Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

PRANEŠIMAS SPAUDAI

3137-as Tarybos posėdis

Žemės ūkis ir žuvininkystė

2011 m. gruodžio 15-16 d., Briuselis

Pirmininkas Marek SAWICKI
Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras

Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai

Svarstydami žuvininkystės srities klausimus ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl 2012 m. ES laivų vykdomos tam tikrų žuvų išteklių žvejybos Sąjungos ir tam tikruose ne Sąjungos vandenyse galimybių ir dėl tam tikrų žuvų išteklių žvejybos Juodojoje jūroje galimybių. Kalbant apie tą pačią sritį Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Ministrams taip pat buvo pateikta glausta informacija apie pasiūlymą dėl tam tikrų priemonių, susijusių su šalimis, kurios leidžia netausiąją žvejybą.

Kalbant apie žemės ūkį, Tarybai priimti buvo pateikti pasiūlymai dėl sprendimų, kuriais leidžiama naudoti keturias genetiškai modifikuotas veisles maiste, pašaruose ir kitais tikslais. Nesusidarė kvalifikuota balsų dauguma nei dėl šių dviejų pasiūlymų priėmimo, nei dėl jų atmetimo.

Be to, ministrai pasikeitė nuomonėmis dėl pasiūlymo, pateikto vykdant BŽŪP reformą, dėl reglamento dėl kaimo plėtros.

Taryba be diskusijų priėmė išvadas dėl žemės ūkio produktų propagavimo politikos ateities.

Galiausia Tarybai buvo pateikta glausta informacija šiais klausimais: gyvūnų apsauga juos vežant, derybos dėl Codex Alimentarius, jų pažanga ir perspektyvos, parama, teikiama už perdirbtus citrusinius vaisius, ir sprendimai, kuriais leidžiama pateikti rinkai genetiškai modifikuotus organizmus.

Pietų metu ministrai diskutavo apie rizikos valdymo priemonių rinkinį ir inovacijas, numatytus pagal BŽŪP reformą (antrasis ramstis).

TURINYS1

DALYVIAI

SVARSTYTI PUNKTAI

Bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ir kvotos 2012 m.

2012 m. žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

Leidimas naudoti keturias genetiškai modifikuotas veisles

BŽŪP reforma. Kaimo plėtra

KITI KLAUSIMAI

Priemonės, susijusios su šalimis, kurios leidžia netausiąją žvejybą

ES ir Maroko žuvininkystės susitarimas

Parama, teikiama už perdirbtus citrusinius vaisius

Sprendimai, kuriais leidžiama pateikti rinkai genetiškai modifikuotus organizmus

Gyvūnų gerovė juos vežant

Kodekso 2014–2019 m. strateginio plano projektas

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

ŽEMĖS ŪKIS

Vakcinavimas nuo mėlynojo liežuvio ligos

Finansinės kaimo plėtros priemonės valstybėse narėse, patiriančiose ekonominių sunkumų

Maistas labiausiai nepasiturintiems asmenims

Žemės ūkio politikos propagavimo ateitis. Išvados

Tarybos išvados. Ataskaita dėl bendrosios išmokos schemos

ŽUVININKYSTĖ

Venesuelos žvejybos laivų veiklos galimybės Prancūzijos Gvianos vandenyse

Tam tikrų žuvininkystės produktų Bendrijos gamintojo kainos 2012 m.

APLINKA

Naujų automobilių viršytas išmetamas CO2 kiekis

UŽSIENIO REIKALAI

Kai kurių palestiniečių laikinas priėmimas

BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

Ribojamosios priemonės. Baltarusija

Ribojamosios priemonės. Kongo Demokratinė Respublika

PREKYBOS POLITIKA

Kovos su klastojimu prekybos susitarimas

SOCIALINĖ POLITIKA

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. ES ir Šveicarija

DALYVIAI

Belgija:

Sabine LARUELLE Viduriniosios klasės, MVĮ, savarankiškai dirbančių asmenų ir žemės ūkio reikalų ministrė

Kris PEETERS Flandrijos Vyriausybės Ministras Pirmininkas ir Flandrijos ekonomikos, užsienio politikos, žemės ūkio ir kaimo politikos ministras

Bulgarija:

Miroslav NAYDENOV žemės ūkio ir maisto ministras

Peter STEFANOV nuolatinio atstovo pavaduotojas

Čekija:

Petr BENDL žemės ūkio ministras

Juraj CHMIEL žemės ūkio ministro pavaduotojas

Danija:

Mette GJERSKOV maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrė

Vokietija:

Ilse AIGNER federalinė maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministrė

Robert KLOOS Federalinės maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministerijos valstybės sekretorius

Estija:

Gert ANTSU nuolatinio atstovo pavaduotojas

Airija:

Simon CONVENEY žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministras

Graikija:

Konstantinos SKANDALIDIS kaimo plėtros ir maisto ministras

Spyridon-Adonis GEORGIADIS vystymosi, konkurencingumo ir laivininkystės ministro pavaduotojas

Andreas PAPASTAVROU nuolatinio atstovo pavaduotojas

Ispanija:

Rosa AGUILAR RIVERO aplinkos ir kaimo bei jūrų reikalų ministrė

Ana Isabel MARIÑO Madrido autonominės bendruomenės aplinkos ir teritorijų planavimo ministrė

Rosa María QUINTANA Galisijos autonominės bendruomenės jūrų reikalų ministrė

Josep PUXEU ROCAMORA valstybės sekretorius, atsakingas už kaimo aplinką ir vandenį

Prancūzija:

Bruno LE MAIRE žemės ūkio, maisto, žuvininkystės, kaimo reikalų ir teritorijų planavimo ministras

Philippe LEGLISE COSTA nuolatinio atstovo pavaduotojas

Italija:

Mario CATANIA žemės ūkio ministras

Kipras:

Sofoclis ALETRARIS žemės ūkio, gamtinių išteklių ir aplinkos ministras

Latvija:

Laimdota STRAUJUMA žemės ūkio ministrė

Lietuva:

Mindaugas KUKLIERIUS žemės ūkio ministro viceministras

Arūnas VINČIŪNAS nuolatinio atstovo pavaduotojas

Liuksemburgas:

Romain SCHNEIDER žemės ūkio, vynuogininkystės ir kaimo plėtros ministras, sporto ministras, ekonominio solidarumo ministras

Michèle EISENBARTH nuolatinio atstovo pavaduotoja

Vengrija:

Sándor FAZEKAS kaimo plėtros ministras

Maltai:

George PULLICINO išteklių ir kaimo reikalų ministras

Patrick MIFSUD nuolatinio atstovo pavaduotojas

Nyderlandai:

Henk BLEKER žemės ūkio ir užsienio prekybos ministras

Derk OLDENBURG nuolatinio atstovo pavaduotojas

Austrija:

Nikolaus BERLAKOVICH federalinis žemės ūkio, miškininkystės, aplinkos ir vandentvarkos ministras

Harald GÜNTHER nuolatinio atstovo pavaduotojas

Lenkija:

Marek SAWICKI žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras

Kazimierz PLOCKE žemės ūkio ministro pavaduotojas

Tadeusz NALEWAJK Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas

Andrzej BUTRA Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas

Portugalija:

Assunção CRISTAS žemės ūkio, jūrų reikalų, aplinkos ir regioninio planavimo ministrė

José DIOGO ALBUQUERQUE valstybės sekretorius, atsakingas už žemės ūkį

Manuel PINTO DE ABREU valstybės sekretorius, atsakingas už jūrų reikalus

Rumunija:

Christian BĀDESCU nuolatinio atstovo pavaduotojas

Achim IRIMESCU Rumunijos nuolatinės atstovybės ministras patarėjas

Slovėnija:

Tanja STRNISA Žemės ūkio, miškininkystės ir maisto ministerijos valstybės sekretorė

Slovakija:

Zsolt SIMON žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras

Peter JAVORCÍK nuolatinio atstovo pavaduotojas

Suomija:

Jari KOSKINEN žemės ūkio ir miškininkystės ministras

Risto ARTJOKI Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius

Švedija:

Eskil ERLANDSSON kaimo reikalų ministras

Jungtinė Karalystė:

Caroline SPELMAN aplinkos, maisto ir kaimo reikalų ministrė

Richard BENYON parlamentinis ministro pavaduotojas, atsakingas už gamtą ir žuvininkystę

Komisija:

Maria DAMANAKI narė

John DALLI narys

Dacian CIOLOŞ narys

Stojančios valstybės vyriausybei atstovavo:

Kroatija:

Stjepan MIKOLČIĆ Žemės ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros ministerijos valstybės sekretorius

SVARSTYTI PUNKTAI

Bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ir kvotos 2012 m.

Remdamasi pirmininkaujančios valstybės narės kompromisiniu pasiūlymu, parengtu Komisijai pritarus, Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl 2012 m. ES laivų žvejybos Sąjungos ir tam tikruose ne Sąjungos vandenyse galimybių. Šis susitarimas susijęs su žuvų ištekliais, dėl kurių nevedamos tarptautinės derybos arba kuriems netaikomi tarptautiniai susitarimai, bei ištekliams, kurie yra tarptautinių derybų ar susitarimų objektas (dok. 14751/11; 16650/11).

Teisininkams lingvistams patvirtinus galutines šių reglamentų redakcijas, Taryba juos priims viename iš būsimų posėdžių.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos orientacinės 2012 m. pagrindinių BLSK vertės, palyginti su 2011 m. ir su Komisijos pasiūlyme pateiktomis vertėmis.

2012 m. ES laivų žvejybos Sąjungos vandenyse galimybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotyniškas rūšies pavadinimas

Angliškas rūšies pavadinimas

Lietuviškas rūšies pavadinimas

ICES žvejybos zona

TARYBA

TARYBA

TARYBA

KOMISIJOS pasiūlymas

skirtumas

 

 

 

 

2012 m. BLSK

2011 m. BLSK

skirtumas: 2012 m./2011 m.

2012 metams

2011 m. Tarybos nust. BLSK/ Komisijos pasiūlymas 2012 metams

 

 

 

 

 

 

%

 

 

I PRIEDO B DALIS: KATEGATO SĄSIAURIS, ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV parajoniai, CECAF rajono ES vandenys, Prancūzijos Gvianos vandenys

Argentina silus

Greater silver smelt

Atlantinė argentina

I ir II parajoniai (ES ir tarptaut. vandenys) (ARU/1/2)

95

103

-8%

77

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Atlantinė argentina

III ir IV parajoniai (ES ir tarptaut. vandenys) (ARU/3/4)

1 082

1 176

-8%

882

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Atlantinė argentina

Vb (EC and internat. Waters of V, VI, VII (ARU/567)

4 316

4 691

-8%

3 518

-25%

Brosme brosme

Tusk

Paprastoji brosmė

IIIa; 22–32 pakvadračių ES vandenys (USK/3A/BCD)

24

24

0%

20

-17%

Caproidae

Boarfish

Smulkiadyglės saulažuvės

VI, VII ir VIII parajonių Sąjungos ir tarptaut. vandenys (BOR/678)

82 000

33 000

148%

28050

-15%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

VIaS; VIIb-c (HER/6AS7BC)

4 247

4 471

-5%

3 353

-25%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

VI parajonio Klaido ištekliai (HER/06ACL)

Bus nustatyta

 

 

Bus nustatyta

 

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

VIIa (HER/07A/MM)

4 752

5 280

-10%

3 960

-25%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

VIIe–f (HER/7EF)

980

980

0%

833

-15%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21 100

13 200

60%

21 100

60%

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Europinis ančiuvis

IX, X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (ANE/9/3411)

8 360

7 600

10%

6 460

-15%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

Kategato sąsiauris (COD/03AS)

133

190

-30%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

VIb; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys į vakarus nuo 12° 00' vakarų ilgumos ir nuo XII ir XIV parajonių (COD/5W6-14)

78

78

0%

59

-24%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

VIa; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys į rytus nuo 12° 00 ' vakarų ilgumos (COD/5BE6A)

0

182

-100%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

VIIa (COD/07A)

380

506

-25%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (COD/7XAD34)

10 059

4 023

150%

9 679

141%

Lamna nasus

Porbeagle

Atlantinis silkiaryklis

Prancūzijos Gvianos vandenys, Kategato sąsiauris; Skagerako sąsiaurio ir I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV parajonių ES vandenys; CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2 rajono ES vandenys (POR/3-1234)

0

0

 

0

 

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrimai

IIa ir IV parajonių ES vandenys (LEZ/2AC4-C)

1 845

1 845

0%

1 568

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrimai

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (LEZ/56-14)

3 387

3 387

0%

2 879

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrimai

VII (LEZ/07)

13 725

18 300

-25%

13 725

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrimai

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe (LEZ/8ABDE)

1 716

1 806

-5%

1 355

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Megrimai

VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (LEZ/8C3411)

1 214

1 094

11%

1 182

8%

Lophiidae

Anglerfish

Velniažuvinės

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (ANF/561214)

5 183

5 456

-5%

4 092

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Velniažuvinės

VII (ANF/07)

30 677

32 292

-5%

24 219

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Velniažuvinės

VIIIa, b, d, e (ANF/8ABDE)

8 220

8 653

-5%

6 490

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Velniažuvinės

VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (ANF/8C3411)

3 300

1 571

110%

3 300

110%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

Vb ir VIa parajonių ES ir tarptaut. vandenys (HAD/5BC6A)

6 015

2 005

200%

2 506

25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

VIIb-k, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (HAD/7X7A34)

16 645

13 316

25%

9 987

-25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

VIIa (HAD/07A)

1 251

1 317

-5%

988

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (WHG/56-14)

307

323

-5%

242

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

VIIa (WHG/07A)

89

118

-25%

89

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

VIIb-h ir VIIj-k (WHG/7X7A-C)

19 053

16 568

15%

14 083

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

VIII (WHG/08)

3 175

3 175

0%

2 699

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (WHG/9/3411)

Bus nustatyta

Bus nustatyta

 

Bus nustatyta

 

Merluccius merluccius

Hake

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIIa; 22–32 pakvadračių ES vandenys (HKE/3A/BCD)

1 561

1 661

-6%

1 482

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa ir IV parajonių ES vandenys (HKE/2AC4-C)

1 819

1 935

-6%

1 726

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VI ir VII; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (HKE/571214)

30  9001

30 900

0%

27 575

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIa-b, VIIId-e (HKE/8ABDE)

19 373

20 609

-6%

18 391

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (HKE/8C3411)

12 299

10 695

15%

12 299

15%

Molva dypterigia

Blue ling

Melsvoji molva

XII parajonio tarptautiniai vandenys (BLI/12INT)

815

815

0%

611

-25%

Molva molva

Ling

Paprastoji molva

IIIa; IIIb-d parajonių ES vandenys (LIN/3A/BCD)

92

92

0%

78

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

IIa ir IV parajonių ES vandenys (NEP/2AC4-C)

21 929

23 453

-6%

20 849

-11%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys (NEP/5BC6)

14 091

13 681

3%

13 950

2%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

VII (NEP/07)

21 759

21 759

0%

17 551

-19%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3 899

3 899

0%

3 314

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

VIIIc (NEP/08C)

82

91

-10%

82

-10%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (NEP/9/3411)

273

303

-10%

273

-10%

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

Plonaūsės krevetės

Prancūzijos Gviana (PEN/FGU)

Bus nustatyta

Bus nustatyta

 

Bus nustatyta

 

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (PLE/56-14)

693

693

0%

589

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VIIa (PLE/07A)

1 627

1 627

0%

1 220

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VII b, c (PLE/07BC)

78

78

0%

66

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VII d, e (PLE/07DE)

5062

4665

9%

4179

-10%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VII f, g (PLE/7FG)

369

410

-10%

308

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

-5%

139

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (PLE/8/3411)

395

395

0%

336

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Sidabrinis polakas

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (POL/56-14)

397

397

0%

298

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Sidabrinis polakas

VII (POL/07)

13 495

13 495

0%

10 121

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Sidabrinis polakas

VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1 482

1 482

0%

1 260

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Sidabrinis polakas

VIIIc (POL/08C)

231

231

0%

196

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Sidabrinis polakas

IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (POL/9/3411)

282

282

0%

240

-15%

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

VII, VIII, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (POK/7/3411)

3 343

3 343

0%

2 842

-15%

Rajidae

Skates and rays

Rombinės rajožuvės

IIa ir IV parajonių ES vandenys (SRX/2AC4-C)

1 186

1 397

-15%

1 186

-15%

Rajidae

Skates and rays

Rombinės rajožuvės

IIIa parajonio ES vandenys (SRX/03A-C)

58

58

0%

49

-16%

Rajidae

Skates and rays

Rombinės rajožuvės

VIa-b, VIIa-c ir VIIe-k parajonių ES vandenys (SRX/67AKXD)

9 915

11 379

-13%

8 548

-25%

Rajidae

Skates and rays

Rombinės rajožuvės

VIId parajonio ES vandenys (SRX/07D)

887

887

0%

754

-15%

Rajidae

Skates and rays

Rombinės rajožuvės

VIII ir IX parajonių ES vandenys (SRX/89-C)

4 222

4 640

-9%

3 480

-25%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

IIIa; 22–32 pakvadračių ES vandenys (SOL/3A/BCD)

610

840

-27%

520

-38%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VI; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (SOL/56-14)

60

60

0%

51

-15%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIIa (SOL/07A)

300

390

-23%

220

-44%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIIb-c (SOL/7BC)

44

44

0%

37

-16%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIId (SOL/07D)

5 580

4 852

15%

5 300

9%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIIe (SOL/07E)

777

710

9%

777

9%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIIf, g (SOL/7FG)

1060

1 241

-15%

1060

-15%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIIh, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0%

360

-15%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

VIIIa, b (SOL/8AB)

4 250

4 250

0%

3 755

-12%

Solea spp.

Sole

Paprastieji jūrų liežuviai

VIIIc, d, e, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (SOX/8CDE34)

1 072

1 072

0%

911

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Atlantinis šprotas

VIId-e (SPR/7DE)

5 150

5 421

-5%

4 066

-25%

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Paprastasis dygliaryklis

IIIa parajonio ES vandenys (DGS/03A-C)

0

0

Netaikoma

0

Netaikoma

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

Paprastasis dygliaryklis

IIa ir IV parajonių ES vandenys (DGS/2AC4-C)

0

0

Netaikoma

0

Netaikoma

Squalus acanthias

Spurdog dogfish

Paprastasis dygliaryklis

I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV parajonių ES ir tarptaut. vandenys (DGS/15X14)

0

0

Netaikoma

0

Netaikoma

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

VIIIc (JAX/08C)

25 011

25 137

-1%

25 011

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

IX (JAX/09)

30 800

29 585

4%

30 800

4%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

X: CECAF rajono ES vandenys – Azorų salos (JAX/X34PRT)

Bus nustatyta

Bus nustatyta

 

Bus nustatyta

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

CECAF rajono ES vandenys – Madeiros salos (JAX/341PRT)

Bus nustatyta

Bus nustatyta

 

Bus nustatyta

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

CECAF rajono ES vandenys – Kanarų salos (JAX/341SPN)

Bus nustatyta

Bus nustatyta

 

Bus nustatyta

 

2012 m. ES laivų žvejybos tam tikruose ne Sąjungos vandenyse galimybės

Lotyniškas rūšies pavadinimas

Angliškas rūšies pavadinimas

Lietuviškas rūšies pavadinimas

ICES žvejybos zona

TARYBA

2012 m. BLSK

TARYBA

2011 m. BLSK

TARYBA

skirtumas: 2012 m./2011 m.

KOMISIJOS pasiūlymas

2012 metams

skirtumas

2011 m. Tarybos nust. BLSK/ Komisijos pasiūlymas 2012 metams

 

 

 

 

 

 

%

 

 

I PRIEDO B DALIS: KATEGATO SĄSIAURIS, ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV parajoniai, CECAF rajono ES vandenys, Prancūzijos Gvianos vandenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

Tobinės

IV parajonio Norvegijos vandenys (SAN/04-N)

Netaikoma

0

Netaikoma

0

Netaikoma

Ammodytidae

Sandeel

Tobinės

IIa, IIIa ir IV parajonių ES vandenys (SAN/2A3A4)

180000

354420

-49%

180000

-49%

Brosme brosme

Tusk

Paprastoji brosmė

I, II ir XIV parajonių ES ir tarptaut. vandenys (USK/1214EI)

21

21

0%

18

-14%

Brosme brosme

Tusk

Paprastoji brosmė

IV parajonio ES vandenys (USK/04-C)

196

196

0%

167

-15%

Brosme brosme

Tusk

Paprastoji brosmė

V, VI ir VII parajonių ES ir tarptaut. vandenys (USK/567EI)

294

294

0%

294

0%

Brosme brosme

Tusk

Paprastoji brosmė

IV parajonio Norvegijos vandenys (USK/04-N)

170

170

0%

170

0%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

IIIa (HER/03A)

38 998

25 999

50%

38 998

50%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

IV parajonio į šiaurę nuo 53° 30' šiaurės platumos ES ir Norvegijos vandenys (HER/4AB)

243 000

115 464

110%

241 565

109%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (HER/04-N)

922

846

9%

922

9%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

Priegauda IIIa parajonyje (HER/03A-BC)

6 659

6 659

0%

6 659

0%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

IV, VIId parajoniuose ir IIa parajonio ES vandenyse sužvejota priegauda (HER/2A47DX)

17 900

16 539

8%

17 900

8%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

IVc, VIId (HER/4CXB7D)

44 550

26 536

68%

31 631

19%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

Vb, VIb ir VIaN parajonių ES ir tarptaut. vandenys (HER/5B6ANB)

22 290

22 481

-1%

22 290

-1%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

Skagerako sąsiauris (COD/03AN.)

3 660

3 711

-1%

3 660

-1%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

IV; IIa parajonio ES vandenys; ta IIIa parajonio dalis, kuri nepriklauso Skagerako arba Kategato sąsiauriams (COD/2A3AX4)

21 974

22 279

-1%

21 974

-1%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (COD/04-N)

382

382

0%

382

0%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

VIId (COD/07D)

1 543

1 564

-1%

1 543

-1%

Limanda limanda and Platichthys flesus

Dabe and Flounder

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė ir europinė upinė plekšnė

IIa ir IV parajonių ES vandenys (D/F/2AC4-C)

18 434

18 434

0%

15 669

-15%

Lophiidae

Anglerfish

Velniažuvinės

IIa ir IV parajonių ES vandenys (ANF/2AC4-C)

9 161

9 643

-5%

7 232

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Velniažuvinės

IV parajonio Norvegijos vandenys (ANF/04-N)

1 500

1 500

0%

1 500

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

IIIa parajonis, 22–32 pakvadračių ES vandenys (HAD/3A/BCD)

2 308

2 007

15%

2 308

15%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

IV; IIa parajonio ES vandenys (HAD/2AC4)

30 158

26 432

14%

30 158

14%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (HAD/04-N)

707

707

pm

707

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

VIb, XII ir XIV parajoniai (Sąjungos ir tarptaut. vandenys) (HAD/6B1214)

3 300

3 748

-12%

3 300

-12%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

IIIa (WHG/03A)

1031

1 031

0%

1031

0%

Merlangius merlangus

Whiting

Paprastasis merlangas

IV; IIa parajonio ES vandenys (WHG/2AC4)

15 750

13 349

18%

15 750

18%

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Whiting and Pollack

Paprastasis merlangas ir sidabrinis polakas

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (W/P/04-N)

190

190

0%

190

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Šiaurinis žydrasis merlangas

II ir IV parajonių Norvegijos vandenys (WHB/4AB-N)

0

0

Netaikoma

0

Netaikoma

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII ir XIV parajonių ES ir tarptautiniai vandenys (WHB/1X14)

63 421

10 042

532%

63 421

532%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Šiaurinis žydrasis merlangas

VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (WHB/8C3411)

10 043

1 030

875%

10 043

875%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Šiaurinis žydrasis merlangas

II, IVa, V, VI parajonių į šiaurę nuo 56°30' šiaurės platumos ir VII parajonio į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos ES vandenys (WHB/24A567)

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

 

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole and Witch

Europinė mažažiotė plekšnė ir raudonoji plekšnė

IIa ir IV parajonių ES vandenys (L/W/2AC4-C)

6 391

6 391

0%

5 432

-15%

Molva dypterigia

Blue ling

Melsvoji molva

Vb, VI, VII ir XIIb parajonių ES ir tarptaut. vandenys (BLI/5BX12B)

1 882

1717

10%

1374

-20%

Molva molva

Ling

Paprastoji molva

I ir II parajonių ES ir tarptaut. vandenys (LIN/1/2)

36

36

0%

31

-14%

Molva molva

Ling

Paprastoji molva

IV parajonio ES vandenys (LIN/04)

2 428

2 428

0%

2 064

-15%

Molva molva

Ling

Paprastoji molva

V parajonio ES ir tarptaut. vandenys (LIN/05)

33

33

0%

28

-15%

Molva molva

Ling

Paprastoji molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV parajonių ES ir tarptaut. vandenys (LIN/6X14)

7 824

8 024

-2,5%

5 899

-26%

Molva molva

Ling

Paprastoji molva

IV parajonio Norvegijos vandenys (LIN/04-N)

850

850

0%

850

0%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

IIIa; IIIb-c parajonių ir 22–32 pakvadračių ES vandenys (NEP/3A/BCD)

6 000

5 170

16%

6 000

16%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Norveginis omaras

IV parajonio Norvegijos vandenys (NEP/4AB-N)

1 200

1 200

0%

1 200

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

IIIa (PRA/03A)

3 780

4 448

-15%

3 780

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

IIa ir IV parajonių ES vandenys (PRA/2AC4-C)

3 058

3 598

-15%

3 058

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (PRA/04-N)

480

480

0%

480

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

Skagerako sąsiauris (PLE/03AN)

7 791

7 791

0%

7 791

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

Kategato sąsiauris (PLE/03AS)

1 988

1 988

0%

1 988

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Jūrinė plekšnė

IV parajonis; IIa parajonio ES vandenys; ta IIIa parajonio dalis, kuri nepriklauso Skagerako arba Kategato sąsiauriams (PLE/2A3AX4)

79 201

68 862

15%

79 201

15%

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

IIIa ir IV parajoniai; IIa,b,c,d parajonių ES vandenys (POK/2A34)

37 774

43 842

-14%

37 774

-14%

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

VI parajonis; Vb, XII ir XIV parajonių ES ir tarptaut. vandenys (POK/561214)

7 830

9 682

-19%

7 830

-19%

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (POK/04-N)

880

880

0%

880

0%

Psetta maxima & Scophthalmus rhombus

Turbot and brill

Paprastasis otas ir švelnusis rombas

IIa ir IV parajonių ES vandenys (T/B/2AC4-C)

4 642

4 642

0%

3 946

-15%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Juodasis paltusas

IIa ir IV parajonių ES vandenys; Vb ir VI parajonių ES ir tarptaut. vandenys (GHL/2A-C46)

169

169

0%

169

0%

Scomber scombrus

Mackerel

Atlantinė skumbrė

IIIa ir IV parajoniai; IIa ir IIIb-c parajonių ES vandenys (MAC/2A34)

19 855

20 002

-1%

19 855

-1%

Scomber scombrus

Mackerel

Atlantinė skumbrė

VI, VII, VIIIa-b, VIIId-e parajoniai; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; IIa, XII ir XIV parajonių tarptautiniai vandenys (MAC/2CX14)

259 129

325 245

-20%

259 129

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Atlantinė skumbrė

VIIIc, IX ir X parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys (MAC/8C3411)

29 651

37 139

-20%

29 651

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Atlantinė skumbrė

Ia ir IVa parajonių Norvegijos vandenys (MAC/xxxx)

10 176

13 018

-22%

10 176

-22%

Solea solea

Common sole

Europinis jūrų liežuvis

II ir IV parajonių ES vandenys (SOL/24)

16 150

14 050

15%

15 650

11%

Sprattus sprattus

Sprat

Atlantinis šprotas

IIIa (SPR/03A)

48 100

48 100

0%

48 100

0%

Sprattus sprattus

Sprat

Atlantinis šprotas

IIa ir IV parajonių ES vandenys (SPR/2AC4-C)

117 500

160 000

-27%

132 924

-17%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

IVb, IVc, VIId parajonių ES vandenys (JAX/47D)

31 329

42 955

-27%

31 329

-27%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIIe-k, VIIIa,b,d,e parajonių ES vandenys; Vb parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (JAX/2A-14)

157 989

158 787

-1%

157 989

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

X: CECAF rajono ES vandenys – Azorų salos (JAX/X34PRT)

Bus nustatyta

3 072

 

Bus nustatyta

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

CECAF rajono ES vandenys – Madeiros salos (JAX/341PRT)

Bus nustatyta

1 229

 

Bus nustatyta

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Paprastosios stauridės

CECAF rajono ES vandenys – Kanarų salos (JAX/341SPN)

Bus nustatyta

1 229

 

Bus nustatyta

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Norveginė menkutė

IIIa parajonis; IIa ir IV parajonių ES vandenys (EB vandenys) (NOP/2A3A4)

0

0

 

0

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Norveginė menkutė

IV parajonio Norvegijos vandenys (NOP/4AB-N)

0

0

 

0

 

 

 

Pramoninėms reikmėms žvejojamos žuvys

IV parajonio Norvegijos vandenys (I/F/4AB-N)

800

800

0%

800

na

 

 

Sudėtinė kvota

Vb, VI ir VII parajonių ES vandenys vandenys (R/G/5B67-C)

Netaikoma

Netaikoma

 

Netaikoma

 

 

 

Kitos rūšys

IV parajonio Norvegijos vandenys (OTH/4AB-N)

5 000

5 000

 

5 000

 

 

 

Kitos rūšys

IIa, IV ir VIa parajonių į šiaurę nuo 56° 30' šiaurės platumos ES vandenys (OTH/2A46AN)

Netaikoma

Netaikoma

 

Netaikoma

 

IB PRIEDAS: ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTAS IR GRENDLANDIJA, ICES I, II, V, XII BEI XIV parajoniai ir 0 bei 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys

Chionoecetes spp.

Snow crab

Snieginiai krabai

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys (PCR/N01GRN)

500

499

0%

500

0%

Clupea harengus

Herring

Atlantinė silkė

I ir II parajonių ES ir tarptaut. vandenys (HER/1/2)

54 228

64 319

-16%

54 228

-16%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

I ir II parajonių Norvegijos vandenys (COD/1N2AB)

16 309

14 127

15%

16 309

15%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys; V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys (COD/NO1514)

2 500

2 500

0%

2 500

0%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

I ir IIb parajonių tarptaut. vandenys (COD/1/2B)

27 785

25 575

9%

27 785

9%

Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

Cod and haddock

Atlantinė menkė ir juodadėmė menkė

Vb parajonio Farerų Salų vandenys (C/H/05B-F)

0

0

 

0

 

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Atlantinis paltusas

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys (HAL/514GRN)

1 075

1 075

0%

1 200

12%

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Atlantinis paltusas

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys (HAL/N01GRN)

200

75

167%

200

167%

Mallotus villosus

Capelin

Paprastoji stintenė

IIb parajonis (CAP/02B)

0

0

 

0

 

Mallotus villosus

Capelin

Paprastoji stintenė

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys (CAP/514GRN)

56364

56364

0%

15400

 

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Juodadėmė menkė

I ir II parajonių Norvegijos vandenys (HAD/1N2AB)

1 350

1 350

0%

1 350

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Šiaurinis žydrasis merlangas

Farerų Salų vandenys (WHB/2A4AXF)

0

0

 

0

 

Molva molva and Molva dypterigia

Ling and Blue ling

Paprastoji molva ir melsvoji molva

Vb parajonio Farerų Salų vandenys (B/L/05B-F)

0

0

 

0

 

Pandalus borealis

Northern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys (PRA/514GRN)

8 000

7 000

14%

8 000

14%

Pandalus borealis

Northern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys (PRA/N01GRN)

4 000

4 000

0%

4 000

0%

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

I ir II parajonių Norvegijos vandenys (POK/1N2AB)

2 550

2 550

0%

2 550

0%

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

I ir II parajonių tarptautiniai vandenys II (POK/1/2INT)

0

0

 

0

 

Pollachius virens

Saithe

Ledjūrio menkė

Vb parajonio Farerų Salų vandenys (POK/05B-F)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Juodasis paltusas

I ir II parajonių Norvegijos vandenys (GHL/1N2AB)

50

50

0%

50

0%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Juodasis paltusas

I ir II parajonių tarptautiniai vandenys (GHL/12/INT)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Juodasis paltusas

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys (GHL/514GRN)

6 320

7 000

-10%

6 320

-10%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Juodasis paltusas

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys (GHL/N01GRN)

2 650

2 650

0%

2 650

0%

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

Paprastieji jūriniai ešeriai

V parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (RED/51214S)

0

0

 

 

 

Sebastes spp.

Redfish (deep pelagic)

Paprastieji jūriniai ešeriai

V parajonio ES ir tarptaut. vandenys; XII ir XIV parajonių tarptaut. vandenys (RED/51214D)

4944

5831

-15%

4944

-15%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

I ir II parajonių Norvegijos vandenys (RED/1N2AB)

1 500

1 500

0%

1 500

0%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

I ir II parajonių tarptautiniai vandenys (RED/1/2INT)

Netaikoma

Netaikoma

 

Netaikoma

 

Sebastes spp.

Redfish (pelagic)

Paprastieji jūriniai ešeriai

V ir XIV parajonių Grenlandijos vandenys (RED/514GRN)

6000

5227

15%

6000

15%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

Va parajonio Islandijos vandenys (RED/05A-IS)

0

0

 

0

 

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

Vb parajonio Farerų Salų vandenys (RED/05B-F)

0

0

 

0

 

 

By-catches

 

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys (XBC/N01GRN)

2 300

2 300

0%

2 300

0%

 

Other species

 

I ir II parajonių Norvegijos vandenys (OTH/1N2AB)

350

350

0%

350

0%

 

Other species

 

Vb parajonio Farerų Salų vandenys (OTH/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Flatfish

 

Vb parajonio Farerų Salų vandenys (FLX/05B-F)

0

0

 

0

 

IC PRIEDAS: Šiaurės Vakarų Atlantas – NAFO konvencijos rajonas

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Atlantinė menkė

NAFO 3M (COD/N3M)

5292

5703

-7%

5292

-7%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Raudonoji plekšnė

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Raudonoji plekšnė

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Amerikinė paltusinė plekšnė

NAFO 3M

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Amerikinė paltusinė plekšnė

NAFO 3LNO

0

0

0%

0

0%

Illex illecebrosus

Short fin squid

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

NAFO 3 ir 4 pazonės (SQI/N34)

Netaikoma

Netaikoma

 

Netaikoma

 

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Geltonuodegė plekšnė

NAFO 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0%

0

0%

Mallotus villosus

Capelin

Paprastoji stintenė

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

(PRA/N3L.)

670

1069

-37%

670

-37%

Pandalus borealis

Nothern prawn

Šiaurinė paprastoji krevetė

NAFO 3M (PRA/N3M)

Netaikoma

Netaikoma

 

Netaikoma

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Juodasis paltusas

NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7 093

7 466

-5%

7 093

-5%

Rajidae

Skate

Rombinės rajožuvės

NAFO 3LNO (SRX/N3LNO)

5 352

7 556

-29%

5 352

-29%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3LN (RED/L3LN)

1094

1094

0%

1094

0%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3M (RED/N3M)

7 813

7 813

0%

7 813

0%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3O (RED/N3O)

7 000

7 000

0%

7 000

0%

Sebastes spp.

Redfish

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 2 parajonis, 1F ir 3K kvadratai

0

0

 

0

 

Urophycis tenuis

White hake

Balkšvoji siaurapelekė vėgėlė

NAFO 3NO (HKW/N3NO)

2 941

3 529

-17%

2 941

-17%

ID PRIEDAS: TOLI MIGRUOJANČIOS ŽUVYS. VISI RAJONAI

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Australinis tunas

Atlanto vandenynas į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūra (BFT/AE045W)

5 756

5 756

0%

5 756

0%

Xiphias gladius

Swordfish

Durklažuvė

Atlanto vandenynas (į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos)

8 997

8 636

4%

8 997

4%

Xiphias gladius

Swordfish

Durklažuvė

Atlanto vandenynas (į pietus nuo 5° šiaurės platumos)

5 379

5 318

1%

5 379

1%

Thunnus alalunga

Northern Albacore

Ilgapelekis tunas

Atlanto vandenynas (į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos)

26 939

27 917

-4%

26 939

-4%

Thunnus alalunga

Southern Albacore

Ilgapelekis tunas

Atlanto vandenynas (į pietus nuo 5° šiaurės platumos)

1 540

1 915

-20%

1 540

-20%

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Didžiaakis tunas

Atlanto vandenynas

29 867

29 867

0%

29 867

0%

Makaira nigricans

Blue marlin

Atlantinis marlinas

Atlanto vandenynas

73

103

-29%

73

-29%

Tetrapturus alba

White marlin

Atlantinis baltasis marlinas

Atlanto vandenynas

56

47

19%

56

19%

IE PRIEDAS: ANTARKTIS. CCAMLR KONVENCIJOS rajonas

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Lydžiažiotė ledžuvė

FAO 48.3 Antarktis (ANI/F483)

3072

2305

33%

3072

33%

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Lydžiažiotė ledžuvė

FAO 58.5.2 Antarktis (ANI/F5852)

0

78

-100%

0

-100%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Nototeniniai dančiai

FAO 48.3 Antarktis (TOP/F483)

2600

3000

-13%

2600

-13%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Nototeniniai dančiai

FAO 48.4 Antarkties šiaurinė dalis (TOP/F484N)

48

40

20%

40

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Nototeniniai dančiai

FAO 48.4 Antarkties pietinė dalis (TOP/F484)

33

30

10%

30

0%

Dissostichus spp.

Toothfish

Nototeniniai dančiai

FAO 58.5.2 Antarktis TOP/F5852

2730

2550

7%

2730

7%

Euphausia superba

Krill

Kriliai

FAO 48
KRI/F48

5 610 000

5610000

0%

5 610 000

0%

Euphausia superba

Krill

Kriliai

FAO 58.4.1 Antarktis
KRI/F5841

440 000

440 000

0%

440 000

0%

Euphausia superba

Krill

Kriliai

FAO 58.4.2 Antarktis
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0%

2 645 000

0%

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Pilkoji nototenija

FAO 58.5.2 Antarktis
NOS/F5852

80

80

0%

80

0%

Paralomis spp.

Crab

Krabai

FAO 48.3 Antarktis PAI/F483

0

1600

-100%

0

-100%

Macrourus spp.

Grenadier

Paprastieji grenadieriai

FAO 58.5.2 Antarktis
GRV/F5852

360

360

0%

360

0%

 

Other species

Kitos rūšys

FAO 58.5.2 Antarktis
OTH/F5852

50

50

0%

50

0%

Rajidae

Skates and rays

Rombinės rajožuvės

FAO 58.5.2 Antarktis
SRX/F5852

120

120

0%

120

0%

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

 

FAO 58.5.2 Antarktis
LIC/F5852

150

150

0%

150

0%

IF PRIEDAS. PIETRYČIŲ ATLANTO VANDENYNAS. SEAFO rajonas

Beryx spp.

Alfonsinos

Paprastieji beriksai

SEAFO

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Gelminis krabas

SEAFO B1 pakavdratis

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Gelminis krabas

SEAFO, išskyrus B1 pakvadratį

200

200

0%

200

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Patagoninis nototeninis dančius

SEAFO

230

230

0%

230

0%

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Islandinis pjūklapilvis beriksas

SEAFO B1 pakvadratis
(ORY/F47NAM)

0

0

 

0

 

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Islandinis pjūklapilvis beriksas

SEAFO, išskyrus B1 pakvadratį (ORY/F47X)

50

50

 

50

 

IG PRIEDAS: AUSTRALINIS TUNAS. Visi rajonai

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Australinis tunas

Priegauda visuose rajonuose (SBF/F41-81)

10

10

0%

10

0%

ANNEX IH WCFPC Area

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiphias gladius

Swordfish

Durklažuvė

WCPFC konvencijos rajonas į pietus nuo 20° pietų platumos

3 170

3 170

 

3170

 

ANNEX IJ SPFO Area

 

 

 

 

 

 

 

 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

Čilės stauridė

SPFO (CJM)

Bus nustatyta

40 649

 

Bus nustatyta

 

Dėl išteklių, apie kuriuos turima mažai duomenų, Taryba ir Komisija sutiko, kad patikimų duomenų trūkumas kenkia moksliniais duomenimis pagrįstų rekomendacijų dėl žuvų išteklių kokybei. Valstybės narės turėtų gerinti atitinkamų mokslo įstaigų galimybes gauti duomenų ir užtikrinti, kad tokie duomenys atitiktų mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstų vertinimų poreikius, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tvariam atitinkamų žuvų išteklių valdymui. Dėl išteklių, kurių atveju ICES nustatė duomenų trūkumą, turėtų būti išsiaiškinta, kodėl trūksta duomenų ir kokių veiksmų reikia imtis.

Kalbant apie menkių išteklių daugiametį planą (Reglamentas 1342/2008), Taryba ir Komisija susitarė dėl 13 straipsnio vienodo aiškinimo nustatant žvejybos pastangas.

Šiame Tarybos posėdyje ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl 2012 m. žvejybos Juodojoje jūroje galimybių (žr. toliau); 2012 m. žvejybos Baltijos jūroje galimybės buvo nustatytos jau anksčiau – 2011 m. lapkričio 30 d.

Pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo.

Pasiūlymo srityje galiojančios nuostatos taikomos iki 2011 m. gruodžio 31 d., išskyrus kai kurių išteklių žvejybos pastangų apribojimus, kurie taikomi iki 2012 m. sausio 31 d., todėl reglamentas bus taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

2012 m. žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

Ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl reglamento, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų žuvų išteklių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės (dok. 17396/11), remdamiesi pirmininkaujančios valstybės narės kompromisiniu pasiūlymu, parengtu susitarus su Komisija.

Teisininkams lingvistams patvirtinus galutinę šio reglamento redakciją, Taryba jį priims pagal rašytinę procedūrą.

Pagrindinis pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio pasiūlymo, kuriam pritarė Komisija, elementas – nustatyti tokio pat dydžio paprastųjų otų ir atlantinių šprotų ES bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (BLSK) Juodojoje jūroje.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos orientacinės 2012 m. BLSK Juodojoje jūroje vertės, palyginti su 2011 metams nustatytomis ir su Komisijos pasiūlyme pateiktomis vertėmis.

Lotyniškas rūšies pavadinimas

Angliškas rūšies pavadinimas

Lietuviškas rūšies pavadinimas

ICES žvejybos zona

TARYBA

2012 m. BLSK

TARYBA

2011 m. BLSK

TARYBA

skirtumas: 2012 m./2011 m.

KOMISIJOS pasiūlymas

2012 metams

skirtumas: Tarybos nust. 2011 m. BLSK/ Komisijos pasiūlymas 2012 metams

Psetta maxima

Turbot

Paprastasis otas

Juodoji jūra
(TUR/F3742C)

86,4

86,4

0%

74

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Atlantinis šprotas

Juodoji jūra (SPR/F3742C)

11 475

11 475

0%

11 475

0%

Taryba, Komisija ir valstybės narės susitarė, kad tikslinga nustatyti adekvačias priemones, pvz., inspektavimo schemas ir lyginamuosius standartus, kuriomis būtų siekiama spręsti neteisingo deklaravimo ir neteisėtos paprastųjų otų žvejybos Juodojoje jūroje klausimus. Atitinkamos valstybės narės kartu su Komisija turėtų parengti tokias priemones 2012 m.

Be to, Taryba ir Komisija sutiko, kad turėtų būti vykdomas regioninis bendradarbiavimas žvejybos Juodojoje jūroje klausimu siekiant skatinti tausų išteklių valdymą šiame rajone ir kad jos abi imsis veiksmų pagal savo kompetenciją.

Pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl žvejybos galimybių Juodojoje jūroje nustatymo ir paskirstymo.

Šiuo metu galiojančios nuostatos taikomos iki 2011 m. gruodžio 31 d., todėl reglamentas bus taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

Komisija Tarybai pristatė pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (dok. 17870/11), ir Taryboje buvo pasikeista nuomonėmis dėl šio pasiūlymo.

Pasiūlymą dėl EJRŽF reikia vertinti atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos, taip pat į bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformai skirtą pasiūlymų rinkinį.

Bendras EJRŽF tikslas – remti BŽP tikslus ir toliau plėtoti ES integruotą jūrų politiką (IJP). Šiame pasiūlyme dėl horizontaliojo reglamento nustatytos Bendros procedūrinės nuostatos. Atsižvelgiant į Taryboje šiuo metu svarstomus pasiūlymus dėl BŽP reformos ir diegiant IJP tapo būtina priimti ilgalaikį instrumentą, kuriuo būtų teikiama specifinė finansinė parama. Komisija siūlo daugumą dabartinių BŽP ir IJP priemonių integruoti į vieną fondą, išskyrus partnerystės susitarimus žuvininkystės srityje ir privalomas įmokas regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms.

Siūloma, kad EJRŽF sistema būtų pagrįsta 4 ramsčiais:

 • pažangia ir ekologiška žuvininkyste (pasidalijamasis valdymas);

 • pažangia ir ekologiška akvakultūra (pasidalijamasis valdymas);

 • tvaria ir įtraukia teritorine plėtra (pasidalijamasis valdymas); ir

 • integruota jūrų politika (tiesioginis centralizuotas valdymas).

Leidimas naudoti keturias genetiškai modifikuotas veisles

Tarybai priimti buvo pateikti pasiūlymai dėl sprendimų, kuriais leidžiama naudoti keturias genetiškai modifikuotas veisles maiste, pašaruose ir kitais tikslais, išskyrus auginimą. Nebuvo pasiektas susitarimas nei dėl pritarimo tokiems pasiūlymams, nei dėl jų atmetimo.

Pateikus pirminius prašymus dėl leidimo naudoti šias genetiškai modifikuotas veisles, iš pradžių, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003, buvo konsultuotasi su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), kuri pateikė palankius mokslinius įvertinimus. Tuo remdamasi, Europos Komisija parengė pasiūlymus dėl leidimo naudoti šias veisles; jie buvo pateikti Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui. 2011 m. vasario 9 d. Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdyje nesusidarė kvalifikuota balsų dauguma, kuri būtina siekiant pateikti palankią ar nepalankią nuomonę dėl Komisijos pasiūlytų su leidimu susijusių priemonių. Kadangi nuomonė nebuvo pateikta, Taryba per tris mėnesius turėjo imtis veiksmų dėl Komisijos pasiūlymų.

Šiandien Taryba pažymėjo, kad nesusidarė kvalifikuota balsų dauguma siekiant priimti palankų ar nepalankų sprendimą dėl šių keturių pasiūlymų:

 • pasiūlymo dėl sprendimo, kuriuos leidžiama pateikti rinkai bendrovės „Dow“ produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236x3006-210-23, kuriuos ji sudaro arba kurie yra iš jos pagaminti (dok. 15517/11),

 • pasiūlymo dėl sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai bendrovės „Syngenta“ produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11xMIR604xGA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (dok. 15518/11),

 • pasiūlymo dėl sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai bendrovės „Syngenta“ produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11xMIR604, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (dok. 15520/11), ir

 • pasiūlymo dėl sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai bendrovės „Syngenta“ produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604xGA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (dok. 15521/11).

Tarybai užbaigus šio klausimo svarstymą, Komisija gali užbaigti sprendimų priėmimo procedūrą dėl visų šių pasiūlymų.

Šiuo klausimu Taryba paskelbė Vengrijos pateiktą informacinį pranešimą, kurį šiame posėdyje nagrinėti buvo numatyta svarstant darbotvarkės punktą „Kiti klausimai“ (dok. 18417/11).

Pagal standartinį straipsnį, kuris nuo 2007 m. spalio mėn. įrašomas visuose sprendimuose dėl leidimo pateikti rinkai GMO, šią leidimų išdavimo tvarką numatyta taikyti plačiai, t. y. ne tik GMO naudojimui maisto produktuose ir pašaruose, bet ir naudojimui „kitais tikslais“, išskyrus auginimą. Vengrijos delegacija, kuriai pritarė Austrija, Kipras, Liuksemburgas, Slovėnija ir Graikija, pareiškė susirūpinimą dėl to, kad atliekamas tik naudojimo maisto produktuose ir pašaruose rizikos vertinimas, tačiau GMO naudojimo „kitais tikslais“ atveju toks konkretus įvertinimas nėra vykdomas.

Atsižvelgdama į Tarybos Teisės tarnybos pateiktus preliminarius paaiškinimus, Komisija patikino Tarybą, kad bus atsižvelgta į Vengrijos ir kitų delegacijų pareikštą susirūpinimą. Taip pat pažymėta, kad 2011 m. kovo 1 d. įsigaliojus Reglamentui 182/2011 panašios situacijos nebebus nagrinėjamos Taryboje. Vietoj to jas nagrinės kompetentingas apeliacinis komitetas (jam pirmininkauja Komisijos atstovas).

BŽŪP reforma. Kaimo plėtra

Ministrai pasikeitė nuomonėmis dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) (dok. 15425/11).

Debatuose daugiausia dėmesio buvo skirta veiksmams, numatytiems siekiant spręsti naujus antrojo ramsčio srities uždavinius, taip pat kaimo plėtros srityje pasiūlytoms priemonėms ir jų apibrėžimui. Dauguma delegacijų pažymėjo, kad pasiūlymo turinį bus galima tinkamai įvertinti, kai bus žinoma, kaip valstybėms narėms paskirstomas antrajam ramsčiui skirtas paketas.

Kalbant apie naujų antrojo ramsčio srities uždavinių sprendimo būdus, kelios valstybės narės laikėsi nuomonės, kad pasiūlymu einama teisinga kryptimi. Tačiau kelios valstybės narės pageidavo, kad pasiūlyme daugiau dėmesio būtų skirta inovacijoms ir konkurencingumui. Kai kurios delegacijos taip pat pabrėžė, jog reikia deramai remti šio sektoriaus modernizavimą ir restruktūrizavimą, norint, kad konkurencingumas išaugtų. Be to, didžioji dauguma delegacijų akcentavo, jog būtina užtikrinti, kad bendra strateginė sistema, pagal kurią EŽŪFKP derinamas su struktūrinius fondus reglamentuojančiomis taisyklėmis, atitiktų BŽŪP supaprastinimo tikslą.

Pasiūlytoms priemonėms iš esmės buvo pritarta, nors kai kurios valstybės narės laikėsi nuomonės, kad būtų naudinga geriau išaiškinti kai kuriuos aspektus. Šiomis priemonėmis turėtų būti remiamas efektyvaus, modernaus ir konkurencingo žemės ūkio sektoriaus ir kaimo ekonomikos kūrimas. Būtų ypač svarbu užtikrinti lankstumą, kad būtų galima atsižvelgti į kiekvienos šalies savitą padėtį nacionaliniu ir regioniniu lygiu, taip pat paprastesnes procedūras. Dauguma delegacijų laikėsi nuomonės, kad rizikos valdymo priemonių rinkinys galėtų būti naudinga priemonė. Kai kurių šalių atstovų nuomone, mažiau palankių ūkininkauti vietovių sąvokos apibrėžtis nėra pakankamai tiksli, o tai reiškia, kad kai kurioms vietovėms, kuriose ūkininkaujantiems subjektams parama iš esmės galėtų būti teikiama, ši schema gali būti netaikoma.

Pasiūlymas dėl kaimo plėtros yra BŽŪP reformos dokumentų rinkinio, kurį Komisija pristatė spalio mėn. įvykusiame Žemės ūkio tarybos posėdyje, dalis. Tame posėdyje Taryba surengė viešus debatus dėl viso dokumentų rinkinio.

Kartu su pasiūlymais dėl tiesioginių išmokų, vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo (BRO) ir BŽŪP finansavimo, pasiūlymas dėl kaimo plėtros reglamento yra vienas iš keturių pagrindinių pasiūlymų, kuriuos Taryba ir Europos Parlamentas turės priimti (taikant įprastą teisėkūros procedūrą).

Kalbant apie BŽŪP reformą, politinius debatus dėl tiesioginių išmokų Taryba surengė lapkričio mėn. įvykusiame paskiausiame Žemės ūkio tarybos posėdyje, o 2012 m. sausio mėn. surengs dar vienus politinius debatus, kurių metu svarstys pasiūlymą dėl vieno BRO.

KITI KLAUSIMAI

Priemonės, susijusios su šalimis, kurios leidžia netausiąją žvejybą

Komisija glaustai informavo ministrus apie pasiūlymą dėl reglamento dėl tam tikrų priemonių, susijusių su šalimis, kurios leidžia netausiąją žvejybą, siekiant užtikrinti žuvų išteklių išsaugojimą.

Kelios valstybės narės pritarė šiai iniciatyvai, kartu pabrėždamos, kad ES pirmenybę visada turėtų teikti deryboms. Vis dėlto, jei tose derybose susitarti nepavyktų, gali būti, kad valstybėms narėms prireiks specialios tokio pobūdžio priemonės, kurią pasitelkdama ES galėtų imtis priemonių prieš trečiąsias šalis, priimančias vienašališkus sprendimus dėl bendrų žuvų išteklių.

Komisija siūlė parengti specialią priemonę, skirtą spręsti tokias situacijas kaip ta, dėl kurios šiuo metu iškilo grėsmė skumbrių ištekliams Šiaurės Rytų Atlante. Ta priemone siekiama ES kompetencijos srityje esančius žuvų išteklius apsaugoti nuo netausiosios žvejybos, kurią praktikuoja šalys, atsisakančios tuos išteklius bendrai valdyti.

Dėl ES žuvies produktų rinkos pobūdžio kai kurios šalys galėjo būti paskatintos vykdyti savanaudišką ir netausią žvejybos veiklą. ES turėtų būti leista taikyti tokios prekybos apribojimus kaip žuvų išteklių apsaugos priemonę. Komisijos pasiūlyme nustatomas mechanizmas, kuriuo:

 • bus užtikrinta, kad priemonės bus proporcingos;

 • bus garantuojama, kad bus laikomasi tarptautinės teisės;

 • trečiosioms šalims bus sudaryta galimybė pateikti pastabas ir atitinkamai pakoreguoti savo veiksmus;

 • Komisijai bus suteikta galimybė priimti priemones;

 • bus užtikrinta, kad priemonių taikymas bus nutraukiamas, kai tik imamasi taisomųjų veiksmų.

ES ir Maroko žuvininkystės susitarimas

Skubos tvarka Komisija glaustai informavo Tarybą apie tai, kad Europos Parlamentas atsisako pritarti laikinojo žuvininkystės sektoriaus protokolo, kuris laikinai taikomas nuo vasario mėn., sudarymui.

Kelios valstybės narės iškėlė klausimą dėl ekonominių ir finansinių pasekmių ir nurodė, kad labai svarbu, kad naujasis protokolas būtų sudarytas. Jos pažymėjo, kad dėl Europos Parlamento sprendimo nepritarti protokolo sudarymui kilo nusivylimas, o pats sektorius atsidūrė tokioje padėtyje, kuriai jis nebuvo pasirengęs: sprendimas padarys didelį ekonominį poveikį ūkio subjektams, kurie jau sumokėjo įmokas už galimybę vykdyti veiklą Maroko vandenyse ir sudarė sutartis, taip pat sukels nedarbą, kadangi tie ūkio subjektai nebegali vykdyti žvejybos veiklos.

Komisija rengia pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo bus nutrauktas protokolo laikinas taikymas. Šiuo metu Komisija svarsto galimybę pateikti naują rekomendaciją dėl derybų įgaliojimų, kurie būtų pagrįsti tausaus naudojimo (t. y. naudojant tik tuos žuvų išteklius, kurie nenaudojami vietos lygiu), tik perteklinių rūšių žvejybos, išlaidų efektyvumo atsižvelgiant į žvejybos galimybių poreikį ir kainą ir tarptautinės teisės laikymosi principais.

Parama, teikiama už perdirbtus citrusinius vaisius

Kipro delegacija informavo ministrus apie savo prašymą iki 2013 m. pratęsti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo gali būti teikiama iš dalies susieta parama citrusinių vaisių perdirbimui (dok. 18494/11).

Citrusinių vaisių sektorius Kipre yra svarbus. 2008 m. visą tiesioginę paramą už perdirbtus vaisius ir daržoves atsiejus nuo gamybos, valstybėms narėms suteikta galimybė pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2012 m., teikti dalinai susietą paramą. Kipras šia galimybe pasinaudojo citrusinių vaisių auginimo srityse, kuriose anksčiau buvo taikoma priemoka už perdirbimą.

Pastaraisiais metais Kipro citrusinių vaisių sektorius susidūrė su daug problemų, kurios susijusios visų pirma su užsitęsusiomis sausromis ir dėl jų susidariusiu drėkinimui naudojamo vandens stygiumi. Tai prisidėjo prie šio sektoriaus struktūrinių problemų. Kipras pageidautų, kad iš dalies susieta parama sektoriui būtų pratęsta bent vienais metais, t. y. iki 2013 m. imtinai.

Komisija pastebėjo, kad Reglamento Nr. 73/2009 keitimas, siekiant patenkinti Kipro prašymą, taikant įprastą teisėkūros procedūrą užtruktų. Kaip sprendimą Komisija pasiūlė šiai delegacijai taikyti:

 • 2013 m. – kaimo plėtros priemones, kad būtų sprendžiamos ekonominės ir aplinkosaugos problemos, su kuriomis susiduriama šiame sektoriuje, o

 • nuo 2014 m. – pagal BŽŪP reformos rinkinio pasiūlymus valstybėms narėms suteiktą galimybę teikti susietą paramą konkrečių rūšių ūkininkavimui arba konkrečioms sistemoms, kurių atveju patiriama tam tikrų sunkumų ir kurie yra ypač svarbūs dėl ekonominių ir (arba) socialinių priežasčių.

Sprendimai, kuriais leidžiama pateikti rinkai genetiškai modifikuotus organizmus

Vengrijos delegacija informavo Tarybą apie sprendimų, kuriais leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, 2 straipsnio c punkto taikymo sritį (dok. 18417/11).

Pagal standartinį 2 straipsnio c punktą, kuris nuo 2007 m. spalio mėn. įrašomas visuose sprendimuose dėl leidimo pateikti rinkai GMO, leidimų išdavimo tvarką numatyta taikyti plačiai, t. y. ne tik GMO naudojimui maisto produktuose ir pašaruose, bet ir naudojimui tais pačiais tikslais, kaip ir kiti atitinkami genetiškai nemodifikuoti organizmai, išskyrus auginimą.

Vengrijos delegacija, kuriai pritarė Austrija, Kipras, Liuksemburgas, Slovėnija ir Graikija, pareiškė susirūpinimą dėl galimybės naudoti GMO „kitais tikslais“ – toks naudojimas turėtų būti laikomas nepatenkančiu į Reglamento Nr. 1829/2003, kuris buvo sprendimų dėl GMO teisinis pagrindas, taikymo sritį. Naudojimas maistui ir pašarams yra įvertinamas rizikos požiūriu, tačiau naudojimo „kitais tikslais“ atveju toks konkretus įvertinimas nėra vykdomas.

Komisija atkreipė dėmesį į Vengrijos pateiktą klausimą ir patikrins šį teisinį aspektą, susijusį su dabartine reglamento formuluote. Tarybos Teisės tarnyba taip pat išanalizuos Vengrijos klausimą.

Gyvūnų gerovė juos vežant

Komisija informavo Tarybą apie ataskaitą dėl Reglamento Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant poveikio (dok. 16798/11).

Kelios delegacijos palankiai įvertino ataskaitą ir nurodė lauksiančios tolesnių veiksmų, kurių bus imtasi atsižvelgiant į šią ataskaitą. Pirmininkausianti Danija nurodė, kad šis klausimas yra vienas iš jos prioritetų.

Ataskaitoje aprašoma pažanga, padaryta taikant ES reglamentą dėl gyvūnų vežimo, ir nurodomi keli būdai, kuriais galima spręsti iškilusias problemas. Tačiau su ataskaita nepateikta pasiūlymo dėl įstatymo galią turinčio akto. Komisija pažymėjo, kad reikia tinkamai vykdyti tam tikras priemones, ir laikėsi nuomonės, kad reikia suvienodinti šio reglamento taikymą ES.

Buvo priminta, kad Reglamentą Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant 2004 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė po intensyvių diskusijų, kurios tęsėsi tris pirmininkavimo laikotarpius.

Reglamento Nr. 1/2205 32 straipsnyje nurodyta, kad iki 2011 m. „Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento poveikį vežamų gyvūnų gerovei ir gyvų gyvūnų prekybos srautams išsiplėtusioje Bendrijoje. […] Prireikus prie šio pranešimo gali būti pridedami atitinkami siūlomi teisės aktų projektai dėl ilgų kelionių, visų pirma susiję su kelionės laiku, poilsio laiku ir erdvės normomis.

Kodekso 2014–2019 m. strateginio plano projektas

Pirmininkaujanti valstybė narė informavo ministrus apie ataskaitą dėl derybų dėl Codex Alimentarius (Maisto kodekso) pažangos ir perspektyvų (dok. 18334/11).

Lenkijos pirmininkavimo laikotarpiu surengti keturi skirtingų Codex Alimentarius komitetų posėdžiai, svarbiausias iš kurių buvo pačios Maisto kodekso komisijos posėdis 2011 m. liepos mėn. Pagrindiniai Maisto kodekso komisijos darbo rezultatai pirmininkaujant Lenkijai buvo šie:

 • Surengtas balsavimas prieš raktopamino (cheminės medžiagos, naudojamos kiaulių bei galvijų augimui skatinti tam tikrose trečiosiose šalyse) didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos priėmimą. Jeigu siūloma didžiausia leidžiamoji likučių koncentracija būtų priimta, dėl to galėtų kilti ES ir kitų PPO narių prekybos ginčas.

 • Išrinktas Europai atstovaujantis Maisto kodekso komisijos pirmininko pavaduotojas.

 • Pasiekta kitų rezultatų, pvz.:

 • priimtas leistinų ankstesnių krovinių sąrašas, taikomas valgomųjų riebalų ir aliejų vežimui be pakuotės;

 • priimtos gairės dėl Campylobacter ir Salmonella spp kontrolės vištienoje;

 • patvirtintas kodekso tekstų, kurie aktualūs maisto produktų, pagamintų naudojant moderniąsias biotechnologijas (genetiškai modifikuotų maisto produktų), ženklinimui, rinkinys.

Be to, kodekso 2014–2019 m. strateginio plano projektas bus aptartas Maisto kodekso komisijos vykdomojo komiteto 66‑ame posėdyje, kuris įvyks 2012 m. vasario mėn. Ženevoje. Vienas iš svarbiausių to dokumento aspektų – mokslo vaidmens ir kitų kodekso procedūroms svarbių veiksnių aptarimas. Komisija ir valstybės narės šiuo metu rengia pastabas dėl strateginio plano projekto.

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

ŽEMĖS ŪKIS

Vakcinavimas nuo mėlynojo liežuvio ligos

Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos, projekto (dok. 16696/11). Dėl Tarybos pozicijos buvo iš anksto susitarta per derybas su Europos Parlamentu, siekiant greitai pasiekti susitarimą per antrąjį svarstymą, kad naujosios taisyklės laiku įsigaliotų ir jas būtų galima taikyti 2012 m. vakcinavimo kampanijoms.

Direktyvos tikslas – atnaujinti dabartines vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos taisykles, išdėstytas Direktyvoje 2000/75/EB, kad jos būtų lankstesnės. Mėlynojo liežuvio liga serga atrajotojai (pvz., galvijai, avys ir ožkos), ją platina vabzdžiai, kurie perneša virusą iš vieno gyvūno kitam. Europos Sąjungoje vakcinavimas yra tinkamiausia mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir prevencijos priemonė. Tačiau vakcinų naudojimas yra ribotas dėl Direktyvoje 2000/75/EB išdėstytų taisyklių, kurios grindžiamos tuo metu prieinamomis vakcinomis. Galima šių nepageidautina šių vakcinų naudojimo pasekmė – vakcinavimo teritorijose vakcinose esantis virusas gali išplisti tarp nevakcinuotų gyvūnų. Naujos šiuo tekstu nustatomos taisyklės grindžiamos tuo, kad naudojantis dabar prieinamomis inaktyvuotomis vakcinomis, šiuo pavojaus išvengiama.

Finansinės kaimo plėtros priemonės valstybėse narėse, patiriančiose ekonominių sunkumų

Taryba priėmė Reglamento Nr. 1698/2005 nuostatų dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms gresia tokie sunkumai, pakeitimą (dok. 70/11).

Pagal reglamentą Komisija galės tvirtinti didesnį (iki 95 %) ES įnašo lygį (per Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai – EŽŪFKP) finansuojant kaimo plėtros priemones, skirtas valstybėms narėms, turinčioms didelių finansinio stabilumo sunkumų, kol joms taikomi finansinės paramos mechanizmai.

Dėl pasaulio finansų ir ekonomikos krizės tam tikrose valstybėse narėse atsiranda arba gali atsirasti didelių sunkumų, susijusių su jų ekonomikos augimu, finansiniu stabilumu, taip pat jų prastėjančia deficito ir įsiskolinimo padėtimi. Šios nuostatos taikomos penkioms valstybėms narėms, kurias krizė paveikė labiausiai ir kurios gavo finansinę paramą pagal ne euro zonos šalims skirtą mokėjimų balanso mechanizmo programą (Rumunijai ir Latvijai) arba pagal euro zonos šalims skirtą Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę (Portugalijai, Graikijai ir Airijai).

Šis reglamentas priklauso trijų reglamentų rinkiniui, kuris taikomas toms pačioms penkioms valstybėms narėms ir yra susijęs, viena vertus, su Europos žuvininkystės fondu (EŽF), kita vertus, su struktūriniais ir sanglaudos fondais.

Reglamentas neturės finansinio poveikio, nes ir bendra asignavimų įsipareigojimams suma, skirta kaimo plėtrai, ir jos metinis pasiskirstymas lieka nepakitę.

Maistas labiausiai nepasiturintiems asmenims

Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programos pratęsimo 2012 ir 2013 metams (dok. 18586/11 + 18593/11 ADD 1).

Išsamesnė informacija pateikiama pranešime spaudai, dok. 18686/11.

Žemės ūkio politikos propagavimo ateitis. Išvados

Taryba priėmė išvadas dėl žemės ūkio produktų propagavimo politikos ateities.

Tarybos išvados. Ataskaita dėl bendrosios išmokos schemos

Taryba priėmė išvadas dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 5/2011 „Bendrosios išmokos schema (BIS): klausimai, kurie turi būti išspręsti siekiant pagerinti patikimą jos finansų valdymą“, išdėstytas dok. 17584/11.

ŽUVININKYSTĖ

Venesuelos žvejybos laivų veiklos galimybės Prancūzijos Gvianos vandenyse

Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priėmė sprendimą dėl žvejybos laivų, plaukiojančių su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava, veiklos galimybės išskirtinėje ekonominėje zonoje prie Prancūzijos Gvianos departamento priekrantės vandenų (dok. 8202/11).

Žvejybos laivams iš Venesuelos kelis dešimtmečius leista užsiimti veikla Prancūzijos Gvianos užjūrio departamento išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ). Tačiau, nesant tarptautinio žvejybos susitarimo su Venesuela, pagal Reglamentą Nr. 1006/2008, kuriuo reglamentuojamas žvejybos veiklos galimybių suteikimas 1, tokia praktika laikoma neatitinkančia ES teisės.

Atsižvelgiant į tai, kad tokios šiame regione vykdomos žvejybos veiklos staigiai nutraukti nederėtų, nes ji svarbi ekonominiu bei socialiniu požiūriais, reikėjo skubiai sureguliuoti padėtį, susijusią su Venesuelos laivų iškrovimais Prancūzijos Gvianos uostuose.

Tačiau atsižvelgiant į bendrą kontekstą ir ribotą nagrinėjamos žvejybos apimtį, prieita išvados, kad visapusiško Venesuelos ir ES žvejybos susitarimo sudarymas būtų neproporcingas žingsnis. Vietoj to pasiūlyta vienašališka Tarybos deklaracija, kuria siekiama panašaus tikslo, kaip ir žvejybos susitarimu, sutinkant suteikti žvejybos galimybes Venesuelos laivams.

Tam tikrų žuvininkystės produktų Bendrijos gamintojo kainos 2012 m.

Taryba 2012 žvejybos metams nustatė tam tikrų žuvininkystės produktų orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas (dok. 17089/11).

Šio reglamento tikslas – 2011 m. užtikrinti Reglamente 2000/104/EB 2 nustatytus kainų palaikymo ir intervencijos mechanizmus siekiant įgyvendinti bendrąją žuvininkystės produktų rinką. Reglamentu nustatomos konkretaus žuvininkystės produktų kiekio orientacinės kainos ir nurodytų tuno produktų Bendrijos gamintojo kaina. Orientacinės kainos sudaro pagrindą toliau nustatant skirtingus techninius parametrus, reikalingus tam, kad veiktų intervencijos mechanizmai. Be to, Bendrijos gamintojo kaina yra svarbi kompensacinei išmokai už pramoninei gamybai pateiktus tunus, kuri gali būti suteikta, jei pasaulinės rinkos kainos krinta žemiau nustatyto kritinio lygio.

Pagal Reglamentą Nr. 104/2000 atitinkamos kainos priklauso nuo rinkos kainų vystymosi per paskutinius trejus žvejybos metus ir nuo gamybos bei paklausos tendencijų. Todėl pasiūlyme numatoma daugumos baltamėsių rūšių žuvų kainas padidinti 1–3 %; pelaginių rūšių žuvų, pavyzdžiui, silkių, atlantinių skumbrių, karališkųjų skumbrių ir ilgapelekių tunų (visa žuvis), kainas padidinti 1,5–3 %, sardinių, ančiuvių ir išdarinėtų ilgapalekių tunų kainas sumažinti 0,5–2%; o daugumos vėžiagyvių kainas padidinti 1–3 %. Šaldytų produktų srityje pasiūlyme numatoma daugumos produktų kainas padidinti 1–3 %. Galiausiai siūloma 2 % padidinti ES gamintojo kainą tunų produktams.

Pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu dėl tam tikrų žuvininkystės produktų orientacinių kainų ir Bendrijos gamintojo kainų, patvirtina priemones.

APLINKA

Naujų automobilių viršytas išmetamas CO2 kiekis

Taryba nusprendė neprieštarauti Komisijos sprendimo dėl mokesčių už viršytą naujų automobilių išmetamą CO2 kiekį rinkimo metodą priėmimui (dok. 16484/11).

Komisijos sprendimui taikoma vadinamoji reguliavimo procedūra su tikrinimu. Tai reiškia, kad dabar, Tarybai pritarus, Komisija gali jį priimti, jeigu Europos Parlamentas neprieštaraus.

UŽSIENIO REIKALAI

Kai kurių palestiniečių laikinas priėmimas

Taryba nusprendė vienais metais pratęsti dvylikai palestiniečių suteiktų nacionalinių leidimų atvykti ir pasilikti galiojimą. Pagal Bendrą poziciją 2002/400/BUSP dėl humanitarinių priežasčių juos yra priėmusios Belgija, Graikija, Ispanija, Airija, Italija ir Portugalija.

BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

Ribojamosios priemonės. Baltarusija

Atsižvelgdama į padėties Baltarusijoje sunkumą, Taryba sugriežtino ES ribojamąsias priemones
asmenims, atsakingiems už Baltarusijoje toliau vykdomas represijas prieš pilietinę visuomenę, politinę opoziciją ir nepriklausomą žiniasklaidą. Išsamesnė informacija pateikiama pranešime spaudai, dok. 18617/11.

Ribojamosios priemonės. Kongo Demokratinė Respublika

Jungtinėms Tautoms priėmus sprendimą, Taryba padarė galiojančių ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai pakeitimus. Pakeitimais į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos priemonės, sąrašą įtraukti du papildomi asmenys.

PREKYBOS POLITIKA

Kovos su klastojimu prekybos susitarimas

Taryba priėmė sprendimą, kuriuo suteikiami įgaliojimai pasirašyti kovos su klastojimu prekybos susitarimą (ACTA) su Australija, Kanada, Japonija, Korėjos Respublika, Meksika, Maroku, Naująja Zelandija, Singapūru ir Jungtinėmis Valstijomis.

Susitarimu siekiama nustatyti tarptautinę sistemą, kad būtų pagerintas intelektinės nuosavybės teisės aktų vykdymas ir patobulinti veiksmų, nukreiptų prieš didelio masto intelektinės nuosavybės pažeidimus, tarptautiniai standartai. Derybos buvo baigtos 2010 m. lapkričio mėn.

SOCIALINĖ POLITIKA

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. ES ir Šveicarija

Taryba priėmė sprendimą dėl ES pozicijos dėl ES ir Šveicarijos susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo II priedo pakeitimo (dok. 16232/11).

II priedas susijęs su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu ir turi būti iš dalies pakeistas, kad į susitarimą būtų integruoti nauji ES teisės aktai.

1 :

TAC for Northern Hake: 55.000 t (roll-over).

1 :

OL L 286, 2008 10 29, p. 33.

2 :

OL L 17, 2000 1 21, p. 22.


Side Bar