Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

V Bruseli 26. januára 2012 (26.01)

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Pozývací list predsedu Van Rompuya na neformálne stretnutie členov Európskej rady

S potešením Vás pozývam na neformálne stretnutie členov Európskej rady, ktoré sa uskutoční 30. januára 2012 v Bruseli.

Najskôr si s novým predsedom Európskeho parlamentu vymeníme názory na hlavné body, ktoré neskôr prerokujeme na zasadnutí členov Európskej rady.

V súčasnej hospodárskej situácii nesmieme poľavovať v úsilí o zabezpečenie finančnej stability a fiškálnej konsolidácie, ktoré sú potrebné samé osebe, ale aj ako podmienka pre návrat k štrukturálnemu hospodárskemu rastu. Súčasne musíme prijať aktívne opatrenia na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti, a predovšetkým na vytváranie pracovných miest. Na našom marcovom zasadnutí sa poskytnú širšie usmernenia pre hospodárske politiky a politiky zamestnanosti členských štátov, teraz však chcem, aby sme sa zamerali na opatrenia, ktoré sa musia bezodkladne prijať v konkrétnych oblastiach, ktorými sú nezamestnanosť mladých ľudí, jednotný trh a malé a stredné podniky. Preto som rozoslal návrh vyhlásenia, ktoré by malo pomôcť dať nášmu rokovaniu štruktúru, ako aj pomôcť pri informovaní o jeho výsledkoch.

Podľa mojej predstavy by sme mali viesť interaktívnu diskusiu, ktorá nám umožní vymeniť si skúsenosti s rôznymi prístupmi k podpore zamestnanosti a rastu. Po všeobecných úvodných slovách Josého Manuela Barrosa o tom, ako môže EÚ podporiť činnosť členských štátov, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí a podporu malých a stredných podnikov, a slovách Helle Thorningovej-Schmidtovej o opatreniach, na ktorých sa musí Rada urýchlene dohodnúť, teda požiadam niekoľkých hlavných prednášajúcich, aby prestavili tri línie nášho rokovania (nezamestnanosť mladých ľudí, jednotný trh a malé a stredné podniky).

Túto príležitosť využijeme aj na to, aby sme schválili Zmluvu o založení EMS a zaznamenali novú zmluvu o stabilite a zbližovaní v rámci eurozóny. Týmito dvomi zmluvami sa ďalej posilnia nástroje, ktoré máme k dispozícii na zabezpečenie konsolidácie a rozvoja eurozóny ako celku.


Side Bar