Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

Brusel 29. júna 2012

(OR. en)

EUCO 128/12

PRESSE 309

PR PCE 110

Poznámky predsedu Hermana Van Rompuya po zasadnutí Európskej rady

Zámerom Európskej rady bolo skombinovať krátkodobé opatrenia na podnietenie rastu a stabilizovanie trhov s dlhodobejšou víziou zameranou na posilnenie našej hospodárskej a menovej únie.

Z krátkodobého hľadiska je hlavnou výzvou celej Európy oživenie rastu. Na základe včerajších rokovaní sme sa dnes rozhodli pre „Pakt pre rast a zamestnanosť“. Prostredníctvom neho sa zmobilizuje 120 miliárd EUR na okamžité investície, čím sa podporí financovanie hospodárstva a tvorba pracovných miest.

V súčasnej situácii je naliehavou prioritou stanovenie dlhodobejšej perspektívy pre eurozónu. Ako sa už uviedlo, ak chceme od investorov, aby nakúpili desaťročné dlhopisy, oni chcú samozrejme vedieť, čo bude o desať rokov s eurozónou.

Včera sme diskutovali o správe o budúcnosti hospodárskej a menovej únie, ktorú som na žiadosť hláv štátov alebo predsedov vlád predložil začiatkom tohto týždňa a ktorú som vypracoval v úzkej spolupráci s predsedom Európskej komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom Európskej centrálnej banky. Ako viete, v tejto správe sa načrtáva štruktúra založená na integrovaných rámcoch finančného sektora, fiškálnych záležitostí a hospodárskej politiky. Spolu s pokrokom v týchto troch oblastiach sa musí zvýšiť demokratická legitimita a zodpovednosť. Toto boli a sú štyri základné stavebné prvky.

Začnem finančným sektorom: tu sme už nad rámec všeobecnej dohody o dlhodobejšej perspektíve dosiahli veľmi dôležitý prvý výsledok. Včera v noci sme sa dohodli, že za určitých podmienok by mohol EMS priamo rekapitalizovať banky.

Prvou a najdôležitejšou podmienkou je zriadenie jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami. Vedúci predstavitelia eurozóny požiadali Radu, aby konala veľmi rýchlo v záujme dosiahnutia výsledkov do konca roka. Ide o zlomový moment. Ide aj o prvý krok k prelomeniu začarovaného kruhu medzi bankami a štátmi a o prvý výsledok našej spoločnej správy. Minulý týždeň som uviedol, že integrácia bánk je najdôležitejším stavebným prvkom v tom zmysle, že môže priniesť výsledky v krátkodobom horizonte. Niekoľko dní po predložení našej správy získala myšlienka európskeho systému dohľadu nad bankami podporu.

Pokiaľ ide o druhý a tretí stavebný prvok správy, fiškálne záležitosti a hospodárske politiky, máme k nim všetci rovnaký postoj. Hospodárska a menová únia môže fungovať iba vtedy, ak je rozpočtová a hospodárska politika každej krajiny udržateľná: to je základná dohoda medzi krajinami používajúcimi spoločnú menu.

Včera v noci počas rokovania predstaviteľov eurozóny sme prijali aj ďalšie významné rozhodnutie. Dohodli sme sa, že umožníme krajinám, ktoré dodržiavajú spoločné pravidlá, odporúčania a harmonogramy, využívať existujúce nástroje ENFS/EMM na ubezpečenie a stabilizovanie trhov. Španielsku sa poskytne z ENFS/EMS finančná pomoc, ktorá nebude mať prednostné postavenie.

Európska rada sa dohodla na metóde pokračovania v práci na uvedených štyroch stavebných prvkoch. Ako predseda Európskej rady som bol vyzvaný, aby som opäť v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom centrálnej banky vypracoval konkrétny a časovo vymedzený plán. Do tohto procesu sa úzko zapoja aj členské štáty. Konzultovať sa bude aj s Európskym parlamentom. Konečnú správu predložíme do konca roka a prvú správu už v októbri.

S potešením oznamujem ďalší zlomový moment historického významu. Po 30 rokoch rokovaní o európskom patente sme dosiahli dohodu o poslednej otvorenej otázke, o sídle Jednotného patentového súdu. Predsedníčka dánskej vlády a ja sme apelovali na svojich kolegov, aby prejavili zmysel pre kompromis. Viac sa však o tomto významnom úspechu dozviete od predsedníčky dánskej vlády.

Dnes dopoludnia sme rokovali aj o zahraničných veciach. Európska rada ostro odsudzuje brutálne násilie v Sýrii a vyzýva na rázne opatrenia v dvoch oblastiach. Po prvé: dotlačiť režim k zastaveniu krviprelievania a po druhé: podporiť politické riešenie krízy.

Pokiaľ ide o iránsky jadrový program, naliehavo sme vyzvali Teherán, aby nadviazal konštruktívnu spoluprácu, a uvítali sme skutočnosť, že túto nedeľu nadobudne účinnosť ropné embargo EÚ.

V súvislosti s rozširovaním máme dobré správy pre Čiernu Horu: Európska rada dnes popoludní schválila rozhodnutie o začatí rokovaní o pristúpení.

Záverom: hoci prvoradou prioritou Európskej rady je už viac ako dva roky boj proti kríze a v najbližšej budúcnosti ňou aj zostane, nesmieme zabúdať ani na to, akým smerom sa bude uberať vývoj, a musíme stanovovať usmernenia do budúcnosti.

Keďže toto je prvý samit môjho druhého funkčného obdobia, podelil som sa s kolegami o pracovný plán do konca roka 2014. V tomto orientačnom programe je vyčlenený čas aj na konkrétne témy, ako sú inovácia, konkurencieschopnosť priemyslu, obchod a obrana.

Tento samit Európskej rady a eurozóny bol zložitý, ale plodný; dohodli sme sa na Pakte pre rast a zamestnanosť, dostavujú sa prvé výsledky našej správy o HMÚ a dosiahli sme historický prelom v súvislosti s európskym patentom. Takže začiatok môjho druhého funkčného obdobia bol zložitý, ak však môže politika prinášať radosť, na niekoľko nadchádzajúcich hodín, nie však dlhšie, som šťastným človekom.


Side Bar