Navigation path

Left navigation

Additional tools

KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA

MT

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

It-3137 laqgħa tal-Kunsill

Agrikoltura u Sajd

Brussell, 15-16 ta' Diċembru 2011

President Is-Sur Marek SAWICKI
Ministru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Polonja

Riżultati prinċipali tal-Kunsill

Dwar is-Sajd, il-ministri laħqu qbil politiku dwar l-opportunitajiet tas-sajd 2012 għal ċerti stokkijiet tal-ħut għal bastimenti tal-UE u ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni u dwar opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut fil-Baħar l-Iswed.

Dejjem fil-qasam tas-Sajd, il-Kunsill kellu skambju ta' fehmiet dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. Il-Ministri ġew infurmati wkoll dwar proposta dwar ċerti miżuri f'rabta ma' pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli.

Fir-rigward tal-Agrikoltura, proposti għal deċiżjonijiet li jawtorizzaw l-użu ta' erba' varjetajiet ġenetikament modifikati fl-ikel, l-għalf u għal użu ieħor ġew ippreżentati lill-Kunsill għall-adozzjoni. Ma ntlaħqet l-ebda maġġoranza kwalifikata favur jew kontra l-awtorizzazzjonijiet.

Barra minn hekk, il-ministri kellhom skambju ta' fehmiet dwar il-proposta ta' riforma tal-PAK għal regolament dwar l-iżvilupp rurali.

Mingħajr diskussjoni, il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar il-futur tal-promozzjoni tal-politika dwar il-promozzjoni agrikola.

Finalment, il-Kunsill kien infurmat dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport, dwar in-negozjati, progress u prospetti tal-Codex Alimentarius, dwar l-għajnuna għall-frott taċ-ċitru pproċessat u dwar deċiżjonijiet li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' organiżmi ġenetikament modifikati.

Matul l-ikla ta' nofsinhar, il-ministri ddiskutew dwar is-sett ta' għodod għall-ġestjoni tar-riskju u l-innovazzjoni fil-qafas tar-riforma tal-PAK (it-tieni pilastru).

WERREJ1

PARTEĊIPANTI

PUNTI LI ĠEW DISKUSSI

Qabdiet totali permissibbli (TACs) u kwoti għall-2012

Opportunitajiet tas-sajd għall-2012 fil-Baħar l-Iswed

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Awtorizzazzjoni ta' erba' varjetajiet ġenetikament modifikati

Riforma tal-PAK - żvilupp rurali

AFFARIJIET OĦRAJN

Miżuri kontra pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli

Ftehim dwar is-sajd bejn l-UE u l-Marokk

Għajnuna għall-frott taċ-ċitru pproċessat

Deċiżjonijiet li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' organiżmi ġenetikament modifikati

Trattament xieraq tal-annimali waqt it-trasport

Abbozz ta' pjan strateġiku tal-Codex 2014-2019

PUNTI OĦRAJN LI ĠEW APPROVATI

AGRIKOLTURA

 • It-tilqim kontra l-bluetongue

 • Miżuri finanzjarji għall-iżvilupp rurali għall-Istati Membri b'diffikultajiet ekonomiċi

 • Ikel għall-persuni l-iktar fil-bżonn

 • Il-ġejjieni tal-politika dwar il-promozzjoni agrikola - Konklużjonijiet

 • Konklużjonijiet tal-Kunsill - Rapport dwar l-iskema ta' pagament uniku

SAJD

 • Aċċess minn bastimenti tas-sajd Venezwelani għall-Gujana Franċiża

 • Prezzijiet Komunitarji tal-produtturi għall-2012 għal ċerti prodotti tas-sajd

AMBJENT

 • Emissjonijiet eċċessivi ta' CO2 minn karozzi ġodda

AFFARIJIET BARRANIN

 • Ilqugħ temporanju ta' ċerti Palestinjani

POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

 • Miżuri restrittivi - Bjelorussja

 • Miżuri restrittivi - Repubblika Demokratika tal-Kongo

POLITIKA TAL-KUMMERĊ

 • Ftehim kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni

POLITIKA SOĊJALI

 • Koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali - UE/Svizzera

PARTEĊIPANTI

Belġju:

Is-Sinjura Sabine LARUELLE Ministru tal-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju, il-Ħaddiema għal Rashom, l-Agrikoltura

Is-Sur Kris PEETERS Ministru-President tal-Gvern Fjamming u l-Ministru Fjamming tal-Ekonomija, il-Politika Barranija, l-Agrikoltura u l-Politika Rurali

Bulgarija:

Is-Sur Miroslav NAYDENOV Ministru tal-Agrikoltura u l-Ikel

Is-Sur Peter STEFANOV Viċi Rappreżentant Permanenti

Repubblika Ċeka:

Is-Sur Petr BENDL Ministru tal-Agrikoltura

Is-Sur Juraj CHMIEL Viċi Ministru tal-Agrikoltura

Danimarka:

Is-Sinjura Mette GJERSKOV Ministru tal-Ikel, l-Agrikoltura u s-Sajd

Ġermanja:

Is-Sinjura Ilse AIGNER Ministru Federali tal-Ikel, l-Agrikoltura u l-Protezzjoni tal-Konsumatur

Is-Sur Robert KLOOS Segretarju tal-Istat, Ministeru Federali tal-Ikel, l-Agrikoltura u l-Protezzjoni tal-Konsumatur

Estonja:

Is-Sur Gert ANTSU Viċi Rappreżentant Permanenti

Irlanda:

Is-Sur Simon COVENEY Ministru tal-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel

Greċja:

Is-Sur Konstantinos SKANDALIDIS Ministru tal-Iżvilupp Rurali u l-Ikel

Is-Sur Spyridon-Adonis GEORGIADIS Viċi Ministru tal-Iżvilupp, il-Kompetittività u t-Trasport Marittimu

Is-Sur Andreas PAPASTAVROU Viċi Rappreżentant Permanenti

Spanja:

Is-Sinjura Rosa AGUILAR RIVERO Ministru tal-Ambjent u l-Ambjent Rurali u tal-Baħar

Is-Sinjura Ana Isabel MARIÑO Ministru tal-Ambjent u l-Ġestjoni tat-Territorju tal-Komunità Awtonoma ta' Madrid

Is-Sinjura Rosa María QUINTANA Ministru tal-Baħar tal-Komunità Awtonoma tal-Galizja

Is-Sur Josep PUXEU ROCAMORA Segretarju tal-Istat tal-Ambjent Rurali u l-Ilma

Franza:

Is-Sur Bruno LE MAIRE Ministru tal-Agrikoltura, l-Ikel u s-Sajd, il-Kampanja u l-Ippjanar tal-Użu tal-Art

Is-Sur Philippe LEGLISE-COSTA Viċi Rappreżentant Permanenti

Italja

Is-Sur Mario CATANIA Ministru tal-Agrikoltura

Ċipru:

Is-Sur Sofoclis ALETRARIS Ministru tal-Agrikoltura, ir-Riżorsi Naturali u l-Ambjent

Latvja:

Is-Sinjura Laimdota STRAUJUMA Ministru tal-Agrikoltura

Litwanja:

Is-Sur Mindaugas KUKLIERIUS Viċi Ministru tal-Agrikoltura

Is-Sur Arūnas VINČIŪNAS Viċi Rappreżentant Permanenti

Lussemburgu:

Is-Sur Romain SCHNEIDER Ministru tal-Agrikoltura, il-Vitikultura u l-Iżvilupp Rurali, Ministru tal-Isport, Ministru b'responsabbiltà għas-Solidarjetà Ekonomika

Is-Sinjura Michèle EISENBARTH Viċi Rappreżentant Permanenti

Ungerija:

Is-Sur Sándor FAZEKAS Ministru tal-Iżvilupp Rurali

Malta:

Is-Sur George PULLICINO Ministru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali

Is-Sur Patrick MIFSUD Viċi Rappreżentant Permanenti

Pajjiżi l-Baxxi:

Is-Sur Henk BLEKER Ministru tal-Agrikoltura u l-Kummerċ Barrani

Is-Sur Derk OLDENBURG Viċi Rappreżentant Permanenti

Awstrija:

Is-Sur Nikolaus BERLAKOVICH Ministru Federali tal-Agrikoltura, il-Forestrija, l-Ambjent u l-Ġestjoni tal-Ilma

Is-Sur Harald GÜNTHER Viċi Rappreżentant Permanenti

Polonja:

Is-Sur Marek SAWICKI Ministru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Is-Sur Kazimierz PLOCKE Viċi Ministru tal-Agrikoltura

Is-Sur Tadeusz NALEWAJK Sottosegretarju tal-Istat, Ministeru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Is-Sur Andrzej BUTRA Sottosegretarju tal-Istat, Ministeru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Portugall:

Is-Sinjura Assunção CRISTAS Ministru tal-Agrikoltura, l-Affarijiet Marittimi, l-Ambjent u l-Ippjanar Reġjonali

Is-Sur José DIOGO ALBUQUERQUE Segretarju tal-Istat għall-Agrikoltura

Is-Sur Manuel PINTO DE ABREU Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Marittimi

Rumanija:

Is-Sur Christian BĀDESCU Viċi Rappreżentant Permanenti

Is-Sur Achim IRIMESCU Ministru Kunsillier, Rappreżentanza Permanenti tar-Rumanija

Slovenja:

Is-Sinjura Tanja STRNISA Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Forestrija u l-Ikel

Slovakkja:

Is-Sur Zsolt SIMON Ministru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Is-Sur Peter JAVORCÍK Viċi Rappreżentant Permanenti

Finlandja:

Is-Sur Jari KOSKINEN Ministru tal-Agrikoltura u l-Forestrija

Is-Sur Risto ARTJOKI Segretarju tal-Istat, Ministeru tal-Agrikoltura

Svezja:

Is-Sur Eskil ERLANDSSON Ministru tal-Affarijiet Rurali

Renju Unit:

Is-Sinjura Caroline SPELMAN Segretarju tal-Istat, Dipartiment tal-Ambjent, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali

Is-Sur Richard BENYON Sottosegretarju Parlamentari tal-Istat għall-Ambjent Naturali u s-Sajd

Il-Kummissjoni:

Is-Sinjura Maria DAMANAKI Membru

Is-Sur John DALLI Membru

Is-Sur Dacian CIOLOȘ Membru

Il-Gvern tal-Istat li ser jissieħeb kien rappreżentat kif ġej:

Kroazja:

Is-Sur Stjepan MIKOLČIĆ Segretarju tal-Istat, Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u l-Iżvilupp Rurali

PUNTI LI ĠEW DISKUSSI

Qabdiet totali permissibbli (TACs) u kwoti għall-2012

Il-Kunsill laħaq ftehim politiku dwar l-opportunitajiet tas-sajd għall-2012 għal bastimenti tal-UE fl-ilmijiet tal-UE u ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni fuq il-bażi ta' kompromess tal-Presidenza, imfassal bi qbil mal-Kummissjoni. Dan il-ftehim jikkonċerna stokkijiet tal-ħut li mhumiex soġġetti għal negozjati internazzjonali jew ftehimiet u stokkijiet soġġetti għal negozjati jew ftehimiet internazzjonali (14751/11; 16650/11).

Il-Kunsill ser jadotta dawn ir-regolamenti, wara l-finalizzazzjoni mill-ġuristi-lingwisti, f'waħda mil-laqgħat tiegħu li jmiss.

It-tabella li ġejja turi l-valuri indikattivi tat-TACs prinċipali għall-2012 meta mqabbla ma' dawk għall-2011 u l-proposta tal-Kummissjoni.

Opportunitajiet tas-sajd għall-2012 għall-bastimenti tal-UE fl-ilmijiet tal-Unjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isem Latin tal-ispeċi

Isem Ingliż tal-ispeċi

Isem Malti tal-ispeċi

Żona tas-sajd tal-ICES

KUNSILL

KUNSILL

KUNSILL

Proposta tal-KUMMISSJONI

paragun

 

 

 

 

TACs 2012

TACs 2011

paragun 2012/2011

għall-2012

TAC tal-Kunsill għall-2011 / Prop. tal-Kumm. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ANNESS IB tal-KATTEGAT, iż-żoni tal-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV, l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

Argentina silus

Greater silver smelt

Arġentina (il-kbira)

I & II (l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali) (ARU/1/2)

95

103

-8%

77

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Arġentina (il-kbira)

III & IV (l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali) (ARU/3/4)

1.082

1.176

-8%

882

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Arġentina (il-kbira)

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' V, VI, VII (ARU/567)

4.316

4.691

-8%

3.518

-25%

Brosme brosme

Tusk

Tusk

IIIa, l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 22-32 (USK/3A/BCD)

24

24

0%

20

-17%

Caproidae

Boarfish

Pixxitrombetta

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali ta’ VI, VII u VIII (BOR/678)

82.000

33.000

148%

28050

-15%

Clupea harengus

Herring

Aringa

VIaS, VIIb-c (HER/6AS7BC)

4.247

4.471

-5%

3.353

-25%

Clupea harengus

Herring

Aringa

VIa Clyde (HER/06ACL)

Għandha tiġi stabbilita

 

 

Għandha tiġi stabbilita.

 

Clupea harengus

Herring

Aringa

VIIa (HER/07A/MM)

4.752

5.280

-10%

3.960

-25%

Clupea harengus

Herring

Aringa

VIIe-f (HER/7EF)

980

980

0%

833

-15%

Clupea harengus

Herring

Aringa

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21.100

13.200

60%

21.100

60%

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Inċova

IX, X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)

8.360

7.600

10%

6.460

-15%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

Kattegat (CO D/03AS)

133

190

-30%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

VIb; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb fil-Punent ta' 12˚00'W u ta' XII & XIV (COD/5W6-14)

78

78

0%

59

-24%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

VIa, l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb fil-Lvant ta' 12˚00'W (COD/5BE6A)

0

182

-100%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

VIIa (COD/07A)

380

506

-25%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX & X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

10.059

4.023

150%

9.679

141%

Lamna nasus

Porbeagle

Pixxiplamtu

L-ilmijiet tal-Gujana Franċiża, il-Kattegat; l-ilmijiet tal-UE ta' Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1, 34.1.2 u 34.2 (POR/3-1234)

0

0

0

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrims

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa & IV (LEZ/2AC4-C)

1.845

1.845

0%

1.568

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrims

VI, l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII & XIV (LEZ/56-14)

3.387

3.387

0%

2.879

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrims

VII (LEZ/07)

13.725

18.300

-25%

13.725

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrims

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe (LEZ/8ABDE)

1.716

1.806

-5%

1.355

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrims

VIIIc, IX & X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

1.214

1.094

11%

1.182

8%

Lophiidae

Anglerfish

Petriċa

VI, l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII & XIV (ANF/561214)

5.183

5.456

-5%

4.092

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Petriċa

VII (ANF/07)

30.677

32.292

-5%

24.219

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Petriċa

VIIIa,b,d,e (ANF/8ABDE)

8.220

8.653

-5%

6.490

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Petriċa

VIIIc, IX, X, EU l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)

3.300

1.571

110%

3.300

110%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Haddock

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb, VIa (HAD/5BC6A)

6.015

2.005

200%

2.506

25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Haddock

VIIb-k, VIII, IX, X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)

16.645

13.316

25%

9.987

-25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Haddock

VIIa (HAD/07A)

1.251

1.317

-5%

988

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

VI, l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV (WHG/56-14)

307

323

-5%

242

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

VIIa (WHG/07A)

89

118

-25%

89

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

VIIb-h, u VIIj-k (WHG/7X7A-C)

19.053

16.568

15%

14.083

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

VIII (WHG/08)

3.175

3.175

0%

2.699

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

IX, X. L-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (WHG/9/3411)

Għandha tiġi stabbilita

Għandha tiġi stabbilita

 

Għandha tiġi stabbilita

 

Merluccius merluccius

Hake

Marlozz

IIIa; l-ilmijiet tal-UE tas-sottodiviżjonijiet 22-32 (HKE/3A/BCD)

1.561

1.661

-6%

1.482

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Marlozz

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (HKE/2AC4-C)

1.819

1.935

-6%

1.726

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Marlozz

VI, VII; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII, XIV (HKE/571214)

30. 9001

30.900

0%

27.575

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Marlozz

VIIIa-b, VIIId-e (HKE/8ABDE)

19.373

20.609

-6%

18.391

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Marlozz

VIIIc, IX, X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)

12.299

10.695

15%

12.299

15%

Molva dypterigia

Blue ling

Molva Kaħla

L-ilmijiet internazzjonali ta' XII (BLI/12INT)

815

815

0%

611

-25%

Molva molva

Ling

Ling

IIIa, l-ilmijiet tal-UE ta' IIIb-d (LIN/3A/BCD)

92

92

0%

78

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (NEP/2AC4-C)

21.929

23.453

-6%

20.849

-11%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

VI, l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb (NEP/5BC6)

14.091

13.681

3%

13.950

2%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

VII (NEP/07)

21.759

21.759

0%

17.551

-19%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3.899

3.899

0%

3.314

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

VIIIc (NEP/08C)

82

91

-10%

82

-10%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

IX, X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)

273

303

-10%

273

-10%

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

Gambli Penaeus

Gujana Franċiża (PEN/FGU)

Għandha tiġi stabbilita

Għandha tiġi stabbilita

 

Għandha tiġi stabbilita

 

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VI; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb, l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV (PLE/56-14)

693

693

0%

589

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VIIa (PLE/07A)

1.627

1.627

0%

1.220

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VII b, c (PLE/07BC)

78

78

0%

66

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VII d, e (PLE/07DE)

5062

4665

9%

4179

-10%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VII f, g (PLE/7FG)

369

410

-10%

308

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

-5%

139

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

VIII, IX, X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)

395

395

0%

336

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Pollakkju

VI, l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb, l-ilmijiet internazzjonali ta' XII, XIV (POL/56-14)

397

397

0%

298

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Pollakkju

VII (POL/07)

13.495

13.495

0%

10.121

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Pollakkju

VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1.482

1.482

0%

1.260

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Pollakkju

VIIIc (POL/08C)

231

231

0%

196

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Pollakkju

IX, X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)

282

282

0%

240

-15%

Pollachius virens

Saithe

Merluzz

VII, VIII, IX, X, l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

3.343

3.343

0%

2.842

-15%

Rajidae

Skates and rays

Rebekkini u rajja

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (SRX/2AC4-C)

1.186

1.397

-15%

1.186

-15%

Rajidae

Skates and rays

Rebekkini u rajja

L-ilmijiet tal-UE ta' IIIa (SRX/03A-C)

58

58

0%

49

-16%

Rajidae

Skates and rays

Rebekkini u rajja

L-ilmijiet tal-UE ta' VIa-b, VIIa-c u VIIe-k (SRX/67AKXD)

9.915

11.379

-13%

8.548

-25%

Rajidae

Skates and rays

Rebekkini u rajja

L-ilmijiet tal-UE ta' VIId (SRX/07D)

887

887

0%

754

-15%

Rajidae

Skates and rays

Rebekkini u rajja

L-ilmijiet tal-UE ta' VIII u IX (SRX/89-C)

4.222

4.640

-9%

3.480

-25%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

IIIa; l-ilmijiet tal-UE tas-Sottodiviżjonijiet 22-32 (SOL/3A/BCD)

610

840

-27%

520

-38%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VI; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII, XIV (SOL/56-14)

60

60

0%

51

-15%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIIa (SOL/07A)

300

390

-23%

220

-44%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIIb-c (SOL/7BC)

44

44

0%

37

-16%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIId (SOL/07D)

5.580

4.852

15%

5.300

9%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIIe (SOL/07E)

777

710

9%

777

9%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIIf, g (SOL/7FG)

1060

1.241

-15%

1060

-15%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIIh, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0%

360

-15%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

VIIIa, b (SOL/8AB)

4.250

4.250

0%

3.755

-12%

Solea spp.

Sole

Lingwata

VIIIc, d, e, IX, X. L-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (SOX/8CDE34)

1.072

1.072

0%

911

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Sardina

VIId-e (SPR/7DE)

5.150

5.421

-5%

4.066

-25%

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-UE ta' IIIa (DGS/03A-C)

0

0

Mhux rilevanti

0

Mhux rilevanti

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

Mazzola griża

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa & IV (DGS/2AC4-C)

0

0

Mhux rilevanti

0

Mhux rilevanti

Squalus acanthias

Spurdog dogfish

Mazzola griża

L-Ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' I, V, VI, VII, VIII, XII & XIV (DGS/15X14)

0

0

Mhux rilevanti

0

Mhux rilevanti

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrell

VIIIc (JAX/08C)

25.011

25.137

-1%

25.011

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrell

IX (JAX/09)

30.800

29.585

4%

30.800

4%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrell

X: l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF - Azores (JAX/X34PRT)

Għandha tiġi stabbilita

Għandha tiġi stabbilita

 

Għandha tiġi stabbilita

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrell

L-ilmijiet tal-UE tas-CECAF - il-Gżejjer ta' Madeira (JAX/341PRT)

Għandha tiġi stabbilita

Għandha tiġi stabbilita

 

Għandha tiġi stabbilita

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrell

L-ilmijiet tal-UE tas-CECAF - il-Gżejjer Kanarji (JAX/341SPN)

Għandha tiġi stabbilita

Għandha tiġi stabbilita

 

Għandha tiġi stabbilita

 

Opportunitajiet tas-sajd għall-2012 għall-bastimenti tal-UE f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni

Isem Latin tal-ispeċi

Isem Ingliż tal-ispeċi

Isem Malti tal-ispeċi

Żona tas-sajd tal-ICES

KUNSILL

TACs 2012

KUNSILL

TACs 2011

KUNSILL

paragun 2012/2011

Proposta tal-KUMMISSJONI

għall-2012

paragun

TAC tal-Kunsill għall-2011 / Prop. tal-Kumm. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ANNESS IB tal-KATTEGAT, iż-żoni tal-ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV, l-ilmijiet tal-KE tas-CECAF, l-ilmijiet tal-Gujana Franċiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

Ċiċċirell

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (SAN/04-N)

Mhux rilevanti

0

Mhux rilevanti

0

Mhux rilevanti

Ammodytidae

Sandeel

Ċiċċirell

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIa u IV(SAN/2A3A4)

180000

354420

-49%

180000

-49%

Brosme brosme

Tusk

Tusk

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' I, II u XIV (USK/1214EI)

21

21

0%

18

-14%

Brosme brosme

Tusk

Tusk

L-ilmijiet tal-UE ta’ IV (USK/04-C)

196

196

0%

167

-15%

Brosme brosme

Tusk

Tusk

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' V, VI, u VII (USK/567EI)

294

294

0%

294

0%

Brosme brosme

Tusk

Tusk

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (USK/04-N)

170

170

0%

170

0%

Clupea harengus

Herring

Aringa

IIIa (HER/03A)

38.998

25.999

50%

38.998

50%

Clupea harengus

Herring

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53°30'N (HER/4AB)

243.000

115.464

110%

241.565

109%

Clupea harengus

Herring

Aringa

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV fin-Nofsinhar ta’ 62° N (HER/04-N)

922

846

9%

922

9%

Clupea harengus

Herring

Aringa

Il-qabdiet inċidentali fi IIIa (HER/03A-BC)

6.659

6.659

0%

6.659

0%

Clupea harengus

Herring

Aringa

Il-qabdiet inċidentali f'IV, VIId u l-ilmijiet tal-UE IIa (HER/2A47-DX)

17.900

16.539

8%

17.900

8%

Clupea harengus

Herring

Aringa

IVc, VIId (HER/4CXB7D)

44.550

26.536

68%

31.631

19%

Clupea harengus

Herring

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb u VIb u VIaN (HER/5B6ANB)

22.290

22.481

-1%

22.290

-1%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

Skagerrak (COD/03AN.)

3.660

3.711

-1%

3.660

-1%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

IV, l-ilmijiet tal-UE ta' IIa, il-parti ta' IIIa mhux koperta minn Skagerrak u Kattegat (COD/2A3AX4)

21.974

22.279

-1%

21.974

-1%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta’ 62° N (COD/04-N)

382

382

0%

382

0%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

VIId - COD/07D

1.543

1.564

-1%

1.543

-1%

Limanda limanda and Platichthys flesus

Dabe and Flounder

Dab u Barbun

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (D/F/2AC4-C)

18.434

18.434

0%

15.669

-15%

Lophiidae

Anglerfish

Petriċi

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (ANF/2AC4-C)

9.161

9.643

-5%

7.232

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Petriċi

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (ANF/04-N)

1.500

1.500

0%

1.500

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Bakkaljaw

IIIa, l-ilmijiet tal-UE tat-22-32 (HAD/3A/BCD)

2.308

2.007

15%

2.308

15%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Bakkaljaw

IV, l-ilmijiet tal-UE ta' IIa (HAD/2AC4)

30.158

26.432

14%

30.158

14%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Bakkaljaw

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N (HAD/04-N)

707

707

pm

707

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Bakkaljaw

VIb; XII u XIV (l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali) (HAD/6B1214)

3.300

3.748

-12%

3.300

-12%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

IIIa (WHG/03A)

1031

1.031

0%

1031

0%

Merlangius merlangus

Whiting

Merlangu

IV; l-ilmijiet tal-UE ta' IIa (WHG/2AC4)

15.750

13.349

18%

15.750

18%

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Whiting and Pollack

Merlangu u Pollakkju

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N (W/P/04-N)

190

190

0%

190

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Stokkafixx

L-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni II u IV (WHB/4AB-N)

0

0

Mhux rilevanti

0

Mhux rilevanti

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII u XIV (WHB/1X14)

63.421

10.042

532%

63.421

532%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Stokkafixx

VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

10.043

1.030

875%

10.043

875%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-UE ta' II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta' 56°30' N, u VII fil-Punent ta' 12°W (WHB/24A567)

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole and Witch

Lingwata lemon u Barbun witch

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (L/W/2AC4-C)

6.391

6.391

0%

5.432

-15%

Molva dypterigia

Blue ling

Molva Kaħla

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb, VI, VII, XIIb (BLI/5BX12B)

1.882

1717

10%

1374

-20%

Molva molva

Ling

Ling

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' I, II (LIN/1/2)

36

36

0%

31

-14%

Molva molva

Ling

Ling

L-ilmijiet tal-UE ta' IV (LIN/04)

2.428

2.428

0%

2.064

-15%

Molva molva

Ling

Ling

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' V (LIN/05)

33

33

0%

28

-15%

Molva molva

Ling

Ling

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (LIN/6X14)

7.824

8.024

-2,5%

5.899

-26%

Molva molva

Ling

Ling

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (LIN/04-N)

850

850

0%

850

0%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

IIIa; l-ilmijiet tal-UE ta' IIIb-c u tas-Sottodiviżjonijiet 22-32 (NEP/3A/BCD)

6.000

5.170

16%

6.000

16%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Awwista tan-Norveġja

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (NEP/4AB-N)

1.200

1.200

0%

1.200

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamblu tat-tramuntana

IIIa (PRA/03A)

3.780

4.448

-15%

3.780

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamblu tat-tramuntana

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (PRA/2AC4-C)

3.058

3.598

-15%

3.058

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamblu tat-tramuntana

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°00’ N (PRA/04-N)

480

480

0%

480

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

Skagerrak (PLE/03AN)

7.791

7.791

0%

7.791

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

Kattegat (PLE/03AS)

1.988

1.988

0%

1.988

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Barbun tat-tbajja'

IV; l-ilmijiet tal-UE ta IIa; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat (PLE/2A3AX4)

79.201

68.862

15%

79.201

15%

Pollachius virens

Saithe

Pollakkju (saithe)

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE ta' IIa,b,c,d (POK/2A34)

37.774

43.842

-14%

37.774

-14%

Pollachius virens

Saithe

Pollakkju (saithe)

VI; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb, XII u XIV (POK/561214)

7.830

9.682

-19%

7.830

-19%

Pollachius virens

Saithe

Pollakkju (saithe)

L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N (POK/04-N)

880

880

0%

880

0%

Psetta maxima & Scophthalmus rhombus

Turbot and brill

Barbun imperjali u barbun lixx

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (T/B/2AC4-C)

4.642

4.642

0%

3.946

-15%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ħalibatt ta' Groenlandja

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb, u VI (GHL/2A-C46)

169

169

0%

169

0%

Scomber scombrus

Mackerel

Kavall

IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIb-c u s-Sottodiviżjonijiet 22-32 (MAC/2A34)

19.855

20.002

-1%

19.855

-1%

Scomber scombrus

Mackerel

Kavall

VI, VII, VIII a-b, VIIId-e; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; ilmijiet internazzjonali ta' IIa, XII, XIV (MAC/2CX14)

259.129

325.245

-20%

259.129

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Kavall

VIIIc, IX, X; l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)

29.651

37.139

-20%

29.651

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Kavall

L-ilmijiet Norveġiż ta' IIa u IVa (MAC/xxxx)

10.176

13.018

-22%

10.176

-22%

Solea solea

Common sole

Lingwata komuni

L-ilmijiet tal-UE ta' II u IV (SOL/24)

16.150

14.050

15%

15.650

11%

Sprattus sprattus

Sprat

Sardina

IIIa (SPR/03A)

48.100

48.100

0%

48.100

0%

Sprattus sprattus

Sprat

Sardina

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (SPR/2AC4-C)

117.500

160.000

-27%

132.924

-17%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrella

L-ilmijiet tal-UE ta' IVb, IVc, VIId (JAX/47D)

31.329

42.955

-27%

31.329

-27%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrella

L-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa,b,d,e; Vb; l-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV (JAX/2A-14)

157.989

158.787

-1%

157.989

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrella

X: l-ilmijiet tal-UE tas-CECAF - Azores (JAX/X34PRT)

Għandha tiġi stabbilita.

3.072

Għandha tiġi stabbilita.

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrella

L-ilmijiet tal-UE tas-CECAF - il-Gżejjer ta' Madeira (JAX/341PRT)

Għandha tiġi stabbilita.

1.229

Għandha tiġi stabbilita.

Trachurus spp.

Horse mackerel

Sawrella

L-ilmijiet tal-UE tas-CECAF - il-Gżejjer Kanarji (JAX/341SPN)

Għandha tiġi stabbilita.

1.229

Għandha tiġi stabbilita.

Trisopterus esmarki

Norway pout

Pout tan-Norveġja

IIIa; l-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IV (l-ilmijiet tal-KE ) (NOP/2A3A4)

0

0

0

Trisopterus esmarki

Norway pout

Pout tan-Norveġja

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (NOP/4AB-N)

0

0

0

 

 

Ħut industrijali

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (I/F/4AB-N)

800

800

0%

800

na

 

 

Kwota kumplessiva

L-ilmijiet tal-UE ta' Vb; VI u VII (R/G/5B67-C)

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

 

 

Speċijiet oħra

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (OTH/4AB-N)

5.000

5.000

5.000

 

 

Speċijiet oħra

L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IV u VIa fit-Tramuntana ta' 56˚30N (OTH/2A46AN)

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

ANNESS IB ATLANTIKU TAL-GRIGAL U GROENLANDJA U żoni tal-ICES I, II, V, XII, XIV u Ilmijiet ta' Groenlandja ta' NAFO 0 u 1

Chionoecetes spp.

Snow crab

Snow crab

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' NAFO 0 u 1 (PCR/N01GRN)

500

499

0%

500

0%

Clupea harengus

Herring

Aringa

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' I u II (HER/1/2)

54.228

64.319

-16%

54.228

-16%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

L-ilmijiet Norveġiżi ta' I u II (COD/1N2AB)

16.309

14.127

15%

16.309

15%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' NAFO 0 u 1, l-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV (COD/NO1514)

2.500

2.500

0%

2.500

0%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

L-ilmijiet internazzjonali ta' I u IIb (COD/1/2B)

27.785

25.575

9%

27.785

9%

Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

Cod and haddock

Merluzz u bakkaljaw

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe ta' Vb (C/H/05B-F)

0

0

0

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Ħalibatt tal-Atlantiku

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV (HAL/514GRN)

1.075

1.075

0%

1.200

12%

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Ħalibatt tal-Atlantiku

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' NAFO 0 u 1 (HAL/N01GRN)

200

75

167%

200

167%

Mallotus villosus

Capelin

Kapelin

IIb (CAP/02B)

0

0

0

Mallotus villosus

Capelin

Kapelin

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV (CAP/514GRN)

56364

56364

0%

15400

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Bakkaljaw

L-ilmijiet Norveġiżi ta' I, II (HAD/1N2AB)

1.350

1.350

0%

1.350

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Stokkafixx

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe (WHB/2A4AXF)

0

0

0

Molva molva and Molva dypterigia

Ling and Blue ling

Ling u Molva Kaħla

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe ta' Vb (B/L/05B-F)

0

0

0

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamblu tat-tramuntana

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV (PRA/514GRN)

8.000

7.000

14%

8.000

14%

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamblu tat-tramuntana

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' NAFO 0 u 1 (PRA/N01GRN)

4.000

4.000

0%

4.000

0%

Pollachius virens

Saithe

Pollakkju (saithe)

L-ilmijiet Norveġiżi ta' I, II (POK/1N2AB)

2.550

2.550

0%

2.550

0%

Pollachius virens

Saithe

Pollakkju (saithe)

L-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (POK/1/2INT)

0

0

0

Pollachius virens

Saithe

Pollakkju (saithe)

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe ta' Vb (POK/05B-F)

0

0

0

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ħalibatt ta' Groenlandja

L-ilmijiet Norveġiżi ta' I u II (GHL/1N2AB)

50

50

0%

50

0%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ħalibatt ta' Groenlandja

L-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (GHL/12/INT)

0

0

0

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ħalibatt ta' Groenlandja

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV (GHL/514GRN)

6.320

7.000

-10%

6.320

-10%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ħalibatt ta' Groenlandja

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' NAFO 0 u 1 (GHL/N01GRN)

2.650

2.650

0%

2.650

0%

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

Redfish

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' V; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV (RED/51214S)

0

0

Sebastes spp.

Redfish (deep pelagic)

Redfish

L-ilmijiet tal-UE u dawk internazzjonali ta' V; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV (RED/51214D)

4944

5831

-15%

4944

-15%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

L-ilmijiet Norveġiżi ta' I u II (RED/1N2AB)

1.500

1.500

0%

1.500

0%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

L-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (RED/1/2INT)

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Sebastes spp.

Redfish (pelagic)

Redfish

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V, XIV (RED/514GRN)

6000

5227

15%

6000

15%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

L-ilmijiet Islandiżi ta' Va (RED/05A-IS)

0

0

0

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe ta' Vb (RED/05B-F)

0

0

0

 

Qabdiet aċċidentali

 

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' NAFO 0, 1 (XBC/N01GRN)

2.300

2.300

0%

2.300

0%

 

Speċijiet oħra

 

L-ilmijiet Norveġiżi ta' I, II (OTH/1N2AB)

350

350

0%

350

0%

 

Speċijiet oħra

 

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe ta' Vb (OTH/05B-F)

0

0

0

 

Ħuta ċatta

 

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe ta' Vb (FLX/05B-F)

0

0

0

ANNESS IC ATLANTIKU TAL-MAJJISTRAL Żona ta' NAFO

Gadus morhua

Cod

Merluzz

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Merluzz

NAFO 3M (COD/N3M)

5292

5703

-7%

5292

-7%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Barbun witch

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Barbun witch

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Barbun tat-tbajja’ Amerikan

NAFO 3M

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Barbun tat-tbajja’ Amerikan

NAFO 3LNO

0

0

0%

0

0%

Illex illecebrosus

Short fin squid

Klamar tal-pinen qosra

Is-subżoni tan-NAFO 3 u 4 (SQI/N34)

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Barbun (denbu isfar)

NAFO 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0%

0

0%

Mallotus villosus

Capelin

Kapelin

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Gamblu tat-tramuntana

NAFO 3L (PRA/N3L)

670

1069

-37%

670

-37%

Pandalus borealis

Nothern prawn

Gamblu tat-tramuntana

NAFO 3M (PRA/N3M)

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Mhux rilevanti

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ħalibatt ta' Groenlandja

NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7.093

7.466

-5%

7.093

-5%

Rajidae

Skate

Rebekkini

NAFO 3LNO (SRX/N3LNO)

5.352

7.556

-29%

5.352

-29%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

NAFO 3LN (RED/L3LN)

1094

1094

0%

1094

0%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

NAFO 3M (RED/N3M)

7.813

7.813

0%

7.813

0%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

NAFO 3O (RED/N3O)

7.000

7.000

0%

7.000

0%

Sebastes spp.

Redfish

Redfish

NAFO Subżona 2, diviżjonijiet 1F u 3K

0

0

0

Urophycis tenuis

White hake

Marlozz abjad

NAFO 3NO (HKW/N3NO)

2.941

3.529

-17%

2.941

-17%

ANNESS ID ĦUT LI JPASSI ĦAFNA – Iż-Żoni Kollha

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Tonn

Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudini 45°W u l-Mediterran (BFT/AE045W)

5.756

5.756

0%

5.756

0%

Xiphias gladius

Swordfish

Pixxispad

Oċean Atlantiku (fit-Tramuntana tal-latitudni 5° N)

8.997

8.636

4%

8.997

4%

Xiphias gladius

Swordfish

Pixxispad

Oċean Atlantiku (fin-Nofsinhar tal-latitudni 5° N)

5.379

5.318

1%

5.379

1%

Thunnus alalunga

Northern Albacore

Alonga tat-Tramuntana

Oċean Atlantiku (fit-Tramuntana tal-latitudni 5° N)

26.939

27.917

-4%

26.939

-4%

Thunnus alalunga

Southern Albacore

Alonga tan-Nofsinhar

Oċean Atlantiku (fin-Nofsinhar tal-latitudni 5° N)

1.540

1.915

-20%

1.540

-20%

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonn għajnu kbira

Oċean Atlantiku

29.867

29.867

0%

29.867

0%

Makaira nigricans

Blue marlin

Marlin blu

Oċean Atlantiku

73

103

-29%

73

-29%

Tetrapturus alba

White marlin

Marlin abjad

Oċean Atlantiku

56

47

19%

56

19%

ANNESS IE ANTARTIKU Żona tas-CCAMLR

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Ħuta tas-silġ tal-Antartiku

FAO 48.3 Antartiku (ANI/F483)

3072

2305

33%

3072

33%

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Ħuta tas-silġ tal-Antartiku

FAO 58.5.2 Antartiku (ANI/F5852)

0

78

-100%

0

-100%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Patagonian toothfish

FAO 48.3 Antartiku (TOP/F483)

2600

3000

-13%

2600

-13%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Patagonian toothfish

FAO 48.4 Antartiku tat-Tramuntana (TOP/F484N)

48

40

20%

40

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Patagonian toothfish

FAO 48.4 Antartiku tan-Nofsinhar (TOP/F484)

33

30

10%

30

0%

Dissostichus spp.

Toothfish

Toothfish

FAO 58.5.2 Antartiku TOP/F5852

2730

2550

7%

2730

7%

Euphausia superba

Krill

Krill

FAO 48
KRI/F48

5.610.000

5610000

0%

5.610.000

0%

Euphausia superba

Krill

Krill

FAO 58.4.1 Antartiku
KRI/F5841

440 000

440 000

0%

440 000

0%

Euphausia superba

Krill

Krill

FAO 58.4.2 Antartiku
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0%

2 645 000

0%

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Merluzz tal-blat griż

FAO 58.5.2 Antartiku
NOS/F5852

80

80

0%

80

0%

Paralomis spp.

Crab

Granċijiet

FAO 48.3 Antartiku
PAI/F483

0

1600

-100%

0

-100%

Macrourus spp.

Grenadier

Grenadier

FAO 58.5.2 Antartiku
GRV/F5852

360

360

0%

360

0%

 

Other species

Speċijiet oħra

FAO 58.5.2 Antartiku OTH/F5852

50

50

0%

50

0%

Rajidae

Skates and rays

Rebekkini u Rajja

FAO 58.5.2 Antartiku
SRX/F5852

120

120

0%

120

0%

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

 

FAO 58.5.2 Antartiku LIC/F5852

150

150

0%

150

0%

ANNESS IF IX-XLOKK TAL-OĊEAN ATLANTIKU Żona tas-SEAFO

Beryx spp.

Alfonsinos

Alfonsinos

SEAFO

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Granċ aħmar tal-fond

Sottodiviżjoni B1 tas-SEAFO

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Granċ aħmar tal-fond

SEAFO, minbarra s-sottodiviżjoni B1

200

200

0%

200

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Patagonian Toothfish

SEAFO

230

230

0%

230

0%

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Orange roughy

Sottodiviżjoni B1 tas-SEAFO (ORY/F47NAM)

0

0

0

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Orange roughy

SEAFO, minbarra s-sottodiviżjoni B1

50

50

50

ANNESS IG TONN TAN-NOFSINHAR – Iż-żoni kollha

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tonn tan-Nofsinhar

Qabdiet inċidentali fiż-żoni kollha (SBF/F41-81)

10

10

0%

10

0%

ANNESS IH Iż-żona tad-WCPFC

 

 

 

Xiphias gladius

Swordfish

Pixxispad

Iż-żona tad-WCPFC fin-Nofsinhar ta’ 20˚ S

3.170

3.170

3170

ANNESS IJ Iż-żona tal-SPFO

 

 

 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

Sawrell (jack mackerel)

SPFO (CJM)

Għandha tiġi stabbilita.

40.649

Għandha tiġi stabbilita.

Rigward stokkijiet li għalihom ftit hemm data, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu li n-nuqqas ta' data affidabbli tfixkel il-parir analitiku għall-istokkijiet tal-ħut. L-Istati Membri għandhom itejbu d-disponibbiltà tad-data għall-korpi xjentifiċi rilevanti u jiżguraw li tali data tkun konsistenti mal-ħtiġijiet tal-valutazzjonijiet analitiċi, sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni sostenibbli tas-sajd rilevanti. Għal stokkijiet fejn l-ICES identifika nuqqasijiet ta' data, il-kawża ta' dawn in-nuqqasijiet u azzjonijiet adatti għandhom jiġu identifikati.

Dwar il-pjan fit-tul għall-merluzz (ir-Regolament 1342/2008) il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu fuq interpretazzjoni komuni tal-Artikolu 13 għall-istabbiliment tal-isforz tas-sajd.

Barra mill-opportunitajiet tas-sajd 2012 għall-Baħar l-Iswed li dwarhom il-ministri laħqu qbil politiku f'din is-sessjoni tal-Kunsill (ara hawn taħt), l-opportunitajiet tas-sajd 2012 għall-Baħar Baltiku kienu diġà adottati fit-30 ta' Novembru 2011.

Skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat, il-Kunsill jadotta miżuri dwar proposta mill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment u l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd.

Billi d-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta huma applikabbli sal-31 ta' Diċembru 2011, bl-eċċezzjoni ta' ċerti limitazzjonijiet ta' sforz li huma applikabbli sal-31 ta' Jannar 2012, ir-Regolament ser japplika mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem.

Opportunitajiet tas-sajd għall-2012 fil-Baħar l-Iswed

Il-ministri laħqu qbil politiku dwar Regolament li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2012 għal ċerti stokkijiet tal-ħut applikabbli fil-Baħar l-Iswed (17396/11) abbażi ta' kompromess tal-Presidenza, imfassal bi qbil mal-Kummissjoni.

Il-Kunsill ser jadotta dan ir-Regolament, wara l-finalizzazzjoni mill-ġuristi-lingwisti, permezz ta' proċedura bil-miktub.

L-element ewlieni tal-kompromess tal-Presidenza approvat mill-Kummissjoni huwa roll-over fil-qabdiet totali permissibbli (TACs) fil-Baħar l-Iswed għall-barbun imperjali u l-laċċa kaħla.

It-tabella li ġejja turi l-valuri indikattivi tat-TACs prinċipali fil-Baħar l-Iswed għall-2012 meta mqabbla ma' dawk għall-2011 u l-proposta tal-Kummissjoni.

Isem tal-Ispeċi bil-Latin

Isem tal-Ispeċi bl-Ingliż

Isem tal-Ispeċi bil-Malti

Żona tas-sajd ICES

KUNSILL

TACs 2012

KUNSILL

TACs 2011

KUNSILL

paragun 2012/2011

Proposta tal-KUMMISSJONI

għall-2012

paragun
TAC 2011 tal-Kunsill / proposta tal-Kummissjoni għall-2012

Psetta maxima

Turbot

Barbun imperjali

Il-Baħar l-Iswed (TUR/F3742C)

86,4

86,4

0%

74

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Laċċa kaħla

Il-Baħar l-Iswed (SPR/F3742C)

11.475

11.475

0%

11.475

0%

Il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati qablu li kien adatt li jiġu stabbiliti miżuri adegwati bħal skemi ta' spezzjoni u punti ta' riferiment biex jiġu indirizzati ir-rappurtar inkorrett u s-sajd illegali għall-barbun imperjali fil-Baħar l-Iswed. Tali miżuri għandhom jiġu żviluppati b'mod konġunt mill-Istati Membri kkonċernati u l-Kummissjoni fl-2012.

Barra minn hekk, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu li għandha tiġi stabbilita l-kooperazzjoni reġjonali fir-rigward tas-sajd fil-Baħar l-Iswed biex tiġi promossa l-ġestjoni sostenibbli tal-istokk f'din iż-żona u li huma t-tnejn ser jieħdu azzjonijiet skont il-kompetenzi tagħhom.

Skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat, il-Kunsill jadotta miżuri fuq proposta mill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment u l-allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd fil-Baħar l-Iswed.

Billi d-dispożizzjonijiet eżistenti huma applikabbli sal-31 ta' Diċembru 2011 ir-regolament ser japplika mill-1 ta' Jannar 2012.

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Il-Kunsill sema' l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni u kellu skambju ta' fehmiet dwar il-proposta għal Regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEAMS) (17870/11).

Il-proposta dwar il-FEAMS għandha titqies fil-kuntest tal-proposta tal-Kummissjoni għal qafas finanzjarju pluriennali għall-2014-2020, kif ukoll il-pakkett għar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS).

L-objettiv ġenerali tal-FEAMS huwa li jappoġġja l-objettivi tal-PKS u li jiżviluppa aktar il-Politika Marittima Integrata (PMI) tal-UE. Id-dispożizzjonijiet proċedurali komuni huma stabbiliti f'din il-proposta għal Regolament orizzontali. Bil-proposti għar-riforma tal-PKS attwalment diskussi fil-Kunsill u t-tnedija tal-PMI, sar meħtieġ li jiġi adottat strument għall-perijodu fit-tul għal sostenn finanzjarju speċifiku. Il-Kummissjoni tipproponi li l-biċċa l-kbira tal-istrumenti attwali tal-PKS u tal-PMI jiġu integrati f’fond wieħed, bl-eċċezzjoni tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd u l-kontribuzzjoni obbligatorja għall-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd (ORĠS).

Hu propost li l-FEAMS ikun strutturat madwar 4 pilastri:

 • Sajd ekoloġiku intelliġenti (ġestjoni kondiviża);

 • Akkwakultura ekoloġika intelliġenti (ġestjoni kondiviża);

 • Żvilupp territorjali sostenibbli u inklużiv (ġestjoni kondiviża); u

 • Politika marittima integrata (ġestjoni ċentralizzata diretta).

Awtorizzazzjoni ta' erba' varjetajiet ġenetikament modifikati

Il-proposti għal deċiżjonijiet li jawtorizzaw l-użu ta' erba' varjetajiet ġenetikament modifikati fl-ikel, l-għalf u għal użu ieħor, iżda eskluża l-kultivazzjoni, ġew ippreżentati lill-Kunsill għall-adozzjoni. Ma ntlaħaq l-ebda qbil la favur u lanqas kontra l-awtorizzazzjonijiet.

Wara li ġew ippreżentati l-applikazzjonijiet inizjali għall-awtorizzazzjoni ta' dawn il-varjetajiet ġenetikament modifikati, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) ġiet ikkonsultata inizjalment, kif previst mir-Regolament 1829/2003, u ħarġet opinjonijiet xjentifiċi favorevoli. Abbażi ta' dak, il-Kummissjoni Ewropea fasslet proposti għall-awtorizzazzjoni ta' dawn il-varjetajiet, li ġew ippreżentati lill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali (SCoFCAH). Fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Frar 2011, is-SCoFCAH ma setax jikseb il-maġġoranza kwalifikata meħtieġa biex jagħti opinjoni favur jew kontra l-miżuri ta' awtorizzazzjoni proposti mill-Kummissjoni. Fin-nuqqas ta' opinjoni, il-Kunsill kien inkarigat li jaġixxi fir-rigward tal-proposti tal-Kummissjoni fi żmien perijodu ta' tliet xhur.

Illum, il-Kunsill innota li ma kienx hemm maġġoranza kwalifikata la favur u lanqas kontra l-erba' proposti li ġejjin:

 • proposta għal deċiżjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, jikkonsistu jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat 281-24-236x3006-210-23 minn Dow (15517/11)

 • proposta għal deċiżjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu jew ikunu prodotti minn qamħirrum modifikat ġenetikament Bt11xMIR604xGA21 minn Syngenta (15518/11),

 • proposta għal deċiżjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu jew ikunu prodotti minn qamħirrum modifikat ġenetikament Bt11xMIR604 minn Syngenta (15520/11), u

 • proposta għal deċiżjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu jew ikunu prodotti minn qamħirrum modifikat ġenetikament MIR604xGA21 minn Syngenta (15521/11)

Issa li l-Kunsill ikkonkluda l-proċedimenti tiegħu dwar din il-kwistjoni, il-Kummissjoni hija intitolata li tiffinalizza l-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-proposti kollha.

F'dan il-kuntest, il-Kunsill irrikonoxxa nota ta' informazzjoni mid-delegazzjoni Ungeriża li l-eżami tagħha fis-sessjoni attwali kien previst li jsir taħt "Affarijiet Oħra" (18417/11).

L-artikolu standard introdott minn Ottubru 2007 fid-deċiżjonijiet kollha li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' OĠM jestendi din l-awtorizzazzjoni lil hinn mill-użi għall-ikel u għall-għalf, jiġifieri biex ikopri "kwalunkwe użu ieħor", bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni. Id-delegazzjoni Ungeriża, appoġġata mill-Awstrija, Ċipru, Lussemburgu, Slovenja u l-Greċja espremiet tħassib dwar il-fatt li valutazzjoni tar-riskju titwettaq għall-fini ta' ikel u għalf filwaqt li l-ebda valutazzjoni bħal din ma titwettaq speċifikament għal "kwalunkwe użu ieħor" ta' OĠM.

Fid-dawl tal-kjarifiki preliminari pprovduti mis-Servizz Legali tal-Kunsill, il-Kummissjoni assigurat lill-Kunsill li ser jittieħed kont tat-tħassib kondiviż mill-Ungerija u delegazzjonijiet oħra. Ġie nnutat ukoll li wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament 182/2011 fl-1 ta' Marzu 2011, sitwazzjonijiet simili mhux ser jibqgħu jiġu eżaminati mill-Kunsill. Ser ikunu pjuttost ittrattati mill-"Kumitat ta' Appell" kompetenti (ippresjedut mill-Kummissjoni).

Riforma tal-PAK - żvilupp rurali

Il-ministri kellhom skambju ta' fehmiet dwar il-proposta għal Regolament dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ir-regolament dwar l-iżvilupp rurali) fi ħdan il-qafas tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) (15425/11).

Id-dibattitu kkonċentra fuq l-azzjonijiet previsti biex jiġu indirizzati sfidi ġodda fit-tieni pilastru kif ukoll l-istrumenti proposti taħt l-iżvilupp rurali u d-definizzjoni tagħhom. Il-biċċa l-kbira tad-delegazzjonijiet innotaw li l-kontenut tal-proposta jista' jiġi vvalutat b'mod korrett biss meta jkun magħruf it-tqassim tal-pakkett għal kull Stat Membru għat-tieni pilastru.

Fir-rigward tal-mod kif għandhom jiġu indirizzati sfidi ġodda fit-tieni pilastru, għadd ta' Stati Membri qiesu li l-proposta mxiet fid-direzzjoni t-tajba. Madankollu diversi Stati Membri xtaqu li l-proposta tikkonċentra aktar fuq l-innovazzjoni u l-kompetittività. Għadd ta' delegazzjonijiet enfasizzaw ukoll il-ħtieġa ta' appoġġ adegwat għall-modernizzazzjoni u r-ristrutturar tas-settur sabiex titjieb il-kompetittività. Barra minn hekk, maġġoranza kbira tad-delegazzjonijiet enfasizzat il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-qafas strateġiku komuni li ser jagħmel il-FAEŻR konformi mal-fondi strutturali jkun konsistenti mal-objettiv tas-simplifikazzjoni tal-PAK.

B'mod ġenerali, l-istrumenti proposti ntlaqgħu, għalkemm xi Stati Membri qiesu li tkun utli kjarifika aħjar ta' xi aspetti. Dawn l-istrumenti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' settur agrikolu u ekonomija rurali effiċjenti, moderni u kompetittivi. Ikunu essenzjali l-flessibbiltà biex jittieħed kont tal-ispeċifiċità ta' kull pajjiż fil-livell nazzjonali jew reġjonali kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-proċeduri. Il-biċċa l-kbira tad-delegazzjonijiet qiesu li s-sett ta' għodod għall-ġestjoni tar-riskju jista' jsir strument utli. Xi pajjiżi ħassew li d-definizzjoni ta' żoni żvantaġġati ma kinitx preċiża biżżejjed u dan kien ifisser li xi żoni normalment koperti setgħu jiġu esklużi minn din l-iskema.

Il-proposta dwar l-iżvilupp rurali hija parti mill-pakkett ta' riforma tal-PAK li l-Kummissjoni ppreżentat matul l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Agrikoltura f'Ottubru. F'dik l-okkażjoni, il-Kunsill organizza dibattitu pubbliku dwar il-pakkett kollu.

Flimkien mal-proposti dwar il-pagamenti diretti, dwar l-organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli (OKS) u dwar il-finanzjament tal-PAK, il-proposta għal regolament dwar l-iżvilupp rurali hija waħda mill-erba' proposti ewlenin li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew (proċedura leġislattiva ordinarja).

Fir-rigward tar-riforma tal-PAK, il-Kunsill diġà kellu dibattitu ta' orjentazzjoni dwar il-pagamenti diretti fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Agrikoltura f'Novembru u ser jorganizza dibattitu ta' orjentazzjoni ieħor dwar il-proposta dwar l-OKS Unika f'Jannar 2012.

AFFARIJIET OĦRAJN

Miżuri kontra pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli

Il-ministri ġew infurmati mill-Kummissjoni dwar proposta għal Regolament dwar ċerti miżuri f'rabta ma' pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-fini tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut.

Diversi Stati Membri appoġġaw din l-inizjattiva, filwaqt li saħqu li l-UE għandha dejjem tkun favur in-negozjati. Madanakollu, jekk dawk in-negozjati jfallu, bosta Stati Membri jaraw il-ħtieġa għal strument speċifiku ta' dan it-tip li jkun jippermetti li l-UE taġixxi kontra pajjiżi terzi li jieħdu deċiżjonijiet unilaterali dwar stokkijiet tal-ħut k ondiviżi.

Il-Kummissjoni kienet qed tipproponi li jiġi żviluppat strument speċifiku biex jiġu ttrattati sitwazzjonijiet bħal dik li kienet attwalment qed thedded l-istokk tal-kavalli tal-Atlantiku tal-Grigal. Dak l-istrument kien immirat biex jipproteġi l-istokkijiet tal-ħut taħt ir-responsabbiltà tal-UE mill-prattiki ta' sajd mhux sostenibbli ta' pajjiżi li kienu qed jirreżistu kwalunkwe ġestjoni konġunta ta' dawk l-istokkijiet.

Is-suq tal-UE għall-prodotti tal-ħut jista' jipprovdi inċentiv għal xi pajjiżi biex iwettqu sajd opportunistiku u mhux sostenibbli. L-UE għandha titħalla tirrestrinġi kummerċ bħal dan bħala mezz biex jiġu protetti l-istokkijiet tal-ħut. Il-proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu li ser:

 • jiżgura li l-miżuri huma proporzjonati;

 • jiggarantixxi r-rispett tad-dritt internazzjonali;

 • jippermetti lill-pajjiżi terzi kkonċernati li jinstemgħu u jkollhom opportunità jirrettifikaw l-azzjoni tagħhom;

 • jagħti setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri;

 • jippermetti terminazzjoni rapida tal-miżuri kull meta jkunu ġew adottati azzjonijiet korrettivi adatti.

Ftehim dwar is-sajd bejn l-UE u l-Marokk

Bħala kwistjoni ta' urġenza, il-Kummissjoni infurmat lill-Kunsill dwar ir-rifjut tal-Parlament Ewropew li jagħti kunsens għall-konklużjoni tal-protokoll interim dwar is-sajd li ġie applikat b'mod proviżorju minn Frar.

Diversi Stati Membri qajmu l-kwistjoni tal-konsegwenzi ekonomiċi u finanzjarji u rabtu importanza kbira mal-fatt li jaraw protokoll ġdid fis-seħħ. Huma osservaw li r-rifjut tal-Parlament Ewropew kien diżappunt u jħalli s-settur f'sitwazzjoni li mhuwiex ippreparat għaliha: ser ikollu impatt ekonomiku konsiderevoli għal operaturi li diġà ħallsu tariffi biex ikollhom aċċess għall-ilmijiet tal-Marokk u daħlu f'kuntratti kif ukoll ser jirriżulta f'qgħad minħabba li huma ma jistgħux jistadu aktar.

Il-Kummissjoni qed tħejji proposta għal deċiżjoni sabiex tintemm l-applikazzjoni proviżorja. Sadanittant hija tikkunsidra li tippreżenta rakkomandazzjoni ġdida għal mandat ta' negozjar, ibbażat fuq is-sostenibbiltà, l-użu biss tal-ammont żejjed (jiġifieri parti mir-riżorsi tas-sajd li ma jintużawx f'livell lokali), il-kosteffettività fir-rigward tal-ħtieġa għall-opportunitajiet tas-sajd u l-prezz tagħhom, u l-konformità mad-dritt internazzjonali.

Għajnuna għall-frott taċ-ċitru pproċessat

Il-ministri ġew infurmati mid-delegazzjoni Ċiprijotta dwar it-talba tagħha għall-estensjoni sal-2013 tal-perijodu transizzjonali għall-għajnuna parzjalment akkoppjata għall-frott taċ-ċitru għall-ipproċessar (18494/11).

Iċ-ċitru huwa settur importanti f'Ċipru. Wara d-diżakkoppjar fl-2008 tal-appoġġ dirett kollu għall-frott u l-ħxejjex ipproċessati, l-Istati Membri ngħataw il-possibbiltà li jagħtu appoġġ parzjalment akkoppjat għal perijodu transizzjonali li jintemm fl-2012. Ċipru għamel użu minn din il-possibbiltà għal żoni ta' frott taċ-ċitru li qabel kienu jibbenefikaw mill-primjum għall-ipproċessar.

Fi snin reċenti, is-settur taċ-ċitru ta' Ċipru ffaċċa bosta problemi, primarjament minħabba nixfiet twal u l-iskarsezza riżultanti ta' ilma għat-tisqija. Dan żied mal-problemi strutturali f'dan is-settur. Ċipru jixtieq li l-appoġġ parzjalment akkoppjat lis-settur jiġi estiż mill-inqas b'sena biex jinkludi l-2013.

Il-Kummissjoni nnutat li l-modifika tar-Regolament 73/2009 sabiex tintlaqa' t-talba Ċiprijotta, skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, tieħu ħafna żmien. Bħala soluzzjoni, il-Kummissjoni stiednet lil din id-delegazzjoni biex:

 • għall-2013, tirrikorri għall-miżuri tal-iżvilupp rurali sabiex tiffaċċja l-problemi ekonomiċi u ambjentali li wieħed jiltaqa' magħhom f'dan is-settur, u

 • mill-2014, tirrikorri għall-possibbiltà mogħtija lill-Istati Membri, fil-qafas tal-proposti tal-pakkett ta' Riforma tal-PAK, biex jipprovdu appoġġ akkoppjat għal tipi speċifiċi ta' biedja jew sistemi speċifiċi li qed jesperjenzaw ċerti diffikultajiet u li huma partikolarment importanti għal raġunijiet ekonomiċi u/jew soċjali.

Deċiżjonijiet li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' organiżmi ġenetikament modifikati

Id-delegazzjoni Ungeriża informat lill-Kunsill dwar l-ambitu tal-Artikolu 2c f'deċiżjonijiet li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti minn organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) (18417/11).

L-Artikolu 2c standard introdott minn Ottubru 2007 fid-deċiżjonijiet kollha li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' OĠM jestendi din l-awtorizzazzjoni lil hinn mill-użu għall-ikel u l-għalf, jiġifieri biex ikopri l-istess użu bħal kwalunkwe organiżmu rilevanti ieħor li mhuwiex OĠM, bl-eċċezzjoni tal-kultivazzjoni.

Id-delegazzjoni Ungeriża, appoġġata mill-Awstrija, Ċipru, il-Lussemburgu, is-Slovenja u l-Greċja esprimiet tħassib dwar l-awtorizzazzjoni ta' "kwalunkwe użu ieħor" ta' OĠM li għandu jitqies barra l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament 1829/2003 li kien jikkostitwixxi l-bażi legali għal deċiżjonijiet dwar l-OĠM. Filwaqt li ssir valutazzjoni tar-riskju għall-finijiet ta' ikel u għalf, ma ssir l-ebda valutazzjoni bħal din speċifikament għal "kwalunkwe użu ieħor".

Il-Kummissjoni tieħu nota tat-talba Ungeriża u ser tivverifika dan l-aspett legali tal-formulazzjoni attwali tar-Regolament. Is-servizz legali tal-Kunsill ser janalizza wkoll it-talba Ungeriża.

Trattament xieraq tal-annimali waqt it-trasport

Il-Kunsill ġie infurmat mill-Kummissjoni dwar rapport dwar l-impatt tar-Regolament 1/2005 fuq il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport (16798/11).

Diversi delegazzjonijiet laqgħu ir-rapport, waqt li qalu li huma jistennew b'interess is-segwitu ta' dan ir-rapport. Il-Presidenza Daniża futura indikat li din il-kwistjoni kienet waħda mill-prijoritajiet tagħha.

Ir-rapport jiddeskrivi progress dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-UE dwar it-trasport tal-annimali, u jidentifika diversi modi biex jiġu indirizzati l-problemi li tfaċċaw. Madankollu, ir-rapport mhux akkumpanjat minn proposta leġislattiva. Il-Kummissjoni indikat il-ħtieġa għal infurzar korrett ta' ċerti miżuri u insistiet dwar l-armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-UE.

Ġie mfakkar li l-Kunsill kien adotta r-Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport f'Diċembru 2004 wara diskussjonijiet intensi fuq tliet Presidenzi konsekuttivi.

L-Artikolu 32 tar-Regolament 1/2005 ta struzzjoni lill-Kummissjoni biex tippreżenta rapport sal-2011 "dwar l-impatt ta' dan ir-Regolament fuq il-benessri tal-annimali li jiġu trasportati u l-flussi ta' kummerċ f'Komunita mkabbra. […] Dan ir-rapport jista' jkun akkumpanjat, jekk meħtieġ, minn proposti leġislattivi xierqa dwar vjaġġi twal, partikolarment fir-rigward ta' ħinijiet ta' vjaġġar, perijodi ta' mistrieħ u allokazzjoni ta' spazju."

Abbozz ta' pjan strateġiku tal-Codex 2014-2019

Il-Presidenza infurmat lill-Ministri dwar ir-rapport dwar il-progress u l-prospetti tan-negozjati dwar il-Codex Alimentarius (18334/11).

Saru erba' laqgħat differenti tal-kumitati tal-Codex Alimentarius matul il-Presidenza Pollakka, dik l-aktar importanti kienet is-sessjoni tal-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius (CAC) infisha f'Lulju 2011. L-eżiti prinċipali tal-proċedimenti tas-CAC matul il-Presidenza Pollakka kienu kif ġej:

 • L-organizzazzjoni ta' votazzjoni kontra l-adozzjoni tal-limiti massimi ta' residwi (MRLs) għar-raktopamina (kimika użata biex issemmen il-majjali u l-baqar f'ċerti pajjiżi terzi). Jekk l-MRLs proposti kienu adottati, dan jista' possibbilment jirriżulta f'tilwim kummerċjali bejn l-UE u membri oħra tad-WTO.

 • L-elezzjoni tal-Viċi President Ewropew tas-CAC;

 • Diversi eżiti oħra inkludew:

 • l-adozzjoni tal-lista ta' merkanziji preċedentement aċċettabbli għat-trasport ta' xaħmijiet li jittieklu u żjut bl-ingrossa;

 • l-adozzjoni tal-Linji Gwida għall-kontroll tal-Campylobacter u s-Salmonella spp fil-laħam tat-tiġieġ

 • l-approvazzjoni tal-Ġabra tat-testi Codex rilevanti għat-tikkettjar ta' ikel derivat mill-bioteknoloġija moderna (ikel ĠM)

Barra minn dan, l-abbozz tal-pjan strateġiku tal-Codex għall-2014-2019 ser jiġi diskuss fis-66 laqgħa li jmiss tal-Kumitat Eżekuttiv tas-CAC fi Frar 2012 f'Ġinevra. Id-diskussjoni dwar ir-rwol tax-xjenza u fatturi importanti oħra fil-proċedimenti tal-Codex huma elementi ċentrali ta' dak id-dokument. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri attwalment qed iħejju kummenti dwar l-Abbozz ta' Pjan Strateġiku.

PUNTI OĦRA APPROVATI

AGRIKOLTURA

It-tilqim kontra l-bluetongue

Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar abbozz ta' Direttiva li temenda d-Direttiva 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue (16696/11). Il-pożizzjoni tal-Kunsill kienet innegozjata minn qabel mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb li jintlaħaq qbil bikri fit-tieni qari sabiex jippermetti d-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda fil-ħin għall-kampanji ta' tilqim tal-2012.

Id-Direttiva timmira li taġġorna r-regoli attwali rigward it-tilqim kontra l-bluetongue stabbiliti fid-Direttiva 2000/75/KE billi jagħmilhom aktar flessibbli. Il-bluetongue hija marda li taffettwa lill-annimali li jixtarru (bħall-baqar, in-nagħaġ u l-mogħoż) u tiġi trasmessa permezz tal-insetti li jxerrdu l-virus minn annimal għal ieħor. It-tilqima hija l-għodda ppreferuta għall-kontroll tal-bluetongue u l-prevenzjoni tal-mard kliniku fl-UE. Madankollu, l-użu tat-tilqim huwa limitat għar-regoli attwali stabbiliti fid-Direttiva 2000/75/KE ibbażata fuq it-tilqim disponibbli biss f'dak iż-żmien. Dawn il-vaċċini jistgħu jwasslu għal ċirkolazzjoni mhux mixtieqa tal-virus tal-vaċċin f'annimali li ma jkunux ġew imlaqqma fiż-żoni fejn il-vaċċin ikun ġie użat. Ir-regoli ġodda introdotti b'dan it-test huma bbażati fuq il-fatt li l-vaċċini inattivati li huma disponibbli issa jeliminaw dan ir-riskju.

Miżuri finanzjarji għall-iżvilupp rurali għall-Istati Membri b'diffikultajiet ekonomiċi

Il-Kunsill adotta emenda għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (70/11).

Ir-Regolament ser jippermetti lill-Kummissjoni tapprova rati ta' kontribuzzjoni ogħla (sa 95 %) mill-UE (permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)) għal miżuri ta' żvilupp rurali li jibbenefikaw minnhom Stati Membri li qed jiffaċċjaw diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja, għaż-żmien li huma jkunu koperti minn mekkaniżmi ta' appoġġ finanzjarju.

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika globali qed toħloq jew thedded li toħloq diffikultajiet serji f'ċerti Stati Membri fir-rigward tat-tkabbir ekonomiku u l-istabbiltà finanzjarja tagħhom u l-pożizzjoni ta' defiċit u dejn tagħhom li qed tiddeterjora. Dawn id-dispożizzjonijiet ikopru ħames Stati Membri li ġew affettwati mill-kriżi u li rċevew għajnuna finanzjarja taħt programm mill-mekkaniżmu tal-bilanċ tal-pagament għal pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro (ir-Rumanija u l-Latvja) jew mill-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbilizzazzjoni finanzjarja (EFSM) għall pajjiżi taż-żona tal-euro (il-Portugall, il-Greċja u l-Irlanda).

Dan ir-Regolament jagħmel parti minn pakkett ta' tliet regolamenti li jkopru l-istess ħames Stati Membri u jikkonċerna minn naħa waħda l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES) u min-naħa l-oħra l-fondi strutturali u ta' koeżjoni.

Ir-Regolament mhux ser ikollu impatt finanzjarju minħabba li kemm il-pakkett globali ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għall-iżvilupp rurali kif ukoll l-analiżi dettaljata annwali ser jibqgħu l-istess.

Ikel għall-persuni l-iktar fil-bżonn

Il-Kunsill laħaq qbil politiku dwar l-estensjoni fl-2012 u l-2013 tal-programm għad-distribuzzjoni tal-ikel lill-persuni l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

Għal dettalji, ara l-istqarrija għall-istampa 18686/11.

Il-ġejjieni tal-politika dwar il-promozzjoni agrikola - Konklużjonijiet

Il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar il-ġejjieni tal-politika dwar il-promozzjoni agrikola.

Konklużjonijiet tal-Kunsill - Rapport dwar l-iskema ta' pagament uniku

Il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar ir-rapport speċjali Nru 5/2011 mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri intitolat "Skema ta' Pagament Uniku (L-SPS): kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati biex titjieb il-ġestjoni finanzjarja soda tagħha", kif jinsab fid-dokument 17584/11.

SAJD

Aċċess minn bastimenti tas-sajd Venezwelani għall-Gujana Franċiża

Il-Kunsill adotta Deċiżjoni dwar l-aċċess minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezuela fiż-żona ekonomika esklussiva 'l barra mill-kosta tad-dipartment Franċiż tal-Gujana wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew (8202/11).

Il-bastimenti tas-sajd mill-Venezuela ġew awtorizzati joperaw fiż-żona ekonomika esklussiva (EEZ) tad-dipartiment extra-Ewropew Franċiż tal-Gujana għal diversi deċennji. Madankollu, fin-nuqqas ta' ftehim dwar is-sajd internazzjonali mal-Venezuela, ir-Regolament 1006/2008 dwar ir-regolamentazzjoni tal-awtorizzazzjoni għas-sajd1 jikkunsidra li l-prattika attwali mhix konformi mal-liġi tal-UE.

Filwaqt li jiġi kkunsidrat li minħabba l-importanza ekonomika u soċjali ta' dawn l-attivitajiet tas-sajd f'dan ir-reġjun, il-waqfien f'daqqa ma jkunx adatt, is-sitwazzjoni rigward l-iżbark ta' bastimenti Venezwelani fil-portijiet tal-Gujana Franċiża għandhom jiġu regolarizzati urġentement.

Madankollu, minħabba l-kuntest, u minħabba l-ambitu limitat tas-sajd in kwistjoni, ftehim sħiħ dwar is-sajd bejn il-Venezuela u l-UE deher bħala sproporzjonat. Minflok, dikjarazzjoni unilaterali proposta mill-Kunsill isservi fini simili għal dak ta' ftehim dwar is-sajd billi tippermetti l-għoti ta' awtorizzazzjonijiet għas-sajd lil bastimenti Venezwelani.

Prezzijiet Komunitarji tal-produtturi għall-2012 għal ċerti prodotti tas-sajd

Il-Kunsill stabbilixxa l-prezzijiet ta' gwida u l-prezzijiet Komunitarji tal-produtturi għal ċerti prodotti tas-sajd għas-sena tas-sajd 2012 (17089/11).

L-objettiv ta' dan ir-regolament huwa li jiġi żgurat il-funzjonament tal-mekkaniżmi tal-appoġġ u l-intervent fil-prezzijiet stabbiliti fir-Regolament 2000/104/KE2 matul l-2012 biex jinkiseb suq uniku fil-prodotti tas-sajd. Ir-regolament jikkonċerna l-prezzijiet ta' gwida għal għadd speċifikat ta' prodotti tas-sajd kif ukoll il-prezz Komunitarju tal-produtturi għal prodotti speċifikati tat-tonn. Il-prezzijiet ta' gwida jiffurmaw ir-referenza għall-istabbiliment sussegwenti ta' parametri tekniċi differenti li huma meħtieġa għat-tħaddim tal-mekkaniżmi ta' intervent. Barra minn hekk, il-prezz Komunitarju tal-produtturi huwa ta' rilevanza għall-benefiċċju kumpensatorju għat-tonn li jingħata lill-industrija tal-ipproċessar, li jista' jiġi kkawżat meta l-prezzijiet fis-swieq dinjin jaqgħu taħt livell ta' limitu speċifikat.

Skont ir-Regolament 104/2000, il-prezzijiet rilevanti għandhom isegwu kemm l-iżvilupp tal-prezzijiet tas-suq matul it-tliet snin tas-sajd preċedenti kif ukoll xejriet fil-produzzjoni u d-domanda. F’konformità ma' dak, il-proposta hija għal żidiet ta’ bejn +1 % u + 3% għall-ispeċijiet tal-whitefish; għal żidiet ta' bejn +1.5 % u +3 % għal speċijiet pelaġiċi bħall-aringi, il-kavalli, il-pizzintun u l-alonga sħiħa, kif ukoll tnaqqis ta' bejn -0.5 % u -2 % għall-aringi, l-inċova u l-alonga mnaddfa; u għal żidiet ta' bejn +1 % u + 3% għall-parti l-kbira tal-krustaċeji. Fil-qasam ta' speċijiet iffriżati, il-proposta tirrifletti żidiet bejn +1% u +3% għall-maġġoranza tal-prodotti. Finalment, il-proposta tirrigwarda ż-żieda tal-prezz tal-produtturi tal-UE għall-prodotti tat-tonn bi +2 %.

Skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat, il-Kunsill jadotta miżuri dwar proposta mill-Kummissjoni dwar il-prezzijiet ta' gwida u l-prezzijiet Komunitarji tal-produtturi għal ċerti prodotti tas-sajd.

AMBJENT

Emissjonijiet eċċessivi ta' CO2 minn karozzi ġodda

Il-Kunsill iddeċieda li ma jopponix l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar metodu għall-ġbir tal-primjums għal emissjonijiet eċċessivi tas-CO2 minn karozzi ġodda (16484/11).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni hija soġġetta għall-hekk imsejħa proċedura regolatorja bi skrutinju. Dan ifisser li issa li l-Kunsill ta l-kunsens tiegħu, il-Kummissjoni tista' tadottaha, dment li l-Parlament Ewropew ma joġġezzjonax.

AFFARIJIET BARRANIN

Ilqugħ temporanju ta' ċerti Palestinjani

Il-Kunsill iddeċieda li jtawwal b'sena l-validità tal-permessi nazzjonali għad-dħul u s-soġġorn mogħti lil tnax-il Palestinjan. Skont il-Pożizzjoni Komuni 2002/400/PESK, huma ntlaqgħu għal raġunijiet umanitarji mill-Belġju, il-Greċja, Spanja, l-Irlanda, l-Italja u l-Portugall.

POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

Miżuri restrittivi - Bjelorussja

Minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni fil-Bjelorussja, il-Kunsill irrinforza l-miżuri restrittivi tal-UE fuq dawk responsabbli għar-repressjoni li qed tkompli tas-soċjetà ċivili, l-oppożizzjoni politika u l-media indipendenti fil-Bjelorussja. Għad-dettalji, ara l-istqarrija għall-istampa 18617/11.

Miżuri restrittivi - Repubblika Demokratika tal-Kongo

Wara deċiżjoni min-Nazzjonijiet Uniti, il-Kunsill implimenta tibdiliet għall-miżuri restrittivi fis-seħħ kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo. L-emenda żżid żewġ persuni mal-lista ta' individwi u entitajiet soġġetti għall-miżuri.

POLITIKA TAL-KUMMERĊ

Ftehim kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni

Il-Kunsill adotta Deċiżjoni li tawtorizza l-iffirmar ta' ftehim kummerċjali dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (ACTA) mal-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Marokk, in-New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti.

L-ACTA għandu l-għan li jistabbilixxi qafas internazzjonali sabiex jitjieb l-infurzar tal-liġijiet dwar id-dritt tal-proprjetà intelletwali u joħloq standards internazzjonali mtejba għal azzjonijiet kontra ksur fuq skala kbira ta' proprjetà intellettwali. In-negozjati ġew konklużi f'Novembru 2010.

POLITIKA SOĊJALI

Koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali - UE/Svizzera

Il-Kunsill adotta Deċiżjoni dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-UE rigward emenda għall-annexx II tal-ftehim UE/Svizzera dwar il-moviment liberu tal-persuni (16232/11).

L-Anness II jikkonċerna l-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali u jeħtieġ li jiġi emendat sabiex jiġu integrati atti legali ġodda tal-UE fil-ftehim.

1 :

TAC għall-Marlozz tat-Tramuntana: 55.000 tunnellata (roll-over).

1 :

ĠU L 286, 29.10.2008, p. 33.

2 :

ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22.


Side Bar