Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

EL

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2012

EUCO 127/12

PRESSE 307

PR PCE 109

Παρατηρήσεις του Προέδρου Van Rompuy μετά την πρώτη περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω την πορεία των εργασιών της συνόδου μας απόψε.

Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση το απόγευμα και το βράδυ σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και το θεματολόγιο ανάπτυξης και απασχόλησης. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του δείπνου σχετικά με τη δημοσιονομική σταθερότητα, η οποία συνδέεται με το θεματολόγιο ανάπτυξης.

Αυτά που ήδη συμφωνήσαμε αφορούν κατά πρώτον την ανάπτυξη και την απασχόληση· στο συγκεκριμένο σημείο, το βασικό στοιχείο είναι ότι θα ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας με την κινητοποίηση περίπου 120 δισεκατομμυρίων ευρώ για μέτρα άμεσης ανάπτυξης.

Η αύξηση κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αυξήσει τη συνολική δανειοδοτική ικανότητα της Τράπεζας κατά 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στις πλέον ευάλωτες χώρες, και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εξέλθουν από την κρίση.

Τα υπόλοιπα 60 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται, πρώτον, από την ανακατανομή των μη χρησιμοποιημένων διαρθρωτικών κεφαλαίων (55 δισεκατομμύρια), ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση των νέων και, δεύτερον, από την πιλοτική φάση των Ομολόγων Έργου, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το καλοκαίρι, και θα χρηματοδοτήσουν βασικές πρωτοβουλίες στην ενέργεια, τις μεταφορές και την ευρωζωνική υποδομή (σχεδόν 5 δισεκατομμύρια).

Προλειάναμε το έδαφος νωρίτερα φέτος για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλώς για χορήγηση χρημάτων. Η ανάπτυξη είναι το κυρίαρχο μέλημα σε κάθε πλευρά των εργασιών μας (βελτίωση της ενιαίας αγοράς, καταπολέμηση της ανεργίας ή προαγωγή του εμπορίου και της καινοτομίας). Το θεματολόγιο της ανάπτυξης αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας. Συγκεντρώνει όλα τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβουμε ταχέως, σε κάθε κράτος μέλος και από κοινού, ως Ένωση.

Έχουμε δεσμευθεί πραγματικά να εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε όλα τα μέσα ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης (όπως τις Ανά Χώρα Συστάσεις) και να αναπτύσσουμε την πίεση από ομοτίμους.

Σχετικά με το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: διεξήχθη η πρώτη συζήτηση για το θέμα αυτό σε επίπεδο ηγετών. Όλοι συμφωνούν ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μέσο μελλοντικής ανάπτυξης.

Ακόμη και αν είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τους προϋπολογισμούς όλων των κρατών μελών μαζί, (περίπου 50 φορές μικρότερος), μπορεί να έχει σημαντική συμβολή διότι είναι προϋπολογισμός επένδυσης. Μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδων επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως έρευνα, κοινές επιχειρήσεις, μεταφορές ή ενέργεια και να βοηθήσει ανθρώπους να βρουν εργασία ή να βελτιώσουν τα προσόντα τους.

Οι συζητήσεις για το ΠΔΠ είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες πολιτικές διαπραγματεύσεις. Δεν αφορούν μόνο το ποσό που μπορεί να δαπανηθεί και την προέλευση των χρημάτων αλλά και τον προορισμό και τον τρόπο της χρηματοδότησης. Αντικείμενο δεν είναι μόνο τα χρήματα.

Σήμερα, βασισθήκαμε στο εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε η δανική Προεδρία, πράγμα για το οποίο επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά την Πρωθυπουργό, κα Helle Thorning-Schmidt.

Συζητήσαμε δύο θέματα:

Πρώτον, ζήτησα από τους ηγέτες να ανακοινώσουν τις προτεραιότητές τους: σε ποιους τομείς πιστεύουν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε εν πρώτοις.

Δεύτερον, συζητήσαμε τον τρόπο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των χρημάτων, εφαρμόζοντας πολιτικές με τις δομές, τα κίνητρα και τους ελέγχους που ενδείκνυνται για να εξασφαλισθούν τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη.

Συμφωνούμε όλοι ότι απαιτείται η επίτευξη συμφωνίας σύντομα, πριν από το τέλος του έτους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σημαντικό αυτό μέσο ανάπτυξης θα εφαρμοσθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα της επόμενης περιόδου. Για το λόγο αυτό, θα επανέλθουμε στο θέμα κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και πιθανώς του Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, θα συζητήσουμε την έκθεση για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης την οποία κατήρτισα σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας κ. Juncker και τον Πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Draghi και παρουσίασα ενωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο τίτλος της έκθεσης συνοψίζει τη φιλοδοξία μας: «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση». Η ανάλυση είναι απλή. Εάν πραγματικά πιστεύουμε στο ενιαίο νόμισμα, πρέπει να γίνουν ορισμένες ενέργειες: στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στα δημοσιονομικά θέματα, στην οικονομική πολιτική. Πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και ευθύνης. Θα συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα και το είδος των επόμενων ενεργειών.

Πρέπει να γίνουν επίσης ορισμένα πράγματα βραχυπρόθεσμα. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό αύριο, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης. Όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη αξιόπιστη προοπτική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης βραχυπρόθεσμα. Περισσότερα για το θέμα αυτό αύριο. Αυτό ήταν το αντικείμενο της απογευματινής και της βραδινής συζήτησης.


Side Bar