Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

3137η σύνοδος του Συμβουλίου

Γεωργία και Αλιεία

Βρυξέλλες, 15-16 Δεκεμβρίου 2011

Πρόεδρος κ. Marek SAWICKI
Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας

Κυριότερα αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου

Όσον αφορά την αλιεία, οι Υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τον καθορισμό, για το 2012, των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχονται για ορισμένα αποθέματα ιχθύων σε σκάφη της Ένωσης στα ύδατα της ΕΕ και σε ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ και για τις αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στον Εύξεινο Πόντο.

Και πάλι στον τομέα της αλιείας, το Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με πρόταση για ορισμένα μέτρα αναφορικά με χώρες που επιτρέπουν τη μη βιώσιμη αλιεία.

Όσον αφορά την γεωργία, υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο για έκδοση προτάσεις αποφάσεων για την έγκριση χρήσης τεσσάρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών σε τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλες χρήσεις. Δεν συγκεντρώθηκε ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά των προτάσεων έγκρισης.

Επίσης, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με πρόταση κανονισμού περί θεσπίσεως κανόνων για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε χωρίς συζήτηση συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων.

Τέλος, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, για την πορεία και τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων για τον Codex Alimentarius, για την ενίσχυση όσον αφορά τα μεταποιημένα εσπεριδοειδή, και για τις αποφάσεις για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί συζήτησαν σχετικά με το σύνολο εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και την καινοτομία στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ (δεύτερος πυλώνας).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και ποσοστώσεις για το 2012

Αλιευτικές δυνατότητες στον Εύξεινο Πόντο για το 2012

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Έγκριση τεσσάρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών

Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ - αγροτική ανάπτυξη

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μέτρα κατά χωρών που επιτρέπουν τη μη βιώσιμη αλιεία

Αλιευτική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου

Ενίσχυση για μεταποιημένα εσπεριδοειδή

Αποφάσεις για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά

Προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο σχετικά με τον Codex 2014-2019

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

 • Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

 • Χρηματοδοτικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

 • Διανομή τροφίμων σε απόρους

 • Μέλλον της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων - Συμπεράσματα

 • Συμπεράσματα του Συμβουλίου - Έκθεση για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

ΑΛΙΕΙΑ

 • Πρόσβαση αλιευτικών σκαφών της Βενεζουέλας στη Γαλλική Γουιάνα

 • Κοινοτικές τιμές παραγωγής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα για την αλιευτική περίοδο 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Υπέρβαση εκπομπών CO2 από καινούργια αυτοκίνητα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Προσωρινή υποδοχή ορισμένων Παλαιστινίων

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Περιοριστικά μέτρα - Λευκορωσία

 • Περιοριστικά μέτρα - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης - ΕΕ/Ελβετία

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Βέλγιο:

κα Sabine LARUELLE Υπουργός Μεσαίας Τάξης, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αυτοαπασχολουμένων, Γεωργίας

κ. Kris PEETERS Υπουργός-Πρόεδρος της Φλαμανδικής Κυβέρνησης και Φλαμανδός Υπουργός Οικονομίας, Εξωτερικών, Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής

Boυλγαρία:

κ. Miroslav NAYDENOV Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων

κ. Peter STEFANOV Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Τσεχική Δημοκρατία:

κ. Petr BENDL Υπουργός Γεωργίας

κ. Juraj CHMIEL Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας

Δανία:

κα Mette GJERSKOV Υπουργός Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας

Γερμανία:

κα Ilse AIGNER Ομοσπονδιακή Υπουργός Επισιτισμού, Γεωργίας και Προστασίας των Καταναλωτών

κ. Robert KLOOS Υφυπουργός, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Επισιτισμού, Γεωργίας και Προστασίας των Καταναλωτών

Εσθονία:

κ. Gert ANTSU Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Iρλανδία:

κ. Simon COVENEY Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων

Ελλάδα:

κ. Κωνσταντίνος ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κ. Σπυρίδων-Άδωνις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

κ. Ανδρέας ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ισπανία:

κα Rosa AGUILAR RIVERO Υπουργός Περιβάλλοντος, Υπαίθρου και Θαλάσσης

κα Ana Isabel MARIÑO Υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης

κα Rosa María QUINTANA Υπουργός Θαλάσσης της Αυτόνομης Κοινότητας της Γαλικίας

κ. Josep PUXEU ROCAMORA Υφυπουργός Υπαίθρου και Υδάτων

Γαλλία:

κ. Bruno LE MAIRE Υπουργός Γεωργίας, Επισιτισμού, Αλιείας, Αγροτικού Πληθυσμού και Χωροταξίας

κ. Philippe LEGLISE COSTA Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ιταλία:

κ. Mario CATANIA Υπουργός Γεωργίας

Κύπρος:

κ. Σοφοκλής ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Λετονία:

κα Laimdota STRAUJUMA Υπουργός Γεωργίας

Λιθουανία:

κ. Mindaugas KUKLIERIUS Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας

κ. Arūnas VINČIŪNAS Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Λουξεμβούργο:

κ. Romain SCHNEIDER Υπουργός Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργός Αθλητισμού, Υπουργός υπεύθυνος για την Οικονομική Αλληλεγγύη

κα Michèle EISENBARTH Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Ουγγαρία:

κ. Sándor FAZEKAS Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Μάλτα:

κ. George PULLICINO Υπουργός Πόρων και Γεωργικών Θεμάτων

κ. Patrick MIFSUD Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Κάτω Χώρες:

κ. Henk BLEKER Υπουργός Γεωργίας και Εξωτερικού Εμπορίου

κ. Derk OLDENBURG Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Αυστρία:

κ. Nikolaus BERLAKOVICH Ομοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων

κ. Harald GÜNTHER Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Πολωνία:

κ. Marek SAWICKI Υπουργός Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

κ. Kazimierz PLOCKE Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας

κ. Tadeusz NALEWAJK Υφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

κ. Andrzej BUTRA Υφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Πορτογαλία:

κα Assunção CRISTAS Υπουργός Γεωργίας, Θαλάσσης, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

κ. José DIOGO ALBUQUERQUE Υφυπουργός Γεωργίας

κ. Manuel PINTO DE ABREU Υπουργός Ναυτιλίας

Ρουμανία:

κ. Christian BĀDESCU Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

κ. Achim IRIMESCU Υπουργός Σύμβουλος, Μόνιμη Αντιπροσωπία της Ρουμανίας

Σλοβενία:

κα Tanja STRNISA Υφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Επισιτισμού

Σλοβακία:

κ. Zsolt SIMON Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

κ. Peter JAVORCÍK Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Φινλανδία:

κ. Jari KOSKINEN Υπουργός Γεωργίας και Δασών

κ. Risto ARTJOKI Υφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας

Σουηδία:

κ. Eskil ERLANDSSON Υπουργός Αγροτικών Θεμάτων

Ηνωμένο Βασίλειο:

κα Caroline SPELMAN Υπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισμού και Γεωργικών Υποθέσεων

κ. Richard BENYON Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Φυσικού Περιβάλλοντος και Αλιείας

Επιτροπή:

κα Μαρία ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μέλος

κ. John DALLI Μέλος

κ. Dacian CIOLOŞ Μέλος

Η κυβέρνηση του προσχωρούντος κράτους εκπροσωπήθηκε ως εξής:

Κροατία:

κ. Stjepan MIKOLČIĆ Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και ποσοστώσεις για το 2012

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για σκάφη της ΕΕ στα ύδατα της ΕΕ και σε ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ, βάσει συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας που συνετάχθη σε συμφωνία με την Επιτροπή. Η συμφωνία αφορά τα αποθέματα ιχθύων που δεν αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνίες και αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (14751/11, 16650/11).

Το Συμβούλιο θα εκδώσει αυτούς τους κανονισμούς μετά από την οριστικοποίησή του από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς, σε κάποια από τις προσεχείς του συνόδους.

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει τις ενδεικτικές τιμές των κύριων TAC για το 2012 σε σύγκριση με εκείνα του 2011 και την πρόταση της Επιτροπής.

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για σκάφη της ΕΕ στα ύδατα της ΕΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος (λατινική ονομασία)

Είδος (αγγλική ονομασία)

Είδος (ελληνική ονομασία)

Αλιευτική ζώνη ICES

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύγκριση

 

 

 

 

TAC 2012

TAC 2011

σύγκριση 2011/2012

για το 2012

TAC Συμβ. 2011 / Πρότ. Επιτρ. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β KATTEGAT, ζώνες ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV, κοινοτικά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

Argentina silus

Greater silver smelt

Γουρλομάτης Ατλαντικού

I & II (EU and internat. waters) (ARU/1/2)

95

103

-8%

77

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Γουρλομάτης Ατλαντικού

III & IV (EU and internat. waters) (ARU/3/4)

1.082

1.176

-8%

882

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Γουρλομάτης Ατλαντικού

EU and internat. Waters of V, VI, VII (ARU/567)

4.316

4.691

-8%

3.518

-25%

Brosme brosme

Tusk

Μπρόσμιος

IIIa, EU waters of subdivisions 22-32 (USK/3A/BCD)

24

24

0%

20

-17%

Caproidae

Boarfish

Καπροειδή

Union and international waters of VI, VII and VIII (BOR/678)

82.000

33.000

148%

28050

-15%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

VIaS, VIIb-c (HER/6AS7BC)

4.247

4.471

-5%

3.353

-25%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

VIa Clyde (HER/06ACL)

Προς καθορισμό

 

 

Προς καθορισμό

 

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

VIIa (HER/07A/MM)

4.752

5.280

-10%

3.960

-25%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

VIIe-f (HER/7EF)

980

980

0%

833

-15%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21.100

13.200

60%

21.100

60%

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Γαύρος

IX, X; EU waters of CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)

8.360

7.600

10%

6.460

-15%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

Kattegat (COD/03AS)

133

190

-30%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

VIb; EU & internat. waters of Vb west of 12˚00'W and of XII & XIV (COD/5W6-14)

78

78

0%

59

-24%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

VIa, EU & internat. waters of Vb east of 12˚00'W (COD/5BE6A)

0

182

-100%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

VIIa (COD/07A)

380

506

-25%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX & X; EU waters of CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

10.059

4.023

150%

9.679

141%

Lamna nasus

Porbeagle

Λάμνα

French Guyana waters, Kattegat; EU waters of Skagerrak, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII and XIV; EU waters of CECAF 34.1.1, 34.1.2 and 34.2 (POR/3-1234)

0

0

 

0

 

Lepidorhombus spp.

Megrims

Ζαγκέτες

EU waters of IIa & IV (LEZ/2AC4-C)

1.845

1.845

0%

1.568

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Ζαγκέτες

VI, EU and internat. waters of Vb; intern. Waters of XII & XIV (LEZ/56-14)

3.387

3.387

0%

2.879

-15%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Ζαγκέτες

VII (LEZ/07)

13.725

18.300

-25%

13.725

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Ζαγκέτες

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe (LEZ/8ABDE)

1.716

1.806

-5%

1.355

-25%

Lepidorhombus spp.

Megrims

Ζαγκέτες

VIIIc, IX & X; EU waters of CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

1.214

1.094

11%

1.182

8%

Lophiidae

Anglerfish

Πεσκαντρίτσα

VI, EU & internat. waters of Vb, int. waters of XII & XIV (ANF/561214)

5.183

5.456

-5%

4.092

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Πεσκαντρίτσα

VII (ANF/07)

30.677

32.292

-5%

24.219

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Πεσκαντρίτσα

VIIIa,b,d,e (ANF/8ABDE)

8.220

8.653

-5%

6.490

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Πεσκαντρίτσα

VIIIc, IX, X, EU waters of CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)

3.300

1.571

110%

3.300

110%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

EU and internat. waters of Vb, VIa (HAD/5BC6A)

6.015

2.005

200%

2.506

25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

VIIb-k, VIII, IX, X; EU waters of CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)

16.645

13.316

25%

9.987

-25%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

VIIa (HAD/07A)

1.251

1.317

-5%

988

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

VI, EU and internat. waters of Vb; internat. waters of XII and XIV (WHG/56-14)

307

323

-5%

242

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIa (WHG/07A)

89

118

-25%

89

-25%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

VIIb-h, and VIIj-k (WHG/7X7A-C)

19.053

16.568

15%

14.083

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

VIII (WHG/08)

3.175

3.175

0%

2.699

-15%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

IX, X. EU waters of CECAF 34.1.1 (WHG/9/3411)

Προς καθορισμό

Προς καθορισμό

 

Προς καθορισμό

 

Merluccius merluccius

Hake

Μπακαλιάρος μερλούκιος

IIIa; EU waters of subdivisions 22-32 (HKE/3A/BCD)

1.561

1.661

-6%

1.482

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Μπακαλιάρος μερλούκιος

EU waters of IIa and IV (HKE/2AC4-C)

1.819

1.935

-6%

1.726

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Μπακαλιάρος μερλούκιος

VI, VII; EU and internat. waters of Vb; internat. waters of XII, XIV (HKE/571214)

30. 9001

30.900

0%

27.575

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Μπακαλιάρος μερλούκιος

VIIIa-b, VIIId-e (HKE/8ABDE)

19.373

20.609

-6%

18.391

-11%

Merluccius merluccius

Hake

Μπακαλιάρος μερλούκιος

VIIIc, IX, X, EU waters of CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)

12.299

10.695

15%

12.299

15%

Molva dypterigia

Blue ling

Μουρούνα διπτερύγιος

International waters of XII (BLI/12INT)

815

815

0%

611

-25%

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο

IIIa, EU waters of IIIb-d (LIN/3A/BCD)

92

92

0%

78

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

EU waters of IIa and IV (NEP/2AC4-C)

21.929

23.453

-6%

20.849

-11%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

VI, EU and internat. waters of Vb (NEP/5BC6)

14.091

13.681

3%

13.950

2%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

VII (NEP/07)

21.759

21.759

0%

17.551

-19%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3.899

3.899

0%

3.314

-15%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

VIIIc (NEP/08C)

82

91

-10%

82

-10%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

IX, X, EU waters of CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)

273

303

-10%

273

-10%

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

Γαρίδα

French Guyana (PEN/FGU)

Προς καθορισμό

Προς καθορισμό

 

Προς καθορισμό

 

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VI; EU and internat. waters of Vb, internat. waters of XII and XIV (PLE/56-14)

693

693

0%

589

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIIa (PLE/07A)

1.627

1.627

0%

1.220

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII b, c (PLE/07BC)

78

78

0%

66

-15%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII d, e (PLE/07DE)

5062

4665

9%

4179

-10%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII f, g (PLE/7FG)

369

410

-10%

308

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

-5%

139

-25%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

VIII, IX, X, EU waters of CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)

395

395

0%

336

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Κίτρινος μπακαλιάρος

VI, EU and internat. waters of Vb, internat. waters of XII, XIV (POL/56-14)

397

397

0%

298

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Κίτρινος μπακαλιάρος

VII (POL/07)

13.495

13.495

0%

10.121

-25%

Pollachius pollachius

Pollack

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1.482

1.482

0%

1.260

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Κίτρινος μπακαλιάρος

VIIIc (POL/08C)

231

231

0%

196

-15%

Pollachius pollachius

Pollack

Κίτρινος μπακαλιάρος

IX, X, EU waters of CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)

282

282

0%

240

-15%

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

VII, VIII, IX, X, EU waters of CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

3.343

3.343

0%

2.842

-15%

Rajidae

Skates and rays

Σελάχια

EU waters of IIa and IV (SRX/2AC4-C)

1.186

1.397

-15%

1.186

-15%

Rajidae

Skates and rays

Σελάχια

EU waters of IIIa (SRX/03A-C)

58

58

0%

49

-16%

Rajidae

Skates and rays

Σελάχια

EU waters of VIa-b, VIIa-c and VIIe-k (SRX/67AKXD)

9.915

11.379

-13%

8.548

-25%

Rajidae

Skates and rays

Σελάχια

EU waters of VIId (SRX/07D)

887

887

0%

754

-15%

Rajidae

Skates and rays

Σελάχια

EU waters of VIII and IX (SRX/89-C)

4.222

4.640

-9%

3.480

-25%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

IIIa; EU waters of Subdivisions 22-32 (SOL/3A/BCD)

610

840

-27%

520

-38%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VI; EU and internat. waters of Vb; internat. waters of XII, XIV (SOL/56-14)

60

60

0%

51

-15%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIIa (SOL/07A)

300

390

-23%

220

-44%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIIb-c (SOL/7BC)

44

44

0%

37

-16%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIId (SOL/07D)

5.580

4.852

15%

5.300

9%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIIe (SOL/07E)

777

710

9%

777

9%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIIf, g (SOL/7FG)

1060

1.241

-15%

1060

-15%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIIh, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0%

360

-15%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

VIIIa, b (SOL/8AB)

4.250

4.250

0%

3.755

-12%

Solea spp.

Sole

Γλώσσα

VIIIc, d, e, IX, X. EU waters of CECAF 34.1.1 (SOX/8CDE34)

1.072

1.072

0%

911

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Παπαλίνα

VIId-e (SPR/7DE)

5.150

5.421

-5%

4.066

-25%

Squalus acanthias

Spurdog/ dogfish

Κοκκάλας/Σκυλόψαρο

EU waters of IIIa (DGS/03A-C)

0

0

Άνευ αντικειμένου

0

Άνευ αντικειμένου

Squalus acanthias

Spurdog / dogfish

Κοκκάλας/Σκυλόψαρο

EU waters of IIa & IV (DGS/2AC4-C)

0

0

Άνευ αντικειμένου

0

Άνευ αντικειμένου

Squalus acanthias

Spurdog dogfish

Κοκκάλας/Σκυλόψαρο

EU and internat. waters of I, V, VI, VII, VIII, XII & XIV (DGS/15X14)

0

0

Άνευ αντικειμένου

0

Άνευ αντικειμένου

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

VIIIc (JAX/08C)

25.011

25.137

-1%

25.011

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

IX (JAX/09)

30.800

29.585

4%

30.800

4%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

X: EU waters of CECAF - Azores (JAX/X34PRT)

Προς καθορισμό

Προς καθορισμό

 

Προς καθορισμό

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

EU waters of CECAF Madeira Islands (JAX/341PRT)

Προς καθορισμό

Προς καθορισμό

 

Προς καθορισμό

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

EU waters of CECAF - Canary Islands (JAX/341SPN)

Προς καθορισμό

Προς καθορισμό

 

Προς καθορισμό

 

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για σκάφη της ΕΕ σε ορισμένα ύδατα έκτός Ένωσης

Είδος (λατινική ονομασία)

Είδος (αγγλική ονομασία)

Είδος (ελληνική ονομασία)

Αλιευτική ζώνη ICES

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TAC 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TAC 2011

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σύγκριση 2011/2012

Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για το 2012

Σύγκριση

TAC Συμβ. 2011 / Πρότ. Επιτρ. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β KATTEGAT, ζώνες ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV, κοινοτικά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

Αμμόχελο

Norwegian waters of IV (SAN/04-N)

Άνευ αντικειμένου

0

Άνευ αντικειμένου

0

Άνευ αντικειμένου

Ammodytidae

Sandeel

Αμμόχελο

EU waters of IIa, IIIa and IV (SAN/2A3A4)

180000

354420

-49%

180000

-49%

Brosme brosme

Tusk

Μπρόσμιος

EU and internat. waters of I, II & XIV (USK/1214EI)

21

21

0%

18

-14%

Brosme brosme

Tusk

Μπρόσμιος

EU waters of IV (USK/04-C)

196

196

0%

167

-15%

Brosme brosme

Tusk

Μπρόσμιος

EU and internat. waters of V, VI, and VII (USK/567EI)

294

294

0%

294

0%

Brosme brosme

Tusk

Μπρόσμιος

Norwegian waters of IV (USK/04-N)

170

170

0%

170

0%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

IIIa (HER/03A)

38.998

25.999

50%

38.998

50%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

EU and Norwegian waters of IV north of 53°30' N (HER/4AB)

243.000

115.464

110%

241.565

109%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

Norwegian waters south of 62° N (HER/04-N)

922

846

9%

922

9%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

by-catches in IIIa (HER/03A-BC)

6.659

6.659

0%

6.659

0%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

by-catches in IV, VIId and in EU waters of IIa (HER/2A47DX)

17.900

16.539

8%

17.900

8%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

IVc, VIId (HER/4CXB7D)

44.550

26.536

68%

31.631

19%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

EU and internat. waters of Vb and VIb and VIaN (HER/5B6ANB)

22.290

22.481

-1%

22.290

-1%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

Skagerrak (COD/03AN.)

3.660

3.711

-1%

3.660

-1%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

IV, EU waters of IIa, the part of IIIa not covered by the Skagerrak and Kattegat (COD/2A3AX4)

21.974

22.279

-1%

21.974

-1%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

Norwegian waters south of 62° N (COD/04-N)

382

382

0%

382

0%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

VIId (COD/07D)

1.543

1.564

-1%

1.543

-1%

Limanda limanda and Platichthys flesus

Dabe and Flounder

Χωματίδα και καλκάνι

EU waters of IIa and IV (D/F/2AC4-C)

18.434

18.434

0%

15.669

-15%

Lophiidae

Anglerfish

Πεσκαντρίτσα

EU waters of IIa and IV (ANF/2AC4-C)

9.161

9.643

-5%

7.232

-25%

Lophiidae

Anglerfish

Πεσκαντρίτσα

Norwegian waters of IV (ANF/04-N)

1.500

1.500

0%

1.500

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

IIIa, EU waters of 22-32 (HAD/3A/BCD)

2.308

2.007

15%

2.308

15%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

IV, EU waters of IIa (HAD/2AC4)

30.158

26.432

14%

30.158

14%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

Norwegian waters south of 62° N (HAD/04-N)

707

707

pm

707

0%

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

VIb; XII and XIV (EU and internat. waters) (HAD/6B1214)

3.300

3.748

-12%

3.300

-12%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

IIIa (WHG/03A)

1031

1.031

0%

1031

0%

Merlangius merlangus

Whiting

Νταούκι του Ατλαντικού

IV; EU waters of IIa (WHG/2AC4)

15.750

13.349

18%

15.750

18%

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Whiting and Pollack

Νταούκι του Ατλαντικού
και κίτρινος μπακαλιάρος

Norwegian waters south of 62° N (W/P/04-N)

190

190

0%

190

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Προσφυγάκι

Norwegian waters of II and IV (WHB/4AB-N)

0

0

Άνευ αντικειμένου

0

Άνευ αντικειμένου

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Προσφυγάκι

EU and international waters of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII and XIV (WHB/1X14)

63.421

10.042

532%

63.421

532%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Προσφυγάκι

VIIIc, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

10.043

1.030

875%

10.043

875%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Προσφυγάκι

EU waters of II, IVa, V, VI north of 56˚30N and VII west of 12˚W (WHB/24A567)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

 

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole and Witch

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

EU waters of IIa and IV (L/W/2AC4-C)

6.391

6.391

0%

5.432

-15%

Molva dypterigia

Blue ling

Μουρούνα διπτερύγιος

EU waters and internat. waters of Vb, VI, VII, XIIb (BLI/5BX12B)

1.882

1717

10%

1374

-20%

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο

EU and internat, waters of I, II (LIN/1/2)

36

36

0%

31

-14%

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο

EU waters of IV (LIN/04)

2.428

2.428

0%

2.064

-15%

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο

EU and internat. waters of V (LIN/05)

33

33

0%

28

-15%

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο

EU waters and internat. waters of VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (LIN/6X14)

7.824

8.024

-2,5%

5.899

-26%

Molva molva

Ling

Ποντικόψαρο

Norvegian waters of IV (LIN/04-N)

850

850

0%

850

0%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

IIIa; EU waters of IIIb-c and Subdivisions 22-32 (NEP/3A/BCD)

6.000

5.170

16%

6.000

16%

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Καραβίδα

Norwegian waters of IV (NEP/4AB-N)

1.200

1.200

0%

1.200

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

IIIa (PRA/03A)

3.780

4.448

-15%

3.780

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

EU waters of IIa and IV (PRA/2AC4-C)

3.058

3.598

-15%

3.058

-15%

Pandalus borealis

Northern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

Norwegian waters south of 62°00’ N (PRA/04-N)

480

480

0%

480

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Skagerrak (PLE/03AN)

7.791

7.791

0%

7.791

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Kattegat (PLE/03AS)

1.988

1.988

0%

1.988

0%

Pleuronectes platessa

Plaice

Ευρωπαϊκή χωματίδα

IV; EU waters of IIa; that part of IIIa not covered by the Skagerrak and Kattegat (PLE/2A3AX4)

79.201

68.862

15%

79.201

15%

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

IIIa and IV; EU waters of IIa,b,c,d (POK/2A34)

37.774

43.842

-14%

37.774

-14%

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

VI; EU and internat. waters of Vb, XII and XIV (POK/561214)

7.830

9.682

-19%

7.830

-19%

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

Norwegian waters south of 62° N (POK/04-N)

880

880

0%

880

0%

Psetta maxima & Scophthalmus rhombus

Turbot and brill

Καλκάνι και πησσί

EU waters of IIa and IV (T/B/2AC4-C)

4.642

4.642

0%

3.946

-15%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

EU waters of IIa and IV; EU and internat. waters Vb and VI (GHL/2A-C46)

169

169

0%

169

0%

Scomber scombrus

Mackerel

Σκουμπρί

IIIa and IV; EU waters of IIa, IIIb-c and Subdivisions 22-32 (MAC/2A34)

19.855

20.002

-1%

19.855

-1%

Scomber scombrus

Mackerel

Σκουμπρί

VI, VII, VIII a-b, VIIId-e; EU and internat. waters of Vb; Internat. waters of IIa, XII, XIV (MAC/2CX14)

259.129

325.245

-20%

259.129

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Σκουμπρί

VIIIc, IX, X; EU waters of CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)

29.651

37.139

-20%

29.651

-20%

Scomber scombrus

Mackerel

Σκουμπρί

Norvegian waters of Iia and IVa (MAC/xxxx)

10.176

13.018

-22%

10.176

-22%

Solea solea

Common sole

Γλώσσα

EU waters of II and IV (SOL/24)

16.150

14.050

15%

15.650

11%

Sprattus sprattus

Sprat

Παπαλίνα

IIIa (SPR/03A)

48.100

48.100

0%

48.100

0%

Sprattus sprattus

Sprat

Παπαλίνα

EU waters of IIa and IV (SPR/2AC4-C)

117.500

160.000

-27%

132.924

-17%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

EU waters of IVb, IVc, VIId (JAX/47D)

31.329

42.955

-27%

31.329

-27%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

EU waters of IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa,b,d,e; Vb; EU and internat. waters of Vb; internat. Waters of XII & XIV (JAX/2A-14)

157.989

158.787

-1%

157.989

-1%

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

X: EU waters of CECAF - Azores (JAX/X34PRT)

Προς καθορισμό

3.072

 

Προς καθορισμό

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

EU waters of CECAF Madeira Islands (JAX/341PRT)

Προς καθορισμό

1.229

 

Προς καθορισμό

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Σαφρίδι

EU waters of CECAF - Canary Islands (JAX/341SPN)

Προς καθορισμό

1.229

 

Προς καθορισμό

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Σύκο της Νορβηγίας

IIIa; EU waters of IIa, IV (EC waters) (NOP/2A3A4)

0

0

 

0

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Σύκο της Νορβηγίας

Norwegian water of IV (NOP/4AB-N)

0

0

 

0

 

 

 

Βιομηχανικά είδη

Norwegian waters of IV (I/F/4AB-N)

800

800

0%

800

na

 

 

Συνδυασμένη ποσόστωση

EU waters of Vb; VI and VII (R/G/5B67-C)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

 

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

Λοιπά είδη

Norwegian waters of IV (OTH/4AB-N)

5.000

5.000

 

5.000

 

 

 

Λοιπά είδη

EU waters of IIa, IV and VIa north of 56˚30N (OTH/2A46AN)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

 

Άνευ αντικειμένου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ και ζώνες ICES I, II, V, XII, XIV και ύδατα Γροιλανδίας των NAFO 0 και 1

Chionoecetes spp.

Snow crabe

Κάβουρας της Αρκτικής

Greenland waters of NAFO 0 and 1 (PCR/N01GRN)

500

499

0%

500

0%

Clupea harengus

Herring

Ρέγγα

EU and Internat. waters of I and II (HER/1/2)

54.228

64.319

-16%

54.228

-16%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

Norwegian waters of I and II (COD/1N2AB)

16.309

14.127

15%

16.309

15%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

Greenland waters of NAFO 0 and 1, Greenland waters of V and XIV (COD/NO1514)

2.500

2.500

0%

2.500

0%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

Internat. waters of I and IIb (COD/1/2B)

27.785

25.575

9%

27.785

9%

Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

Cod and haddock

Γάδος και εγκλεφίνος

Faroese waters of Vb (C/H/05B-F)

0

0

 

0

 

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Ιππόγλωσσα Ατλαντικού

Greenland waters of V, XIV (HAL/514GRN)

1.075

1.075

0%

1.200

12%

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Ιππόγλωσσα Ατλαντικού

Greenland waters of NAFO 0 and 1 (HAL/N01GRN)

200

75

167%

200

167%

Mallotus villosus

Capelin

Καπελάνος

IIb (CAP/02B)

0

0

 

0

 

Mallotus villosus

Capelin

Καπελάνος

Greenland waters of V, XIV (CAP/514GRN)

56364

56364

0%

15400

 

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Εγκλεφίνος

Norwegian waters of I, II (HAD/1N2AB)

1.350

1.350

0%

1.350

0%

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Προσφυγάκι

Faroese waters (WHB/2A4AXF)

0

0

 

0

 

Molva molva and Molva dypterigia

Ling and Blue ling

Ποντικόψαρο και μουρούνα διπτερύγιος

Faroese waters of Vb (B/L/05B-F)

0

0

 

0

 

Pandalus borealis

Northern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

Greenland waters of V and XIV (PRA/514GRN)

8.000

7.000

14%

8.000

14%

Pandalus borealis

Northern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

Greenland waters of NAFO 0 and 1 (PRA/N01GRN)

4.000

4.000

0%

4.000

0%

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

Norwegian waters I, II (POK/1N2AB)

2.550

2.550

0%

2.550

0%

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

International waters of I and II (POK/1/2INT)

0

0

 

0

 

Pollachius virens

Saithe

Μαύρος μπακαλιάρος

Faroese waters of Vb (POK/05B-F)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Norwegian waters of I and II (GHL/1N2AB)

50

50

0%

50

0%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

International waters of I and II (GHL/12/INT)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Greenland waters of V and XIV (GHL/514GRN)

6.320

7.000

-10%

6.320

-10%

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Greenland waters of NAFO 0 and 1 (GHL/N01GRN)

2.650

2.650

0%

2.650

0%

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

Κοκκινόψαρο (ρηχών υδάτων)

EU and internat. waters of V; internat. waters of XII and XIV (RED/51214S)

0

0

 

 

 

Sebastes spp.

Redfish (deep pelagic)

Κοκκινόψαρο (βαθέων υδάτων)

EU and internat. waters of V; internat. waters of XII and XIV (RED/51214D)

4944

5831

-15%

4944

-15%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

Norwegian waters of I and II (RED/1N2AB)

1.500

1.500

0%

1.500

0%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

Internat. Waters of I and II (RED/1/2INT)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

 

Άνευ αντικειμένου

 

Sebastes spp.

Redfish (pelagic)

Κοκκινόψαρο (πελαγικό)

Greenland waters of V, XIV (RED/514GRN)

6000

5227

15%

6000

15%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

Icelandic waters of Va (RED/05A-IS)

0

0

 

0

 

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

Faroese waters of Vb (RED/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

 

Greenland waters of NAFO 0, 1 (XBC/N01GRN)

2.300

2.300

0%

2.300

0%

 

Λοιπά είδη

 

Norwegian waters of I, II (OTH/1N2AB)

350

350

0%

350

0%

 

Λοιπά είδη

 

Faroese waters of Vb (OTH/05B-F)

0

0

 

0

 

 

Flatfish

Πλατύψαρο 

Faroese waters of Vb (FLX/05B-F)

0

0

 

0

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ Ζώνη της NAFO

Gadus morhua

Cod

Γάδος

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Gadus morhua

Cod

Γάδος

NAFO 3M (COD/N3M)

5292

5703

-7%

5292

-7%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Καλκάνι

NAFO 2J3KL

0

0

0%

0

0%

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Καλκάνι

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Καλκάνι Καναδά

NAFO 3M

0

0

0%

0

0%

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Καλκάνι Καναδά

NAFO 3LNO

0

0

0%

0

0%

Illex illecebrosus

Short fin squid

Θράψαλο του Βορρά

NAFO sub-zones 3 and 4 (SQI/N34)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

 

Άνευ αντικειμένου

 

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

NAFO 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0%

0

0%

Mallotus villosus

Capelin

Καπελάνος

NAFO 3NO

0

0

0%

0

0%

Pandalus borealis

Northern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

NAFO 3L (PRA/N3L)

670

1069

-37%

670

-37%

Pandalus borealis

Nothern prawn

Γαρίδα της Αρκτικής

NAFO 3M (PRA/N3M)

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

 

Άνευ αντικειμένου

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7.093

7.466

-5%

7.093

-5%

Rajidae

Skate

Σελάχι

NAFO 3LNO (SRX/N3LNO)

5.352

7.556

-29%

5.352

-29%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

NAFO 3LN (RED/L3LN)

1094

1094

0%

1094

0%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

NAFO 3M (RED/N3M)

7.813

7.813

0%

7.813

0%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

NAFO 3O (RED/N3O)

7.000

7.000

0%

7.000

0%

Sebastes spp.

Redfish

Κοκκινόψαρο

NAFO Subarea 2, divisions 1F and 3K

0

0

 

0

 

Urophycis tenuis

White hake

Λευκός μπακαλιάρος

NAFO 3NO (HKW/N3NO)

2.941

3.529

-17%

2.941

-17%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Τόνος

Atlantic Ocean, east of longitude 45°W and Mediterranean (BFT/AE045W)

5.756

5.756

0%

5.756

0%

Xiphias gladius

Swordfish

Ξιφίας

Atlantic Ocean (north of latitude 5° N)

8.997

8.636

4%

8.997

4%

Xiphias gladius

Swordfish

Ξιφίας

Atlantic Ocean (south of latitude 5° N)

5.379

5.318

1%

5.379

1%

Thunnus alalunga

Northern Albacore

Τόνος μακρύπτερος

Atlantic Ocean (north of latitude 5° N)

26.939

27.917

-4%

26.939

-4%

Thunnus alalunga

Southern Albacore

Τόνος μακρύπτερος

Atlantic Ocean (south of latitude 5° N)

1.540

1.915

-20%

1.540

-20%

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Atlantic Ocean

29.867

29.867

0%

29.867

0%

Makaira nigricans

Blue marlin

Γαλάζιο μάρλιν

Atlantic Ocean

73

103

-29%

73

-29%

Tetrapturus alba

White marlin

Λευκό μάρλιν

Atlantic Ocean

56

47

19%

56

19%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ε ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ Ζώνη της CCAMLR

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Παγόψαρο Ανταρκτικής

FAO 48.3 Anatarctic (ANI/F483)

3072

2305

33%

3072

33%

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Παγόψαρο Ανταρκτικής

FAO 58.5.2 Antarctic (ANI/F5852)

0

78

-100%

0

-100%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

FAO 48.3 Antarctic (TOP/F483)

2600

3000

-13%

2600

-13%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

FAO 48.4 Antarctic north (TOP/F484N)

48

40

20%

40

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

FAO 48.4 Antarctic south (TOP/F484)

33

30

10%

30

0%

Dissostichus spp.

Toothfish

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

FAO 58.5.2 Antarctic
TOP/F5852

2730

2550

7%

2730

7%

Euphausia superba

Krill

Κριλ

FAO 48
KRI/F48

5.610.000

5610000

0%

5.610.000

0%

Euphausia superba

Krill

Κριλ

FAO 58.4.1 Antarctic
KRI/F5841

440 000

440 000

0%

440 000

0%

Euphausia superba

Krill

Κριλ

FAO 58.4.2 Antarctic
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0%

2 645 000

0%

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Νοτοθένια

FAO 58.5.2 Antarctic
NOS/F5852

80

80

0%

80

0%

Paralomis spp.

Crab

Κάβουρας

FAO 48.3 Antarctic
PAI/F483

0

1600

-100%

0

-100%

Macrourus spp.

Grenadier

Γρεναδιέρος

FAO 58.5.2 Antarctic
GRV/F5852

360

360

0%

360

0%

 

Other species

Λοιπά είδη

FAO 58.5.2 Antarctic
OTH/F5852

50

50

0%

50

0%

Rajidae

Skates and rays

Σελάχια

FAO 58.5.2 Antarctic
SRX/F5852

120

120

0%

120

0%

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

 Ρυγχοπαγόψαρο

FAO 58.5.2 Antarctic
LIC/F5852

150

150

0%

150

0%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΤ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ Ζώνη της SEAFO

Beryx spp.

Alfonsinos

Μπερυτσίδες

SEAFO

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

SEAFO Sub Division B1

200

200

0%

200

0%

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

SEAFO excluding Sub division B1

200

200

0%

200

0%

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

SEAFO

230

230

0%

230

0%

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

SEAFO Sub Division B1
(ORY/F47NAM)

0

0

 

0

 

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

SEAFO, excluding Sub Division B1 (ORY/F47X)

50

50

 

50

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΖΤΟΝΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ – Όλες οι ζώνες

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Τόνος

By-catches in all areas (SBF/F41-81)

10

10

0%

10

0%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-H Ζώνη WCFPC 

Xiphias gladius

Swordfish

Ξιφίας

WCPFC area south of 20˚ S

3.170

3.170

 

3170

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Θ Ζώνη SPFO 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

Σαυρίδι της Χιλής

SPFO (CJM)

Προς καθορισμό

40.649

 

Προς καθορισμό

 

Όσον αφορά τα αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν ότι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων δυσχεραίνει την παροχή αναλυτικών συμβουλών για τα αποθέματα ιχθύων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την παροχή στοιχείων στους οικείους επιστημονικούς φορείς και να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αναλυτικών αξιολογήσεων, ώστε να διευκολύνεται η βιώσιμη διαχείριση των σχετικών αλιευμάτων. Για τα αποθέματα για τα οποία η ICES έχει διαπιστώσει έλλειψη στοιχείων, θα πρέπει να βρεθούν και να αντιμετωπισθούν τα αίτια αυτών των ελλείψεων.

Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου (κανονισμός 1342/208) το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν για κοινή ερμηνεία του άρθρου 13 για τον καθορισμό της αλιευτικής προσπάθειας.

Εκτός από τις αλιευτικές δυνατότητες του 2012 για τον Εύξεινο Πόντο, για τις οποίες οι Υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σε αυτή τη σύνοδο του Συμβουλίου (βλ. παρακάτω), οι αλιευτικές δυνατότητες του 2012 για τη Βαλτική είχαν εγκριθεί από τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση ορισμένους περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας που εφαρμόζονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2012, ο κανονισμός θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εξής.

Αλιευτικές δυνατότητες στον Εύξεινο Πόντο για το 2012

Οι Υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για ορισμένα αποθέματα στον Εύξεινο Πόντο (17396/11) βάσει συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας που συνετάχθη σε συμφωνία με την Επιτροπή.

Το Συμβούλιο θα εκδώσει αυτόν τον κανονισμό αφού οριστικοποιηθεί από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς, με γραπτή διαδικασία.

Το βασικό στοιχείο της συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας που επικύρωσε η Επιτροπή, είναι η ανανέωση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) της ΕΕ στον Εύξεινο Πόντο για το καλκάνι και την παπαλίνα.

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει τις ενδεικτικές τιμές των TAC στον Εύξεινο Πόντο για το 2012 σε σύγκριση με εκείνα του 2011 και την πρόταση της Επιτροπής.

Είδος (λατινική ονομασία)

Είδος (αγγλική ονομασία)

Είδος (ελληνική ονομασία)

Αλιευτική ζώνη ICES

ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ

TAC 2012

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TAC 2011

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σύγκριση 2011/2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ πρόταση

για το 2012

σύγκριση Συμβ. TAC 2011 / πρότ. Επιτρ. 2012

Psetta maxima

Turbot

Καλκάνι

Black Sea (TUR/F3742C)

86,4

86,4

0%

74

-15%

Sprattus sprattus

Sprat

Παπαλίνα

Black Sea (SPR/F3742C)

11.475

11.475

0%

11.475

0%

Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ενδεδειγμένα μέτρα, όπως συστήματα ελέγχων και κριτήρια αναφοράς, προκειμένου να αποφευχθούν οι ψευδείς εκθέσεις και η παράνομη αλιεία καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσουν από κοινού τα μέτρα αυτά εντός του 2012.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει περιφερειακή συνεργασία για την αλιεία στον Εύξεινο Πόντο προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων σε αυτή την περιοχή και ότι το καθένα από τα δύο θεσμικά όργανα θα αναλάβει δράση ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο.

Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες διατάξεις ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο κανονισμός θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Το Συμβούλιο παρακολούθησε την παρουσίαση της Επιτροπής και αντάλλαξε απόψεις για την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) (17870/11).

Η πρόταση για το ΕΤΘΑ πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της πρότασης της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 καθώς και της μεταρρυθμιστικής δέσμης για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ).

Το ΕΤΘΑ αποσκοπεί εν γένει στη στήριξη των στόχων της ΚΑλΠ και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ (ΟΘΠ). Οι κοινές διαδικαστικές διατάξεις έχουν περιληφθεί στην πρόταση οριζόντιου κανονισμού. Από τις συζητήσεις που διεξάγονται στο Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ και με το ξεκίνημα της ΟΘΠ αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της υιοθέτησης ενός μέσου μακράς διαρκείας για συγκεκριμένη χρηματοοικονομική στήριξη. Η Επιτροπή προτείνει να συγχωνευθεί η πλειοψηφία των σημερινών μέσων της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ σε ένα ταμείο, με εξαίρεση τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης και την υποχρεωτική συνεισφορά στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Προτείνεται το ΕΤΘΑ να διαρθρωθεί γύρω από τέσσερις πυλώνες:

 • Έξυπνη οικολογική αλιεία (κοινή διαχείριση),

 • Έξυπνη οικολογική υδατοκαλλιέργεια (κοινή διαχείριση),

 • Αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς χωροταξική ανάπτυξη (κοινή διαχείριση), και

 • Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (άμεση κεντρική διαχείριση).

Έγκριση τεσσάρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών

Υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο για έγκριση προτάσεις αποφάσεων για την έγκριση της χρήσης τεσσάρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών σε τρόφιμα, ζωοτροφές και για άλλες χρήσεις, με εξαίρεση την καλλιέργεια. Δεν επετεύχθη καμία συμφωνία ούτε υπέρ ούτε κατά αυτών των προτάσεων.

Μετά από την υποβολή των αρχικών προτάσεων έγκρισης των εν λόγω γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 1829/2003, η οποία έδωσε θετικές επιστημονικές γνώμες. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατάρτισε προτάσεις για την έγκριση αυτών των ποικιλιών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων (SCoFCAH). Στη συνεδρίασή της στις 9 Φεβρουαρίου 2011, η SCoFCAH δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία για την έκδοση γνώμης υπέρ ή κατά των μέτρων έγκρισης που προτείνει η Επιτροπή. Απουσία γνώμης, εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίσει για τις προτάσεις της Επιτροπής εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Σήμερα, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά των ακόλουθων τεσσάρων προτάσεων:

 • πρόταση απόφασης για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι της σειράς 281-24-236x3006-210-23 από την Dow (15517/11),

 • πρόταση απόφασης για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11xMIR604xGA21 από την Syngenta (15518/11),

 • πρόταση απόφασης για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11xMIR604 από την Syngenta (15520/11) και

 • πρόταση απόφασης για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MIR604xGA21 από την Syngenta (15521/11),

Το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις εργασίες του επί του θέματος η Επιτροπή μπορεί πλέον να περατώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλες τις προτάσεις.

Σε αυτό πλαίσιο, η ουγγρική αντιπροσωπία κατέθεσε στο Συμβούλιο ενημερωτικό σημείωμα το οποίο είχε προβλεφθεί να εξετασθεί σε αυτή τη σύνοδο, στο σημείο «Διάφορα» (18417/11).

Από τον Οκτώβριο του 2007 εισάγεται ένα πάγιο άρθρο σε όλες τις αποφάσεις για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ΓΤΟ, με το οποίο η έγκριση επεκτείνεται πέραν των τροφίμων και των ζωοτροφών ώστε να καλύπτει «κάθε άλλη χρήση» εκτός της καλλιέργειας. Η ουγγρική αντιπροσωπία, υποστηριζόμενη από την Αυστρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και την Ελλάδα, εξέφρασε ανησυχίες για το γεγονός ότι διεξάγεται αξιολόγηση κινδύνου για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, ενώ δεν διεξάγεται ανάλογη αξιολόγηση συγκεκριμένα για «κάθε άλλη χρήση ΓΤΟ».

Μετά από κάποιες αρχικές διευκρινίσεις που παρέσχε η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου, η Επιτροπή διαβεβαίωσε το Συμβούλιο ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η Ουγγαρία και άλλες αντιπροσωπίες, θα ληφθούν υπόψη. Σημειώθηκε επίσης από μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 182/2011 την 1η Μαρτίου 2011, παρόμοιες καταστάσεις δεν θα εξετάζονται πλέον από το Συμβούλιο, αλλά από την αρμόδια «επιτροπή προσφυγών» (της οποίας θα προεδρεύει η Επιτροπή).

Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ - αγροτική ανάπτυξη

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη) στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) (15425/11).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ενέργειες για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, καθώς και στα μέσα που έχουν προταθεί για την αγροτική ανάπτυξη και στον ορισμό τους. Οι περισσότερες αντιπροσωπίες σημείωσαν ότι το περιεχόμενο της πρότασης θα μπορούσε να αξιολογηθεί σωστά μόνον όταν γνωστοποιηθεί η ανάλυση των κρατών μελών για το κονδύλιο του δεύτερου πυλώνα.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, πολλά κράτη μέλη δήλωσαν ότι θεωρούν πως η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αρκετά κράτη μέλη ωστόσο εξέφρασαν την επιθυμία η πρόταση να δίνει περισσότερη έμφαση στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Αρκετές αντιπροσωπίες τόνισαν επίσης την ανάγκη να υπάρξει η δέουσα στήριξη στον εκσυγχρονισμό και στην αναδιάρθρωση του τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, η μεγάλη πλειονότητα των αντιπροσωπιών τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την ευθυγράμμιση του ΕΓΤΑΑ με τα διαρθρωτικά ταμεία θα είναι σύμφωνο με τον στόχο της απλούστευσης της ΚΓΠ.

Τα προταθέντα μέσα έτυχαν γενικά ευνοϊκής αντιμετώπισης, αν και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήταν χρήσιμο κάποιες πτυχές να διευκρινιστούν περισσότερο. Τα μέσα αυτά αναμένεται να υποστηρίξουν την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού, σύγχρονου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα και αγροτικής οικονομίας. Καθοριστική σημασία θα έχει η ευελιξία, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών. Οι περισσότερες αντιπροσωπίες ανέφεραν ότι το σύνολο εργαλείων διαχείρισης κινδύνου θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο μέσο. Ορισμένες χώρες έχουν την αίσθηση ότι ο ορισμός των μειονεκτικών περιοχών δεν είναι αρκετά σαφής, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές οι οποίες συνήθως καλύπτονται, τώρα να αποκλεισθούν από αυτό το πρόγραμμα.

Η πρόταση για την αγροτική ανάπτυξη αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο «Γεωργία» τον Οκτώβριο. Με αυτή την ευκαιρία, το Συμβούλιο διεξήγαγε δημόσια συζήτηση για τη δέσμη στο σύνολό της.

Η πρόταση κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, μαζί με τις προτάσεις για τις άμεσες ενισχύσεις, για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και την χρηματοδότηση της ΚΓΠ, είναι μία από τις τέσσερις βασικές προτάσεις προς έκδοση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συνήθης νομοθετική διαδικασία).

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, το Συμβούλιο είχε ήδη πραγματοποιήσει συζήτηση πολιτικής για τις άμεσες ενισχύσεις στην τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας τον Νοέμβριο και θα διεξαγάγει άλλη μία συζήτηση πολιτικής για την πρόταση για την ενιαία ΚΟΑ τον Ιανουάριο του 2012.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μέτρα κατά χωρών που επιτρέπουν τη μη βιώσιμη αλιεία

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς για πρόταση κανονισμού σχετικά με ορισμένα μέτρα αναφορικά με χώρες που επιτρέπουν τη μη βιώσιμη αλιεία, η οποία έχει στόχο τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Αρκετά κράτη μέλη υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία τονίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ θα πρέπει πάντοτε να ευνοεί τις διαπραγματεύσεις. Εάν, εντούτοις, αποτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, πολλά κράτη μέλη διαπιστώνουν την ανάγκη για ειδικό μέσο αυτού του τύπου το οποίο θα επέτρεπε στην ΕΕ να ενεργεί κατά τρίτων χωρών λαμβάνοντας μονομερείς αποφάσεις για τα κοινά αποθέματα ιχθύων.

Πρόταση της Επιτροπής ήταν να αναπτυχθεί ειδικό μέσο για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν αυτήν που απειλεί το απόθεμα σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Στόχος του μέσου αυτού ήταν να προστατευθούν τα ιχθυαποθέματα με ευθύνη της ΕΕ από μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές χωρών οι οποίες αντιδρούν σε οιαδήποτε κοινή διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.

Η ζήτηση αλιευτικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένες χώρες στην άσκηση οπορτουνιστικής και μη βιώσιμης αλιείας. Η ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να προστατεύει τα ιχθυαποθέματα περιορίζοντας αυτό το εμπόριο. Η Επιτροπή, στην πρόταση της, εισηγείται έναν μηχανισμό ο οποίος:

 • θα διασφαλίζει ότι τα μέτρα είναι αναλογικά,

 • θα εγγυάται την τήρηση του διεθνούς δικαίου,

 • θα επιτρέπει στις αφορώμενες τρίτες χώρες να δίνουν εξηγήσεις και να μπορούν να επανορθώνουν τη δράση τους,

 • θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα,

 • θα προβλέπει την ταχεία λήξη των μέτρων στις περιπτώσεις που λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα.

Αλιευτική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο, ως επείγον θέμα, σχετικά με την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη του ενδιάμεσου πρωτοκόλλου αλιείας το οποίο εφαρμόζεται προσωρινά από τον Φεβρουάριο.

Αρκετά κράτη μέλη έθεσαν το ζήτημα των οικονομικών και χρηματικών επιπτώσεων και τόνισαν τη μεγάλη σημασία που δίνουν στη θέσπιση ενός νέου πρωτοκόλλου. Παρατήρησαν ότι η απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί απογοήτευση και αφήνει τον τομέα σε μία κατάσταση για την οποία ήταν απροετοίμαστος: θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τους οικονομικούς παράγοντες που έχουν ήδη καταβάλει τέλη για πρόσβαση στα ύδατα του Μαρόκου, και συνάψει συμβάσεις, καθώς και επιπτώσεις στην ανεργία διότι δεν θα μπορούν να αλιεύουν πια.

Η Επιτροπή εκπονεί πρόταση απόφασης προκειμένου να λήξει η προσωρινή εφαρμογή. Εν τω μεταξύ μελετά νέα σύσταση για διαπραγματευτική εντολή, βασιζόμενη στη βιωσιμότητα, στη χρήση μόνο των πλεονασμάτων (δηλ. του τμήματος των αλιευτικών πόρων που δεν χρησιμοποιείται σε τοπικό επίπεδο), στην αποδοτικότητα του κόστους όσον αφορά την αναγκαιότητα και τις τιμές των αλιευτικών δυνατοτήτων, καθώς και στη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο.

Ενίσχυση για μεταποιημένα εσπεριδοειδή

Η κυπριακή αντιπροσωπία ενημέρωσε τους υπουργούς για το αίτημά της να παραταθεί μέχρι το 2013 η μεταβατική περίοδος για τη μερικώς συνδεδεμένη ενίσχυση όσον αφορά τα προς μεταποίηση εσπεριδοειδή (18494/11).

Τα εσπεριδοειδή αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό τομέα στην Κύπρο. Μετά από την αποσύνδεση, το 2008, όλων των άμεσων ενισχύσεων στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρέχουν μερικώς συνδεδεμένη ενίσχυση για μεταβατική περίοδο η οποία θα έληγε το 2012. Η Κύπρος αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα για περιοχές με εσπεριδοειδή οι οποίες ελάμβαναν αυτή την πριμοδότηση μεταποίησης.

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας των εσπεριδοειδών αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τα οποία οφείλονται κυρίως στις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας και στην επακόλουθη έλλειψη νερού για αρδεύσεις. Αυτά ήλθαν να προστεθούν στα διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα. Η Κύπρος θα ήθελε η μερικώς συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα να παραταθεί κατά τουλάχιστον ένα έτος, ώστε να περιλάβει και το 2013.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι για να ικανοποιηθεί το αίτημα της Κύπρου θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός 73/2009 και αυτό, με την συνήθη νομοθετική διαδικασία, θα είναι χρονοβόρο. Ως λύση, η Επιτροπή κάλεσε αυτή την αντιπροσωπία να αξιοποιήσει:

 • για το 2013, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον τομέα και

 • από το 2014, τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, για παροχή συνδεδεμένη ενίσχυσης για συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας ή για συγκεκριμένα συστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για οικονομικούς ή/και κοινωνικούς λόγους.

Αποφάσεις για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

Η ουγγρική αντιπροσωπία ενημέρωσε το Συμβούλιο για το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2γ σε αποφάσεις για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) (18417/11).

Το πάγιο άρθρο 2γ, το οποίο εισάγεται από τον Οκτώβριο του 2007 σε όλες τις αποφάσεις για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ΓΤΟ, επεκτείνει την έγκριση αυτή πέραν των τροφίμων και των ζωοτροφών ώστε να καλύπτει τις χρήσεις που προβλέπονται για κάθε άλλον οργανισμό ο οποίος δεν είναι γενετικά τροποποιημένος, εκτός από τις καλλιέργειες.

Η ουγγρική αντιπροσωπία, υποστηριζόμενη από την Αυστρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και την Ελλάδα, εξέφρασε ανησυχίες για την έγκριση «κάθε άλλης χρήσης» ΓΤΟ οι οποίοι θα έπρεπε να θεωρούνται εκτός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού 1829/2003 που αποτελεί τη νομική βάση για τις αποφάσεις για τους ΓΤΟ. Ενώ πραγματοποιείται αξιολόγηση κινδύνου όταν πρόκειται για τροφές και ζωοτροφές, δεν πραγματοποιείται συγκεκριμένα τέτοια αξιολόγηση όταν πρόκειται για «άλλες χρήσεις».

Η Επιτροπή σημείωσε το αίτημα της Ουγγαρίας και θα ελέγξει αυτή τη νομική πτυχή της υπάρχουσας διατύπωσης του κανονισμού. Η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου θα αναλύσει επίσης το αίτημα της Ουγγαρίας.

Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με έκθεση για τις επιπτώσεις του κανονισμού 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (16798/11).

Αρκετές αντιπροσωπίες εξέφρασαν ικανοποίηση για την έκθεση λέγοντας ότι αναμένουν τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτήν. Η μελλοντική δανική Προεδρία ανέφερε ότι το ζήτημα αποτελεί μία από τις προτεραιότητές της.

Στην έκθεση περιγράφεται η πρόοδος σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για τη μεταφορά ζώων και αναφέρονται διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Εντούτοις, η έκθεση δεν συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση. Η Επιτροπή αναφέρθηκε στην ανάγκη της ορθής εφαρμογής ορισμένων μέτρων και επέμεινε στην εναρμόνιση όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τον Δεκέμβριο του 2004, μετά από έντονες συζητήσεις στη διάρκεια τριών διαδοχικών Προεδριών.

Το άρθρο 32 του κανονισμού 1/2005 αναθέτει στην Επιτροπή να υποβάλει έκθεση μέχρι το 2011 «σχετικά με τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στην καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά και στα εμπορικά ρεύματα ζώων εντός της διευρυμένης Κοινότητας. [...] Η έκθεση αυτή μπορεί να συνοδεύεται, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του ταξιδιού, τις περιόδους ανάπαυσης και τις απαιτήσεις χώρου.»

Προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο σχετικά με τον Codex 2014-2019

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την έκθεση για την πρόοδο και τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων για τον Codex Alimentarius (18334/11).

Κατά τη διάρκεια της πολωνικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές συνεδριάσεις επιτροπών του Codex Alimentarius, με σημαντικότερη εκείνη της κύριας Επιτροπής του Codex Alimentarius (CAC) τον Ιούλιο του 2011. Τα κύρια αποτελέσματα των εργασιών της CAC κατά τη διάρκεια της πολωνικής Προεδρίας υπήρξαν τα εξής:

 • Η διοργάνωση ψηφοφορίας κατά της έγκρισης των ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) για την ρακτοπαμίνη (χημική ουσία που χρησιμοποιείται ως αυξητικός παράγοντας στους χοίρους και τα βοοειδή σε ορισμένες τρίτες χώρες). Εάν εγκρίνονταν τα προτεινόμενα ΑΟΚ, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε εμπορική διαμάχη μεταξύ της ΕΕ και άλλων μελών του ΠΟΕ.

 • Η εκλογή Ευρωπαίου αντιπροέδρου στην CAC.

 • Διάφορα άλλα αποτελέσματα όπως:

 • η έγκριση του καταλόγου αποδεκτών προηγούμενων φορτίων για τη χύδην μεταφορά βρώσιμων λιπών και ελαίων,

 • η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο των Campylobacter spp. και Salmonella spp. στο κρέας κοτόπουλου,

 • η επικύρωση της συλλογής των κειμένων του Κώδικα που αφορούν την επισήμανση τροφίμων που προέρχονται από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία (ΓΤ τρόφιμα).

Επιπλέον, το σχέδιο στρατηγικού σχεδίου σχετικά με τον Κώδικα για την περίοδο 2014-2019, θα συζητηθεί στην προσεχή 66η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CAC τον Φεβρουάριο του 2012 στη Γενεύη. Η συζήτηση για τον ρόλο της επιστήμης και άλλοι σημαντικοί παράγοντες στις διαδικασίες του Κώδικα συνιστούν καίρια στοιχεία αυτού του εγγράφου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προετοιμάζουν τα σχόλιά τους για το προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο.

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με σχέδιο οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (16696/11). Η θέση του Συμβουλίου είχε αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση ώστε οι νέοι κανόνες να μπορέσουν να τεθούν έγκαιρα σε ισχύ, πριν από τις εκστρατείες εμβολιασμού του 2012.

Στόχος της οδηγίας είναι να επικαιροποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που περιέχονται στην οδηγία 2000/75/EΚ, καθιστώντας τους περισσότερο ευέλικτους. Ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου είναι μια νόσος που πλήττει τα μηρυκαστικά (όπως τα βοοειδή, τα πρόβατα και οι αίγες) και μεταδίδεται με έντομα-φορείς που μεταδίδουν τον ιό από το ένα ζώο στο άλλο. Ο εμβολιασμός αποτελεί το προτιμώμενο μέσο για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και την πρόληψη της κλινικής ασθένειας στην ΕΕ. Η χρήση των εμβολίων περιορίζεται ωστόσο από τους υφιστάμενους κανόνες που περιέχει η οδηγία 2000/75/ΕΚ, οι οποίοι βασίζονται στα εμβόλια που ήταν διαθέσιμα την εποχή εκείνη. Τα εμβόλια αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη κυκλοφορία του ιού του εμβολίου σε μη εμβολιασμένα ζώα στις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το εμβόλιο. Οι νέοι κανόνες που εισάγει αυτό το κείμενο βασίζονται στο γεγονός ότι τα αδρανοποιημένα εμβόλια που υπάρχουν σήμερα εξαλείφουν αυτόν τον κίνδυνο.

Χρηματοδοτικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1698/2005 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (70/11).

Ο κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής (έως 95%) από την ΕΕ (μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης υπέρ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, για όσο διάστημα καλύπτονται από μηχανισμούς χρηματοοικονομικής στήριξης.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δημιουργεί ή απειλεί να δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την οικονομική τους μεγέθυνση και τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, καθώς και την επιδείνωση της κατάστασης του ελλείμματος και του χρέους τους. Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν πέντε κράτη μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και έχουν λάβει χρηματοοικονομική αρωγή στο πλαίσιο προγράμματος από τον μηχανισμό ισοζυγίου πληρωμών για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ (Ρουμανία και Λετονία) ή από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) για χώρες της ζώνης του ευρώ (Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία).

Ο κανονισμός εντάσσεται σε δέσμη τριών κανονισμών που καλύπτουν αυτά τα πέντε κράτη μέλη και αφορούν αφενός το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (EFF) και αφετέρου τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής.

Ο κανονισμός δεν θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο δεδομένου ότι το συνολικό κονδύλιο για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για την αγροτική ανάπτυξη παραμένει αμετάβλητο, το ίδιο δε και η ετήσια κατανομή του.

Διανομή τροφίμων σε απόρους

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την παράταση, το 2012 και το 2013, του προγράμματος για τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

Για λεπτομέρειες βλ. ανακοινωθέν τύπου 18686/11.

Μέλλον της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων - Συμπεράσματα

Το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Συμπεράσματα του Συμβουλίου - Έκθεση για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ειδική έκθεση αριθ. 5/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ): ζητήματα προς αντιμετώπιση για τη βελτίωση της ορθής δημοσιονομικής του διαχείρισης», που παρατίθεται στο 17584/11.

ΑΛΙΕΙΑ

Πρόσβαση αλιευτικών σκαφών της Βενεζουέλας στη Γαλλική Γουιάνα

Το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξέδωσε απόφαση για την πρόσβαση αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (8202/11).

Επί πολλές δεκαετίες επιτρεπόταν στα αλιευτικά σκάφη της Βενεζουέλας να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του γαλλικού υπερπόντιου διαμερίσματος Γουιάνας. Επειδή όμως δεν υπάρχει διεθνής αλιευτική συμφωνία με τη Βενεζουέλα, η τρέχουσα πρακτική θεωρείται κατά τον κανονισμό 1006/2008 για τη ρύθμιση των αδειών αλιείας1 ότι δεν συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης.

Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας αυτών των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, δεν θα ήταν σκόπιμη η ξαφνική τους παύση και γι’ αυτόν λόγο έπρεπε να τακτοποιηθεί ταχέως η κατάσταση σχετικά με τις εκφορτώσεις από σκάφη της Βενεζουέλας στα λιμάνια της Γαλλικής Γουιάνας.

Δεδομένου όμως του γενικότερου πλαισίου και του περιορισμένου εύρους της εν λόγω αλιείας, θεωρήθηκε ότι μία πλήρης αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Βενεζουέλας και της ΕΕ θα ήταν δυσανάλογη. Αντ’ αυτής, η προταθείσα μονομερής δήλωση του Συμβουλίου καλύπτει αυτή την ανάγκη και ισοδυναμεί με αλιευτική συμφωνία δεδομένου ότι παραχωρεί τη χορήγηση αλιευτικών αδειών στα σκάφη της Βενεζουέλας.

Κοινοτικές τιμές παραγωγής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα για την αλιευτική περίοδο 2012

Το Συμβούλιο καθόρισε τις τιμές προσανατολισμού και τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα για την αλιευτική περίοδο του 2012 (17089/11).

Ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία των μηχανισμών στήριξης των τιμών και παρέμβασης που καθορίζονται στον κανονισμό 2000/104/ΕΚ2 κατά τη διάρκεια του 2012 για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς αλιευτικών προϊόντων. Ο κανονισμός αφορά τις τιμές προσανατολισμού για συγκεκριμένο αριθμό αλιευτικών προϊόντων καθώς και τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα τόνου. Οι τιμές προσανατολισμού αποτελούν σημείο αναφοράς για τον εν συνεχεία καθορισμό των διάφορων τεχνικών παραμέτρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των μηχανισμών παρέμβασης. Επιπλέον, η κοινοτική τιμή παραγωγής έχει σημασία για την αντισταθμιστική αποζημίωση για τον τόνο που παραδίδεται στη βιομηχανία μεταποίησης, η οποία μπορεί να ενεργοποιείται όταν οι τιμές στις παγκόσμιες αγορές πέσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ενεργοποίησης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 104/2000, οι σχετικές τιμές θα ακολουθούν τόσο την εξέλιξη των τιμών της αγοράς κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων αλιευτικών περιόδων όσο και τις τάσεις στην παραγωγή και στη ζήτηση. Βάσει τούτου, προτείνονται αυξήσεις μεταξύ +1% και +3% για τα περισσότερα είδη κορέγονου· αυξήσεις μεταξύ +1.5% και +3% για τα πελαγικά είδη όπως η ρέγγα, το σκουμπρί, ο κολιός και ο ολόκληρος λευκός τόνος, και μειώσεις μεταξύ -0,5% και -2% για τη σαρδέλα, τον γαύρο και τον εκσπλαχνισμένο λευκό τόνο· και αυξήσεις μεταξύ +1% και +3% για τα περισσότερα καρκινοειδή. Στον τομέα των κατεψυγμένων ειδών, η πρόταση αναφέρει αυξήσεις μεταξύ +1% και +3% για τα περισσότερα προϊόντα. Τέλος, η πρόταση τάσσεται υπέρ αύξησης της τιμής παραγωγού της Ένωσης για τα προϊόντα τόνου κατά 2%.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, το Συμβούλιο εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μέτρα σχετικά με τις τιμές προσανατολισμού και τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπέρβαση εκπομπών CO2 από καινούργια αυτοκίνητα

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην αντιτεθεί στην έκδοση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με μέθοδο είσπραξης του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO2 από καινούργια αυτοκίνητα (16484/11).

Η απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στη λεγόμενη «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο». Αυτό σημαίνει ότι, τώρα που το Συμβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει την πράξη εκτός εάν αντιταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προσωρινή υποδοχή ορισμένων Παλαιστινίων

Το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει κατά ένα έτος την ισχύ των εθνικών αδειών εισόδου και παραμονής που έχουν χορηγηθεί σε δώδεκα Παλαιστινίους. Σύμφωνα με την κοινή θέση 2002/400/ΚΕΠΠΑ έχουν γίνει δεκτοί για ανθρωπιστικούς λόγους από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιοριστικά μέτρα - Λευκορωσία

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στη Λευκορωσία, το Συμβούλιο ενίσχυσε τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά των υπευθύνων για τη συνεχιζόμενη καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, της αντιπολίτευσης και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία. Για λεπτομέρειες βλ. ανακοινωθέν τύπου 18617/11.

Περιοριστικά μέτρα - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Κατόπιν αποφάσεως των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο επέφερε αλλαγές στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν εις βάρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Με την τροποποίηση προστίθενται δύο πρόσωπα στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα μέτρα αυτά.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) με την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, το Μεξικό, το Μαρόκο, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σκοπός της ACTA είναι η δημιουργία διεθνούς περιβάλλοντος για τη βελτίωση της επιβολής των νόμων περί προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για τη θέσπιση καλύτερων διεθνών προτύπων όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης μεγάλης κλίμακας παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2010.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης - ΕΕ/Ελβετία

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέση που θα λάβει η ΕΕ όσον αφορά τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας ΕΕ/Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (16232/11).

Το παράρτημα ΙΙ αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ενσωματώσει στη συμφωνία νέες νομικές πράξεις της ΕΕ.

1 :

TAC για τον μερλούκιο του Βορρά: 55.000 t (ανανέωση).

1 :

OJ L 286, της 29.10.2008, σ. 33.

2 :

ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.


Side Bar