Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI TANÁCS
AZ ELNÖK

HU

Brüsszel, 2012. január 26.

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Herman Van Rompuy elnök meghívója az Európai Tanács informális ülésére

Nagy örömömre szolgál, hogy meghívhatom Önt az Európai Tanács tagjainak 2012. január 30-i brüsszeli informális ülésére.

Először is véleménycserét tartunk majd az Európai Parlament új elnökével, hogy áttekintsük azokat a fő kérdéseket, amelyeket később az Európai Tanács tagjainak ülésén fogunk megvitatni.

A jelenlegi gazdasági helyzet megköveteli, hogy folytassuk a pénzügyi stabilitás és a költségvetési konszolidáció érdekében kifejtett erőfeszítéseket: ez önmagában is szükséges, de a strukturális gazdasági növekedés újraindításának is előfeltétele. Ezzel egy időben aktív intézkedéseket kell hoznunk a növekedés és a versenyképesség fokozása, és mindenekelőtt a munkahelyteremtés céljából. Mivel a tagállamok gazdasági és foglalkoztatási szakpolitikáit érintő általánosabb iránymutatások megfogalmazása a márciusi ülésünk tárgya lesz, azt szeretném, ha ezúttal az ifjúsági munkanélküliség, az egységes piac és a kkv-k konkrét területén meghozandó azonnali intézkedésekre összpontosítanánk. E célból eljuttattam a delegációkhoz egy nyilatkozattervezetet, amely reményeim szerint elősegíti majd a megbeszélés strukturálását és az eredmények kommunikálását.

Azt gondolom, hogy célszerű lenne interaktív vitát folytatnunk a munkahelyteremtés és a növekedés előmozdításának különböző módozataival kapcsolatos tapasztalatok megosztása érdekében. Ezért először José Manuel Barroso fog általános bevezetőt tartani arról, hogy az EU hogyan tud hozzájárulni a tagállami intézkedésekhez, mindenekelőtt az ifjúsági munkanélküliség és a kkv-k támogatása terén, majd Helle Thorning-Schmidt ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyekről a Tanácsnak mielőbb meg kell állapodnia. Végül arra kérek majd több vezérszónokot, hogy tartsanak bevezetőt a tanácskozásunk tárgyát képező három területről, azaz az ifjúsági munkanélküliség, az egységes piac és a kkv-k finanszírozásának témájáról.

Az ülés alkalmat fog kínálni arra is, hogy jóváhagyjuk az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződést, és megállapodjunk az euróövezeten belüli stabilitásról és konvergenciáról szóló szerződésről. Ez a két szerződés lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabbá tegyük az euróövezet egészének konszolidálására és fejlesztésére rendelkezésre álló eszközöket.


Side Bar