Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPADOME
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

LV

Briselē, 2012. gada 26. janvārī

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Priekšsēdētāja Van Rompeja ielūguma vēstule
uz neoficiālo Eiropadomes sanāksmi

Man ir tas gods Jūs aicināt piedalīties neoficiālā Eiropadomes dalībnieku sanāksmē, kas notiks Briselē 2012. gada 30. janvārī.

Sanāksmes sākumā mēs rīkosim viedokļu apmaiņu ar jauno Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, lai pārrunātu galvenos jautājumus, kurus vēlāk apspriedīsim Eiropadomes dalībnieku sanāksmē.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā mums ir jāturpina centieni nodrošināt finanšu stabilitāti un fiskālo konsolidāciju – tā ir pašsaprotama vajadzība, taču reizē tas ir arī priekšnoteikums, lai atjaunotu strukturālu ekonomikas izaugsmi. Vienlaikus mums ir aktīvi jārīkojas, lai stiprinātu izaugsmi un konkurētspēju, bet galvenokārt – lai radītu darbavietas. Kaut gan marta sanāksmē mēs dosim plašāku norādījumu klāstu attiecībā uz dalībvalstu ekonomikas un nodarbinātības politiku, šoreiz es vēlos pievērsties neatliekamai rīcībai konkrētās jomās, proti, jauniešu bezdarba, vienotā tirgus un MVU jomā. Šajā nolūkā esmu izsūtījis deklarācijas projektu, kuram vajadzētu palīdzēt strukturēt mūsu diskusiju un izziņot tās rezultātus.

Esmu iecerējis rīkot interaktīvas debates, kas mums ļaus apmainīties ar pieredzi par dažādiem nodarbinātības un izaugsmes veicināšanas paņēmieniem. Tādēļ pēc vispārīga ievada, kurā Žozē Manuels Barozu runās par to, kā ES var atbalstīt dalībvalstu rīcību, it īpaši jauniešu bezdarba un MVU atbalsta jomā, un Helle Torninga-Šmita informēs par pasākumiem, attiecībā uz kuriem Padomei ir drīz jāpanāk vienošanās, es lūgšu vairākiem runātājiem mūs iepazīstināt ar trīs galvenajiem jautājumiem mūsu diskusijā (jauniešu bezdarbs, vienotais tirgus un MVU finansēšana).

Mēs arī izmantosim šo iespēju, lai apstiprinātu ESM līgumu un vienotos par jauno līgumu par stabilitāti un konverģenci euro zonā. Ar šiem diviem līgumiem mēs vēl vairāk stiprināsim mūsu rīcībā esošos instrumentus visas euro zonas konsolidācijas un attīstības nodrošināšanai.


Side Bar