Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 26. tammikuuta 2012

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kutsukirje
Eurooppa-neuvoston epäviralliseen kokoukseen

Tervetuloa Eurooppa-neuvoston jäsenten epäviralliseen tapaamiseen Brysseliin 30. tammikuuta 2012.

Alkajaisiksi vaihdamme näkemyksiä Euroopan parlamentin uuden puhemiehen kanssa käyden läpi pääkohdat, joista tulemme keskustelemaan Eurooppa-neuvoston jäsenten kokouksessa.

Tämänhetkisessä taloustilanteessa meidän on jatkettava ponnistelujamme varmistaaksemme rahoitusvakauden ja julkisen talouden vakauttamisen: tämä on välttämätöntä jo itsessään, mutta se on myös rakenteellisen talouskasvun edellytys. Samalla meidän on toimittava aktiivisesti lisätäksemme kasvua ja kilpailukykyä ja ennen kaikkea luodaksemme työpaikkoja. Maaliskuun kokouksessa annamme laajempaa ohjeistusta jäsenvaltioiden talous- ja työllisyyspolitiikkaa varten, mutta tällä kertaa haluan meidän keskittyvän siihen, mitä välittömiä toimia on toteutettava nuorisotyöttömyyden, sisämarkkinoiden ja pk-yritysten aloilla. Tätä silmällä pitäen olen toimittanut teille julkilausumaehdotuksen, jonka pitäisi auttaa jäsentämään keskusteluamme ja välittämään sen tulokset.

Ajatuksenani on käydä vuorovaikutteista keskustelua, jonka avulla voimme jakaa kokemuksia erilaisista keinoista edistää työllisyyttä ja kasvua. Sen jälkeen, kun José Manuel Barroso on esittänyt yleisen johdannon siitä, miten EU voi tukea erityisesti nuorisotyöttömyyttä tai pk-yrityksille annettavaa tukea koskevia jäsenvaltioiden toimia, ja Helle Thorning-Schmidt kertonut toimista, joista neuvoston on päästävä pikaisesti sopimukseen, tulen pyytämään muutamia alustajia esittelemään keskustelumme kolme osa-aluetta, jotka ovat nuorten työllisyys, sisämarkkinat ja pk-yritysten rahoitus.

Tulemme tässä tilaisuudessa myös hyväksymään EVM-sopimuksen ja kirjaamaan yhteisymmärryksen euroalueen uudesta vakaus- ja lähentymissopimuksesta. Näiden kahden sopimuksen myötä vahvistamme entisestään käytössämme olevia välineitä koko euroalueen lujittamiseksi ja kehittämiseksi.


Side Bar