Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

PRESSMEDDELANDE

3137:e mötet i rådet

Jordbruk och fiske

Bryssel den 15–16 december 2011

Ordförande Marek SAWICKI
Polens minister för jordbruk och landsbygdsutveckling

De viktigaste resultaten från rådets möte

När det gäller fiske nådde ministrarna en politisk överenskommelse om fiskemöjligheterna 2012 för vissa fiskbestånd när det gäller EU-fartyg i EU:s vatten och vissa andra vatten och om fiskerimöjligheterna för vissa fiskbestånd i Svarta havet.

På fiskeområdet höll rådet dessutom en diskussion om Europeiska havs- och fiskerifonden. Ministrarna informerades även om ett förslag om vissa åtgärder mot länder som tillåter ohållbart fiske.

På jordbruksområdet lades förslag till beslut om godkännande av användning av fyra genetiskt modifierade sorter i fråga om livsmedel, foder och för andra ändamål fram för rådet för antagande. Ingen kvalificerad majoritet uppnåddes vare sig för eller emot godkännandena.

Dessutom diskuterade ministrarna förslaget till förordning om landsbygdsutveckling inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rådet antog utan föregående diskussion slutsatser om framtiden för EU:s politik för främjande av jordbruksprodukter.

Rådet informerades slutligen om skyddet av djur vid transport, förhandlingarna om Codex Alimentarius och framstegen och utsikterna i arbetet med den, stödet för bearbetade citrusfrukter och beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer.

Under lunchen diskuterade ministrarna verktygen för riskhantering och innovation inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (andra pelaren).

INNEHÅLL1

DELTAGARE

PUNKTER SOM DISKUTERADES

Totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter för 2012

Fiskemöjligheter för 2012 i Svarta havet

Europeiska havs- och fiskerifonden

Godkännande av fyra genetiskt modifierade sorter

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken – landsbygdsutveckling

ÖVRIGA FRÅGOR

Åtgärder mot länder som tillåter icke-hållbart fiske

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko

Stöd för bearbetade citrusfrukter

Beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer

Djurs välbefinnande under transport

Utkast till strategisk plan för Codex Alimentarius 2014–2019

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

JORDBRUK

 • Vaccinering mot blåtunga

 • Finansiella landsbygdsutvecklingsåtgärder för medlemsstater med ekonomiska problem

 • Livsmedel till de sämst ställda

 • Framtiden för politiken för främjande av jordbruksprodukter – Slutsatser

 • Rådets slutsatser om rapporten om systemet med samlat gårdsstöd

FISKE

 • Venezuelanska fiskefartygs tillträde till Franska Guyana

 • EU:s produktionspriser för vissa fiskeriprodukter 2012

MILJÖ

 • Extra koldioxidutsläpp från nya personbilar

UTRIKES FRÅGOR

 • Tillfälligt mottagande av vissa palestinier

GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

 • Restriktiva åtgärder – Vitryssland

 • Restriktiva åtgärder – Demokratiska republiken Kongo

HANDELSPOLITIK

 • Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning

SOCIALPOLITIK

 • Samordning av socialförsäkringssystem – EU och Schweiz

DELTAGARE

Belgien:

Sabine LARUELLE Minister för små och medelstora företag och egenföretagare samt jordbruksminister

Kris PEETERS Ministerpresident för den flamländska regeringen samt flamländsk minister för ekonomi, utrikespolitik, jordbruk och landsbygdspolitik

Bulgarien:

Miroslav NAJDENOV Minister för jordbruk och livsmedel

Peter STEFANOV Ställföreträdande ständig representant

Tjeckien:

Petr BENDL Jordbruksminister

Juraj CHMIEL Biträdande jordbruksminister

Danmark:

Mette GJERSKOV Minister för livsmedel, lantbruk och fiske

Tyskland:

Ilse AIGNER Förbundsminister för livsmedel, jordbruk och konsumentskydd

Robert KLOOS Statssekreterare vid förbundsministeriet för livsmedel, jordbruk och konsumentskydd

Estland:

Gert ANTSU Ställföreträdande ständig representant

Irland:

Simon COVENEY Minister för jordbruk, fiske och livsmedel

Grekland:

Konstantinos SKANDALIDIS Minister för landsbygdsutveckling och livsmedel

Spyridon-Adonis GEORGIADIS Statssekreterare för utveckling, konkurrenskraft och maritima frågor

Andreas PAPASTAVROU Ställföreträdande ständig representant

Spanien:

Rosa AGUILAR RIVERO Minister för miljö, landsbygdsmiljö och marin miljö

Ana Isabel MARIÑO Minister för miljö och fysisk planering i den självstyrande regionen Madrid

Rosa María QUINTANA Minister för havsfrågor i den självstyrande regionen Galicien

Josep PUXEU ROCAMORA Statssekreterare för landsbygdsmiljö och vattenfrågor

Frankrike:

Bruno LE MAIRE Minister för jordbruk, livsmedel, fiske, landsbygdsfrågor och fysisk planering

Philippe LEGLISE COSTA Ställföreträdande ständig representant

Italien:

Mario CATANIA Jordbruksminister

Cypern:

Sophocles ALETRARIS Minister för jordbruk, naturresurser och miljö

Lettland:

Laimdota STRAUJUMA Jordbruksminister

Litauen:

Mindaugas KUKLIERIUS Biträdande jordbruksminister

Arūnas VINČIŪNAS Ställföreträdande ständig representant

Luxemburg:

Romain SCHNEIDER Minister för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling, idrottsminister och minister med ansvar för solidarisk ekonomi

Michèle EISENBARTH Ställföreträdande ständig representant

Ungern:

Sándor FAZEKAS Minister för landsbygdsutveckling

Malta:

George PULLICINO Minister för resurser och landsbygdsfrågor

Patrick MIFSUD Ställföreträdande ständig representant

Nederländerna:

Henk BLEKER Jordbruks- och utrikeshandelsminister

Derk OLDENBURG Ställföreträdande ständig representant

Österrike:

Nikolaus BERLAKOVICH Förbundsminister för jord- och skogsbruk, miljö samt vattenförvaltning

Harald GÜNTHER Ställföreträdande ständig representant

Polen:

Marek SAWICKI Minister för jordbruk och landsbygdsutveckling

Kazimierz PLOCKE Biträdande jordbruksminister

Tadeusz NALEWAJK Biträdande statssekreterare vid ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling

Andrzej BUTRA Biträdande statssekreterare vid ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling

Portugal:

Assunção CRISTAS Minister för jordbruk, maritima frågor, miljö och regional planering

José DIOGO ALBUQUERQUE Statssekreterare för jordbruk

Manuel PINTO DE ABREU Statssekreterare för maritima frågor

Rumänien:

Christian BĀDESCU Ställföreträdande ständig representant

Achim IRIMESCU Ministerrådgivare, Rumäniens ständiga representation

Slovenien:

Tanja STRNISA Statssekreterare vid ministeriet för jordbruk, skogsbruk och livsmedel

Slovakien:

Zsolt SIMON Minister för jordbruk och landsbygdsutveckling

Peter JAVORCÍK Ställföreträdande ständig representant

Finland:

Jari KOSKINEN Jord- och skogsbruksminister

Risto ARTJOKI Statssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet

Sverige:

Eskil ERLANDSSON Landsbygdsminister

Storbritannien:

Caroline SPELMAN Minister för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor

Richard BENYON Statssekreterare för naturmiljö och fiske

Kommissionen:

Maria DAMANAKI Ledamot

John DALLI Ledamot

Dacian CIOLO Ledamot

Den anslutande statens regering företräddes enligt följande:

Kroatien:

Stjepan MIKOLČIĆ Statssekreterare vid ministeriet för jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling

PUNKTER SOM DISKUTERADES

Totala tillåtna fångstmängder (TAC:er) och kvoter för 2012

Rådet nådde en politisk överenskommelse om fiskemöjligheter för 2012 för EU-fartyg i EU:s vatten och vissa andra vatten på grundval av ett kompromissförslag från ordförandeskapet som utarbetats i samförstånd med kommissionen. Överenskommelsen avser både fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller avtal och bestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller avtal (14751/11, 16650/11).

Vid ett av sina kommande möten kommer rådet att anta dessa förordningar efter juristlingvisternas slutgranskning.

I följande tabell anges de vägledande nivåerna på de viktigaste totalt tillåtna fångstmängderna (TAC:erna) för 2012 i jämförelse med motsvarande nivåer för 2011 och kommissionens förslag.

Fiskemöjligheter 2012 för EU-fartyg i unionens vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art (latinskt namn)

Art (engelskt namn)

Art (svenskt namn)

Ices-fiskezon

RÅDET

RÅDET

RÅDET

KOMMISSIONENS förslag

Jämförelse

 

 

 

 

TAC 2012

TAC 2011

jämförelse 2012/2011

för 2012

rådets TAC 2011/ komm. förslag 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

BILAGA IB: Kattegatt, Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, unionens vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

Argentina silus

Greater silver smelt

Guldlax

I & II (EU-vatten och internationella vatten) (ARU/1/2)

95

103

-8 %

77

-25 %

Argentina silus

Greater silver smelt

Guldlax

III & IV (EU-vatten och internationella vatten) (ARU/3/4)

1 082

1 176

-8 %

882

-25 %

Argentina silus

Greater silver smelt

Guldlax

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII (ARU/567)

4 316

4 691

-8 %

3 518

-25 %

Brosme brosme

Tusk

Lubb

III a, EU-vatten i sektionerna 22–32 (USK/3A/BCD)

24

24

0 %

20

-17 %

Caproidae

Boarfish

Trynfiskar

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII (BOR/678)

82 000

33 000

148 %

28 050

-15 %

Clupea harengus

Herring

Sill

VI aS, VII b och c (HER/6AS7BC)

4 247

4 471

-5 %

3 353

-25 %

Clupea harengus

Herring

Sill

VI a Clyde (HER/06ACL)

Fastställs senare

 

 

Fastställs senare

 

Clupea harengus

Herring

Sill

VII a (HER/07A/MM)

4 752

5 280

-10 %

3 960

-25 %

Clupea harengus

Herring

Sill

VII e och f (HER/7EF)

980

980

0 %

833

-15 %

Clupea harengus

Herring

Sill

VII g, h, j, k (HER/7G-K)

21 100

13 200

60 %

21 100

60 %

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Ansjovis

IX, X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (ANE/9/3411)

8 360

7 600

10 %

6 460

-15 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Kattegatt (COD/03AS)

133

190

-30 %

0

-100 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

VI b; VI b; EU-vatten och internationella vatten i V b väster om 12˚00'V och i XII & XIV (COD/5W6-14)

78

78

0 %

59

-24 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

VI a; EU-vatten och internationella vatten i V b öster om 12˚00'V (COD/5BE6A)

0

182

-100 %

0

-100 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

VII a (COD/07A)

380

506

-25 %

0

-100 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

VII b och c, VII e–k, VIII, IX & X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (COD/7XAD34)

10 059

4 023

150 %

9 679

141 %

Lamna nasus

Porbeagle

Håbrand

Franska Guyanas vatten, Kattegatt: EU-vatten i Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII and XIV; EU-vatten i Cecaf 34.1.1, 34.1.2 and 34.2 (POR/3-1234)

0

0

 

0

 

Lepidorhombus spp.

Megrims

Glasvarar

EU-vatten i II a & IV (LEZ/2AC4-C)

1 845

1 845

0 %

1 568

-15 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Glasvarar

VI, EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (WHG/56-14)

3 387

3 387

0 %

2 879

-15 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Glasvarar

VII (LEZ/07)

13 725

18 300

-25 %

13 725

-25 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Glasvarar

VIII a, VIII b, VIII d, VIII e (LEZ/8ABDE)

1 716

1 806

-5 %

1 355

-25 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Glasvarar

VIII c, IX & X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (LEZ/8C3411)

1 214

1 094

11 %

1 182

8 %

Lophiidae

Anglerfish

Marulkfiskar

VI, EU-vatten och internationella vatten i V b, internationella vatten i XII & XIV (ANF/561214)

5 183

5 456

-5 %

4 092

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Marulkfiskar

VII (ANF/07)

30 677

32 292

-5 %

24 219

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Marulkfiskar

VIII a,b,d,e (ANF/8ABDE)

8 220

8 653

-5 %

6 490

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Marulkfiskar

VIII c, IX, X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (ANF/8C3411)

3 300

1 571

110 %

3 300

110 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

EU-vatten och internationella vatten i V b, VI a (HAD/5BC6A)

6 015

2 005

200 %

2 506

25 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

VII b–k, VIII, IX, X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (HAD/7X7A34)

16 645

13 316

25 %

9 987

-25 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

VII a (HAD/07A)

1 251

1 317

-5 %

988

-25 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

VI, EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV (WHG/56-14)

307

323

-5 %

242

-25 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

VII a (WHG/07A)

89

118

-25 %

89

-25 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

VII b–h och VII j och k (WHG/7X7A-C)

19 053

16 568

15 %

14 083

-15 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

VIII (WHG/08)

3 175

3 175

0 %

2 699

-15 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

IX, X. EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (WHG/9/3411)

Fastställs senare

Fastställs senare

 

Fastställs senare

 

Merluccius merluccius

Hake

Kummel

III a; EU-vatten i delområdena 22–32 (HKE/3A/BCD)

1 561

1 661

-6 %

1 482

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Kummel

EU-vatten i II a och IV (HKE/2AC4-C)

1 819

1 935

-6 %

1 726

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Kummel

VI, VII; EU-vatten och internationella vatten i V b; internationella vatten i XII, XIV (HKE/571214)

30 9001

30 900

0 %

27 575

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Kummel

VIII a och b, VIII d och e (HKE/8ABDE)

19 373

20 609

-6 %

18 391

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Kummel

VIIIc, IX, X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (HKE/8C3411)

12 299

10 695

15 %

12 299

15 %

Molva dypterigia

Blue ling

Birkelånga

Internationella vatten i XII (BLI/12INT)

815

815

0 %

611

-25 %

Molva molva

Ling

Långa

III a, EU-vatten i III b–d (LIN/3A/BCD)

92

92

0 %

78

-15 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

EU-vatten i II a och IV (NEP/2AC4-C)

21 929

23 453

-6 %

20 849

-11 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

VI, EU-vatten och internationella vatten i V b (NEP/5BC6)

14 091

13 681

3 %

13 950

2 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

VII (NEP/07)

21 759

21 759

0 %

17 551

-19 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3 899

3 899

0 %

3 314

-15 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

VIII c (NEP/08C)

82

91

-10 %

82

-10 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

IX, X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (NEP/9/3411)

273

303

-10 %

273

-10 %

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

Peneidaräkor

Franska Guyana (PEN/FGU)

Fastställs senare

Fastställs senare

 

Fastställs senare

 

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VI; EU-vatten och internationella vatten i V b, internationella vatten i XII och XIV (PLE/56-14)

693

693

0 %

589

-15 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VII a (PLE/07A)

1 627

1 627

0 %

1 220

-25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VII b och c (PLE/07BC)

78

78

0 %

66

-15 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VII d och e (PLE/07DE)

5 062

4 665

9 %

4 179

-10 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VII f och g (PLE/7FG)

369

410

-10 %

308

-25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

-5 %

139

-25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

VIII, IX, X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (PLE/8/3411)

395

395

0 %

336

-15 %

Pollachius pollachius

Pollack

Bleka

VI, EU-vatten och internationella vatten i V b, internationella vatten i XII, XIV (POL/56-14)

397

397

0 %

298

-25 %

Pollachius pollachius

Pollack

Bleka

VII (POL/07)

13 495

13 495

0 %

10 121

-25 %

Pollachius pollachius

Pollack

Bleka

VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1 482

1 482

0 %

1 260

-15 %

Pollachius pollachius

Pollack

Bleka

VIII c (POL/08C)

231

231

0 %

196

-15 %

Pollachius pollachius

Pollack

Bleka

IX, X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (POL/9/3411)

282

282

0 %

240

-15 %

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

VII, VIII, IX, X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (POK/7/3411)

3 343

3 343

0 %

2 842

-15 %

Rajidae

Skates och rays

Rockor

EU-vatten i II a och IV (SRX/2AC4-C)

1 186

1 397

-15 %

1 186

-15 %

Rajidae

Skates och rays

Rockor

EU-vatten i III a (SRX/03A-C)

58

58

0 %

49

-16 %

Rajidae

Skates och rays

Rockor

EU-vatten i VI a och b, VII a–c och VII e–k (SRX/67AKXD)

9 915

11 379

-13 %

8 548

-25 %

Rajidae

Skates och rays

Rockor

EU-vatten i VII d (SRX/07D)

887

887

0 %

754

-15 %

Rajidae

Skates och rays

Rockor

EU-vatten i VIII och IX (SRX/89-C)

4 222

4 640

-9 %

3 480

-25 %

Solea solea

Common sole

Tunga

III a; EU-vatten i delområdena 22–32 (SOL/3A/BCD)

610

840

-27 %

520

-38 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VI; EU-vatten och internationella vatten i V b; internationella vatten i XII, XIV (SOL/56-14)

60

60

0 %

51

-15 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VII a (SOL/07A)

300

390

-23 %

220

-44 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VII b och c (SOL/7BC)

44

44

0 %

37

-16 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VII d (SOL/07D)

5 580

4 852

15 %

5 300

9 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VII e (SOL/07E)

777

710

9 %

777

9 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VII f och g (SOL/7FG)

1 060

1 241

-15 %

1 060

-15 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VII h, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0 %

360

-15 %

Solea solea

Common sole

Tunga

VIII a, b (SOL/8AB)

4 250

4 250

0 %

3 755

-12 %

Solea spp.

Sole

Tunga

VIII c, d, e, IX, X. EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (SOX/8CDE34)

1 072

1 072

0 %

911

-15 %

Sprattus sprattus

Sprat

Skarpsill

VII d och e (SPR/7DE)

5 150

5 421

-5 %

4 066

-25 %

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Pigghaj/rödhaj

EU-vatten i III a (DGS/03A-C)

0

0

Ej relevant

0

Ej relevant

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Pigghaj/rödhaj

EU-vatten i II a och IV (DGS/2AC4-C)

0

0

Ej relevant

0

Ej relevant

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Pigghaj/rödhaj

EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV (DGS/15X14)

0

0

Ej relevant

0

Ej relevant

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

VIII c (JAX/08C)

25 011

25 137

-1 %

25 011

-1 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

IX (JAX/09)

30 800

29 585

4 %

30 800

4 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

X: EU-vatten i Cecaf - Azorerna (JAX/X34PRT)

Fastställs senare

Fastställs senare

 

Fastställs senare

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

EU-vatten i Cecaf Madeira (JAX/341PRT)

Fastställs senare

Fastställs senare

 

Fastställs senare

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

EU-vatten och i Cecaf – Kanarieöarna (JAX/341SPN)

Fastställs senare

Fastställs senare

 

Fastställs senare

 

Fiskemöjligheter 2012 för EU-fartyg i vissa andra vatten än EU-vatten

Art (latinskt namn)

Art (engelskt namn)

Art (svenskt namn)

Ices-fiskezon

RÅDET TAC 2012

RÅDET TAC 2011

RÅDET jämförelse 2012/2011

Kommissionens förslag för 2012

Jämförelse rådets TAC 2011 / komm. förslag 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

BILAGA IB: Kattegatt, Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, unionens vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

Tobisfiskar

Norska vatten i IV (SAN/04-N)

Ej relevant

0

Ej relevant

0

Ej relevant

Ammodytidae

Sandeel

Tobisfiskar

EU-vatten i II a, III a och IV (SAN/2A3A4)

180 000

354 420

-49 %

180 000

-49 %

Brosme brosme

Tusk

Lubb

EU-vatten och internationella vatten i I, II & XIV (USK/1214EI)

21

21

0 %

18

-14 %

Brosme brosme

Tusk

Lubb

EU-vatten i IV (USK/04-C)

196

196

0 %

167

-15 %

Brosme brosme

Tusk

Lubb

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII (USK/567EI)

294

294

0 %

294

0 %

Brosme brosme

Tusk

Lubb

Norska vatten i IV (USK/04-N)

170

170

0 %

170

0 %

Clupea harengus

Herring

Sill

III a (HER/03A)

38 998

25 999

50 %

38 998

50 %

Clupea harengus

Herring

Sill

EU-vatten och norska vatten i IV norr om 53°30' N (HER/4AB)

243 000

115 464

110 %

241 565

109 %

Clupea harengus

Herring

Sill

Norska vatten söder om 62° N (HER/04-N)

922

846

9 %

922

9 %

Clupea harengus

Herring

Sill

Bifångster i III a (HER/03A-BC)

6 659

6 659

0 %

6 659

0 %

Clupea harengus

Herring

Sill

Bifångster i IV, VII d och i EU-vatten i II a (HER/2A47DX)

17 900

16 539

8 %

17 900

8 %

Clupea harengus

Herring

Sill

IV c, VII d (HER/4CXB7D)

44 550

26 536

68 %

31 631

19 %

Clupea harengus

Herring

Sill

EU-vatten och internationella vatten i V b, VI b och VI aN (HER/5BC6ANB)

22 290

22 481

-1 %

22 290

-1 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Skagerrak (COD/03AN.)

3 660

3 711

-1 %

3 660

-1 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

IV, EU-vatten i II a, den del av III a som inte ingår i Skagerrak och Kattegatt (COD/2A3AX4)

21 974

22 279

-1 %

21 974

-1 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Norska vatten söder om 62° N (COD/04-N)

382

382

0 %

382

0 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

VII d (COD/07D)

1 543

1 564

-1 %

1 543

-1 %

Limanda limanda och platichthys flesus

Dabe och flounder

Sandskädda och skrubbskädda

EU-vatten i II a och IV (D/F/2AC4-C)

18 434

18 434

0 %

15 669

-15 %

Lophiidae

Anglerfish

Marulkfiskar

EU-vatten i II a och IV (ANF/2AC4-C)

9 161

9 643

-5 %

7 232

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Marulkfiskar

Norska vatten i IV (ANF/04-N)

1 500

1 500

0 %

1 500

0 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

III a, EU-vatten i 22–32 (HAD/3A/BCD)

2 308

2 007

15 %

2 308

15 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

IV, EU-vatten i II a (HAD/2AC4)

30 158

26 432

14 %

30 158

14 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

Norska vatten söder om 62° N (HAD/04-N)

707

707

p m

707

0 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

VI b; XII och XIV (EU-vatten och internationella vatten) (HAD/6B1214)

3 300

3 748

-12 %

3 300

-12 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

III a (WHG/03A)

1 031

1 031

0 %

1 031

0 %

Merlangius merlangus

Whiting

Vitling

IV; EU-vatten i II a (WHG/2AC4)

15 750

13 349

18 %

15 750

18 %

Merlangius merlangus och pollachius pollachius

Whiting och pollack

Vitling och bleka

Norska vatten söder om 62° N (W/P/04-N)

190

190

0 %

190

0 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Blåvitling

Norska vatten i II och IV (WHB/4AB-N)

0

0

Ej relevant

0

Ej relevant

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Blåvitling

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a,b,d,e, XII och XIV (WHB/1X14)

63 421

10 042

532 %

63 421

532 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Blåvitling

VIII c, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (WHB/8C3411)

10 043

1 030

875 %

10 043

875 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Blåvitling

EU-vatten i II, IV a, V, VI norr om 56˚30' N och VII väster om 12˚ V (WHB/24A567)

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

 

Microstomus kitt och glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole och witch

Bergtunga och rödtunga

EU-vatten i II a och IV (L/W/2AC4-C)

6 391

6 391

0 %

5 432

-15 %

Molva dypterigia

Blue ling

Birkelånga

EU-vatten och internationella vatten i V b, VI, VII, XII b (BLI/5BX12B)

1 882

1 717

10 %

1 374

-20 %

Molva molva

Ling

Långa

EU-vatten och internationella vatten i I, II (LIN/1/2)

36

36

0 %

31

-14 %

Molva molva

Ling

Långa

EU-vatten i IV (LIN/04)

2 428

2 428

0 %

2 064

-15 %

Molva molva

Ling

Långa

EU-vatten och internationella vatten i V (LIN/05)

33

33

0 %

28

-15 %

Molva molva

Ling

Långa

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (LIN/6X14)

7 824

8 024

-2,5 %

5 899

-26 %

Molva molva

Ling

Långa

Norska vatten i IV (LIN/04-N)

850

850

0 %

850

0 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

III a; EU-vatten i III b och c och delområdena 22–32 (NEP/3A/BCD)

6 000

5 170

16 %

6 000

16 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Havskräfta

Norska vatten i IV (NEP/4AB-N)

1 200

1 200

0 %

1 200

0 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Nordhavsräka

III a (PRA/03A)

3 780

4 448

-15 %

3 780

-15 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Nordhavsräka

EU-vatten i II a och IV (PRA/2AC4-C)

3 058

3 598

-15 %

3 058

-15 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Nordhavsräka

Norska vatten söder om 62°00’ N (PRA/04-N)

480

480

0 %

480

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

Skagerrak (PLE/03AN.)

7 791

7 791

0 %

7 791

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

Kattegatt (PLE/03AS)

1 988

1 988

0 %

1 988

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Rödspätta

IV; EU-vatten i II a; den del av III a som inte ingår i Skagerrak och Kattegatt (PLE/2A3AX4)

79 201

68 862

15 %

79 201

15 %

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

III a och IV; EU-vatten i II a, b, c, d (POK/2A34)

37 774

43 842

-14 %

37 774

-14 %

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

VI; EU-vatten och internationella vatten i V b, XII och XIV (POK/561214)

7 830

9 682

-19 %

7 830

-19 %

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

Norska vatten söder om 62° N (POK/04-N)

880

880

0 %

880

0 %

Psetta maxima och scophthalmus rhombus

Turbot och brill

Piggvar och slätvar

EU-vatten i II a och IV (T/B/2AC4-C)

4 642

4 642

0 %

3 946

-15 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Liten hälleflundra

EU-vatten i II a och IV; EU-vatten och internationella vatten i V b och VI (GHL/2A-C46)

169

169

0 %

169

0 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrill

III a och IV; EU-vatten i II a, III b och c samt delområdena 22–32 (MAC/2A34)

19 855

20 002

-1 %

19 855

-1 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrill

VI, VII, VIII a och b, VIII d och e; EU-vatten och internationella vatten i V b; Internationella vatten i II a, XII, XIV (MAC/2CX14)

259 129

325 245

-20 %

259 129

-20 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrill

VIII c, IX, X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (MAC/8C3411)

29 651

37 139

-20 %

29 651

-20 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrill

Norska vatten i II a och IV a (MAC/xxxx)

10 176

13 018

-22 %

10 176

-22 %

Solea solea

Common sole

Tunga

EU-vatten i II och IV (SOL/24)

16 150

14 050

15 %

15 650

11 %

Sprattus sprattus

Sprat

Skarpsill

III a (SPR/03A)

48 100

48 100

0 %

48 100

0 %

Sprattus sprattus

Sprat

Skarpsill

EU-vatten i II a och IV (SPR/2AC4-C)

117 500

160 000

-27 %

132 924

-17 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

EU-vatten i IV b, IV c, VII d (JAX/47D)

31 329

42 955

-27 %

31 329

-27 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

EU-vatten i II a, IV a, VI, VII a–c, VII e–k, VIII a, b, d, e; V b; EU-vatten och internationella vatten i V b; internationella vatten i XII & XIV (JAX/2A-14)

157 989

158 787

-1 %

157 989

-1 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

X: EU-vatten i Cecaf - Azorerna (JAX/X34PRT)

Fastställs senare

3 072

 

Fastställs senare

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

EU-vatten i Cecaf Madeira (JAX/341PRT)

Fastställs senare

1 229

 

Fastställs senare

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Taggmakrill

EU-vatten och i Cecaf – Kanarieöarna (JAX/341SPN)

Fastställs senare

1 229

 

Fastställs senare

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Vitlinglyra

III a; EU-vatten i II a, IV (EG-vatten) (NOP/2A3A4)

0

0

 

0

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Vitlinglyra

Norska vatten i IV (NOP/4AB-N)

0

0

 

0

 

 

 

Industrifisk

Norska vatten i IV (I/F/4AB-N)

800

800

0 %

800

na

 

 

Kombinerad kvot

EU-vatten i V b; VI och VII (R/G/5B67-C)

Ej relevant

Ej relevant

 

Ej relevant

 

 

 

Övriga arter

Norska vatten IV (OTH/4AB-N)

5 000

5 000

 

5 000

 

 

 

Övriga arter

EU-vatten i II a, IV och VI a norr om 56˚30' N (OTH/2A46AN)

Ej relevant

Ej relevant

 

Ej relevant

 

BILAGA IB: Nordostatlanten och Grönland samt Ices-delområdena I, II, V, XII och XIV liksom grönländska vatten i Nafo 0 och 1.

Chionoecetes spp.

Snow crab

Snökrabbor

Grönländska vatten i Nafo 0 och 1 (PCR/N01GRN)

500

499

0 %

500

0 %

Clupea harengus

Herring

Sill

EU-vatten och internationella vatten i I och II (HER/1/2)

54 228

64 319

-16 %

54 228

-16 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Norska vatten i I och II (COD/1N2AB)

16 309

14 127

15 %

16 309

15 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Grönländska vatten i Nafo 0 och 1, grönländska vatten i V och XIV (COD/NO1514)

2 500

2 500

0 %

2 500

0 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Internationella vatten i I och II b (COD/1/2B)

27 785

25 575

9 %

27 785

9 %

Gadus morhua och Melanogrammus aeglefinus

Cod och haddock

Torsk och kolja

Färöiska vatten i V b (C/H/05B-F)

0

0

 

0

 

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Hälleflundra

Grönländska vatten i V, XIV (HAL/514GRN)

1 075

1 075

0 %

1 200

12 %

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Hälleflundra

Grönländska vatten i Nafo 0 och 1 (HAL/N01GRN)

200

75

167 %

200

167 %

Mallotus villosus

Capelin

Lodda

II b (CAP/02B)

0

0

 

0

 

Mallotus villosus

Capelin

Lodda

Grönländska vatten i V, XIV (CAP/514GRN)

56 364

56 364

0 %

15 400

 

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Kolja

Norska vatten i I, II (HAD/1N2AB)

1 350

1 350

0 %

1 350

0 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Blåvitling

Färöiska vatten (WHB/2A4AXF)

0

0

 

0

 

Molva molva och molva dypterigia

Ling och blue ling

Långa och birkelånga

Färöiska vatten i V b (B/L/05B-F)

0

0

 

0

 

Pandalus borealis

Northern prawn

Nordhavsräka

Grönländska vatten i V och XIV (PRA/514GRN)

8 000

7 000

14 %

8 000

14 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Nordhavsräka

Grönländska vatten i Nafo 0 och 1 (PRA/N01GRN)

4 000

4 000

0 %

4 000

0 %

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

Norska vatten I, II (POK/1N2AB)

2 550

2 550

0 %

2 550

0 %

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

Internationella vatten i I och II (POK/1/2INT)

0

0

 

0

 

Pollachius virens

Saithe

Gråsej

Färöiska vatten i V b (POK/05B-F)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Liten hälleflundra

Norska vatten i I och II (GHL/1N2AB)

50

50

0 %

50

0 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Liten hälleflundra

Internationella vatten I och II (GHL/12/INT)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Liten hälleflundra

Grönländska vatten i V och XIV (GHL/514GRN)

6 320

7 000

-10 %

6 320

-10 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Liten hälleflundra

Grönländska vatten i Nafo 0 och 1 (GHL/N01GRN)

2 650

2 650

0 %

2 650

0 %

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

Kungsfisk (grunt pelagiskt vatten)

EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV (RED/51214S)

0

0

 

 

 

Sebastes spp.

Kungsfisk (djupt pelagiskt vatten)

Kungsfisk (djupt pelagiskt vatten)

EU-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV (RED/51214D)

4 944

5 831

-15 %

4 944

-15 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Norska vatten i I och II (RED/1N2AB)

1 500

1 500

0 %

1 500

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Internationella vatten I och II (RED/1/2INT)

Ej relevant

Ej relevant

 

Ej relevant

 

Sebastes spp.

Kungsfisk (pelagisk)

Kungsfisk (pelagisk)

Grönländska vatten i V, XIV (RED/514GRN)

6 000

5 227

15 %

6 000

15 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Isländska vatten i V a (RED/05A-IS)

0

0

 

0

 

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Färöiska vatten i V b (RED/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Bifångster

 

Grönländska vatten i Nafo 0, 1 (XBC/N01GRN)

2 300

2 300

0 %

2 300

0 %

 

Övriga arter

 

Norska vatten i I, II (OTH/1N2AB)

350

350

0 %

350

0 %

 

Övriga arter

 

Färöiska vatten i V b (OTH/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Plattfisk

 

Färöiska vatten i V b (FLX/05B-F)

0

0

 

0

 

BILAGA IC: NORDVÄSTRA ATLANTEN – Nafos konventionsområde

Gadus morhua

Cod

Torsk

Nafo 2J3KL

0

0

0 %

0

0 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Nafo 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Gadus morhua

Cod

Torsk

Nafo 3M (COD/N3M)

5 292

5 703

-7 %

5 292

-7 %

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Rödtunga

Nafo 2J3KL

0

0

0 %

0

0 %

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Rödtunga

Nafo 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Lerskädda

Nafo 3M

0

0

0 %

0

0 %

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Lerskädda

Nafo 3LNO

0

0

0 %

0

0 %

Illex illecebrosus

Short fin squid

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Nafo delområdena 3 och 4 (SQI/N34)

Ej relevant

Ej relevant

 

Ej relevant

 

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Gulstjärtsskädda

Nafo 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0 %

0

0 %

Mallotus villosus

Capelin

Lodda

Nafo 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Nordhavsräka

Nafo 3L (PRA/N3L)

670

1 069

-37 %

670

-37 %

Pandalus borealis

Nordhavsräka

Nordhavsräka

Nafo 3M (PRA/N3M)

Ej relevant

Ej relevant

 

Ej relevant

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Liten hälleflundra

Nafo 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7 093

7 466

-5 %

7 093

-5 %

Rajidae

Skate

Rockor

Nafo 3LNO (SRX/N3LNO)

5 352

7 556

-29 %

5 352

-29 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Nafo 3LN (RED/L3LN)

1 094

1 094

0 %

1 094

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Nafo 3M (RED/N3M)

7 813

7 813

0 %

7 813

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Nafo 3O (RED/N3O)

7 000

7 000

0 %

7 000

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Kungsfisk

Nafo-delområde 2, sektionerna 1 F och 3 K

0

0

 

0

 

Urophycis tenuis

White hake

Vitbrosme

Nafo 3NO (HKW/N3NO)

2 941

3 529

-17 %

2 941

-17 %

BILAGA ID: LÅNGVANDRANDE ARTER – ALLA OMRÅDEN

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Blåfenad tonfisk

Atlanten, öster om longituden 45°V och Medelhavet (BFT/AE045W)

5 756

5 756

0 %

5 756

0 %

Xiphias gladius

Swordfish

Svärdfisk

Atlanten (norr om latituden 5° N)

8 997

8 636

4 %

8 997

4 %

Xiphias gladius

Swordfish

Svärdfisk

Atlanten (söder om latituden 5° N)

5 379

5 318

1 %

5 379

1 %

Thunnus alalunga

Northern Albacore

Långfenad tonfisk

Atlanten (norr om latituden 5° N)

26 939

27 917

-4 %

26 939

-4 %

Thunnus alalunga

Southern Albacore

Långfenad tonfisk

Atlanten (söder om latituden 5° N)

1 540

1 915

-20 %

1 540

-20 %

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Storögd tonfisk

Atlanten

29 867

29 867

0 %

29 867

0 %

Makaira nigricans

Blue marlin

Blå marlin

Atlanten

73

103

-29 %

73

-29 %

Tetrapturus alba

White marlin

Vit marlin

Atlanten

56

47

19 %

56

19 %

BILAGA IE: ANTARKTIS – CCAMLR-området

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Gunnars isfisk

FAO 48.3 Antarktis (ANI/F483)

3 072

2 305

33 %

3 072

33 %

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Gunnars isfisk

FAO 58.5.2 Antarktis (ANI/F5852)

0

78

-100 %

0

-100 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Tandnoting

FAO 48.3 Antarktis (TOP/F483)

2 600

3 000

-13 %

2 600

-13 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Tandnoting

FAO 48.4 Antarktis Nord (TOP/F483)

48

40

20 %

40

0 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Tandnoting

FAO 48,4 Antarktis Syd (TOP/F484)

33

30

10 %

30

0 %

Dissostichus spp.

Toothfish

Tandnoting

FAO 58.5.2 Antarktis
TOP/F5852

2 730

2 550

7 %

2 730

7 %

Euphausia superba

Krill

Antarktisk krill

FAO 48
KRI/F48

5 610 000

5 610 000

0 %

5 610 000

0 %

Euphausia superba

Krill

Antarktisk krill

FAO 58.4.1 Antarktis
KRI/F5841

440 000

440 000

0 %

440 000

0 %

Euphausia superba

Krill

Antarktisk krill

FAO 58.4.2 Antarktis
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0 %

2 645 000

0 %

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Grånoting

FAO 58.5.2 Antarktis
NOS/F5852

80

80

0 %

80

0 %

Paralomis spp.

Crab

Krabba

FAO 48.3 Antarktis
PAI/F483

0

1 600

-100 %

0

-100 %

Macrourus spp.

Grenadier

Långstjärt

FAO 58.5.2 Antarktis
GRV/F5852

360

360

0 %

360

0 %

 

Other species

Övriga arter

FAO 58.5.2 Antarktis
OTH/F5852

50

50

0 %

50

0 %

Rajidae

Skates och rays

Rockor

FAO 58.5.2 Antarktis
SRX/F5852

120

120

0 %

120

0 %

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

Noshörningsfisk

FAO 58.5.2 Antarktis
LIC/F5852

150

150

0 %

150

0 %

BILAGA IF: SYDOSTATLANTEN – SEAFO-området

Beryx spp.

Alfonsinos

Beryxar

SEAFO

200

200

0 %

200

0 %

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Djuphavsrödkrabba

SEAFO-delsektion B1

200

200

0 %

200

0 %

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Djuphavsrödkrabba

SEAFO med undantag för delsektion B1

200

200

0 %

200

0 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Tandnoting

SEAFO

230

230

0 %

230

0 %

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Atlantisk soldatfisk

SEAFO-delsektion B1 (ORY/F47NAM)

0

0

 

0

 

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Atlantisk soldatfisk

SEAFO med undantag för delsektion B1 (ORY/F47X)

50

50

 

50

 

BILAGA IG: SYDLIG BLÅFENAD TONFISK – alla områden

Thunnus maccoyii

Sydlig blåfenad tonfisk

Blåfenad tonfisk

Bifångster i alla områden (SBF/F41-81)

10

10

0 %

10

0 %

BILAGA IH: WCFPC-området

 

Xiphias gladius

Swordfish

Svärdfisk

WCPFC-området söder om20˚ S

3 170

3 170

 

3 170

 

BILAGA IJ: SPFO-området

 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

Chilensk taggmakrill

SPFO (CJM)

Fastställs senare

40 649

 

Fastställs senare

 

Rådet och kommissionen var överens om att i de fall då uppgifterna om bestånd är otillräckliga försvåras de analytiska utlåtandena om fiskbestånden. Medlemsstaterna bör se till att tillgången på uppgifter förbättras för de forskningsorgan som berörs och att uppgifterna motsvarar kraven för analytisk bedömning, så att det blir lättare att förvalta det berörda fisket på ett hållbart sätt. När det gäller de bestånd där Internationella havsforskningsrådet (Ices) konstaterat att uppgifterna är bristfälliga, bör orsaken till vad bristerna beror på och lämpliga åtgärder fastställas.

När det gäller den långsiktiga planen för torsk (förordning (EG) nr 1342/2008) enades rådet och kommissionen om en gemensam tolkning av artikel 13 när fiskeansträngningen ska fastställas.

Utöver fiskemöjligheterna för 2012 för Svarta havet, om vilka ministrarna nådde en politisk överenskommelse vid detta rådsmöte (se nedan), hade fiskemöjligheterna för 2012 för Östersjön antagits redan den 30 november 2011.

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

Eftersom de nuvarande bestämmelserna på det område som täcks av förslaget är giltiga till och med den 31 december 2011, med undantag av vissa begränsningar av fiskeansträngningarna som gäller till och med den 31 januari 2012, kommer förordningen att tillämpas från och med
den 1 januari 2012.

Fiskemöjligheter för 2012 i Svarta havet

Ministrarna nådde en politisk överenskommelse om en förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för 2012 för vissa fiskbestånd i Svarta havet (17396/11) på grundval av ett kompromissförslag från ordförandeskapet som utarbetats i samförstånd med kommissionen.

Rådet kommer att anta denna förordning genom ett skriftligt förfarande efter juristlingvisternas slutgranskning.

Det viktigaste inslaget i ordförandeskapets kompromissförslag som godtagits av kommissionen är en överföring av EU:s totala tillåtna fångstmängder (TAC:erna) i Svarta havet för piggvar och skarpsill.

I följande tabell återges de vägledande TAC:erna i Svarta havet för 2012 jämfört med 2011 och kommissionens förslag.

Art (latinskt namn)

Art (engelskt namn)

Art (svenskt namn)

Ices-fiskezon

RÅDET TAC 2012

RÅDET TAC 2011

RÅDET jämförelse 2012/2011

KOMMISSIONENS förslag för 2012

Jämförelse
rådets TAC 2011 / kommissionens förslag 2012

Psetta maxima

Turbot

Piggvar

Svarta Havet (TUR/F3742C)

86,4

86,4

0 %

74

-15 %

Sprattus sprattus

Sprat

Skarpsill

Svarta Havet (SPR/F3742C)

11.475

11.475

0 %

11.475

0 %

Rådet, kommissionen och medlemsstaterna enades om att det är lämpligt att fastställa adekvata åtgärder såsom inspektionssystem och riktmärken för att ta itu med felrapporteringen och det olagliga fisket efter piggvar i Svarta havet. Sådana åtgärder bör utarbetas gemensamt av de berörda medlemsstaterna och kommissionen under 2012.

Därtill enades rådet och kommissionen om att regionalt samarbete angående fiske i Svarta havet bör inrättas i syfte att främja hållbar förvaltning av bestånden inom detta område och att både rådet och kommissionen ska vidta åtgärder i enlighet med sin behörighet.

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter i Svarta havet.

Eftersom de befintliga bestämmelserna är giltiga till och med den 31 december 2011 kommer förordningen att tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Europeiska havs- och fiskerifonden

Rådet tog del av rådets föredragning och diskuterade förslaget till förordning om Europeiska havs‑ och fiskerifonden (EHFF) (17870/11).

EHFF-förslaget måste ses mot bakgrund av dels kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2014–2020, dels paketet för reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

Fondens generella mål är att främja den gemensamma fiskeripolitikens mål och att vidareutveckla EU:s integrerade havspolitik. Gemensamma förfarandebestämmelser fastställs i detta förslag till övergripande förordning. I och med de förslag om en reformering av den gemensamma fiskeripolitiken som rådet nu diskuterar och lanseringen av den integrerade havspolitiken har det blivit nödvändigt att anta ett långsiktigt instrument för särskilt finansiellt stöd. Kommissionen föreslår att huvuddelen av de nuvarande instrumenten för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken ska sammanföras i en och samma fond, med undantag för partnerskapsavtalen om fiske och det obligatoriska bidraget till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna.

Fonden föreslås bestå av fyra pelare:

 • Smart grönt fiske (delad förvaltning).

 • Smart grönt vattenbruk (delad förvaltning).

 • Hållbar territoriell utveckling som gynnar alla (delad förvaltning).

 • Integrerad havspolitik (direkt centraliserad förvaltning).

Godkännande av fyra genetiskt modifierade sorter

Förslag till beslut om godkännande av användning av fyra genetiskt modifierade sorter i livsmedel, foder och för andra ändamål, dock ej för odling, förelades rådet för antagande. Ingen överenskommelse uppnåddes vare sig för eller emot godkännandena.

När de ursprungliga ansökningarna om godkännande av dessa genetiskt modifierade sorter hade lämnats in, genomfördes inledningsvis ett samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), enligt bestämmelserna i förordning nr 1829/2003. Efsas tillstyrkte ansökningarna i sina vetenskapliga utlåtanden. Mot bakgrund av det utarbetade Europeiska kommissionen förslag om godkännande av dessa sorter, som lades fram för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Vid mötet den 9 februari 2011 hade ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte kunnat nå den kvalificerade majoritet som behövs för att lämna ett yttrande för eller emot de åtgärder för godkännande som kommissionen föreslagit. Eftersom inget yttrande avgavs var det rådets sak att fatta beslut om kommissionens förslag inom en tremånadersperiod.

Rådet konstaterade idag att det inte finns någon kvalificerad majoritet vare sig för eller emot följande fyra förslag:

 • Förslaget till beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236x3006-210-23 från Dow (15517/11).

 • Förslaget till beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11xMIR604xGA21 från Syngenta (15518/11).

 • Förslaget till beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11xMIR604 från Syngenta (15520/11).

 • Förslaget till beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MIR604xGA21 från Syngenta (15521/11).

Rådet har nu avslutat sina överläggningar i denna fråga och kommissionen har därför rätt att slutföra beslutsförfarandet avseende alla dessa förslag.

I detta sammanhang tog rådet del av en informerande not från den ungerska delegationen vars behandling vid detta möte hade planerats till "Övriga frågor" (18417/11).

Genom en standardbestämmelse som sedan i oktober 2007 införs i alla beslut om godkännande av genetiskt modifierade organismer för utsläppande på marknaden omfattar godkännandet inte längre bara livsmedel och foder utan även all annan användning utom odling. Den ungerska delegationen, som här stöddes av Österrike, Cypern, Luxemburg, Slovenien och Grekland, uttryckte oro över att riskbedömningen utförs när det gäller livsmedel och foder men att ingen särskild sådan bedömning görs i fråga om all annan användning av genetiskt modifierade organismer.

Med hänvisning till de preliminära klargörandena från rådets juridiska avdelning försäkrade kommissionen rådet att Ungerns och de andra delegationernas oro kommer att beaktas. Det noterades även att sedan förordning (EU) nr 182/2011 trädde i kraft den 1 mars 2011 kommer rådet inte längre att behandla frågor som rör dessa förhållanden. De kommer i stället att behandlas i den behöriga omprövningskommittén (med kommissionen som ordförande).

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken – landsbygdsutveckling

Ministrarna diskuterade förslaget till en förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (15425/11).

Debatten inriktades på de planerade åtgärderna för att klara de nya utmaningarna inom andra pelaren, de instrument som föreslås för landsbygdsutveckling och deras utformning. De flesta delegationer noterade att förslagets innehåll kan bedömas korrekt först när medlemsstaternas anslagsfördelning för andra pelaren blivit känd.

När det gäller hur de nya utmaningarna inom andra pelaren ska angripas ansåg flera medlemsstater att förslaget går i rätt riktning. Men åtskilliga medlemsstater ville se en ökad inriktning på innovation och konkurrenskraft i förslaget. Flera delegationer betonade dessutom behovet av adekvat stöd till modernisering och omstrukturering av sektorn för att öka dess konkurrenskraft. Dessutom betonade en överväldigande majoritet av delegationerna behovet att se till att den nya strategiska ram som ska anpassa EJFLU till strukturfonderna överensstämmer med målet att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken.

De föreslagna instrumenten välkomnades generellt, även om en del medlemsstater ansåg att det skulle vara värdefullt med ett bättre klargörande av vissa aspekter. Dessa instrument ska stödja framväxten av en effektiv, modern och konkurrenskraftig jordbrukssektor och landsbygdsekonomi. Det är viktigt att det finns flexibilitet för att ta hänsyn till särdragen i varje land på nationell eller regional nivå och att förfarandena förenklas. De flesta delegationer ansåg att verktygen för riskhantering skulle kunna vara ett användbart instrument. Några länder ansåg att definitionen av mindre gynnade områden inte var tillräckligt exakt, och detta innebar att vissa områden som normalt omfattas skulle kunna utestängas från detta system.

Förslaget om landsbygdsutveckling utgör en del av det reformpaket för den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen lade fram vid mötet i rådet (jordbruk) i oktober. Rådet höll då en offentlig debatt om hela paketet.

Tillsammans med förslagen om direktstöd, om den samlade marknadsordningen och om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken utgör förslaget till förordning om landsbygdsutveckling ett av fyra centrala förslag som rådet och Europaparlamentet ska anta (genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet).

När det gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har rådet (jordbruk) redan hållit en offentlig debatt om direktstöd vid det senaste mötet i november, och dessutom kommer förslaget till samlad marknadsordning att bli föremål för en offentlig debatt i januari 2012.

ÖVRIGA FRÅGOR

Åtgärder mot länder som tillåter icke-hållbart fiske

Ministrarna tog del av kommissionens information om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder med avseende på länder som tillåter icke-hållbart fiske i syfte att bevara fiskebestånd.

Flera medlemsstater stödde initiativet men betonade att EU alltid i första hand bör välja förhandlingar. Om förhandlingarna misslyckas, kan det enligt många medlemsstater behövas ett särskilt verktyg av denna typ som gör det möjligt för EU att agera mot tredjeländer som fattar beslut unilateralt om gemensamma fiskbestånd.

Kommissionen föreslog att ett särskilt instrument ska införas för att hantera sådana situationer som för närvarande hotade beståndet av makrill i Nordostatlanten. Instrumentets syfte är att skydda fiskbestånd inom EU:s ansvarsområde från icke-hållbart fiske som bedrivs av länder som vägrar att godta gemensam förvaltning av dessa bestånd.

EU:s fiskeproduktsmarknad kan motivera vissa länder att bedriva opportunistiskt och icke-hållbart fiske. EU bör ges möjligt att begränsa denna handel för att skydda fiskbestånden. I kommissionens förslag anges en mekanism som ska

 • säkerställa att åtgärderna är proportionella,

 • garantera att internationell rätt tillämpas,

 • ge de berörda tredjeländerna möjlighet att yttra sig och att korrigera sitt handlande,

 • ge kommissionen befogenhet att vidta åtgärder,

 • se till att åtgärderna snabbt avslutas när lämpliga korrigerande åtgärder har vidtagits.

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko

Kommissionen informerade rådet om det brådskande problemet att Europaparlamentet vägrat godkänna ingåendet av det interimistiska fiskeprotokollet som tillämpats provisoriskt sedan i februari.

Flera medlemsstater tog upp frågan om de ekonomiska och finansiella följderna och fäste stor vikt vid att ett nytt protokoll kommer till stånd. De påpekade att Europaparlamentets vägran var ett bakslag som försätter sektorn i ett läge som den inte är förberedd på och som kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser för aktörer som redan betalat avgifter för at få tillträde till marockanskt vatten och ingått avtal samt leda till arbetslöshet eftersom dessa aktörer inte längre kan fiska.

Kommissionen förbereder ett förslag till beslut som ska avsluta det den provisoriska tillämpningen. Samtidigt överväger den att lägga fram en ny rekommendation om ett förhandlingsmandat grundat på hållbarhet, användning endast av överskottet (dvs. den del av fisketillgångarna som inte används lokalt), kostnadseffektivitet när det gäller behovet av och priset på fiskemöjligheter samt tillämpningen av internationell rätt.

Stöd för bearbetade citrusfrukter

Den cypriotiska delegationen informerade ministrarna om sin begäran om förlängning till och med 2013 för det delvis kopplade stödet för bearbetade citrusprodukter (18494/11).

Citrusfruktsektorn är viktig i Cypern. Efter frikopplandet av allt direktstöd för bearbetade frukter och grönsaker 2008, fick medlemsstaterna möjlighet att ge delvis kopplat stöd under en övergångsperiod till och med 2012. Cypern använde sig av denna möjlighet för citrusfruktområden som tidigare berättigade till bearbetningsbidrag.

Cyperns citrusfruktsektor har på senare år drabbats av många problem som i första hand berott på långvarig torka som lett till brist på vatten för bevattning. Detta har förvärrat strukturproblemen i sektorn. Cypern vill att det delvis kopplade stödet till sektorn ska förlängas i minst ett år för att omfatta 2013.

Kommissionen noterade att det tar tid att ändra förordning (EG) nr 73/2009 i det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att tillgodose Cyperns begäran. Kommissionen föreslog delegationen att som en lösning utnyttja

 • åtgärderna för landsbygdsutveckling under 2013 för att hantera de ekonomiska och miljörelaterade problemen i denna sektor,

 • möjligheterna för medlemsstaterna från och med 2014 att inom ramen för förslagen i reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken ge kopplat stöd för vissa typer av jordbruk eller vissa system som drabbats av vissa svårigheter och som är särskilt viktiga av ekonomiska och/eller sociala skäl.

Beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer

Den ungerska delegationen informerade rådet om tillämpningsområdet för artikel 2c i beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, utgörs eller framställs av genetiskt modifierade organismer (18417/11).

Enligt den standardformulering i artikel 2c som införts sedan oktober 2007 i alla beslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer omfattar bemyndigandet även andra ändamål än livsmedel och foder, så att samma användning tillåts som för andra relevanta organismer som inte modifierats genetiskt, med undantag för odling.

Den ungerska delegationen, som stöddes av Österrike, Cypern, Luxemburg, Slovenien och Grekland, oroade sig för godkännandet av användning av genetiskt modifierade organismer för andra ändamål, vilket måste anses falla utanför tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1829/2003 som varit rättslig grund för beslut om genetiskt modifierade organismer. En riskbedömning ska göras i fråga om livsmedel och foder men ingen sådan bedömning görs specifikt för andra ändamål.

Kommissionen noterade Ungerns begäran och kommer att kontrollera den rättsliga aspekten av den nuvarande formuleringen i förordningen. Även rådets juridiska avdelning kommer att analysera Ungerns begäran.

Djurs välbefinnande under transport

Rådet informerades av kommissionen om en rapport om effekterna av förordning (EG) nr 1/2005 på skyddet av djur under transport (16798/11).

Flera delegationer välkomnade rapporten och framhöll att de ser fram mot uppföljningen av denna rapport. Det kommande danska ordförandeskapet meddelade att detta är en av dess prioriterade frågor.

I rapporten redovisas framstegen med tillämpningen av EU-förordningen om transport av djur och identifieras flera sätt att hantera de problem som uppstått. Rapporten åtföljs emellertid inte av något lagstiftningsförslag. Kommissionen påpekade att vissa bestämmelser måste efterlevas korrekt och insisterade på en harmonisering vid genomförandet av denna förordning i EU.

Man erinrade om att rådet antog förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport i december 2004 efter intensiva diskussioner under tre ordförandeskap i rad.

Enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 1/2005 ska kommissionen senast 2011 lägga fram en rapport "om konsekvenserna av denna förordning på djurskyddet under transport och på handelsflödena av levande djur inom den utvidgade gemenskapen. […] Rapporten kan vid behov åtföljas av lämpliga lagförslag som rör långa transporter, särskilt avseende transporttider, viloperioder och utrymme."

Utkast till strategisk plan för Codex Alimentarius 2014–2019

Ordförandeskapet underrättade ministrarna om framstegen och utsikterna i förhandlingarna om Codex Alimentarius (18334/11).

Codex Alimentarius-kommittéerna har hållit fyra möten under det polska ordförandeskapet. Det viktigaste mötet av dessa var Codex Alimentarius-kommissionens möte i juli 2011. Det viktigaste resultaten från överläggningarna i Codex Alimentarius-kommissionen under det polska ordförandeskapet var följande:

 • En omröstning anordnades mot ett antagande av gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (MRL‑värden) för raktopamin (en kemikalie som används i vissa länder utanför EU för att få grisar och boskap att växa snabbare). Om de föreslagna MRL-värdena hade antagits, hade det eventuellt kunnat leda till en handelstvist mellan EU och övriga WTO-medlemmar.

 • Valet av en europeisk vice ordförande för Codex Alimentarius-kommissionen.

 • Bland de många andra resultaten kan nämnas

 • antagandet av en förteckning över godtagbara föregående laster vid bulktransport av ätliga fetter och oljor,

 • antagande av riktlinjer för kontroll av Campylobacter och Salmonella spp. i kycklingkött,

 • godkännande av sammanställningen av Codextexter som är relevanta vid märkning av livsmedel som härrör från modern bioteknik (genmodifierade livsmedel).

Dessutom kommer utkastet till strategisk plan för Codex Alimentarius 2014–2019 att diskuteras vid det 66:e mötet i Codex Alimentarius-kommissionens verkställande kommitté i Genève i
februari 2012. Diskussionen om forskningens roll och andra viktiga faktorer i Codexöverläggningarna är centrala inslag i det dokumentet. Kommissionen och medlemsstaterna utarbetar för närvarande synpunkter på utkastet till strategisk plan.

ANDRA, GODKÄNDA PUNKTER

JORDBRUK

Vaccinering mot blåtunga

Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen om ett utkast till direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot blåtunga (16696/11). Förhandlingar om rådets ståndpunkt hade i förväg förts med Europaparlamentet för att en överenskommelse snabbt skulle nås vid andra behandlingen, så att de nya reglerna kan träda i kraft i tid inför vaccineringskampanjerna 2012.

Direktiv 2000/75/EG är tänkt att uppdateras genom att de gällande reglerna om vaccinering mot blåtunga genom detta direktiv görs mer flexibla. Blåtunga är en sjukdom som drabbar idisslare (t.ex. nötkreatur, får och getter) och överförs av insektsvektorer som sprider viruset mellan djur. Vaccination är det främsta verktyget för att bekämpa blåtunga och förebygga klinisk sjukdom i EU. Användningen av vacciner begränsas dock av de nuvarande bestämmelserna i direktiv 2000/75/EG, som grundas på de enda vacciner som fanns att tillgå när dessa bestämmelser infördes. Dessa vacciner kan medföra oönskad cirkulation av vaccinviruset hos ovaccinerade djur i de områden där vaccinet har använts. De nya flexibla bestämmelser som införs genom denna text grundar sig på att det nu finns inaktiverat vaccin som eliminerar denna risk.

Finansiella landsbygdsutvecklingsåtgärder för medlemsstater med ekonomiska problem

Rådet antog en ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (70/11).

Förordningen kommer att ge kommissionen möjlighet att godkänna högre stödsatser (högst 95 %) från EU (via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU) för landsbygdsutvecklingsåtgärder till förmån för medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet, förutsatt att de omfattas av finansiella stödmekanismer.

Den globala finansiella och ekonomiska krisen skapar eller kan skapa stora svårigheter i vissa medlemsstater när det gäller deras ekonomiska tillväxt och finansiella stabilitet och deras försämrade ställning i fråga om underskott och skuldsättning. Bestämmelserna omfattar de fem medlemsstater som drabbats hårdast av krisen och fått finansiellt stöd genom ett program från betalningsbalansmekanismen för länder utanför euroområdet (Rumänien och Lettland) eller från den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) för euroländerna (Portugal, Grekland och Irland).

Förordningen ingår i ett paket med tre förordningar som omfattar dessa fem medlemsstater och gäller dels Europeiska fiskerifonden (EFF) dels struktur- och sammanhållningsfonderna.

Förordningen kommer inte att få några ekonomiska konsekvenser eftersom varken de totala åtagandebemyndigandena för landsbygdsutveckling eller deras årsfördelning förändras.

Livsmedel till de sämst ställda

Rådet nådde en politisk överenskommelse om att programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

Se pressmeddelande 18686/11 för närmare upplysningar.

Framtiden för politiken för främjande av jordbruksprodukter – Slutsatser

Rådet antog slutsatser om framtiden för politiken för främjande av jordbruksprodukter.

Rådets slutsatser om rapporten om systemet med samlat gårdsstöd

Rådet antog slutsatser om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2011: Systemet med samlat gårdsstöd Vad måste göras för att den ekonomiska förvaltningen ska bli bättre? som återfinns i 17584/11.

FISKE

Venezuelanska fiskefartygs tillträde till Franska Guyana

Efter att ha hört Europaparlamentet antog rådet ett beslut om tillträde till den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg (8202/11).

Fiskefartyg från Venezuela har sedan flera årtionden tillåtits att verka i den exklusiva ekonomiska zonen i det franska utomeuropeiska departementet Guyana. Men eftersom det inte finns något internationellt fiskeavtal mellan EU och Venezuela är uppfattningen enligt förordning (EG) nr 1006/2008 om regleringen av tillstånd till fiskeverksamhet1 att nuvarande praxis strider mot EU‑rätten.

Med tanke på hur ekonomiskt och socialt viktig fiskeverksamheten är i denna region och att det skulle vara olämpligt att plötsligt stoppa den, var det skyndsamt nödvändigt ta itu med situationen för venezuelanska fartygs landningar i hamnarna i Franska Guyana.

Med hänsyn till sammanhanget och med tanke på det berörda fiskets begränsade storlek verkade det vara dock onödigt med ett fullständigt fiskeriavtal mellan Venezuela och EU. Istället fungerar en föreslagen ensidig förklaring från rådet på samma sätt som ett fiskeriavtal genom att rådet ger sitt samtycke till att fisketillstånd beviljas för venezuelanska fartyg.

EU:s produktionspriser för vissa fiskeriprodukter 2012

Rådet fastställde orienteringspriserna och unionens produktionspriser för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2012 (17089/11 ).

Förordningen ska sörja för att prisstödet och interventionsmekanismerna enligt förordning (EG) nr 104/20002 fungerar under 2012 så att det finns en inre marknad för fiskeriprodukter. Den avser orienteringspriserna för ett visst antal fiskeriprodukter och unionens produktpriser för vissa tonfiskprodukter. Orienteringspriserna bildar utgångspunkt när man därefter ska fastställa de tekniska parametrar som krävs för att interventionsmekanismerna ska fungera. Dessutom är unionens produktionspris relevant för ersättningsbidraget till bearbetningsindustrin för tonfisk. Ersättningsbidraget kan komma i fråga när priserna på världsmarknaderna sjunker under ett visst tröskelvärde.

Enligt rådets förordning (EG) nr 104/2000 ska de relevanta priserna följa både marknadsprisernas utveckling under de tre föregående fiskeåren och utvecklingstendenserna för produktion och efterfrågan. I enlighet med detta föreslås höjningar med mellan +1 % och +3 % för de flesta vitfiskarter, höjningar med mellan +1,5 % och +3 % för pelagiska arter som sill, makrill, spansk makrill och hel långfenad tonfisk, samt sänkningar med mellan -0,5 % och -2 % för sardiner, ansjovis och urtagen långfenad tonfisk, och slutligen höjningar med mellan +1 % och +3 % för de flesta kräftdjur. När det gäller frysta arter innebär föreslaget höjningar med mellan +1 % och +3 % för de flesta produkter. Slutligen föreslås en höjning av unionens produktionspris för tonfiskprodukter med +2 %.

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om orienteringspriserna och unionens producentpriser för vissa fiskeriprodukter.

MILJÖ

Extra koldioxidutsläpp från nya personbilar

Rådet beslutade att inte motsätta sig att kommissionen antar ett beslut om en metod för uppbörd av avgifter för extra koldioxidutsläpp från nya personbilar (16484/11).

För kommissionens beslut gäller det så kallade föreskrivande förfarandet med kontroll. Det betyder att kommissionen nu med rådets samtycke kan anta beslutet, förutsatt att Europaparlamentet inte hyser några invändningar.

UTRIKES FRÅGOR

Tillfälligt mottagande av vissa palestinier

Rådet beslutade att förlänga giltigheten för de nationella inrese- och uppehållstillstånden för tolv palestinier med ett år. Dessa personer har tagits emot av Belgien, Grekland, Spanien, Irland, Italien och Portugal i enlighet med gemensam ståndpunkt 2002/400/Gusp.

GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

Restriktiva åtgärder – Vitryssland

Med hänsyn till det allvarliga läget i Vitryssland skärpte rådet EU:s restriktiva åtgärder mot dem som är ansvariga för det fortsatta förtrycket mot det civila samhället, den politiska oppositionen och de oberoende medierna i Vitryssland. Se pressmeddelande 18617/11 för närmare upplysningar.

Restriktiva åtgärder – Demokratiska republiken Kongo

Enligt ett FN-beslut ändrade rådet de gällande restriktiva åtgärderna mot Demokratiska republiken Kongo. Ändringen innebär att två personer läggs till i förteckningen över personer och enheter som omfattas av dessa åtgärder.

HANDELSPOLITIK

Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning

Rådet antog ett beslut om bemyndigande till undertecknande av ett handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning med Australien, Japan, Kanada, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydkorea och USA.

Genom avtal av denna typ ska en internationell ram skapas för förbättrad tillämpning av den immaterialrättsliga lagstiftningen och dessutom ska internationella normer för åtgärder mot storskaliga överträdelser av den immateriella äganderätten skapas. Förhandlingarna slutfördes i november 2010.

SOCIALPOLITIK

Samordning av socialförsäkringssystem – EU och Schweiz

Rådet antog ett beslut om den ståndpunkt som ska intas av EU när det gäller en ändring av bilaga II till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (16232/11).

Bilaga II handlar om samordningen av socialförsäkringssystemen och måste ändras för att EU:s nyare rättsakter ska ingå i avtalet.

1 :

TAC för nordlig kummel: 55 000 t (överföring).

1 :

EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.

2 :

EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.


Side Bar