Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

Brusel 29. júna 2012

(OR. en)

EUCO 128/12

PRESSE 309

PR PCE 110

Poznámky predsedu Hermana Van Rompuya po zasadnutí Európskej rady

Zámerom Európskej rady bolo skombinovať krátkodobé opatrenia na podnietenie rastu a stabilizovanie trhov s dlhodobejšou víziou zameranou na posilnenie našej hospodárskej a menovej únie.

Z krátkodobého hľadiska je hlavnou výzvou celej Európy oživenie rastu. Na základe včerajších rokovaní sme sa dnes rozhodli pre „Pakt pre rast a zamestnanosť“. Prostredníctvom neho sa zmobilizuje 120 miliárd EUR na okamžité investície, čím sa podporí financovanie hospodárstva a tvorba pracovných miest.

V súčasnej situácii je naliehavou prioritou stanovenie dlhodobejšej perspektívy pre eurozónu. Ako sa už uviedlo, ak chceme od investorov, aby nakúpili desaťročné dlhopisy, oni chcú samozrejme vedieť, čo bude o desať rokov s eurozónou.

Včera sme diskutovali o správe o budúcnosti hospodárskej a menovej únie, ktorú som na žiadosť hláv štátov alebo predsedov vlád predložil začiatkom tohto týždňa a ktorú som vypracoval v úzkej spolupráci s predsedom Európskej komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom Európskej centrálnej banky. Ako viete, v tejto správe sa načrtáva štruktúra založená na integrovaných rámcoch finančného sektora, fiškálnych záležitostí a hospodárskej politiky. Spolu s pokrokom v týchto troch oblastiach sa musí zvýšiť demokratická legitimita a zodpovednosť. Toto boli a sú štyri základné stavebné prvky.

Začnem finančným sektorom: tu sme už nad rámec všeobecnej dohody o dlhodobejšej perspektíve dosiahli veľmi dôležitý prvý výsledok. Včera v noci sme sa dohodli, že za určitých podmienok by mohol EMS priamo rekapitalizovať banky.

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je zriadenie jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami. Vedúci predstavitelia eurozóny požiadali Radu, aby konala veľmi rýchlo v záujme dosiahnutia výsledkov do konca roka. Ide o zlomový moment. Ide aj o prvý krok k prelomeniu začarovaného kruhu medzi bankami a štátmi a o prvý výsledok našej spoločnej správy. Minulý týždeň som uviedol, že integrácia bánk je najdôležitejším stavebným prvkom v tom zmysle, že môže priniesť výsledky v krátkodobom horizonte. Niekoľko dní po predložení našej správy získala myšlienka európskeho systému dohľadu nad bankami podporu.

Pokiaľ ide o druhý a tretí stavebný prvok správy, fiškálne záležitosti a hospodárske politiky, máme k nim všetci rovnaký postoj. Hospodárska a menová únia môže fungovať iba vtedy, ak je rozpočtová a hospodárska politika každej krajiny udržateľná: to je základná dohoda medzi krajinami používajúcimi spoločnú menu.

Včera v noci počas rokovania predstaviteľov eurozóny sme prijali aj ďalšie významné rozhodnutie. Dohodli sme sa, že umožníme krajinám, ktoré dodržiavajú spoločné pravidlá, odporúčania a harmonogramy, využívať existujúce nástroje ENFS/EMM na ubezpečenie a stabilizovanie trhov. Španielsku sa poskytne z ENFS/EMS finančná pomoc, ktorá nebude mať prednostné postavenie.

Európska rada sa dohodla na metóde pokračovania v práci na uvedených štyroch stavebných prvkoch. Ako predseda Európskej rady som bol vyzvaný, aby som opäť v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom centrálnej banky vypracoval konkrétny a časovo vymedzený plán. Do tohto procesu sa úzko zapoja aj členské štáty. Konzultovať sa bude aj s Európskym parlamentom. Konečnú správu predložíme do konca roka a prvú správu už v októbri.

S potešením oznamujem ďalší zlomový moment historického významu. Po 30 rokoch rokovaní o európskom patente sme dosiahli dohodu o poslednej otvorenej otázke, o sídle Jednotného patentového súdu. Predsedníčka dánskej vlády a ja sme apelovali na svojich kolegov, aby prejavili zmysel pre kompromis. Viac sa však o tomto významnom úspechu dozviete od predsedníčky dánskej vlády.

Dnes dopoludnia sme rokovali aj o zahraničných veciach. Európska rada ostro odsudzuje brutálne násilie v Sýrii a vyzýva na rázne opatrenia v dvoch oblastiach. Po prvé: dotlačiť režim k zastaveniu krviprelievania a po druhé: podporiť politické riešenie krízy.

Pokiaľ ide o iránsky jadrový program, naliehavo sme vyzvali Teherán, aby nadviazal konštruktívnu spoluprácu, a uvítali sme skutočnosť, že túto nedeľu nadobudne účinnosť ropné embargo EÚ.

V súvislosti s rozširovaním máme dobré správy pre Čiernu Horu: Európska rada dnes popoludní schválila rozhodnutie o začatí rokovaní o pristúpení.

Záverom: hoci prvoradou prioritou Európskej rady je už viac ako dva roky boj proti kríze a v najbližšej budúcnosti ňou aj zostane, nesmieme zabúdať ani na to, akým smerom sa bude uberať vývoj, a musíme stanovovať usmernenia do budúcnosti.

Keďže toto je prvý samit môjho druhého funkčného obdobia, podelil som sa s kolegami o pracovný plán do konca roka 2014. V tomto orientačnom programe je vyčlenený čas aj na konkrétne témy, ako sú inovácia, konkurencieschopnosť priemyslu, obchod a obrana.

Tento samit Európskej rady a eurozóny bol zložitý, ale plodný; dohodli sme sa na Pakte pre rast a zamestnanosť, dostavujú sa prvé výsledky našej správy o HMÚ a dosiahli sme historický prelom v súvislosti s európskym patentom. Takže začiatok môjho druhého funkčného obdobia bol zložitý, ak však môže politika prinášať radosť, na niekoľko nadchádzajúcich hodín, nie však dlhšie, som šťastným človekom.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website