Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

SPOROČILO ZA JAVNOST

3137. zasedanje Sveta

Kmetijstvo in ribištvo

Bruselj, 15. in 16. december 2011

Predsednik Marek SAWICKI
poljski minister za kmetijstvo in razvoj podeželja

Glavni rezultati Sveta

Svet je v zvezi z ribištvom dosegel politični dogovor o ribolovnih možnostih za leto 2012 za nekatere staleže rib za plovila EU v vodah Unije in nekaterih vodah, ki niso del Unije, ter o ribolovnih možnostih za nekatere staleže rib v Črnem morju.

Svet je na delu seje, namenjenemu ribištvu, izmenjal mnenja o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Ministri so se seznanili tudi s predlogom o nekaterih ukrepih v zvezi z državami, v katerih je dovoljen netrajnostni ribolov.

V zvezi s kmetijstvom so bili Svetu v sprejetje predloženi predlogi sklepov o odobritvi uporabe štirih gensko spremenjenih sort za hrano, krmo in drugo uporabo. Kvalificirane večine ni bilo ne za odobritev ne proti njej.

Ministri so izmenjali tudi mnenja o predlogu uredbe o razvoju podeželja v okviru reforme SKP.

Svet je brez razprave sprejel sklepe o prihodnosti politike promocije kmetijstva.

Ob koncu se je Svet seznanil o zaščiti živali med prevozom, pogajanjih o Codexu Alimentariusu, njihovem napredku in perspektivah, pomoči za predelane agrume in sklepih o odobritvi dajanja gensko spremenjenih organizmov na trg.

Med kosilom so ministri razpravljali o sklopu instrumentov za obvladovanje tveganja in inovacije v okviru reforme SKP (drugi steber).

VSEBINA1

UDELEŽENCI

TOČKE RAZPRAVE

Celotni dovoljeni ulovi (TAC) in kvote za leto 2012

Ribolovne možnosti za leto 2012 v Črnem morju

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Odobritev uporabe štirih gensko spremenjenih sort

Reforma SKP – razvoj podeželja

RAZNO

Ukrepi proti državam, v katerih je dovoljen netrajnostni ribolov

Sporazum o ribištvu med EU in Marokom

Pomoč za predelane agrume

Sklepi o odobritvi dajanja gensko spremenjenih organizmov na trg

Dobro počutje živali med prevozom

Osnutek strateškega načrta za Codex v obdobju 2014–2019

DRUGE ODOBRENE TOČKE

KMETIJSTVO

 • Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika

 • Finančni ukrepi za razvoj podeželja za države članice, ki imajo ekonomske težave

 • Hrana za najbolj ogrožene osebe

 • Prihodnost politike promocije kmetijstva – sklepi

 • Sklepi Sveta – poročilo o shemi enotnega plačila

RIBIŠTVO

 • Dostop venezuelskih ribiških plovil do izključne ekonomske cone ob obali Francoske Gvajane

 • Proizvodne cene za Skupnost za nekatere ribiške proizvode za leto 2012

OKOLJE

 • Presežne emisije CO2 novih osebnih avtomobilov

ZUNANJE ZADEVE

 • Začasni sprejem nekaterih Palestincev

SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

 • Omejevalni ukrepi – Belorusija

 • Omejevalni ukrepi – Demokratična republika Kongo

TRGOVINSKA POLITIKA

 • Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju

SOCIALNA POLITIKA

 • Usklajevanje sistemov socialne varnosti – EU in Švica

UDELEŽENCI

Belgija:

Sabine LARUELLE ministrica za srednji razred, MSP, samozaposlene, kmetijstvo

Kris PEETERS predsednik flamske vlade in flamski minister za gospodarstvo, zunanjo politiko, kmetijstvo in podeželje

Bolgarija:

Miroslav NAJDENOV minister za kmetijstvo in prehrano

Peter STEFANOV namestnik stalnega predstavnika

Češka:

Petr BENDL minister za kmetijstvo

Juraj CHMIEL namestnik ministra za kmetijstvo

Danska:

Mette GJERSKOV ministrica za prehrano, kmetijstvo in ribištvo

Nemčija:

Ilse AIGNER zvezna ministrica za prehrano, kmetijstvo in varstvo potrošnikov

Robert KLOOS državni sekretar, Zvezno ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in varstvo potrošnikov

Estonija:

Gert ANTSU namestnik stalnega predstavnika

Irska:

Simon COVENEY minister za kmetijstvo, ribištvo in prehrano

Grčija:

Konstantinos SKANDALIDIS minister za razvoj podeželja in prehrano

Spyridon-Adonis GEORGIADIS namestnik ministra za razvoj, konkurenčnost in pomorski promet

Andreas PAPASTAVRU namestnik stalnega predstavnika

Španija:

Rosa AGUILAR RIVERO ministrica za okolje, podeželje in morje

Ana Isabel MARIÑO ministrica za okolje in prostorsko načrtovanje avtonomne skupnosti Madrid

Rosa María QUINTANA ministrica za morje avtonomne skupnosti Galicije

Josep PUXEU ROCAMORA državni sekretar za podeželje in vodo

Francija:

Bruno LE MAIRE minister za kmetijstvo, prehrano, ribištvo, podeželje in prostorsko načrtovanje

Philippe LEGLISE-COSTA namestnik stalnega predstavnika

Italija:

Mario CATANIA minister za kmetijstvo

Ciper:

Sofoclis ALETRARIS minister za kmetijstvo, naravne vire in okolje

Latvija:

Laimdota STRAUJUMA ministrica za kmetijstvo

Litva:

Mindaugas KUKLIERIUS namestnik ministra za kmetijstvo

Arūnas VINČIŪNAS namestnik stalnega predstavnika

Luksemburg:

Romain SCHNEIDER minister za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja, minister za šport, minister, pristojen za ekonomsko solidarnost

Michèle EISENBARTH namestnica stalnega predstavnika

Madžarska:

Sándor FAZEKAS minister za razvoj podeželja

Malta:

George PULLICINO minister za vire in podeželje

Patrick MIFSUD namestnik stalnega predstavnika

Nizozemska:

Henk BLEKER minister za kmetijstvo in zunanjo trgovino

Derk OLDENBURG namestnik stalnega predstavnika

Avstrija:

Nikolaus BERLAKOVICH zvezni minister za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo

Harald GÜNTHER namestnik stalnega predstavnika

Poljska:

Marek SAWICKI minister za kmetijstvo in razvoj podeželja

Kazimierz PLOCKE namestnik ministra za kmetijstvo

Tadeusz NALEWAJK državni podsekretar, Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja

Andrzej BUTRA državni podsekretar, Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja

Portugalska:

Assunção CRISTAS ministrica za kmetijstvo, pomorske zadeve, okolje in prostorsko načrtovanje

José DIOGO ALBUQUERQUE državni sekretar za kmetijstvo

Manuel PINTO DE ABREU državni sekretar za pomorske zadeve

Romunija:

Christian BĀDESCU namestnik stalnega predstavnika

Achim IRIMESCU svetovalec ministra, Stalno predstavništvo Romunije

Slovenija:

Tanja STRNIŠA državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Slovaška:

Zsolt SIMON minister za kmetijstvo in razvoj podeželja

Peter JAVORCÍK namestnik stalnega predstavnika

Finska:

Jari KOSKINEN minister za kmetijstvo in gozdarstvo

Risto ARTJOKI državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo

Švedska:

Eskil ERLANDSSON minister za podeželje

Združeno kraljestvo:

Caroline SPELMAN ministrica za okolje, prehrano in podeželje

Richard BENYON parlamentarni podminister za naravno okolje in ribištvo

Komisija

Maria DAMANAKI članica

John DALLI član

Dacian CIOLOȘ član

Predstavnik vlade države v pristopu:

Hrvaška:

Stjepan MIKOLČIĆ državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in razvoj podeželja

TOČKE RAZPRAVE

Celotni dovoljeni ulovi (TAC) in kvote za leto 2012

Svet je na podlagi kompromisnega besedila, ki ga je predsedstvo oblikovalo v soglasju s Komisijo, dosegel politični dogovor o ribolovnih možnostih za leto 2012 za plovila EU v vodah Unije in nekaterih vodah, ki niso del Unije. Ta sporazum ureja ribje staleže, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, in ribje staleže, za katere veljajo mednarodna pogajanja in sporazumi (14751/11; 16650/11).

Ko bodo pravniki lingvisti uredbi dokončno oblikovali, ju bo Svet sprejel na eni od prihodnjih sej.

V spodnji preglednici so določene okvirne vrednosti glavnih TAC za leto 2012 v primerjavi z vrednostmi za leto 2011 in predlogom Komisije.

Ribolovne možnosti za plovila EU v vodah Unije za leto 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta – latinsko ime

Vrsta – angleško ime

Vrsta – slovensko ime

Ribolovna cona ICES

SVET

SVET

SVET

Predlog KOMISIJE

Primerjava

 

 

 

 

TAC za leto 2012

TAC za leto 2011

Primerjava 2012/2011

Za leto 2012

Svet – TAC za leto 2011/ predlog Komisije za leto 2012

 

 

 

 

%

 

 

PRILOGA IB: KATTEGAT, cone ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, vode EU CECAF, vode Francoske Gvajane

Argentina silus

Greater silver smelt

velika srebrenka

I in II (vode EU in mednarodne vode) (ARU/1/2)

95

103

– 8 %

77

– 25 %

Argentina silus

Greater silver smelt

velika srebrenka

III & IV (vode EU in mednarodne vode) (ARU/3/4)

1 082

1 176

– 8 %

882

– 25 %

Argentina silus

Greater silver smelt

velika srebrenka

vode EU in mednarodne vode podobmočij V, VI in VII (ARU/567)

4 316

4 691

– 8 %

3 518

– 25 %

Brosme brosme

Tusk

morski menek

IIIa, vode EU podrazdelkov 22–32 (USK/3A/BCD)

24

24

0 %

20

–17 %

Caproidae

Boarfish

merjaščevka

vode EU in mednarodne vode podobmočij VI, VII in VIII (BOR/678)

82 000

33 000

148 %

28 050

– 15 %

Clupea harengus

Herring

sled

VIaS, VIIb–c (HER/6AS7BC)

4 247

4 471

– 5 %

3 353

– 25 %

Clupea harengus

Herring

sled

VIa Clyde (HER/06ACL)

Se določi naknadno.

 

Se določi naknadno.

 

Clupea harengus

Herring

sled

VIIa (HER/07A/MM)

4 752

5 280

– 10 %

3 960

– 25 %

Clupea harengus

Herring

sled

VIIe–f (HER/7EF)

980

980

0 %

833

– 15 %

Clupea harengus

Herring

sled

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21 100

13 200

60 %

21 100

60 %

Engraulis encrasicolus

Anchovy

sardon

IX, X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)

8 360

7 600

10 %

6 460

– 15 %

Gadus morhua

Cod

trska

Kattegat (COD/03AS)

133

190

– 30 %

0

– 100 %

Gadus morhua

Cod

trska

VIb; vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb zahodno od 12˚00' Z ter podobmočij XII in XIV (COD/5W6-14)

78

78

0 %

59

– 24 %

Gadus morhua

Cod

trska

VIa, vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb vzhodno od 12˚00' Z (COD/5BE6A)

0

182

– 100 %

0

– 100 %

Gadus morhua

Cod

trska

VIIa (COD/07A)

380

506

– 25 %

0

– 100 %

Gadus morhua

Cod

trska

VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

10 059

4 023

150 %

9 679

141 %

Lamna nasus

Porbeagle

atlantski morski pes

vode Francoske Gvajane, Kattegat; vode EU Skagerraka in podobmočij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV; vode EU območja CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2 (POR/3-1234)

0

0

 

0

 

Lepidorhombus spp.

Megrims

krilati rombi

vode EU podobmočij IIa in IV (LEZ/2AC4-C)

1 845

1 845

0 %

1 568

– 15 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

krilati rombi

VI, vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb; mednarodne vode podobmočij XII in XIV (LEZ/56-14)

3 387

3 387

0 %

2 879

– 15 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

krilati rombi

VII (LEZ/07)

13 725

18 300

– 25 %

13 725

– 25 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

krilati rombi

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe (LEZ/8ABDE)

1 716

1 806

– 5 %

1 355

– 25 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

krilati rombi

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

1 214

1 094

11 %

1 182

8 %

Lophiidae

Anglerfish

morska spaka

VI, vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb, mednarodne vode podobmočij XII in XIV (ANF/561214)

5 183

5 456

– 5 %

4 092

– 25 %

Lophiidae

Anglerfish

morska spaka

VII (ANF/07)

30 677

32 292

– 5 %

24 219

– 25 %

Lophiidae

Anglerfish

morska spaka

VIIIa, b, d, e (ANF/8ABDE)

8 220

8 653

– 5 %

6 490

– 25 %

Lophiidae

Anglerfish

morska spaka

VIIIc, IX, X, vode EU območja CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)

3 300

1 571

110 %

3 300

110 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

vode EU in mednarodne vode podobmočij Vb, VIa (HAD/5BC6A)

6 015

2 005

200 %

2 506

25 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

VIIb–k, VIII, IX, X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)

16 645

13 316

25 %

9 987

– 25 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

VIIa (HAD/07A)

1 251

1 317

– 5 %

988

– 25 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

VI, vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb; mednarodne vode podobmočij XII in XIV (WHG/56-14)

307

323

– 5 %

242

– 25 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

VIIa (WHG/07A)

89

118

– 25 %

89

– 25 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

VIIb–h, in VIIj–k (WHG/7X7A-C)

19 053

16 568

15 %

14 083

– 15 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

VIII (WHG/08)

3 175

3 175

0 %

2 699

– 15 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

IX, X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (WHG/9/3411)

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

 

Se določi naknadno.

 

Merluccius merluccius

Hake

oslič

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32 (HKE/3A/BCD)

1 561

1 661

– 6 %

1 482

– 11 %

Merluccius merluccius

Hake

oslič

vode EU podobmočij IIa in IV (HKE/2AC4-C)

1 819

1 935

– 6 %

1 726

– 11 %

Merluccius merluccius

Hake

oslič

VI in VII; vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb; mednarodne vode podobmočij XII, XIV (HKE/571214)

30 9001

30 900

0 %

27 575

– 11 %

Merluccius merluccius

Hake

oslič

VIIIa–b, VIIId–e (HKE/8ABDE)

19 373

20 609

– 6 %

18 391

– 11 %

Merluccius merluccius

Hake

oslič

VIIIc, IX, X, vode EU območja CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)

12 299

10 695

15 %

12 299

15 %

Molva dypterigia

Blue ling

modri leng

mednarodne vode podobmočja XII (BLI/12INT)

815

815

0 %

611

– 25 %

Molva molva

Ling

leng

IIIa, vode EU podobmočij IIIb–d (LIN/3A/BCD)

92

92

0 %

78

– 15 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

vode EU podobmočij IIa in IV (NEP/2AC4-C)

21 929

23 453

– 6 %

20 849

– 11 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

VI, vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb (NEP/5BC6)

14 091

13 681

3 %

13 950

2 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

VII (NEP/07)

21 759

21 759

0 %

17 551

– 19 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3 899

3 899

0 %

3 314

– 15 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

VIIIc (NEP/08C)

82

91

– 10 %

82

– 10 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

IX, X, vode EU območja CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)

273

303

– 10 %

273

– 10 %

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

bele kozice

Francoska Gvajana (PEN/FGU)

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

 

Se določi naknadno.

 

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VI; vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb, mednarodne vode XII in XIV (PLE/56-14)

693

693

0 %

589

– 15 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VIIa (PLE/07A)

1 627

1 627

0 %

1 220

– 25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VII b, c (PLE/07BC)

78

78

0 %

66

– 15 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VII d, e (PLE/07DE)

5 062

4 665

9 %

4 179

– 10 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VII f, g (PLE/7FG)

369

410

– 10 %

308

– 25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

– 5 %

139

– 25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

VIII, IX, X, vode EU območja CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)

395

395

0 %

336

– 15 %

Pollachius pollachius

Pollack

polak

VI, vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb, mednarodne vode podobmočij XII, XIV (POL/56-14)

397

397

0 %

298

– 25 %

Pollachius pollachius

Pollack

polak

VII (POL/07)

13 495

13 495

0 %

10 121

– 25 %

Pollachius pollachius

Pollack

polak

VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1 482

1 482

0 %

1 260

– 15 %

Pollachius pollachius

Pollack

polak

VIIIc (POL/08C)

231

231

0 %

196

– 15 %

Pollachius pollachius

Pollack

polak

IX, X, vode EU območja CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)

282

282

0 %

240

– 15 %

Pollachius virens

Saithe

saj

VII, VIII, IX, X, vode EU območja CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

3 343

3 343

0 %

2 842

– 15 %

Rajidae

Skates and rays

raže

vode EU podobmočij IIa in IV (SRX/2AC4-C)

1 186

1 397

– 15 %

1 186

– 15 %

Rajidae

Skates and rays

raže

vode EU podobmočja IIIa (SRX/03A-C)

58

58

0 %

49

– 16 %

Rajidae

Skates and rays

raže

vode EU podobmočij VIa–b, VIIa–c in VIIe–k (SRX/67AKXD)

9 915

11 379

– 13 %

8 548

– 25 %

Rajidae

Skates and rays

raže

vode EU podobmočja VIId (SRX/07D)

887

887

0 %

754

– 15 %

Rajidae

Skates and rays

raže

vode EU podobmočij VIII in IX (SRX/89-C)

4 222

4 640

– 9 %

3 480

– 25 %

Solea solea

Common sole

morski list

IIIa; vode EU podrazdelkov 22–32 (SOL/3A/BCD)

610

840

– 27 %

520

– 38 %

Solea solea

Common sole

morski list

VI; vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb; mednarodne vode podobmočij XII in XIV (SOL/56-14)

60

60

0 %

51

– 15 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIIa (SOL/07A)

300

390

– 23 %

220

– 44 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIIb–c (SOL/7BC)

44

44

0 %

37

– 16 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIId (SOL/07D)

5 580

4 852

15 %

5 300

9 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIIe (SOL/07E)

777

710

9 %

777

9 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIIf, g (SOL/7FG)

1 060

1 241

– 15 %

1 060

– 15 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIIh, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0 %

360

– 15 %

Solea solea

Common sole

morski list

VIIIa, b (SOL/8AB)

4 250

4 250

0 %

3 755

– 12 %

Solea spp.

Sole

morski list

VIIIc, d, e, IX, X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (SOX/8CDE34)

1 072

1 072

0 %

911

– 15 %

Sprattus sprattus

Sprat

papalina

VIId–e (SPR/7DE)

5 150

5 421

– 5 %

4 066

– 25 %

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

trnež

vode EU podobmočja IIIa (DGS/03A-C)

0

0

Ni relevantno.

0

Ni relevantno.

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

trnež

vode EU podobmočij IIa in IV (DGS/2AC4-C)

0

0

Ni relevantno.

0

Ni relevantno.

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

trnež

vode EU in mednarodne vode podobmočij I, V, VI, VII, VIII, XII in XIV (DGS/15X14)

0

0

Ni relevantno.

0

Ni relevantno.

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

VIIIc (JAX/08C)

25 011

25 137

– 1 %

25 011

– 1 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

IX (JAX/09)

30 800

29 585

4 %

30 800

4 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

X: vode EU območja CECAF – Azori (JAX/X34PRT)

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

 

Se določi naknadno.

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

vode EU območja CECAF – otočje Madeira (JAX/341PRT)

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

 

Se določi naknadno.

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

vode EU območja CECAF – Kanarski otoki (JAX/341SPN)

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

 

Se določi naknadno.

 

Ribolovne možnosti za leto 2012 za plovila EU v nekaterih vodah, ki niso del Unije

Vrsta – latinsko ime

Vrsta – angleško ime

Vrsta – slovensko ime

Ribolovna cona ICES

SVET

TAC za leto 2012

SVET

TAC za leto 2011

SVET

Primerjava 2012/2011

Predlog KOMISIJE

Za leto 2012

Primerjava

Svet – TAC za leto 2011/ predlog Komisije za leto 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

PRILOGA IB: KATTEGAT, cone ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV, vode EU CECAF, vode Francoske Gvajane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

prava peščenka

norveške vode podobmočja IV (SAN/04-N)

Ni relevantno.

0

Ni relevantno.

0

Ni relevantno.

Ammodytidae

Sandeel

prava peščenka

vode EU podobmočij IIa, IIIa in IV (SAN/2A3A4)

180 000

354 420

– 49 %

180 000

– 49 %

Brosme brosme

Tusk

morski menek

vode EU in mednarodne vode podobmočij I, II in XIV (USK/1214EI)

21

21

0 %

18

– 14 %

Brosme brosme

Tusk

morski menek

vode EU podobmočja IV (USK/04-C)

196

196

0 %

167

– 15 %

Brosme brosme

Tusk

morski menek

vode EU in mednarodne vode podobmočij V, VI in VII (USK/567EI)

294

294

0 %

294

0 %

Brosme brosme

Tusk

morski menek

norveške vode podobmočja IV (USK/04-N)

170

170

0 %

170

0 %

Clupea harengus

Herring

sled

IIIa (HER/03A)

38 998

25 999

50 %

38 998

50 %

Clupea harengus

Herring

sled

EU in norveške vode podobmočja IV severno od 53° 30' S (HER/4AB)

243 000

115 464

110 %

241 565

109 %

Clupea harengus

Herring

sled

Norveške vode južno od 62° S (HER/04-N)

922

846

9 %

922

9 %

Clupea harengus

Herring

sled

prilov v podobmočju IIIa (HER/03A-BC)

6 659

6 659

0 %

6 659

0 %

Clupea harengus

Herring

sled

prilov v podobmočjih IV, VIId in v vodah EU podobmočja IIa (HER/2A47DX)

17 900

16 539

8 %

17 900

8 %

Clupea harengus

Herring

sled

IVc, VIId (HER/4CXB7D)

44 550

26 536

68 %

31 631

19 %

Clupea harengus

Herring

sled

vode EU in mednarodne vode podobmočij Vb, VIb in VIaN (HER/5B6ANB)

22 290

22 481

– 1 %

22 290

– 1 %

Gadus morhua

Cod

trska

Skagerrak (COD/03AN.)

3 660

3 711

– 1 %

3 660

– 1 %

Gadus morhua

Cod

trska

IV, vode EU podobmočja IIa, del IIIa, ki ni zajet s Skagerrakom in Kattegatom (COD/2A3AX4)

21 974

22 279

– 1 %

21 974

–1 %

Gadus morhua

Cod

trska

norveške vode južno od 62° S (COD/04-N)

382

382

0 %

382

0 %

Gadus morhua

Cod

trska

VIId (COD/07D)

1 543

1 564

– 1 %

1 543

– 1 %

Limanda limanda in Platichthys flesus

Dabe and Flounder

limada in iverka

vode EU podobmočij IIa in IV (D/F/2AC4-C)

18 434

18 434

0 %

15 669

– 15 %

Lophiidae

Anglerfish

morska spaka

vode EU podobmočij IIa in IV (ANF/2AC4-C)

9 161

9 643

– 5 %

7 232

– 25 %

Lophiidae

Anglerfish

morska spaka

norveške vode podobmočja IV (ANF/04-N)

1 500

1 500

0 %

1 500

0 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

IIIa, vode EU podrazdelkov 22–32 (HAD/3A/BCD)

2 308

2 007

15 %

2 308

15 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

IV, vode EU podobmočja IIa (HAD/2AC4)

30 158

26 432

14 %

30 158

14 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

norveške vode južno od 62° S (HAD/04-N)

707

707

pm

707

0 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

VIb; XII in XIV (vode EU in mednarodne vode) (HAD/6B1214)

3 300

3 748

– 12 %

3 300

– 12 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

IIIa (WHG/03A)

1 031

1 031

0 %

1 031

0 %

Merlangius merlangus

Whiting

mol

IV; vode EU podobmočja IIa (WHG/2AC4)

15 750

13 349

18 %

15 750

18 %

Merlangius merlangus in Pollachius pollachius

Whiting and Pollack

mol in polak

norveške vode južno od 62° S (W/P/04-N)

190

190

0 %

190

0 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

sinji mol

norveške vode podobmočij II in IV (WHB/4AB-N)

0

0

Ni relevantno.

0

Ni relevantno.

Micromesistius poutassou

Blue whiting

sinji mol

vode EU in mednarodne vode podobmočij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII in XIV (WHB/1X14)

63 421

10 042

532 %

63 421

532 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

sinji mol

VIIIc, IX in X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

10 043

1 030

875 %

10 043

875 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

sinji mol

vode EU podobmočij II, IVa, V, VI severno od 56˚30 S in podobmočja VII zahodno od 12˚ Z (WHB/24A567)

Ni relevantno.

Ni relevantno.

Ni relevantno.

Ni relevantno.

 

Microstomus kitt in Glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole and Witch

rdeči jezik in sivi jezik

vode EU podobmočij IIa in IV (L/W/2AC4-C)

6 391

6 391

0 %

5 432

– 15 %

Molva dypterigia

Blue ling

modri leng

vode EU in mednarodne vode podobmočij Vb, VI, VII, XIIb (BLI/5BX12B)

1 882

1 717

10 %

1 374

– 20 %

Molva molva

Ling

leng

vode EU in mednarodne vode podobmočij I, II (LIN/1/2)

36

36

0 %

31

– 14 %

Molva molva

Ling

leng

vode EU podobmočja IV (LIN/04)

2 428

2 428

0 %

2 064

– 15 %

Molva molva

Ling

leng

vode EU in mednarodne vode podobmočja V (LIN/05)

33

33

0 %

28

– 15 %

Molva molva

Ling

leng

vode EU in mednarodne vode podobmočij VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV (LIN/6X14)

7 824

8 024

– 2,5 %

5 899

– 26 %

Molva molva

Ling

leng

norveške vode podobmočja IV (LIN/04-N)

850

850

0 %

850

0 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

IIIa; vode EU podobmočja IIIb–c in podrazdelkov 22–32 (NEP/3A/BCD)

6 000

5 170

16 %

6 000

16 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

škamp

norveške vode podobmočja IV (NEP/4AB-N)

1 200

1 200

0 %

1 200

0 %

Pandalus borealis

Northern prawn

severna kozica

IIIa (PRA/03A)

3 780

4 448

– 15 %

3 780

– 15 %

Pandalus borealis

Northern prawn

severna kozica

vode EU podobmočij IIa in IV (PRA/2AC4-C)

3 058

3 598

– 15 %

3 058

– 15 %

Pandalus borealis

Northern prawn

severna kozica

norveške vode južno od 62° 00’ S (PRA/04-N)

480

480

0 %

480

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

Skagerrak (PLE/03AN)

7 791

7 791

0 %

7 791

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

Kattegat (PLE/03AS)

1 988

1 988

0 %

1 988

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

morska plošča

IV; vode EU podobmočja IIa; del IIIa, ki ni zajet s Skagerrakom in Kattegatom (PLE/2A3AX4)

79 201

68 862

15 %

79 201

15 %

Pollachius virens

Saithe

saj

IIIa in IV; vode EU podobmočij IIa, b, c, d (POK/2A34)

37 774

43 842

– 14 %

37 774

– 14 %

Pollachius virens

Saithe

saj

VI; vode EU in mednarodne vode podobmočij Vb, XII in XIV (POK/561214)

7 830

9 682

– 19 %

7 830

– 19 %

Pollachius virens

Saithe

saj

norveške vode južno od 62° S (POK/04-N)

880

880

0 %

880

0 %

Psetta maxima in Scophthalmus rhombus

Turbot and brill

romb in gladki romb

vode EU podobmočij IIa in IV (T/B/2AC4-C)

4 642

4 642

0 %

3 946

– 15 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

grenlandska morska plošča

vode EU podobmočij IIa in IV; vode EU in mednarodne vode podobmočij Vb in VI (GHL/2A-C46)

169

169

0 %

169

0 %

Scomber scombrus

Mackerel

skuša

IIIa in IV; vode EU podobmočij IIa, IIIb–c in podrazdelkov 22–32 (MAC/2A34)

19 855

20 002

– 1 %

19 855

– 1 %

Scomber scombrus

Mackerel

skuša

VI, VII, VIII a–b, VIIId–e; vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb; mednarodne vode podobmočij IIa, XII, XIV (MAC/2CX14)

259 129

325 245

– 20 %

259 129

– 20 %

Scomber scombrus

Mackerel

skuša

VIIIc, IX, X; vode EU območja CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)

29 651

37 139

– 20 %

29 651

– 20 %

Scomber scombrus

Mackerel

skuša

norveške vode podobmočij of Iia in IVa (MAC/xxxx)

10 176

13 018

– 22 %

10 176

– 22 %

Solea solea

Common sole

morski list

vode EU podobmočij II in IV (SOL/24)

16 150

14 050

15 %

15 650

11 %

Sprattus sprattus

Sprat

papalina

IIIa (SPR/03A)

48 100

48 100

0 %

48 100

0 %

Sprattus sprattus

Sprat

papalina

vode EU podobmočij IIa in IV (SPR/2AC4-C)

117 500

160 000

– 27 %

132 924

– 17 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

vode EU podobmočij IVb, IVc, VIId (JAX/47D)

31 329

42 955

– 27 %

31 329

– 27 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

vode EU podobmočij IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, b, d, e; Vb; vode EU in mednarodne vode podobmočja Vb; mednarodne vode podobmočij XII in XIV (JAX/2A-14)

157 989

158 787

– 1 %

157 989

– 1 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

X: vode EU območja CECAF – Azori (JAX/X34PRT

)

Se določi naknadno.

3 072

 

Se določi naknadno.

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

vode EU območja CECAF – otočje Medeira (JAX/341PRT)

Se določi naknadno.

1 229

 

Se določi naknadno.

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

šur

vode EU območja CECAF – Kanarski otoki (JAX/341SPN)

Se določi naknadno.

1 229

 

Se določi naknadno.

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

norveški molič

IIIa; vode EU podobmočij IIa in IV (NOP/2A3A4)

0

0

 

0

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

norveški molič

norveške vode podobmočja IV (NOP/4AB-N)

0

0

 

0

 

 

 

ribe za industrijsko uporabo

norveške vode podobmočja IV (I/F/4AB-N)

800

800

0 %

800

na

 

 

kombinirana kvota

vode EU podobmočja Vb; VI in VII (R/G/5B67-C)

Ni relevantno.

Ni relevantno.

 

Ni relevantno.

 

 

 

druge vrste

norveške vode podobmočja IV (OTH/4AB-N)

5 000

5 000

 

5 000

 

 

 

druge vrste

vode EU podobmočij IIa, IV in VIa severno od 56˚30’ S (OTH/2A46AN)

Ni relevantno.

Ni relevantno.

 

Ni relevantno.

 

PRILOGA IB: SEVEROVZHODNI ATLANTSKI OCEAN IN GRENLANDIJA TER cone ICES I, II, V, XII, XIV in grenlandske vode NAFO 0 in 1

Chionoecetes spp.

Snow crab

snežni morski pajek

grenlandske vode NAFO 0 in 1 (PCR/N01GRN)

500

499

0 %

500

0 %

Clupea harengus

Herring

sled

vode EU in mednarodne vode podobmočij I in II (HER/1/2)

54 228

64 319

– 16 %

54 228

– 16 %

Gadus morhua

Cod

trska

norveške vode podobmočij I in II (COD/1N2AB)

16 309

14 127

15 %

16 309

15 %

Gadus morhua

Cod

trska

grenlandske vode NAFO 0 in 1, grenlandske vode podobmočij V in XIV (COD/NO1514)

2 500

2 500

0 %

2 500

0 %

Gadus morhua

Cod

trska

mednarodne vode podobmočij I in IIb (COD/1/2B)

27 785

25 575

9 %

27 785

9 %

Gadus morhua in Melanogrammus aeglefinus

Cod and haddock

trska in vahnja

vode Ferskih otokov podobmočja Vb (C/H/05B-F)

0

0

 

0

 

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

navadni jezik

grenlandske vode podobmočij V in XIV (HAL/514GRN)

1 075

1 075

0 %

1 200

12 %

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

navadni jezik

grenlandske vode NAFO 0 in 1 (HAL/N01GRN)

200

75

167 %

200

167 %

Mallotus villosus

Capelin

kapelan

IIb (CAP/02B)

0

0

 

0

 

Mallotus villosus

Capelin

kapelan

grenlandske vode podobmočij V in XIV (CAP/514GRN)

56 364

56 364

0 %

15 400

 

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

vahnja

norveške vode podobmočij I in II (HAD/1N2AB)

1 350

1 350

0 %

1 350

0 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

sinji mol

vode Ferskih otokov (WHB/2A4AXF)

0

0

 

0

 

Molva molva in Molva dypterigia

Ling and Blue ling

leng in modri leng

vode Ferskih otokov podobmočja Vb (B/L/05B-F)

0

0

 

0

 

Pandalus borealis

Northern prawn

severna kozica

grenlandske vode podobmočij V in XIV (PRA/514GRN)

8 000

7 000

14 %

8 000

14 %

Pandalus borealis

Northern prawn

severna kozica

grenlandske vode NAFO 0 in 1 (PRA/N01GRN)

4 000

4 000

0 %

4 000

0 %

Pollachius virens

Saithe

saj

norveške vode podobmočij I in II (POK/1N2AB)

2 550

2 550

0 %

2 550

0 %

Pollachius virens

Saithe

saj

mednarodne vode podobmočij I in II (POK/1/2INT)

0

0

 

0

 

Pollachius virens

Saithe

saj

vode Ferskih otokov podobmočja Vb (POK/05B-F)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

grenlandska morska plošča

norveške vode podobmočij I in II (GHL/1N2AB)

50

50

0 %

50

0 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

grenlandska morska plošča

mednarodne vode podobmočij I in II (GHL/12/INT)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

grenlandska morska plošča

grenlandske vode podobmočij V in XIV (GHL/514GRN)

6 320

7 000

– 10 %

6 320

– 10 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

grenlandska morska plošča

grenlandske vode NAFO 0 in 1 (GHL/N01GRN)

2 650

2 650

0 %

2 650

0 %

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

rdeči okun (plitvi pelagični)

vode EU in mednarodne vode podobmočja V; mednarodne vode podobmočij XII, XIV (RED/51214S)

0

0

 

 

 

Sebastes spp.

Redfish (deep pelagic)

rdeči okun (globoki pelagični)

vode EU in mednarodne vode podobmočja V; mednarodne vode podobmočij XII in XIV (RED/51214D)

4 944

5 831

– 15 %

4 944

– 15 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

norveške vode podobmočij I in II (RED/1N2AB)

1 500

1 500

0 %

1 500

0 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

mednarodne vode podobmočij I in II (RED/1/2INT)

Ni relevantno.

Ni relevantno.

 

Ni relevantno.

 

Sebastes spp.

Redfish (pelagic)

rdeči okun (pelagični)

grenlandske vode podobmočij V in XIV (RED/514GRN)

6 000

5 227

15 %

6 000

15 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

islandske vode podobmočja Va (RED/05A-IS)

0

0

 

0

 

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

vode Ferskih otokov podobmočja Vb (RED/05B-F)

0

0

 

0

 

 

prilov

 

grenlandske vode NAFO 0 in 1 (XBC/N01GRN)

2 300

2 300

0 %

2 300

0 %

 

druge vrste

 

norveške vode podobmočij I in II (OTH/1N2AB)

350

350

0 %

350

0 %

 

druge vrste

 

vode Ferskih otokov podobmočja Vb (OTH/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Flatfish

 bokopluta

vode Ferskih otokov podobmočja Vb (FLX/05B-F)

0

0

 

0

 

PRILOGA IC: SEVEROZAHODNI ATLANTIK območje NAFO

Gadus morhua

Cod

trska

NAFO 2J3KL

0

0

0 %

0

0 %

Gadus morhua

Cod

trska

NAFO 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Gadus morhua

Cod

trska

NAFO 3M (COD/N3M)

5 292

5 703

– 7 %

5 292

– 7 %

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

sivi jezik

NAFO 2J3KL

0

0

0 %

0

0 %

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

sivi jezik

NAFO 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

ameriška morska plošča

NAFO 3M

0

0

0 %

0

0 %

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

ameriška morska plošča

NAFO 3LNO

0

0

0 %

0

0 %

Illex illecebrosus

Short fin squid

severni kratkoplavuti ligenj

podconi NAFO 3 in 4 (SQI/N34)

Ni relevantno.

Ni relevantno.

 

Ni relevantno.

 

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

rumenorepa limanda

NAFO 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0 %

0

0 %

Mallotus villosus

Capelin

kapelan

NAFO 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Pandalus borealis

Northern prawn

severna kozica

NAFO 3L (PRA/N3L)

670

1 069

– 37 %

670

– 37 %

Pandalus borealis

Nothern prawn

severna kozica

NAFO 3M (PRA/N3M)

Ni relevantno.

Ni relevantno.

 

Ni relevantno.

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

grenlandska morska plošča

NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7 093

7 466

– 5 %

7 093

– 5 %

Rajidae

Skate

raža

NAFO 3LNO (SRX/N3LNO)

5 352

7 556

– 29 %

5 352

– 29 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

NAFO 3LN (RED/L3LN)

1 094

1 094

0 %

1 094

0 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

NAFO 3M (RED/N3M)

7 813

7 813

0 %

7 813

0 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

NAFO 3O (RED/N3O)

7 000

7 000

0 %

7 000

0 %

Sebastes spp.

Redfish

rdeči okun

podobmočje NAFO 2, razdelka 1F in 3K

0

0

 

0

 

Urophycis tenuis

White hake

bela repata tabinja

NAFO 3NO (HKW/N3NO)

2 941

3 529

– 17 %

2 941

– 17 %

PRILOGA ID: IZRAZITO SELIVSKE VRSTE RIB – vsa OBMOČJA

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

navadni tun

Atlantski ocean, vzhodno od zemljepisne dolžine 45° Z in Sredozemsko morje (BFT/AE045W)

5 756

5 756

0 %

5 756

0 %

Xiphias gladius

Swordfish

mečarica

Atlantski ocean (severno od zemljepisne širine 5° S)

8 997

8 636

4 %

8 997

4 %

Xiphias gladius

Swordfish

mečarica

Atlantski ocean (južno od zemljepisne širine 5° S)

5 379

5 318

1 %

5 379

1 %

Thunnus alalunga

Northern Albacore

severni beli tun

Atlantski ocean (severno od zemljepisne širine 5° S)

26 939

27 917

– 4 %

26 939

– 4 %

Thunnus alalunga

Southern Albacore

južni beli tun

Atlantski ocean (južno od zemljepisne širine 5° S)

1 540

1 915

– 20 %

1 540

– 20 %

Thunnus obesus

Bigeye tuna

veleoki tun

Atlantski ocean

29 867

29 867

0 %

29 867

0 %

Makaira nigricans

Blue marlin

sinja jadrovnica

Atlantski ocean

73

103

– 29 %

73

– 29 %

Tetrapturus alba

White marlin

bela jadrovnica

Atlantski ocean

56

47

19 %

56

19 %

PRILOGA IE: ANTARKTIKA območje CCAML

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

antarktična ledna krokodilka

FAO 48.3 Anatarktika (ANI/F483)

3 072

2 305

33 %

3 072

33 %

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

antarktična ledna krokodilka

FAO 58.5.2 Antarktika (ANI/F5852)

0

78

– 100 %

0

– 100 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

patagonska zobata riba

FAO 48.3 Antarktika (TOP/F483)

2 600

3 000

– 13 %

2 600

– 13 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

patagonska zobata riba

FAO 48.4 Antarktika severno (TOP/F484N)

48

40

20 %

40

0 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

patagonska zobata riba

FAO 48.4 Antarktika južno (TOP/F484)

33

30

10 %

30

0 %

Dissostichus spp.

Toothfish

zobate ribe

FAO 58.5.2 Antarktika
TOP/F5852

2 730

2 550

7 %

2 730

7 %

Euphausia superba

Krill

kril

FAO 48
KRI/F48

5 610 000

5 610 000

0 %

5 610 000

0 %

Euphausia superba

Krill

kril

FAO 58.4.1 Antarktika
KRI/F5841

440 000

440 000

0 %

440 000

0 %

Euphausia superba

Krill

kril

FAO 58.4.2 Antarktika
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0 %

2 645 000

0 %

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

luskasta nototenija

FAO 58.5.2 Antarktika NOS/F5852

80

80

0 %

80

0 %

Paralomis spp.

Crab

rakovice

FAO 48.3 Antarktika PAI/F483

0

1 600

– 100 %

0

– 100 %

Macrourus spp.

Grenadier

repak

FAO 58.5.2 Antarktika GRV/F5852

360

360

0 %

360

0 %

 

Other species

druge vrste

FAO 58.5.2 Antarktika
OTH/F5852

50

50

0 %

50

0 %

Rajidae

Skates and rays

raže

FAO 58.5.2 Antarktika
SRX/F5852

120

120

0 %

120

0 %

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

enoroga ledna krokodilka

FAO 58.5.2 Antarktika
LIC/F5852

150

150

0 %

150

0 %

PRILOGA IF: JUGOVZHODNI ATLANTSKI OCEAN območje SEAFO

Beryx spp.

Alfonsinos

sluzoglavke

SEAFO

200

200

0 %

200

0 %

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

rdeče rakovice

podrazdelek SEAFO B1

200

200

0 %

200

0 %

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

rdeče rakovice

SEAFO brez podrazdelka B1

200

200

0 %

200

0 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

patagonska zobata riba

SEAFO

230

230

0 %

230

0 %

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

oranžna sluzoglavka

podrazdelek SEAFO B1 (ORY/F47NAM)

0

0

 

0

 

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

oranžna sluzoglavka

SEAFO brez podrazdelka B1 (ORY/F47X)

50

50

 

50

 

PRILOGA IG: JUŽNI NAVADNI TUN – vsa območja

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

južni navadni tun

prilovi na vseh območjih (SBF/F41-81)

10

10

0 %

10

0 %

PRILOGA IH: območje WCFPC

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiphias gladius

Swordfish

mečarica

območje WCPFC južno od 20˚ J

3 170

3 170

 

3 170

 

PRILOGA IJ: območje SPFO

 

 

 

 

 

 

 

 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

pisani šur

SPFO (CJM)

Se določi naknadno.

40 649

 

Se določi naknadno.

 

Kar zadeva staleže s pomanjkljivimi podatki, sta Svet in Komisija soglašala, da pomanjkanje zanesljivih podatkov vpliva na popolnost analitičnih mnenj o ribjih staležih. Države članice bi morale izboljšati razpoložljivost podatkov zadevnim znanstvenim odborom in zagotoviti, da bodo ti podatki skladni s potrebami analitičnih ocen, da bi se olajšalo trajnostno upravljanje zadevnih vrst ribolova. Za staleže, pri katerih je ICES zaznal pomanjkanje podatkov, bi bilo treba odkriti razlog za to in opredeliti ustrezne ukrepe.

Kar zadeva dolgoročni načrt za trsko (Uredba št. 1342/2008), sta Svet in Komisija soglašala s skupno razlago člena 13 za določitev ribolovnega napora.

Poleg ribolovnih možnosti za leto 2012 v Črnem morju, glede katerih so ministri dosegli politični dogovor na tem zasedanju Sveta (več o tem v nadaljevanju besedila), so bile že 30. novembra 2011 sprejete ribolovne možnosti v Baltskem morju za leto 2012.

Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

Sedanje določbe na področju, na katerega se nanaša predlog, se uporabljajo do 31. decembra 2011, z izjemo nekaterih omejitev napora, ki se uporabljajo do 31. januarja 2012, zato se uredba uporablja od 1. januarja 2012 naprej.

Ribolovne možnosti za leto 2012 v Črnem morju

Ministri so na podlagi kompromisnega besedila, ki ga je predsedstvo oblikovalo v soglasju s Komisijo, dosegli politični dogovor glede uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib, ki se za leto 2012 uporabljajo v Črnem morju (17396/11).

Svet bo to uredbo sprejel s pisnim postopkom, potem ko jo bodo dokončno oblikovali pravniki lingvisti.

Glavni element kompromisa predsedstva, ki ga je potrdila Komisija, je prenos celotnih dovoljenih ulovov (TAC), dodeljenih EU, v Črnem morju za romba in papalino.

V spodnji preglednici so določene okvirne vrednosti TAC v Črnem morju za leto 2012 v primerjavi z vrednostmi za leto 2011 in predlogom Komisije.

Vrsta – latinsko ime

Vrsta – angleško ime

Vrsta – slovensko ime

Ribolovna cona ICES

SVET

TAC za leto 2012

SVET

TAC za leto 2011

SVET

Primerjava 2012/2011

Predlog KOMISIJE

Za leto 2012

Primerjava Svet – TAC za leto 2011/ predlog Komisije za leto 2012

Psetta maxima

Turbot

romb

Črno morje (TUR/F3742C)

86,4

86,4

0 %

74

– 15 %

Sprattus sprattus

Sprat

papalina

Črno morje (SPR/F3742C)

11 475

11 475

0 %

11 475

0 %

Svet, Komisija in zadevne države članice so se strinjali, da je primerno določiti ustrezne ukrepe, kot so inšpekcijski nadzor in merila, s katerimi bi se odzvali na napačno poročanje in nezakonit ribolov romba v Črnem morju. Takšne ukrepe naj bi zadevne države članice skupaj s Komisijo pripravile v letu 2012.

Poleg tega sta se Svet in Komisija strinjala, da bi bilo treba vzpostaviti regionalno sodelovanje pri ribolovu v Črnem morju, da bi spodbudili trajnostno upravljanju staležev na tem območju, in da bosta obe instituciji ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi.

Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti v Črnem morju.

Ker se veljavne določbe uporabljajo do 31. decembra 2011, se uredba uporablja od 1. januarja 2012.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Svet je prisluhnil predstavitvi Komisije in izmenjal mnenja o predlogu uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (EMFF) (17870/11).

Predlog o EMFF je treba obravnavati v okviru predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 in svežnja predlogov za reformo skupne ribiške politike (SRP).

Splošni cilj EMFF je podpreti cilje SRP in nadalje razviti celostno pomorsko politiko EU (CPP). Skupne postopkovne določbe so določene v tem predlogu horizontalne uredbe. Zaradi predlogov za reformo SRP, o katerih razpravlja Svet, in uvedbe celostne pomorske politike je treba sprejeti dolgoročni instrument za posebno finančno podporo. Komisija predlaga, da bi bila večina sedanjih instrumentov SRP in CPP združena v en sklad, razen partnerskih sporazumov o ribolovu in obveznih prispevkov za regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

EMFF naj bi bil sestavljen iz štirih stebrov:

 • pametno in zeleno ribištvo (deljeno upravljanje),

 • pametno in zeleno ribogojstvo (deljeno upravljanje),

 • trajnosten in vključujoč ozemeljski razvoj (deljeno upravljanje) ter

 • celostna pomorska politika (neposredno centralizirano upravljanje).

Odobritev uporabe štirih gensko spremenjenih sort

Svetu so bili v sprejetje predloženi predlogi sklepov o odobritvi uporabe štirih gensko spremenjenih sort za hrano, krmo in drugo uporabo, razen gojenja, vendar mu ni uspelo doseči dogovora ne za odobritve ne proti njim.

Po predložitvi začetnih vlog za odobritev teh gensko spremenjenih sort je bil, kot to določa Uredba (ES) št. 1829/2003, najprej opravljen posvet z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki je dala ugodna znanstvena mnenja. Na tej podlagi je Evropska komisija pripravila predloge za odobritev teh sort, ki so bili predloženi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Ta odbor na seji 9. februarja 2011 ni mogel doseči kvalificirane večine, ki je potrebna za izdajo mnenja o odobritvi ukrepov, ki jih je predlagala Komisija, ali proti njej. Ker mnenja ni bilo, je moral Svet v treh mesecih ukrepati v zvezi s predlogi Komisije.

Danes je Svet ugotovil, da ni kvalificirane večine niti za sprejetje naslednjih štirih predlogov niti proti njemu:

 • predlog sklepa o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236x3006-210-23 družbe Dow, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni (15517/11),

 • predlog sklepa o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11xMIR604xGA21 družbe Syngenta, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (15518/11),

 • predlog sklepa o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11xMIR604 družbe Syngenta, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (15520/11),

 • predlog sklepa o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MIR604xGA21 družbe Syngenta, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (15521/11).

Svet je zdaj zaključil posvetovanja o tej zadevi, zato lahko Komisija zaključi postopek odločanja o vseh predlogih.

Zato je Svet potrdil informativni dopis madžarske delegacije, pregled katerega je bil najavljen pod točko "Razno" dnevnega reda tega zasedanja (18417/11).

Standardni člen, ki se od oktobra 2007 vključi v vse sklepe o odobritvi dajanja GSO na trg, to odobritev uporabe GSO za hrano in krmo razširja tudi na "vse druge uporabe", razen gojenja. Delegacija Madžarske, ki jo podpirajo delegacije Avstrije, Cipra, Luksemburga, Slovenije in Grčije, je izrazila zaskrbljenost, ker se ocena tveganja izvede le za uporabo GSO za hrano in krmo, ne pa tudi za "vse druge uporabe GSO".

Glede na predhodna pojasnila pravne službe Sveta je Komisija Svetu zagotovila, da bodo ti pomisleki madžarske in drugih delegacij upoštevani. Ugotovljeno je bilo tudi, da Svet po 1. marcu 2011, ko bo začela veljati Uredba št. 182/2011, ne bo več preučeval podobnih situacij, temveč pristojni "odbor za pritožbe", ki mu predseduje Komisija.

Reforma SKP – razvoj podeželja

Ministri so izmenjali mnenja o predlogu uredbe o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (uredba o razvoju podeželja) v okviru skupne kmetijske politike (SKP) (15425/11).

Razpravljali so predvsem o ukrepih za reševanje novih izzivov v okviru drugega stebra ter o predlaganih instrumentih za razvoj podeželja in njihovi opredelitvi. Večina delegacij se je strinjala, da bi vsebino predloga lahko ustrezno ocenili šele, ko bo znana razdelitev sredstev za drugi steber po posameznih državah članicah.

Glede načina reševanja novih izzivov v okviru drugega stebra je več držav članic menilo, da gre predlog v pravo smer, vseeno pa so številne izrazile željo, da bi v predlogu več pozornosti namenili inovacijam in konkurenčnosti. Več delegacij je tudi poudarilo potrebo po ustrezni podpori modernizaciji in prestrukturiranju sektorja, da bi bil bolj konkurenčen. Poleg tega je velika večina delegacij opozorila, da je treba zagotoviti, da bo skupni strateški okvir, namenjen usklajevanju EKSRP s strukturnimi skladi, upošteval cilj poenostavitve SKP.

Predlagani instrumenti so bili večinoma pozitivno sprejeti, čeprav so nekatere države članice menile, da bi bilo nekatere vidike dobro podrobneje pojasniti. Ti instrumenti bi morali prispevati k oblikovanju učinkovitega, sodobnega in konkurenčnega kmetijskega sektorja in podeželskega gospodarstva. Pri tem sta bistveni prilagodljivost pri upoštevanju posebnosti posameznih držav na nacionalni ali regionalni ravni in poenostavitev postopkov. Večina delegacij se je strinjala, da bi bil sklop instrumentov za obvladovanje tveganja koristno orodje. Nekatere države so menile, da območja z omejenimi možnostmi niso dovolj natančno opredeljena, zaradi česar bi bila nekatera takšna območja lahko izključena iz te sheme.

Predlog o razvoju podeželja je del svežnja reform SKP, ki ga je Komisija oktobra predstavila na zasedanju Sveta za kmetijstvo. Ob tej priložnosti je imel Svet javno razpravo o celotnem svežnju.

Skupaj s predlogi o neposrednih plačilih, enotni skupni ureditvi trgov (SUT) in o financiranju SKP je predlog uredbe o razvoju podeželja eden od štirih glavnih predlogov, ki naj bi jih sprejela Svet in Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku.

Svet je v zvezi z reformo SKP imel orientacijsko razpravo o neposrednih plačilih na zadnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo novembra, januarja 2012 pa bo imel še eno orientacijsko razpravo o predlogu enotne SUT.

RAZNO

Ukrepi proti državam, v katerih je dovoljen netrajnostni ribolov

Komisija je ministre seznanila s predlogom uredbe o nekaterih ukrepih v zvezi z državami, v katerih je dovoljen netrajnostni ribolov, zaradi ohranjanja staležev rib.

Več držav članic je to pobudo podprlo in hkrati poudarilo, da bi morala EU vedno dajati prednost pogajanjem. Če pa ta pogajanja ne bi bila uspešna, bi po mnenju več držav članic potrebovali poseben tovrstni instrument, s katerim bi EU lahko ukrepala proti enostranskim odločitvam tretjih držav glede skupnih ribjih staležev.

Komisija je predlagala oblikovanje posebnega instrumenta, s katerim bi obvladali razmere, podobne tistim, ki trenutno ogrožajo stalež šura v severovzhodnem Atlantiku. S tem instrumentom bi zaščitili ribje staleže, ki so v pristojnosti EU, pred netrajnostnimi ribolovnimi praksami držav, ki niso pristale na skupno upravljanje teh staležev.

Trg EU z ribiškimi proizvodi bi lahko nekatere države spodbudil k oportunističnemu in netrajnostnemu ribolovu. EU bi morala imeti možnost, da za zaščito ribjih staležev takšno trgovanje omeji. V predlogu Komisije je opredeljen mehanizem, ki bo:

 • zagotovil sorazmernost ukrepov;

 • zagotovil spoštovanje mednarodnega prava;

 • zadevnim tretjim državam omogočil, da predstavijo svoje argumente in spremenijo svoje delovanje;

 • pooblastil Komisijo za sprejetje ukrepov;

 • omogočil hitro prekinitev izvajanja ukrepov, ko bodo sprejeti ustrezni popravni ukrepi.

Sporazum o ribištvu med EU in Marokom

Komisija je po nujnem postopku seznanila Svet, da je Evropski parlament zavrnil soglasje k sklenitvi začasnega protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se je začasno uporabljal od februarja 2011.

Več držav članic je opozorilo na gospodarske in finančne posledice ter poudarilo, da je sprejetje protokola zelo pomembno. Izpostavile so, da je bila zavrnitev Evropskega parlamenta sprejeta z razočaranjem, povzročila pa je tudi razmere, na katere ribiški sektor ni bil pripravljen. Imela bo namreč znaten gospodarski vpliv na gospodarske subjekte, ki so že plačali pristojbine za dostop do vod Maroka in sklenili pogodbe, obenem pa bo povečala brezposelnost, saj ribolov ne bo več mogoč.

Komisija pripravlja predlog sklepa o prenehanju začasne uporabe protokola, medtem pa bo razmislila o predložitvi novega priporočila za pogajalski mandat, ki bo temeljil na trajnosti, načelu, da se uporablja samo presežek (tj. del ribolovnih virov, ki so neizkoriščeni na lokalni ravni), stroškovni učinkovitosti glede potrebe po ribolovnih možnostih in njihovih cen ter spoštovanju mednarodnega prava.

Pomoč za predelane agrume

Ciprska delegacija je ministre seznanila s prošnjo za podaljšanje prehodnega obdobja v zvezi z delno vezano pomočjo za predelane agrume do leta 2013 (18494/11).

Agrumi na Cipru predstavljajo pomemben sektor. Potem ko je leta 2008 vsa neposredna pomoč za predelano sadje in zelenjavo postala nevezana, so države članice dobile možnost, da v prehodnem obdobju, ki se konča leta 2012, v tem sektorju zagotavljajo delno vezano pomoč. Ciper je to možnost izkoristil za sektor agrumov, ki je bil že pred tem prejemnik premije za predelavo.

V zadnjih letih se je ciprski sektor agrumov poleg strukturnih problemov soočal še s številnimi težavami, predvsem zaradi dolgih sušnih obdobij in posledičnega pomanjkanja vode za namakanje. Ciper želi, da bi se obdobje v zvezi z delno vezano pomočjo sektorju podaljšalo vsaj za eno leto, da bi vključevalo leto 2013.

Komisija je opozorila, da bi bil redni zakonodajni postopek za spremembo Uredbe št. 73/2009 zaradi ugoditve prošnji Cipra precej dolgotrajen. Zato je kot rešitev delegaciji Cipra predlagala, naj:

 • za leto 2013 sprejme ukrepe za razvoj podeželja, da bi rešili gospodarske in okoljske probleme tega sektorja, in

 • od leta 2014 naprej izkoristi možnost vezane pomoči, ki je bila državam članicam dana v okviru predlogov iz svežnja reform SKP za določene vrste kmetovanja ali določene sisteme, ki se soočajo z nekaterimi težavami in so posebno pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih razlogov.

Sklepi o odobritvi dajanja gensko spremenjenih organizmov na trg

Madžarska delegacija je Svet seznanila s področjem uporabe člena 2c sklepov o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme (GSO), so iz njih sestavljeni ali proizvedeni (18417/11).

Standardni člen 2c, ki se od oktobra 2007 vključi v vse sklepe o odobritvi dajanja GSO na trg, to odobritev poleg uporabe GSO za hrano in krmo razširja na druge uporabe, tj. uporabe, za katere se uporabljajo vsi drugi ustrezni gensko nespremenjeni organizmi, razen gojenja.

Madžarska delegacija, ki jo podpirajo Avstrija, Ciper, Luksemburg, Slovenija in Grčija, je izrazila pomisleke o odobritvi "vseh drugih uporab" GSO, ki bi jih bilo treba obravnavati zunaj področja uporabe Uredbe št. 1829/2003, ki je bila pravna podlaga za sklepe o GSO. Medtem ko se za hrano in krmo izvajajo ocene tveganja, za "vse druge uporabe" ni predvidenih nobenih tovrstnih ocen.

Komisija je zabeležila prošnjo Madžarske in bo preverila ta pravni vidik sedanjega besedila uredbe. Madžarsko prošnjo bo preučila tudi pravna služba Sveta.

Dobro počutje živali med prevozom

Komisija je Svet seznanila s poročilom o učinku Uredbe št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom (16798/11).

Več delegacij je pozdravilo poročilo in izjavilo, da z zanimanjem pričakujejo nadaljnje ukrepanje na podlagi tega poročila. Prihodnje dansko predsedstvo je nakazalo, da bo to vprašanje ena izmed njegovih prednostnih nalog.

V poročilu je opisan napredek pri uporabi uredbe EU o prevozu živali, opredeljenih pa je tudi več načinov, kako rešiti probleme, ki so se pojavili. Poročilu sicer ni priložen zakonodajni predlog. Komisija je poudarila, da je treba ustrezno izvajati nekatere ukrepe, in vztrajala pri usklajenem izvajanju te uredbe v celotni EU.

Ponovno je bilo poudarjeno, da je Svet sprejel Uredbo št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom decembra 2004 po intenzivnih razpravah v času treh zaporednih predsedstev.

V členu 32 Uredbe št. 1/2005 je določeno, da mora Komisija do leta 2011 predložiti poročilo "o vplivu te uredbe na dobrobit živali med prevozom in o trgovinskih tokovih živih živali v razširjeni Skupnosti. […] Ta predlog lahko, po potrebi, spremljajo ustrezni zakonodajni predlogi glede dolgih voženj, zlasti glede potovalnih časov, dob počitka in dodeljenega prostora."

Osnutek strateškega načrta za Codex v obdobju 2014–2019

Predsedstvo je ministre seznanilo o poročilu o napredku pri pogajanjih o Codexu Alimentariusu in perspektivah teh pogajanj (18334/11).

V času poljskega predsedovanja so bili organizirane štiri seje različnih odborov za Codex Alimentarius, od katerih je bila najpomembnejša seja Komisije za Codex Alimentarius, ki je potekala julija 2011. Glavni rezultati posvetovanja v okviru Komisije za Codex Alimentarius v času poljskega predsedovanja so naslednji:

 • izvedba glasovanja proti sprejetju najvišjih mejnih vrednosti ostankov raktopamina (kemikalije, ki se v nekaterih tretjih državah uporablja za spodbujanje rasti prašičev in goveda). Če bi bile predlagane najvišje mejne vrednosti ostankov sprejete, bi to lahko vodilo do trgovinskih sporov med EU in drugimi članicami STO;

 • izvolitev evropskega podpredsednika Komisije za Codex Alimentarius;

 • več drugih rezultatov vključuje:

 • sprejetje seznama dovoljenega predhodnega tovora za prevoz užitnih nepakiranih maščob in olj;

 • sprejetje smernic za nadzor bakterij Campylobacter in Salmonella spp v piščančjem mesu;

 • sprejetje zbirke besedil Codexa, ki zadevajo označevanje živil, nastalih z uporabo sodobne biotehnologije (gensko spremenjena živila).

Poleg tega bodo o osnutku strateškega načrta za Codex v obdobju 2014–2019 razpravljali na prihodnji 66. seji izvršnega odbora Komisije za Codex Alimentarius, ki bo februarja 2012 v Ženevi. Razprava o vlogi znanosti in drugi pomembni dejavniki v posvetovanjih o Codexu so ključni elementi tega dokumenta. Komisija in države članice trenutno oblikujejo pripombe na osnutek strateškega načrta.

DRUGE ODOBRENE TOČKE

KMETIJSTVO

Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika

Svet je sprejel stališče v prvi obravnavi o osnutku direktive o spremembi Direktive 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni modrikastega jezika (16696/11). Svet se je o stališču predhodno dogovoril z Evropskim parlamentom, da bi dosegli hitri dogovor v drugi obravnavi in omogočili pravočasen začetek veljavnosti novih pravil še pred akcijami cepljenja v letu 2012.

Cilj direktive je posodobiti veljavna pravila o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika iz Direktive 2000/75/ES tako, da bodo prožnejša. Bolezen modrikastega jezika prizadene prežvekovalce (kot so govedo, ovce in koze) ter se prenaša z insektnimi vektorji, ki širijo virus z ene živali na drugo. Cepljenje je najprimernejše orodje za nadzor bolezni modrikastega jezika in preprečevanje klinične bolezni v EU. Vendar uporabo cepiv omejujejo trenutna pravila iz Direktive 2000/75/ES, s katerimi je določena uporaba le tistih cepiv, ki so bila na voljo ob sprejetju navedene direktive. Ta cepiva lahko povzročijo nezaželeno kroženje cepilnega virusa med necepljenimi živalmi na območjih, kjer je bilo cepivo uporabljeno. Nova pravila, ki jih uvaja osnutek direktive, temeljijo na dejstvu, da so zdaj na voljo inaktivirana cepiva, s katerimi se odpravlja tveganje.

Finančni ukrepi za razvoj podeželja za države članice, ki imajo ekonomske težave

Svet je sprejel spremembo Uredbe št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (70/11).

Na podlagi uredbe bo Komisija lahko odobrila višje stopnje prispevka EU (do 95 %, in sicer prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)) za ukrepe za razvoj podeželja za tiste države članice, ki imajo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, pod pogojem, da jih krijejo mehanizmi finančne pomoči.

Svetovna finančna in gospodarska kriza nekaterim državam članicam povzroča ali grozi, da bo povzročila resne težave na področju gospodarske rasti in finančne stabilnosti ter naraščanja javnega primanjkljaja in dolga. Te določbe veljajo za pet držav članic, ki jih je kriza najbolj prizadela in so prejele finančno pomoč v okviru programa iz mehanizma za plačilne bilance za države nečlanice euroobmočja (Romunija in Latvija) ali iz Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo za države članice euroobmočja (Portugalska, Grčija in Irska).

Ta uredba je del svežnja treh uredb, ki se uporabljajo za navedenih pet držav članic in zadevajo Evropski sklad za ribištvo (ESR) ter strukturna sklada in kohezijski sklad.

Uredba ne bo imela nobenega finančnega vpliva, saj celotni obseg odobritev za prevzem obveznosti za razvoj podeželja ostaja nespremenjen, tako kot tudi njegova letna razdelitev.

Hrana za najbolj ogrožene osebe

Svet je dosegel politični dogovor o podaljšanju programa za razdeljevanje prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji za leti 2012 in 2013 (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

Za podrobnosti glej sporočilo za javnost 18686/11.

Prihodnost politike promocije kmetijstva – sklepi

Svet je sprejel sklepe o prihodnosti politike promocije kmetijstva.

Sklepi Sveta – poročilo o shemi enotnega plačila

Svet je sprejel sklepe o posebnem poročilu št. 5/2011 Evropskega računskega sodišča z naslovom "Shema enotnega plačila (SEP): vprašanja, ki jih je treba obravnavati za izboljšanje njenega dobrega finančnega poslovodenja" iz dok. 17584/11.

RIBIŠTVO

Dostop venezuelskih ribiških plovil do izključne ekonomske cone ob obali Francoske Gvajane

Svet je po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejel sklep o dostopu ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele, do izključne ekonomske cone ob obali Francoske Gvajane (8202/11).

Ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo Venezuele, je že več desetletij dovoljeno loviti v izključni ekonomski coni francoskega čezmorskega departmaja Gvajana. Ker pa z Venezuelo ni bil sklenjen mednarodni sporazum o ribolovu, sedanja praksa po Uredbi št. 1006/2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti1 ni v skladu s pravom EU.

Glede na to, da bi bila nenadna prekinitev teh ribolovnih dejavnosti zaradi njihovega gospodarskega in socialnega pomena v tej regiji neprimerna, je bilo treba iztovarjanje venezuelskih plovil v pristaniščih Francoske Gvajane urediti po nujnem postopku.

Vendar se je v teh okoliščinah in glede na omejen obseg zadevnega ribolova zdel celovit sporazum o ribolovu med Venezuelo in EU nepotreben. Namesto tega predlagana enostranska izjava Sveta po namenu ustreza sporazumu o ribolovu, ker se z njo venezuelskim plovilom odobri podeljevanje dovoljenj za ribolov.

Proizvodne cene za Skupnost za nekatere ribiške proizvode za leto 2012

Svet je določil priporočene cene in proizvodne cene za Skupnost za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2012 (17089/11).

Cilj te uredbe je zagotoviti delovanje podpore cen in intervencijskih mehanizmov iz Uredbe št. 2000/104/ES2 v letu 2012 ter tako vzpostaviti enotni trg za ribiške proizvode. Uredba zadeva priporočene cene za določeno število ribiških proizvodov in proizvodne cene za Skupnost za določene proizvode iz tuna. Priporočene cene so referenca za nadaljnjo določitev različnih tehničnih parametrov, potrebnih za delovanje intervencijskih mehanizmov. Poleg tega je proizvodna cena za Skupnost pomembna za kompenzacijsko nadomestilo za tuna, dobavljenega predelovalni industriji, ki se lahko dodeli, ko cene na svetovnih trgih padejo pod določen sprožitveni prag.

V skladu z Uredbo št. 104/2000 zadevne cene sledijo razvoju tržnih cen v treh predhodnih ribolovnih letih ter gibanju proizvodnje in povpraševanja. Predlog v skladu s tem zvišuje cene za +1 % do +3 % za večino vrst bele ribe, za +1,5 % do +3 % za pelagične vrste, kot so sled, skuša, kraljevska skuša in cel beli tun, cene znižuje za –0,5 % do –2 % za sardele, sardone in belega tuna brez drobovja, za večino vrst rakov pa jih zvišuje za +1 % do +3 %. Za večino zamrznjenih proizvodov se cene zvišujejo za +1 % do +3 %. V skladu s predlogom pa se zvišuje tudi proizvodna cena za EU za proizvode iz tuna za +2%.

Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe na predlog Komisije sprejme ukrepe za določitev priporočenih cen in proizvodnih cen za Skupnost za nekatere ribiške proizvode.

OKOLJE

Presežne emisije CO2 novih osebnih avtomobilov

Svet je sklenil, da ne bo nasprotoval sprejetju sklepa Komisije o metodi za zbiranje premij za presežne emisije CO2 novih osebnih avtomobilov (16484/11).

Za sklep Komisije se uporablja tako imenovani regulativni postopek s pregledom. Ker je Svet ta akt odobril, ga lahko Komisija zdaj sprejme, če temu ne bo nasprotoval Evropski parlament.

ZUNANJE ZADEVE

Začasni sprejem nekaterih Palestincev

Svet je sklenil, da se veljavnost nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje, ki so bila podeljena dvanajstim Palestincem, podaljša za eno leto. V skladu s Skupnim stališčem 2002/400/SZVP so jih iz človekoljubnih razlogov sprejele Belgija, Grčija, Španija, Irska, Italija in Portugalska.

SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

Omejevalni ukrepi – Belorusija

Zaradi resnosti razmer v Belorusiji je Svet sprejel še strožje omejevalne ukrepe EU za tiste, ki so odgovorni za nenehno zatiranje civilne družbe, politične opozicije in neodvisnih medijev v Belorusiji. Več podrobnosti je v sporočilu za javnost 18617/11.

Omejevalni ukrepi – Demokratična republika Kongo

Svet je na podlagi sklepa Združenih narodov spremenil veljavne omejevalne ukrepe proti Demokratični republiki Kongo, in sicer z vključitvijo dveh dodatnih oseb na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo ukrepi.

TRGOVINSKA POLITIKA

Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju

Svet je sprejel sklep o odobritvi podpisa trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA) z Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko, Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike.

Namen tega sporazuma je vzpostaviti mednarodni okvir za boljše izvrševanje zakonodaje s področja pravic intelektualne lastnine in oblikovanje izboljšanih mednarodnih standardov za ukrepe proti obsežnim kršitvam pravic intelektualne lastnine. Pogajanja so se zaključila novembra 2010.

SOCIALNA POLITIKA

Usklajevanje sistemov socialne varnosti – EU in Švica

Svet je sprejel sklep o stališču Evropske unije glede spremembe Priloge II k Sporazumu o prostem gibanju oseb med EU in Švico (16232/11).

Priloga II zadeva koordinacijo sistemov socialne varnosti in jo je treba spremeniti, da bi v sporazum vključili nove pravne akte EU.

1 :

TAC za severnega osliča: 55 000 ton (prenos).

1 :

OJ L 286, 29.10.2008, p. 33.

2 :

OJ L 17, 21.1.2000, p. 22.


Side Bar