Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL EUROPEAN
PREŞEDINTELE

RO

Bruxelles, 26 ianuarie 2012

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Scrisoare de invitaţie a Preşedintelui Van Rompuy
la Consiliul European informal

Am plăcerea de a vă invita la o reuniune informală a membrilor Consiliului European în data de 30 ianuarie 2012 la Bruxelles.

Vom începe printr-un schimb de opinii cu noul Preşedinte al Parlamentului European pentru a trece în revistă chestiunile pe care le vom discuta ulterior în cadrul reuniunii membrilor Consiliului European.

În actuala situaţie economică, trebuie să ne continuăm eforturile de a asigura stabilitatea financiară şi consolidarea fiscală: acesta este un lucru necesar în sine, dar reprezintă, de asemenea, o condiţie care trebuie îndeplinită pentru a reveni la creşterea economică structurală. În acelaşi timp, este necesar să luăm măsuri proactive în vederea stimulării creşterii economice şi a competitivităţii, precum şi, mai ales, a creării de locuri de muncă. Reuniunea noastră din martie va oferi îndrumări mai generale în privinţa politicilor economice şi de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, însă de data aceasta, doresc să ne concentrăm asupra acţiunilor imediate pe care să le întreprindem în domenii specifice, şi anume, şomajului în rândul tinerilor, piaţa unică şi IMM-urile. În acest sens, am distribuit un proiect de declaraţie menită să ne ajute să structurăm discuţia noastră şi să comunicăm rezultatele acesteia.

Intenţia mea este de a desfăşura o dezbatere interactivă care să ne permită să ne împărtăşim experienţele în ceea ce priveşte diferitele moduri de a promova crearea locurilor de muncă şi creşterea economică. Astfel, după o introducere generală a dnului José Manuel Barroso, referitoare la modul în care UE poate sprijini acţiunile statelor membre, în special în ceea ce priveşte şomajul în rândul tinerilor şi sprijinirea IMM-urilor, şi a dnei Helle Thorning-Schmidt, referitoare la măsurile asupra cărora Consiliul trebuie să convină rapid, voi invita persoanele competente să ne prezinte cele trei subiecte principale ale discuţiei noastre (şomajul în rândul tinerilor, piaţa unică şi finanţarea IMM-urilor).

De asemenea, vom profita de această ocazie pentru a aproba Tratatul privind MES şi de a lua act de acordul în ceea ce priveşte Tratatul privind stabilitatea şi convergenţa în zona euro. Prin aceste două tratate, continuăm consolidarea instrumentelor pe care le avem la dispoziţie pentru a asigura consolidarea şi dezvoltarea zonei euro în ansamblul său.


Side Bar