Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS VADOVŲ TARYBA
PIRMININKAS

LT

Briuselis, 2012 m. sausio 26 d.

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Pirmininko H. Van Rompuy kvietimas
į neoficialų Europos Vadovų Tarybos susitikimą

Džiaugiuosi galėdamas jus pakviesti į 2012 m. sausio 30 d. Briuselyje įvyksiantį neoficialų Europos Vadovų Tarybos narių susitikimą.

Pirmiausia pasikeisime nuomonėmis su naujuoju Europos Parlamentu Pirmininku siekdami aptarti pagrindinius klausimus, kuriuos vėliau svarstysime Europos Vadovų Tarybos narių susitikime.

Esant dabartinei ekonominei padėčiai, privalome toliau dėti pastangas, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas ir fiskalinis konsolidavimas, kurie svarbūs patys savaime, be to, tai būtina norint atkurti struktūrinį ekonomikos augimą. Mums taip pat reikia imtis aktyvių priemonių ekonomikos augimui ir konkurencingumui stiprinti ir visų pirma – darbo vietoms kurti. Kovo mėn. vyksiančiame susitikime pateiksime platesnes gaires dėl valstybių narių ekonominės ir užimtumo politikos, tačiau šį kartą noriu, kad daugiau dėmesio skirtume neatidėliotiniems veiksmams, kurių reikia imtis konkrečiose srityse: jaunimo nedarbo, bendrosios rinkos bei labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Šiuo tikslu išplatinau pareiškimo projektą, kuris turėtų padėti pasirengti mūsų diskusijai ir pranešti apie jos rezultatus.

Mano sumanymas – surengti interaktyvius debatus, kurių metu galėtume pasidalyti patirtimi apie įvairius darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo skatinimo būdus. Todėl po bendro pobūdžio José Manuel Barroso įžanginės kalbos apie tai, kaip ES gali paremti valstybių narių veiksmus, visų pirma jaunimo nedarbo bei paramos MVĮ srityse, ir Helle Thorning-Schmidt įžanginės kalbos apie priemones, dėl kurių Taryba turi kuo greičiau susitarti, paprašysiu kelių pagrindinių kalbėtojų pristatyti šias tris mūsų diskusijos temas (jaunimo nedarbas, bendroji rinka ir MVĮ finansavimas).

Be to, pasinaudodami šia proga patvirtinsime ESM sutartį ir užregistruosime susitarimą dėl naujosios sutarties dėl stabilumo ir konvergencijos euro zonoje. Turėdami šias dvi sutartis dar labiau sustiprinsime esamas priemones visos euro zonos konsolidavimui ir vystymuisi užtikrinti.


Side Bar