Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

BG

Брюксел, 26 януари 2012 г.

(OR. en)

EUCO 11/12

PRESSE 23

PR PCE 8

Покана от председателя Ван Ромпьой
за неофициалното заседание на Европейския съвет

Имам удоволствието да Ви поканя на неофициалното заседание на Европейския съвет на 30 януари 2012 г. в Брюксел.

Най-напред ще обменим мнения с новия председател на Европейския парламент по основните точки, които след това ще обсъдим на заседанието на членовете на Европейския съвет.

В настоящата икономическа обстановка ние трябва да продължим усилията си за осигуряване на финансова стабилност и фискална консолидация: това е необходимо само по себе си, но е необходимо също и като условие за възвръщане към структурен икономически растеж. Същевременно трябва да предприемем активни мерки за повишаване на растежа и конкурентоспособността, но преди всичко за създаване на работни места. На заседанието си през март ще предоставим по-широки насоки за политиките на държавите членки в областта на икономиката и заетостта, но сега бих искал да съсредоточим вниманието си върху незабавните действия, които трябва да бъдат предприети в конкретни области: младежката безработица, единния пазар и МСП. За тази цел разпространих проект за изявление, който следва да спомогне за структурирането на обсъжданията ни и да огласи резултатите от тях.

Предлагам да влезем в интерактивен дебат, чрез който да обменим опита си от различните начини, използвани за стимулиране на растежа и създаването на работни места. Ето защо след въвеждащите слова на Жозе Мануел Барозу — за начините, по които ЕС може да подпомогне действията на държавите членки, по-специално във връзка с младежката безработица и подкрепата за МСП, и на Хеле Торнинг-Шмит — за мерките, по които Съветът бързо трябва да постигне съгласие, ще дам думата на няколко водещи оратори, които да представят трите насоки на обсъжданията ни (младежката безработица, единния пазар и финансирането на МСП).

Ще се възползваме от тази възможност и за да одобрим договора за Европейския механизъм за стабилност и да засвидетелстваме съгласието си по новия договор за стабилност и конвергенция в рамките на еврозоната. С тези два договора допълнително ще укрепим инструментите, с които разполагаме за консолидирането и развитието на еврозоната като цяло.


Side Bar