Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKI SVET
PREDSEDNIK

SL

Bruselj, 26. januar 2012

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Vabilo predsednika Van Rompuya
na neformalno zasedanje Evropskega sveta

Vljudno vas vabim na neformalno zasedanje članov Evropskega sveta 30. januarja 2012 v Bruslju.

Najprej bomo z novim predsednikom Evropskega parlamenta izmenjali mnenja in pregledali glavne točke, o katerih bomo nato v nadaljevanju zasedanja razpravljali s člani Evropskega sveta.

V sedanjih gospodarskih razmerah si moramo še naprej prizadevati za finančno stabilnost in fiskalno konsolidacijo: to je že samo po sebi nujno potrebno, hkrati pa je to tudi pogoj za vrnitev na pot strukturne gospodarske rasti. Poleg tega moramo sprejeti aktivne ukrepe za poveča nje rasti in konkurenčnosti, predvsem pa ustvariti nova delovna mesta. Širše smernice za izvajanje ekonomskih politik in politik zaposlovanja držav članic bomo oblikovali na marčevskem zasedanju, ob tokrat pa bi rad, da se posvetimo ukrepom, ki jih je treba nemudoma sprejeti na področju brezposelnosti mladih, enotnega trga ter malih in srednjih podjetij. V ta namen sem razposlal osnutek izjave, ki naj bi olajšala potek naše razprave in poročanje o njenem izidu.

Želim si interaktivne razprave, v okviru katere bomo lahko izmenjali izkušnje glede različnih načinov spodbujanja novih delovnih mest in rasti. Po uvodnih nagovorih – José Manuel Barroso bo predstavil načine, kako lahko EU podpre ukrepe držav članic, zlasti na področju brezposelnosti mladih ter podpore malim in srednjim podjetjem, Helle Thorning-Schmidt pa ukrepe, o katerih mora Svet hitro doseči dogovor – bom zato pozval nekaj glavnih govornikov, naj predstavijo tri področja naše razprave (zaposlovanje mladih, enotni trg ter financiranje malih in srednjih podjetij).

Ob tej priložnosti bomo potrdili tudi Pogodbo o EMS in dali soglasje k novi pogodbi o stabilnosti in konvergenci v euroobmočju. Obe pogodbi bosta prispevali k nadaljnji krepitvi razpoložljivih instrumentov za zagotovitev konsolidacije in razvoja euroobmočja v celoti.


Side Bar