Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

New York 26. septembra 2012

(OR. en)

EUCO 178/12

PRESSE 402

PR PCE 152

Herman Van Rompuy,
predseda Európskej rady
Prejav na 67. Valnom zhromaždení OSN

Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, dnes v mene Európskej únie vystúpil v New Yorku na 67. Valnom zhromaždení OSN.

Vo svojom prejave sa zameral na vývoj v arabskom svete a zdôraznil, že EÚ podporuje demokratickú transformáciu po Arabskej jari: „Zodpovednosťou každej krajiny je riadiť svoje smerovanie a napĺňať túžby svojich obyvateľov. Európska únia je odhodlaná stáť na tejto ceste po ich boku. Bude to dlhá cesta. Chcem znova potvrdiť, že stále veríme v odkaz Arabskej jari.“

V súvislosti s nedávnymi násilnými protestmi Herman Van Rompuy pred vedúcimi predstaviteľmi z celého sveta vyhlásil: „Každý jen z nás v tejto miestnosti nesie zodpovednosť za ochranu a presadzovanie tolerancie a rešpektu.“

Pokiaľ ide o občiansku vojnu, ktorá zúri v Sýrii, predseda Európskej rady vyzval na politickú transformáciu pod sýrskym vedením a vyhlásil: „Osoby zodpovedné za represiu nemajú v budúcnosti Sýrie miesto a musia odstúpiť.“

Na záver svojho prejavu sa predseda Van Rompuy venoval stavu svetového hospodárstva a v tejto súvislosti vyzval na koordinované úsilie o celosvetové hospodárske oživenie: „Hoci kríza stále trvá, zdá sa, že odhodlanie z obdobia po bankrote Lehman Brothers vyprchalo. Musíme ho oživiť. K navráteniu svetového hospodárstva na cestu rastu musia svojim dielom prispieť všetky hlavné ekonomiky.“

* * *

SK

Pán predseda Valného zhromaždenia, pán generálny tajomník Organizácie Spojených národov, excelencie, dámy a páni,

Rozvoj demokracie, ktorý prebieha vo veľkých vlnách od vytvorenia Organizácie Spojených národov, sa opäť urýchlil, čo nás môže všetkých tešiť.

Mám na mysli najmä pozitívny vývoj v Mjanmarsku a Somálsku a mladé demokracie v rôznych častiach sveta, ako je Východný Timor bez toho, aby som podceňoval ťažkosti a problémy v iných častiach sveta. Ale dnes mám prirodzene na mysli predovšetkým transformáciu, ktorá prebieha v arabskom svete.

SK

Keď sa arabským svetom prehnali tieto historické zmeny, u pozorovateľov z dotknutého regiónu i mimo neho vyvolali zmes hlbokých emócií. Nastal strach z krviprelievania a regionálnej nestability, z nástupu extrémizmu a z toho, čo nás ešte čaká. Ale v prvom rade prejavil zvyšok sveta solidaritu, pochopenie a nádej.

My v Európe, ktorá je geograficky tak blízko a ktorej spoločnosť má so spoločnosťou v dotknutých krajinách toľko spoločného, sme si tiež bezprostredne uvedomovali, že zmeny, ako aj riziká a príležitosti, ktoré s nimi prichádzajú, nás ako susedov priamo ovplyvnia.

Očakávania boli samozrejme vysoké. Bolo lákavé považovať udalosti v Tunise či Káhire za úvod do rozprávky ... Ide však skôr o knihu dejín. Obsahuje aj čierne stránky, z ktorých niektoré sa bohužiaľ píšu aj práve teraz. A my musíme akceptovať jednoduchú pravdu: dosiahnutie trvácnej zmeny si vyžaduje čas. Nové demokratické inštitúcie nezačnú fungovať bez problémov nejakým zázrakom. Od základov zmeniť fungovanie hospodárstva či vytvoriť pracovné miesta pre milióny mladých mužov a žien nemožno švihnutím čarovného prútika. Hlboké napätie neopadne náhle po odchode diktátora.

Začína sa dlhá cesta transformácie. Nepochybne sa na nej vyskytnú sklamania, slepé ulice, prekážky a nezdary. Pevne však verím, že napriek ťažkostiam sa táto cesta uberá správnym smerom.

Nemožno sa vrátiť späť. Bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť, zostane Arabská jar významným medzníkom. Nastolený trend nemožno zastaviť. Keď sa už ľuďom umožnilo vyjadriť svoj názor, čo bolo pre mnohých, ktorých dovtedy nik nevypočul, nezabudnuteľným zážitkom, ich hlas nemožno umlčať.

Zodpovednosťou každej krajiny je riadiť svoje smerovanie a napĺňať túžby svojich obyvateľov. Európska únia je odhodlaná stáť na tejto ceste po ich boku. Chcem znova potvrdiť, že stále veríme v odkaz Arabskej jari.

Európania by mali vedieť uznať, že politická zmena nie je bezbolestná a neprichádza zo dňa na deň. S dlhou transformáciou máme svoje skúsenosti. Keď sa ešte počas môjho života začala európska integrácia, väčšina krajín, ktoré sú dnes členskými štátmi, ešte nebola demokratická. Podľa nás by sa transformácia takéhoto rozsahu nemala posudzovať na základe rýchlosti, ale na základe smerovania a pokroku dosahovanom nespočetnými krokmi vpred.

Východiskovým bodom sú slobodné a spravodlivé voľby, a preto vítame úspechy Tuniska, Líbye, Egyptu a iných krajín pri organizovaní demokratických volieb, v ktorých mnohí občania hlasovali slobodne po prvýkrát v živote a v ktorých sme národným a miestnym orgánom s radosťou poskytli odbornú pomoc.

Ak má tento obrovský demokratický proces v konečnom dôsledku zabezpečiť pracovné miesta, sociálnu spravodlivosť a slobodu prejavu pre všetkých, bude musieť každý deň prekonávať prekážky korupcie, byrokracie či hospodárskych privilégií a zachovať si politické odhodlanie zamerané na zabezpečenie inkluzívnosti. Ide o významné úsilie, ku ktorému prispievajú mnohí. Z našej strany ponúkame v rámci celého regiónu poradenstvo podnikateľom a úradníkom, pomáhame pri odbornej príprave sudcov a policajtov, podporujeme žurnalistov a skupiny občianskej spoločnosti.

Zo skúsenosti vieme, že spoločnosť je silnejšia, ak sa môžu ženy plne zúčastňovať na politickom a hospodárskom živote svojej krajiny, keď sa zohľadňujú ich názory a rešpektujú ich rozhodnutia.

Po získaní moci sa môže objaviť pokušenie odmietnuť udeliť niekomu práva, ktoré sa donedávna upierali všetkým. Avšak demokracia môže prekvitať len vtedy, keď sa všetkým ľuďom bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie, jazyk či etnickú príslušnosť poskytujú rovnaké možnosti a rovnaké práva zaručené v zákonoch i v praxi.

Napokon susedia môžu dosiahnuť viac, keď spolupracujú, a preto sa delíme so skúsenosťami z našej Európskej únie o otázkach, ako je prepájanie energetických sietí či odstraňovanie regionálnych prekážok obchodu.

Spojenie a zmierenie niekdajších nepriateľov na základe spoločnej túžby po mieri, demokracii a prosperite je jedným z veľkých úspechov Európskej únie.

Rešpekt, tolerancia a odmietanie násilia sú základnými hodnotami, bez ktorých nemožno spolunažívať v harmónii.

Sú to krehké hodnoty. I ch zachovanie si vyžaduje neustálu pozornosť, najmä v globálnom, digitálnom svete, v ktorom sa akékoľvek odkazy môžu šíriť rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a dajú sa ľahko zneužiť.

Tolerancia je schopnosť prijať kritiku, byť otvorený dialógu, zdržať sa násilia; v takej forme je prejavom sebadôvery. Zároveň je kľúčovou hodnotou spolunažívania aj rešpektovanie viery a presvedčenia ostatných. Tolerancia a rešpekt naberajú plný zmysel v otvorenej spoločnosti, ktorá chráni slobodu prejavu. Každý jeden z nás v tejto miestnosti nesie zodpovednosť za ochranu a presadzovanie tolerancie v našich krajinách i medzi nimi, ako aj rešpektu. Násilie a zabíjanie, ako napríklad vraždu veľvyslanca USA Christophera Stevensa, nemožno nikdy ospravedlniť, bez ohľadu na motív.

Pán predseda, dnes pripájam hlas Európy k tým, ktorý vyjadrili hlbokú ľútosť nad občianskou vojnou v Sýrii. V súvislosti s masakrom desiatok tisícok ľudí je svet jednotný v názore, že ide o hrozné a odsúdeniahodné činy, ale buďme úprimní, zatiaľ sme toto brutálne násilie neboli schopní zastaviť.

Európa a iní samozrejme poskytujú humanitárnu podporu utečencom, poskytujeme samozrejme podporu jednotlivcom, ktorí nasadzujú svoje životy pri zbere dôkazov o masakroch, naši diplomati v Damasku samozrejme robia, čo je v ich silách na podporu úsilia OSN o nájdenie mierového riešenia, ale stále zostaneme bezmocní, pokiaľ sa medzinárodné spoločenstvo nezjednotí v spoločnom odhodlaní ukončiť toto nezmyselné násilie, ktoré môže mať v celom regióne nedozerné následky.

Pán predseda, rád by som ocenil vynikajúcu prácu a veľké odhodlanie generálneho tajomníka, ako aj osobitného vyslanca pána Brahimiho, čo sa týka nájdenia riešenia na prekonanie tejto tragédie. Vítam aj iniciatívy zamerané na spojenie hlavných regionálnych aktérov v rámci uceleného medzinárodného prístupu. Tento rok už európski lídri vyzvali všetkých členov Bezpečnostnej rady, aby spolupracovali s cieľom zastaviť násilie. Dnes je táto výzva ešte naliehavejšia.

Krajina musí rýchlo pokročiť smerom k politickej transformácii pod sýrskym vedením a pri tom naplniť demokratické túžby sýrskeho ľudu a plne rešpektovať občianske a ľudské práva menšín. To je jediné možné riešenie. Navyše osoby zodpovedné za represiu nemajú v budúcnosti Sýrie miesto a musia, opakujem musia odstúpiť.

Čím dlhšie bude tento konflikt pokračovať, tým viac sa budú ľudia radikalizovať, tým viac krvi zbytočne pretečie a tým dlhšie potrvá, kým sa zahoja všetky rany.

Bezpečnostná situácia je naďalej zložitá a krehká v mnohých častiach sveta. Udalosti Arabskej jari by nemali odpútať našu pozornosť od naliehavej úlohy, ktorou je dosiahnutie mieru na Blízkom východe, práve naopak.

Naliehavú pozornosť si vyžadujú aj ďalšie otázky, ako napríklad: riešenie nestability a humanitárnej situácie v regióne Sahel; nastolenie mieru a stability v regióne Veľkých jazier; dosiahnutie u KĽDR, aby sa vzdala svojich programov jadrových zbraní a riadených striel; ako aj nájdenie dohody o iránskej jadrovej otázke, čo je priamym záväzkom Európskej únie.

Musíme venovať pozornosť všetkým týmto otázkam, pričom vieme, že trvácne riešenia si vyžadujú politickú vôľu zainteresovaných krajín. V tejto súvislosti je tiež dôležité, aby pokleslo napätie v námorných oblastiach východnej a juhovýchodnej Ázie a aby sa príslušné spory vyriešili pokojne v duchu spolupráce a v súlade s medzinárodným právom.

Je mnoho globálnych výziev, ktoré musíme spoločne riešiť. V žiadnej oblasti – od boja proti zmene klímy až po znižovanie chudoby vo svete – však neuspejeme bez mnohostrannej spolupráce. Preto Európska únia plne podporuje silnejšiu, efektívnejšiu a účinnejšiu Organizáciu Spojených národov.

Pán predseda, dámy a páni, občania všetkých našich krajín chcú prácu. Aj tu je nevyhnutná globálna spolupráca, ktorá je zároveň najlepším spôsobom na zabezpečenie celosvetového hospodárskeho oživenia.

Naše hospodárstva sú už navzájom od seba úplne závislé: žiadna krajina si nevyrieši problémy sama; žiadna krajina si nemôže dovoliť ignorovať problémy iných. Vieme o tom? Áno. Riadime sa podľa toho? Nie dostatočne.

V roku 2008, na počiatku globálnej finančnej krízy nastalo krátke obdobie globálneho uvedomenia, pocit naliehavosti, ktorý viedol k vzniku nových fór, spoločných záväzkov a koordinovaných opatrení. Dnes, hoci kríza stále trvá, sa zdá, že odhodlanie z obdobia po bankrote Lehman Brothers vyprchalo. Musíme ho oživiť.

K navráteniu svetového hospodárstva na cestu rastu musia svojim dielom prispieť všetky hlavné ekonomiky. Globálny rast závisí od štrukturálnych reforiem v každej z našich krajín a od znižovania makroekonomických nerovnováh medzi nimi.

V Európe na tom pracujeme. Vynakladáme maximálne úsilie na prekonanie súčasných ťažkostí v eurozóne. Vytvárame silnejšie ochranné mechanizmy na zaručenie stability našej spoločnej meny; reformujeme svoje hospodárstva, aby boli konkurencieschopnejšie a vytvárali pracovné miesta aj v budúcnosti. Začali sme budovať bankovú úniu, aby sme lepšie zvládali a obmedzili riziká vo finančnom sektore, a v nadchádzajúcich mesiacoch budeme vymedzovať perspektívu nášho smerovania, ako by mala naša hospodárska a menová únia vyzerať o desať rokov.

Prešli sme už kus cesty a dnes pozorujeme prvé výsledky tohto spoločného úsilia. Hoci ešte máme časť cesty pred sebou, som presvedčený, že toto úsilie prinesie úspech a že Európa bude na jeho konci silnejšia, hospodársky i politicky.

SK

To som vám prišiel povedať a k tomu dodávam: Pre nás Európanov nejde pri riešení finančnej krízy iba o peňažné operácie, o vyrovnanie rozpočtov: ide aj o samotnú budúcnosť európskej integrácie.

Tá sa začala s cieľom ukončiť vojny a diktatúry, ktoré dlhú dobu prenasledovali náš kontinent. Už šesťdesiat rokov nám naša Únia umožňuje žiť bez národnej neznášanlivosti medzi krajinami, žiť ako jednotný kontinent v mieri, v úsilí o sociálnu spravodlivosť a prosperitu. Zachovanie týchto hodnôt a ich hlbšie zakorenenie si vyžaduje každodenné úsilie. Nič nemožno považovať za definitívne.

Na celosvetovej úrovni je úlohou práve tohto zhromaždenia, Organizácie Spojených národov, neúnavne sa usilovať o presadzovanie rovnakých cieľov, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sa otvorila cesta väčšej harmónii a pokroku vo svete.

Ďakujem


Side Bar