Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ RADA
PŘEDSEDA

CS

Brusel 26. ledna 2012

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Zvací dopis předsedy Hermana Van Rompuye
na neformální zasedání Evropské rady

Je mi ctí pozvat Vás na neformální zasedání členů Evropské rady, které se bude konat dne 30. ledna 2012 v Bruselu.

Na počátku zasedání proběhne výměna názorů s novým předsedou Evropského parlamentu, při níž prodiskutujeme hlavní body, o nichž budeme později jednat na zasedání členů Evropské rady.

Za stávající hospodářské situace musíme pokračovat v úsilí o zajištění finanční stability a fiskální konsolidace: je to nezbytné samo o sobě, avšak současně se jedná i o předpoklad pro návrat ke strukturálnímu hospodářskému růstu. Zároveň musíme přijmout aktivní opatření k posílení růstu a konkurenceschopnosti, a především zajistit tvorbu pracovních míst. Zatímco širšími pokyny pro hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti členských států se budeme zabývat na březnovém zasedání, byl bych rád, abychom se tentokrát zaměřili na okamžitá opatření, jež bude třeba přijmout v konkrétních oblastech, jimiž jsou nezaměstnanost mladých lidí, jednotný trh a malé a střední podniky. Za uvedeným účelem jsem rozeslal návrh prohlášení, jenž by nám měl usnadnit diskusi a následně sdělit veřejnosti její výsledek.

Přál bych si, aby se naše jednání neslo v duchu interakce a umožnilo nám vzájemně sdílet zkušenosti s jednotlivými způsoby, jimiž lze zaměstnanost a růst podporovat. Po úvodním slově José Manuela Barrosa o tom, jak může EU podporovat činnost členských států zejména v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí a podpory malých a středních podniků, a po příspěvku Helle Thorning-Schmidtové o opatřeních, na nichž se musí urychleně dohodnout Rada, proto postupně požádám řadu řečníků, aby tři výše zmíněná témata našeho jednání (nezaměstnanost mladých lidí, jednotný trh a financování malých a středních podniků) uvedli.

Zároveň této příležitosti využijeme k potvrzení smlouvy o Evropském mechanismu stability (ESM) a k dosažení dohody o nové smlouvě o stabilitě a konvergenci v eurozóně. Pomocí obou těchto smluv dále posílíme nástroje, jež máme k dispozici, abychom zajistili konsolidaci a rozvoj eurozóny jako celku.


Side Bar