αντιμετώπιση των κενών του ισχύοντος πλαισίου ΑΣΧ, όπως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση, την υποχρέωση λογοδοσίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και τις καταστάσεις αστάθειας, τις συγκρούσεις ή τις μετασυγκρουσιακές καταστάσεις.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για μελλοντικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στο αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015. Διάφοροι Υπουργοί εξέφρασαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίον η ΕΕ θα μπορούσε να προωθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χρηματοδότηση και άλλα μέσα υλοποίησης, μεταξύ άλλων με συμπράξεις ιδιωτών με το δημόσιο.

Πολλοί Υπουργοί έθιξαν το θέμα της σημασίας που αποδίδουν στην έγκριση μιας κοινής θέσης της ΕΕ για το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015 και τη συνέχεια των εργασιών της διάσκεψης του Ρίο+20. Θα είναι επίσης σημαντικό να προσεγγισθούν στρατηγικές χώρες εταίροι στις σχετικές διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Αυτή η συζήτηση θα τροφοδοτήσει την προετοιμασία μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής για το αναπτυξιακό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015. Η ανακοίνωση αναμένεται για τις αρχές Ιανουαρίου 2013 και θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συζητήσεις.

Υποστήριξη της ΕΕ για βιώσιμες αλλαγές σε μεταβατικές κοινωνίες

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν για το πώς μπορεί καλύτερα να παρασχεθεί υποστήριξη στις βιώσιμες αλλαγές σε χώρες που υποβάλλονται σε μείζονος σημασίας πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις - οι λεγόμενες μεταβατικές χώρες, βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής (14662/12).

Οι Υπουργοί συζήτησαν τρόπους για την πλήρη αξιοποίηση της μεταβατικής εμπειρίας που έχουν τα ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων με ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων «Ευρωπαϊκή Επιτομή για τη Μετάβαση» (European transition compendium).

Ορισμένοι υπουργοί τόνισαν τη σημασία της οικειοποίησης των χωρών ώστε να εξασφαλιστεί η αίσια έκβαση της μεταβατικής διαδικασίας. Η απάντηση της ΕΕ πρέπει να βασιστεί στις ανάγκες των χωρών και να είναι προσαρμοσμένη στην εκάστοτε κατάσταση. Η ΕΕ πρέπει επίσης να καθορίσει κίνητρα για την αποτελεσματική στήριξη των μεταρρυθμίσεων βάσει της αρχής «δίνοντας περισσότερα παίρνεις περισσότερα» (περισσότερη στήριξη σε μεγαλύτερες και ταχύτερες μεταρρυθμίσεις).

Η συζήτηση αυτή θα συμβάλει στην προετοιμασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και θα προσδιορίσει την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά βιώσιμες αλλαγές σε μεταβατικές κοινωνίες σε μεταγενέστερη σύνοδο του Συμβουλίου.

Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης εξέτασαν τρόπους για την αντιμετώπιση της χρόνιας τρωτότητας και της απόκτησης ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης βάσει της κοινής ανακοίνωσης «Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα: διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις» (14616/12).

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής στήριξης στον περιορισμό της τρωτότητας σε χώρες όπου επικρατεί επισιτιστική ανασφάλεια και οι οποίες πλήττονται συχνά από καταστροφές. Υπογράμμισαν τη σημασία να περιληφθεί η ανθεκτικότητα ως κεντρική επιδίωξη της εξωτερικής ενωσιακής βοήθειας στη διεπαφή της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνδρομής.

Αυτή η συζήτηση θα επικαιροποιήσει την προετοιμασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπου θα καθοριστεί η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα.

* * *

Το Συμβούλιο ενέκρινε δήλωση για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ για την Ειρήνη στην ΕΕ.

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συμφωνία συμμετοχής με το Κοσσυφοπέδιο

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο με το Κοσυφοπέδιο* σχετικά με τη συμμετοχή του σε προγράμματα της Ένωσης και ενέκρινε διαπραγματευτικές οδηγίες.

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής συμπεράσματα:

«Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αμέριστη υποστήριξή του στην προοπτική της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ως κυρίαρχης και ενιαίας χώρας με πλήρη εδαφική ακεραιότητα εντός της ΕΕ. Επιβεβαιώνει την δέσμευσή του στα συμπεράσματα του Μαρτίου 2011, Οκτωβρίου 2011, Δεκεμβρίου 2011 και Ιουνίου 2012. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την αναδιαμόρφωση της επιχείρησης ALTHEA, που ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2012, με επιτυχή μείωση του αριθμού των δυνάμεων που έχουν τη βάση τους στη Βοσνία Ερζεγοβίνη οι οποίες επικεντρώνονται στην οικοδόμηση ικανοτήτων και την κατάρτιση, διατηρώντας παράλληλα τα μέσα συμβολής στην αποτρεπτική ικανότητα των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αν η κατάσταση το απαιτεί. Εκφράζει την ανησυχία του για τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ωστόσο αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει και ήρεμο και σταθερό, και σημειώνει ότι οι αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης έχουν αποδείξει μέχρι στιγμής ότι είναι ικανές να αντιμετωπίζουν απειλές στο ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ως μέρος της γενικής στρατηγικής της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, το Συμβούλιο εκφράζει την προθυμία της ΕΕ, να εξακολουθεί, στο στάδιο αυτό, να διατηρεί την εκτελεστική στρατιωτική παρουσία προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος, δυνάμει ανανεωμένης εντολής των Ηνωμένων Εθνών.»

Διορισμοί στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών

Το Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια των διαδικασιών επιλογής στους οργανισμούς του συστήματος του ΟΗΕ, για τον συντονισμό των αιτήσεων της ΕΕ και τη στήριξη υποψηφίων από τρίτες χώρες.

Ερυθραία - περιοριστικά μέτρα

Το Συμβούλιο προέβη σε αλλαγές ως προς το καθεστώς κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Ερυθραίας στο δίκαιο της ΕΕ. Ακολούθως, εξαίρεσε τις προστατευτικές στολές που χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΟΗΕ και τις προμήθειες μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού, που προορίζονται μόνον για ανθρωπιστικούς σκοπούς, από το ισχύον εμπάργκο όπλων κατά της Ερυθραίας.

Σομαλία - περιοριστικά μέτρα

Στη συνέχεια των αλλαγών που αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Συμβούλιο τροποποίησε τα περιοριστικά μέτρα ενόψει της κατάστασης στη Σομαλία. Πρόσθεσε δύο πρόσωπα στον κατάλογο εκείνων στους οποίους έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και στα οποία δεν επιτρέπεται να αγοράζουν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στην ΕΕ. Ταυτοχρόνως εξαίρεσε τα όπλα, που προορίζονται για χρήση στο Πολιτικό Γραφείο του ΟΗΕ για τη Σομαλία, από το ισχύον εμπάργκο όπλων κατά της Σομαλίας.

Σχέσεις με τον Λίβανο

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση της ΕΕ για την έκτη σύνοδο του Συμβουλίου σύνδεσης με το Λίβανο, στις 17 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για το θέμα «Οι ρίζες της δημοκρατίας και η βιώσιμη ανάπτυξη: η συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (14451/12), όπου καθορίζεται μια ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, η οποία εστιάζει σε μακροπρόθεσμες συμπράξεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από χώρες εταίρους. Ειδικότερα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο μιας ενισχυμένης κοινωνίας των πολιτών ως τον πλούτο οιασδήποτε δημοκρατίας και ως κύριο στοιχείο που συμβάλλει σε αποτελεσματικότερες πολιτικές και σε δίκαιη και συμμετοχική ανάπτυξη.

Κοινωνική προστασία στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την κοινωνική προστασία στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14444/12). Ειδικότερα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει τον μετασχηματιστικό ρόλο των πολιτικών κοινωνικής προστασίας με την ενίσχυση την ίση μεταχείριση και προωθώντας την κοινωνική ένταξη και το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Στα συμπεράσματά του καθορίζονται κατευθυντήριες αρχές για την μελλοντική αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής προστασίας βάσει διαφοροποιημένης προσέγγισης, λαμβανονται δε υπόψη οι ανάγκες, οι προτεραιότητες και οι ικανότητες των χωρών εταίρων, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης εθνικά αυτεξούσιων πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας δίχως αποκλεισμούς.

Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης (14272/12), επιβεβαιώνονται ειδικότερα τις δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα αυτόν καθώς και τη συνολική τους προσέγγιση για τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών με την κινητοποίηση χρηματοδότησης από όλες τις διαθέσιμες πηγές, ώστε να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας ως το 2015.

Ετήσια έκθεση 2012 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ετήσια έκθεση 2012 σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή τους το 2011 (13107/12).

African Peace Facility – Ειρηνευτικό Μέσο για την Αφρική έγκριση των αιτημάτων της Αφρικανικής Ένωσης

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα της Αφρικάνικης Ένωσης να τροφοδοτηθεί το Μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (ΜΣΕΑ) με ανακατανομή 100 εκατομμυρίων ευρώ από τα γενικά αποθεματικά του 10ου Ευρωπαϊκού ταμείου ανάπτυξης στον φάκελο των επιχειρήσεων στήριξης της ειρήνης του ΜΣΕΑ. Αυτή θα είναι η θέση της ΕΕ στο πλαίσιο της επιτροπής Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε 13933/1/12.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συμφωνία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με το Πράσινο Ακρωτήριο

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14202/12), βάσει αμοιβαιότητας για πρόθεση διαμονής, η προβλεπόμενη διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών (14203/12).

Συμφωνίες για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων συμβαδίζουν συνήθως με συμφωνίες επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η συμφωνία επανεισδοχής με το Πράσινο Ακρωτήριο αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές του 2013 και αμφότερες οι συμφωνίες θα αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημέρα, το πιθανότερο πριν το καλοκαίρι του 2013.

Η συμφωνία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσει να συναινέσει πριν από την σύναψή της. Το ΗΒ, η Ιρλανδία και η Δανία δε δεσμεύονται από τη συμφωνία.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα του Συμβουλίου

Στις 9 Οκτωβρίου 2012, το Συμβούλιο ενέκρινε με τη γραπτή διαδικασία την επιβεβαιωτική αίτηση 19/c/01/12 (EUCO 181/12).

* :

Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


Side Bar