Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

18708/11

(OR. en)

PRESSE 501

PR CO 81

TISKOVÁ ZPRÁVA

3137. zasedání Rady

Zemědělství a rybolov

Brusel 15. a 16. prosince 2011

Předseda Marek SAWICKI
polský ministr zemědělství a rozvoje venkova

Hlavní výsledky zasedání Rady

V části věnované rybolovu dosáhli ministři politické dohody o rybolovných právech pro některé populace ryb, jimiž budou v roce 2012 disponovat plavidla EU ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii a o rybolovných právech pro některé populace ryb v Černém moři.

Rada dále uspořádala výměnu názorů na Evropský námořní a rybářský fond. Ministři byli rovněž informováni o návrhu některých opatření v souvislosti se zeměmi povolujícími neudržitelný způsob rybolovu.

Pokud jde o zemědělství, Radě byly předloženy k přijetí návrhy rozhodnutí, kterými se povoluje použití čtyř geneticky modifikovaných odrůd v potravinách, krmivech a k jiným účelům. Nepodařilo se dosáhnout kvalifikované většiny ve prospěch ani v neprospěch těchto povolení.

Ministři si dále vyměnili názory na návrh nařízení o rozvoji venkova předložený v rámci reformy společné zemědělské politiky (SZP).

Rada přijala bez diskuse závěry o budoucnosti politiky na podporu zemědělství.

Na závěr byla Rada informována o ochraně zvířat během přepravy, o jednání o Codexu Alimentarius a jeho pokroku a vyhlídkách, o podpoře pro zpracované citrusové plody a o rozhodnutích, kterými se povoluje uvádění geneticky modifikovaných organismů na trh.

Během pracovního oběda jednali ministři o souboru nástrojů pro řízení rizik a inovacích v rámci reformy SZP (druhý pilíř).

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PROJEDNÁVANÉ BODY

Celkové přípustné odlovy (TAC) a kvóty na rok 2012

Rybolovná práva na rok 2012 v Černém moři

Evropský námořní a rybářský fond

Povolení čtyř geneticky modifikovaných odrůd

Reforma SZP – rozvoj venkova

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Opatření proti zemím povolujícím neudržitelný způsob rybolovu

Dohoda o rybolovu mezi EU a Marokem

Podpora pro zpracované citrusové plody

Rozhodnutí o povolení uvedení geneticky modifikovaných organismů na trh

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy

Návrh strategického plánu Codexu na období let 2014-2019

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Očkování proti katarální horečce ovcí

 • Finanční opatření v oblasti rozvoje venkova určená členským státům s hospodářskými obtížemi

 • Potraviny pro nejchudší osoby

 • Budoucnost politiky na podporu zemědělství – závěry

 • Závěry Rady – zpráva o režimu jednotné platby

RYBOLOV

 • Přístup venezuelských rybářských plavidel k pobřeží Francouzské Guyany

 • Produkční ceny Unie některých produktů rybolovu na rok 2012

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Překročení emisí CO2 z nových osobních automobilů

ZAHRANIČNÍ VĚCI

 • Dočasné přijetí určitých Palestinců

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

 • Omezující opatření – Bělorusko

 • Omezující opatření – Demokratická republika Kongo

OBCHODNÍ POLITIKA

 • Obchodní dohoda proti padělatelství

SOCIÁLNÍ POLITIKA

 • Koordinace systémů sociálního zabezpečení – EU/Švýcarsko

ÚČASTNÍCI

Belgie:

Sabine LARUELLEOVÁ ministryně pro střední třídu, malé a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné a zemědělství

Kris PEETERS předseda vlámské vlády a vlámský ministr pro hospodářství, vnější politiku, zemědělství a venkov

Bulharsko:

Miroslav NAJDENOV ministr zemědělství a výživy

Peter STEFANOV náměstek stálého zástupce

Česká republika:

Petr BENDL ministr zemědělství

Juraj CHMIEL náměstek ministra zemědělství

Dánsko:

Mette GJERSKOVOVÁ ministryně pro výživu, zemědělství a rybolov

Německo:

Ilse AIGNEROVÁ spolková ministryně pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele

Robert KLOOS státní tajemník, spolkové ministerstvo pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele

Estonsko:

Gert ANTSU náměstek stálého zástupce

Irsko:

Simon COVENEY ministr zemědělství, rybolovu a výživy

Řecko:

Konstantinos SKANDALIDIS ministr pro rozvoj venkova a výživu

Spyridon-Adonis GEORGIADIS náměstek ministra rozvoje, konkurenceschopnosti a námořní dopravy

Andreas PAPASTAVROU náměstek stálého zástupce

Španělsko:

Rosa AGUILAROVÁ RIVEROVÁ ministryně pro životní prostředí a venkovské a mořské prostředí

Ana Isabel MARIÑOVÁ ministryně pro životní prostředí a územní plánování autonomní oblasti Madridu

Rosa María QUINTANOVÁ ministryně pro námořní záležitosti autonomní oblasti Galície

Josep PUXEU ROCAMORA státní tajemník pro prostředí venkova a vodu

Francie:

Bruno LE MAIRE ministr zemědělství, výživy, rybolovu, venkova a územního plánování

Philippe LEGLISE COSTA náměstek stálého zástupce

Itálie:

Mario CATANIA ministr zemědělství

Kypr:

Sofoclis ALETRARIS ministr zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí

Lotyšsko:

Laimdota STRAUJUMA ministryně zemědělství

Litva:

Mindaugas KUKLIERIUS náměstek ministra zemědělství

Arūnas VINČIŪNAS náměstek stálého zástupce

Lucembursko:

Romain SCHNEIDER ministr zemědělství, vinařství a rozvoje venkova, ministr sportu, ministr zodpovědný za hospodářskou solidaritu

Michèle EISENBARTHOVÁ náměstkyně stálého zástupce

Maďarsko:

Sándor FAZEKAS ministr pro rozvoj venkova

Malta:

George PULLICINO ministr pro zdroje a záležitosti venkova

Patrick MIFSUD náměstek stálého zástupce

Nizozemsko:

Henk BLEKER ministr zemědělství a zahraničního obchodu

Derk OLDENBURG náměstek stálého zástupce

Rakousko:

Nikolaus BERLAKOVICH spolkový ministr zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství

Harald GÜNTHER náměstek stálého zástupce

Polsko:

Marek SAWICKI ministr zemědělství a rozvoje venkova

Kazimierz PLOCKE náměstek ministra zemědělství

Tadeusz NALEWAJK státní podtajemník, ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

Andrzej BUTRA státní podtajemník, ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

Portugalsko:

Assunção CRISTASOVÁ ministryně pro zemědělství, námořní záležitosti, životní prostředí a územní plánování

José DIOGO ALBUQUERQUE státní tajemník pro zemědělství

Manuel PINTO DE ABREU státní tajemník pro námořní záležitosti

Rumunsko:

Christian BĀDESCU náměstek stálého zástupce

Achim IRIMESCU rada vyslanec, stálé zastoupení Rumunska

Slovinsko:

Tanja STRNIŠOVÁ státní tajemnice, ministerstvo zemědělství, lesnictví a výživy

Slovensko:

Zsolt SIMON ministr zemědělství a rozvoje venkova

Peter JAVORČÍK náměstek stálého zástupce

Finsko:

Jari KOSKINEN ministr zemědělství a lesnictví

Risto ARTJOKI státní tajemník, ministerstvo zemědělství

Švédsko:

Eskil ERLANDSSON ministr pro záležitosti venkova

Spojené království:

Caroline SPELMANOVÁ ministryně životního prostředí, výživy a věcí venkova

Richard BENYON státní podtajemník pro přírodní prostředí a rybolov

Komise:

Maria DAMANAKIOVÁ členka Komise

John DALLI člen Komise

Dacian CIOLOŞ člen Komise

Vláda přistupujícího státu byla zastoupena takto:

Chorvatsko:

Stjepan MIKOLČIĆ ministr zemědělství, rybolovu a rozvoje venkova

PROJEDNÁVANÉ BODY

Celkové přípustné odlovy (TAC) a kvóty na rok 2012

Na základě kompromisního návrhu předsednictví vypracovaného ve shodě s Komisí dosáhla Rada politické dohody o rybolovných právech, jimiž budou v roce 2012 disponovat plavidla EU ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii. Tato dohoda se týká populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody, jakož i populací, na něž se mezinárodní jednání nebo dohody vztahují (14751/11; 16650/11).

Rada příslušná nařízení přijme po finalizaci právníky-lingvisty na některém ze svých nadcházejících zasedání.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty hlavních TAC pro rok 2012 ve srovnání s TAC pro rok 2011 a návrhem Komise.

Rybolovná práva, jimiž budou v roce 2012 disponovat plavidla EU ve vodách Unie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinský název druhu

Anglický název druhu

Český název druhu

Rybolovná oblast ICES

RADA

RADA

RADA

Návrh KOMISE

srovnání

 

 

 

 

TAC 2012

TAC 2011

srovnání 2012/2011

pro rok 2012

TAC schválené Radou na rok 2011 / návrh Komise na rok 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

PŘÍLOHA IB KATTEGAT, oblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, vody ES oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany 

Argentina silus

Greater silver smelt

Stříbrnice atlantská

I a II (vody EU a mezinárodní vody) (ARU/1/2)

95

103

-8 %

77

-25 %

Argentina silus

Greater silver smelt

Stříbrnice atlantská

III a IV (vody EU a mezinárodní vody) (ARU/3/4)

1 082

1 176

-8 %

882

-25 %

Argentina silus

Greater silver smelt

Stříbrnice atlantská

vody EU a mezinárodní vody oblasti V, VI, VII (ARU/567)

4 316

4 691

-8 %

3 518

-25 %

Brosme brosme

Tusk

Mníkovec bělolemý

IIIa, vody EU subdivizí 22-32 (USK/3A/BCD)

24

24

0 %

20

-17 %

Caproidae

Boarfish

Drsnatcovití

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII (BOR/678)

82 000

33 000

148 %

28050

-15 %

Clupea harengus

Herring

Seď obecný

oblasti VIaS, VIIb-c (HER/6AS7BC)

4 247

4 471

-5 %

3 353

-25 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

oblast VIa Clyde (HER/06ACL)

Bude určeno

 

 

Bude určeno

 

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

oblast VIIa (HER/07A/MM)

4 752

5 280

-10 %

3 960

-25 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

oblast VIIe-f (HER/7EF)

980

980

0 %

833

-15 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

oblast VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21 100

13 200

60 %

21 100

60 %

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Sardel obecná

oblasti IX, X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)

8 360

7 600

10 %

6 460

-15 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblast Kattegat (COD/03AS)

133

190

-30 %

0

-100 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblast VIb; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb západně od 12˚00' západní délky a oblasti XII a XIV (COD/5W6-14)

78

78

0 %

59

-24 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblast VIa, vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12˚00' západní délky (COD/5BE6A)

0

182

-100 %

0

-100 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblast VIIa (COD/07A)

380

506

-25 %

0

-100 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblasti VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

10 059

4 023

150 %

9 679

141 %

Lamna nasus

Porbeagle

Žralok nosatý

vody Francouzské Guyany, Kattegat; vody EU oblasti Skagerraku, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV; vody EU oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2 (POR/3-1234)

0

0

 

0

 

Lepidorhombus spp.

Megrims

Pakambaly rodu Lepidorhombus

vody EU oblastí IIa a IV (LEZ/2AC4-C)

1 845

1 845

0 %

1 568

-15 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Pakambaly rodu Lepidorhombus

oblast VI, vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (LEZ/56-14)

3 387

3 387

0 %

2 879

-15 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Pakambaly rodu Lepidorhombus

oblast VII (LEZ/07)

13 725

18 300

-25 %

13 725

-25 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Pakambaly rodu Lepidorhombus

oblasti VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe (LEZ/8ABDE)

1 716

1 806

-5 %

1 355

-25 %

Lepidorhombus spp.

Megrims

Pakambaly rodu Lepidorhombus

oblasti VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

1 214

1 094

11 %

1 182

8 %

Lophiidae

Anglerfish

Ďasovití

oblast VI, vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV (ANF/561214)

5 183

5 456

-5 %

4 092

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Ďasovití

oblast VII (ANF/07)

30 677

32 292

-5 %

24 219

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Ďasovití

oblast VIIIa,b,d,e (ANF/8ABDE)

8 220

8 653

-5 %

6 490

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Ďasovití

oblasti VIIIc, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)

3 300

1 571

110 %

3 300

110 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

treska jednoskvrnná

vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIa (HAD/5BC6A)

6 015

2 005

200 %

2 506

25 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

oblasti VIIb-k, VIII, IX, X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)

16 645

13 316

25 %

9 987

-25 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

oblast VIIa (HAD/07A)

1 251

1 317

-5 %

988

-25 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblast VI, vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (WHG/56-14)

307

323

-5 %

242

-25 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblast VIIa (WHG/07A)

89

118

-25 %

89

-25 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblasti VIIb-h a VIIj-k (WHG/7X7A-C)

19 053

16 568

15 %

14 083

-15 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblast VIII (WHG/08)

3 175

3 175

0 %

2 699

-15 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblasti IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (WHG/9/3411)

Bude určeno

Bude určeno

 

Bude určeno

 

Merluccius merluccius

Hake

Štikozubec obecný

oblast IIIa; vody EU subdivizí 22-32 (HKE/3A/BCD)

1 561

1 661

-6 %

1 482

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Štikozubec obecný

vody EU oblastí IIa a IV (HKE/2AC4-C)

1 819

1 935

-6 %

1 726

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Štikozubec obecný

oblasti VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII, XIV (HKE/571214)

30 9001

30 900

0 %

27 575

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Štikozubec obecný

oblasti VIIIa-b, VIIId-e (HKE/8ABDE)

19 373

20 609

-6 %

18 391

-11 %

Merluccius merluccius

Hake

Štikozubec obecný

oblasti VIIIc, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)

12 299

10 695

15 %

12 299

15 %

Molva dypterigia

Blue ling

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII (BLI/12INT)

815

815

0 %

611

-25 %

Molva molva

Ling

Mník mořský

oblast IIIa, vody EU oblasti IIIb-d (LIN/3A/BCD)

92

92

0 %

78

-15 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

vody EU oblastí IIa a IV (NEP/2AC4-C)

21 929

23 453

-6 %

20 849

-11 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

oblast VI, vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb (NEP/5BC6)

14 091

13 681

3 %

13 950

2 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

oblast VII (NEP/07)

21 759

21 759

0 %

17 551

-19 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

oblast VIII a, b, d, e (NEP/8ABDE)

3 899

3 899

0 %

3 314

-15 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

oblast VIIIc (NEP/08C)

82

91

-10 %

82

-10 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

oblasti IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)

273

303

-10 %

273

-10 %

Penaeus spp.

'Penaeus' shrimps

Krevety rodu Penaeus

Francouzská Guyana (PEN/FGU)

Bude určeno

Bude určeno

 

Bude určeno

 

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV (PLE/56-14)

693

693

0 %

589

-15 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast VIIa (PLE/07A)

1 627

1 627

0 %

1 220

-25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast VII b, c (PLE/07BC)

78

78

0 %

66

-15 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast VII d, e (PLE/07DE)

5062

4665

9 %

4179

-10 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast VII f, g (PLE/7FG)

369

410

-10 %

308

-25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast VII h, j, k (PLE/7HJK)

176

185

-5 %

139

-25 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblasti VIII, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)

395

395

0 %

336

-15 %

Pollachius pollachius

Pollack

Treska sajda

oblast VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV (POL/56-14)

397

397

0 %

298

-25 %

Pollachius pollachius

Pollack

Treska sajda

oblast VII (POL/07)

13 495

13 495

0 %

10 121

-25 %

Pollachius pollachius

Pollack

Treska sajda

oblast VIII a, b, d, e (POL/8ABDE)

1 482

1 482

0 %

1 260

-15 %

Pollachius pollachius

Pollack

Treska sajda

oblast VIIIc (POL/08C)

231

231

0 %

196

-15 %

Pollachius pollachius

Pollack

Treska sajda

oblasti IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)

282

282

0 %

240

-15 %

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

oblasti VII, VIII, IX, X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)

3 343

3 343

0 %

2 842

-15 %

Rajidae

Skates and rays

Rejnokovití

vody EU oblastí IIa a IV (SRX/2AC4-C)

1 186

1 397

-15 %

1 186

-15 %

Rajidae

Skates and rays

Rejnokovití

vody EU oblasti IIIa (SRX/03A-C)

58

58

0 %

49

-16 %

Rajidae

Skates and rays

Rejnokovití

vody EU oblastí VIa-b, VIIa-c a VIIe-k (SRX/67AKXD)

9 915

11 379

-13 %

8 548

-25 %

Rajidae

Skates and rays

Rejnokovití

vody EUoblasti VIId (SRX/07D)

887

887

0 %

754

-15 %

Rajidae

Skates and rays

Rejnokovití

vody EU oblastí VIII a IX (SRX/89-C)

4 222

4 640

-9 %

3 480

-25 %

Solea solea

Common sole

jazyk obecný

oblast IIIa; vody EU subdivizí 22-32 (SOL/3A/BCD)

610

840

-27 %

520

-38 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí XII a XIV (POL/56-14)

60

60

0 %

51

-15 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIIa (SOL/07A)

300

390

-23 %

220

-44 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIIb-c (SOL/7BC)

44

44

0 %

37

-16 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIId (SOL/07D)

5 580

4 852

15 %

5 300

9 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIIe (SOL/07E)

777

710

9 %

777

9 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIIf, g (SOL/7FG)

1060

1 241

-15 %

1060

-15 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIIh, j, k (SOL/7HJK)

423

423

0 %

360

-15 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

oblast VIIIa, b (SOL/8AB)

4 250

4 250

0 %

3 755

-12 %

Solea spp.

Sole

Jazyk rodu Solea

oblasti VIIIc, d, e, IX, X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (SOX/8CDE34)

1 072

1 072

0 %

911

-15 %

Sprattus sprattus

Sprat

Šprot obecný

oblast VIId-e (SPR/7DE)

5 150

5 421

-5 %

4 066

-25 %

Squalus acanthias

Spurdog/dogfish

Ostroun obecný

vody EU oblasti IIIa (DGS/03A-C)

0

0

Nepoužije se

0

Nepoužije se

Squalus acanthias

Spurdog/dogfish

Ostroun obecný

vody EU oblasti IIa a IV (DGS/2AC4-C)

0

0

Nepoužije se

0

Nepoužije se

Squalus acanthias

Spurdog/dogfish

Ostroun obecný

vody EU a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV (DGS/15X14)

0

0

Nepoužije se

0

Nepoužije se

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

oblast VIIIc (JAX/08C)

25 011

25 137

-1 %

25 011

-1 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

oblast IX (JAX/09)

30 800

29 585

4 %

30 800

4 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

X: vody EU oblasti CECAF - Azory (JAX/X34PRT)

Bude určeno

Bude určeno

 

Bude určeno

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

vody EU oblasti CECAF Madeirské ostrovy (JAX/341PRT)

Bude určeno

Bude určeno

 

Bude určeno

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

vody EU oblasti CECAF - Kanárské ostrovy (JAX/341SPN)

Bude určeno

Bude určeno

 

Bude určeno

 

Rybolovná práva, jimiž budou v roce 2012 disponovat plavidla EU v některých vodách mimo Unii

Latinský název druhu

Anglický název druhu

Český název druhu

Rybolovná oblast ICES

RADA

TAC 2012

RADA

TAC 2011

RADA

srovnání 2012/2011

Návrh KOMISE

pro rok 2012

srovnání:

TAC schválené Radou na rok 2011 / návrh Komise na rok 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

PŘÍLOHA IB KATTEGAT, oblasti ICES I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, vody ES oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammodytidae

Sandeel

Smáčkovití

vody Norska oblasti IV (SAN/04-N)

Nepoužije se

0

Nepoužije se

0

Nepoužije se

Ammodytidae

Sandeel

Smáčkovití

vody EU oblastí IIa, IIIa a IV (SAN/2A3A4)

180000

354420

-49 %

180000

-49 %

Brosme brosme

Tusk

Mníkovec bělolemý

vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV (USK/1214EI)

21

21

0 %

18

-14 %

Brosme brosme

Tusk

Mníkovec bělolemý

vody EU oblasti IV (USK/04-C)

196

196

0 %

167

-15 %

Brosme brosme

Tusk

Mníkovec bělolemý

vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, a VII (USK/567EI)

294

294

0 %

294

0 %

Brosme brosme

Tusk

Mníkovec bělolemý

vody Norska oblasti IV (USK/04-N)

170

170

0 %

170

0 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

oblast IIIa (HER/03A)

38 998

25 999

50 %

38 998

50 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

vody EU a Norska oblasti IV severně od 53°30' s.š. (HER/4AB)

243 000

115 464

110 %

241 565

109 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/04-N)

922

846

9 %

922

9 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

vedlejší úlovky v oblasti IIIa (HER/03A-BC)

6 659

6 659

0 %

6 659

0 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

vedlejší úlovky v oblastech IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa (HER/2A47DX)

17 900

16 539

8 %

17 900

8 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

oblasti IVc, VIId (HER/4CXB7D)

44 550

26 536

68 %

31 631

19 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIb a VIaN (HER/5B6ANB)

22 290

22 481

-1 %

22 290

-1 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

Skagerrak (COD/03AN.)

3 660

3 711

-1 %

3 660

-1 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblast IV, vody EU oblasti IIa, části oblasti IIIa nespadající do Skagerraku a Kattegatu (COD/2A3AX4)

21 974

22 279

-1 %

21 974

-1 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

vody Norska jižně od 62° s. š. N (COD/04-N)

382

382

0 %

382

0 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

oblast VIId (COD/07D)

1 543

1 564

-1 %

1 543

-1 %

Limanda limanda and Platichthys flesus

Dabe and Flounder

Limanda obecná a platýs bradavičnatý

vody EU oblastí IIa a IV (D/F/2AC4-C)

18 434

18 434

0 %

15 669

-15 %

Lophiidae

Anglerfish

Ďasovití

vody EU oblastí IIa a IV (ANF/2AC4-C)

9 161

9 643

-5 %

7 232

-25 %

Lophiidae

Anglerfish

Ďasovití

vody Norska oblasti IV (ANF/04-N)

1 500

1 500

0 %

1 500

0 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

oblast IIIa, vody EU 22-32 (HAD/3A/BCD)

2 308

2 007

15 %

2 308

15 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

oblast IV, vody EU oblasti IIa (HAD/2AC4)

30 158

26 432

14 %

30 158

14 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

vody Norska jižně od 62° s. š. (HAD/04-N)

707

707

pm

707

0 %

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

oblasti VIb XII a XIV (vody EU a mezinárodní vody) (HAD/6B1214)

3 300

3 748

-12 %

3 300

-12 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblast IIIa (WHG/03A)

1031

1 031

0 %

1031

0 %

Merlangius merlangus

Whiting

Treska bezvousá

oblast IV; vody EU oblasti IIa (WHG/2AC4)

15 750

13 349

18 %

15 750

18 %

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Whiting and Pollack

Treska bezvousá a treska sajda

vody Norska jižně od 62° s. š. (W/P/04-N)

190

190

0 %

190

0 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Treska modravá

vody Norska oblastí II a IV (WHB/4AB-N)

0

0

Nepoužije se

0

Nepoužije se

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Treska modravá

vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII a XIV (WHB/1X14)

63 421

10 042

532 %

63 421

532 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Treska modravá

oblasti VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)

10 043

1 030

875 %

10 043

875 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Treska modravá

vody EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56˚30 s.š. a VII západně od 12˚ z.d. (WHB/24A567)

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Lemon sole and Witch

Platýs červený a platýs protažený

vody EU oblastí IIa a IV (L/W/2AC4-C)

6 391

6 391

0 %

5 432

-15 %

Molva dypterigia

Blue ling

Mník modrý

vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII, XIIb (BLI/5BX12B)

1 882

1717

10 %

1374

-20 %

Molva molva

Ling

Mník mořský

vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II (LIN/1/2)

36

36

0 %

31

-14 %

Molva molva

Ling

Mník mořský

vody EU oblasti IV (LIN/04.)

2 428

2 428

0 %

2 064

-15 %

Molva molva

Ling

Mník mořský

vody EU a mezinárodní vody oblasti V (LIN/05)

33

33

0 %

28

-15 %

Molva molva

Ling

Mník mořský

vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (LIN/6X14)

7 824

8 024

-2,5 %

5 899

-26 %

Molva molva

Ling

Mník mořský

vody Norska oblasti IV (LIN/04-N)

850

850

0 %

850

0 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

oblast IIIa; vody EU oblasti IIIb-c a subdivizí 22-32 (NEP/3A/BCD)

6 000

5 170

16 %

6 000

16 %

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Humr severský

vody Norska oblasti IV (NEP/4AB-N)

1 200

1 200

0 %

1 200

0 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta severní

oblast IIIa (PRA/03A)

3 780

4 448

-15 %

3 780

-15 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta severní

vody EU oblastí IIa a IV (PRA/2AC4-C)

3 058

3 598

-15 %

3 058

-15 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta severní

vody Norska jižně od 62°00’ s.š. (PRA/04-N)

480

480

0 %

480

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

Skagerrak (PLE/03AN)

7 791

7 791

0 %

7 791

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

Kattegat (PLE/03AS)

1 988

1 988

0 %

1 988

0 %

Pleuronectes platessa

Plaice

Platýs evropský

oblast IV; vody EU oblasti IIa; část oblasti IIIa mimo Skagerrak a Kattegat (PLE/2A3AX4)

79 201

68 862

15 %

79 201

15 %

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

oblasti IIIa a IV; vody EU oblasti IIa,b,c,d (POK/2A34)

37 774

43 842

-14 %

37 774

-14 %

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

oblast VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV (POK/561214)

7 830

9 682

-19 %

7 830

-19 %

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

vody Norska jižně od 62° s. š. (POK/04-N)

880

880

0 %

880

0 %

Psetta maxima & Scophthalmus rhombus

Turbot and brill

Pakambala velká a pakambala východoatlantská

vody EU oblastí IIa a IV (T/B/2AC4-C)

4 642

4 642

0 %

3 946

-15 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Platýs černý

vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI (GHL/2A-C46)

169

169

0 %

169

0 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrela obecná

oblasti IIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb-c a subdivizí 22–32 (MAC/2A34.)

19 855

20 002

-1 %

19 855

-1 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrela obecná

oblasti VI, VII, VIII a-b, VIIId-e; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII, XIV (MAC/2CX14)

259 129

325 245

-20 %

259 129

-20 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrela obecná

oblasti VIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)

29 651

37 139

-20 %

29 651

-20 %

Scomber scombrus

Mackerel

Makrela obecná

vody Norska oblastí Iia a IVa (MAC/xxxx)

10 176

13 018

-22 %

10 176

-22 %

Solea solea

Common sole

Jazyk obecný

vody EU oblastí II a IV (SOL/24)

16 150

14 050

15 %

15 650

11 %

Sprattus sprattus

Sprat

Šprot obecný

oblast IIIa (SPR/03A)

48 100

48 100

0 %

48 100

0 %

Sprattus sprattus

Sprat

Šprot obecný

vody EU oblastí IIa a IV (SPR/2AC4-C)

117 500

160 000

-27 %

132 924

-17 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

vody EU oblastí Vb, IVc, VIId (JAX/47D)

31 329

42 955

-27 %

31 329

-27 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa,b,d,e; Vb; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (JAX/2A-14)

157 989

158 787

-1 %

157 989

-1 %

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

oblast X: vody EU oblasti CECAF - Azory (JAX/X34PRT)

Bude určeno

3 072

 

Bude určeno

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

vody EU oblasti CECAF Madeirské ostrovy (JAX/341PRT)

Bude určeno

1 229

 

Bude určeno

 

Trachurus spp.

Horse mackerel

Kranasi rodu Trachurus

vody EU oblasti CECAF - Kanárské ostrovy (JAX/341SPN)

Bude určeno

1 229

 

Bude určeno

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Treska Esmarkova

oblast IIIa; vody EU oblastí IIa, IV (vody ES) (NOP/2A3A4)

0

0

 

0

 

Trisopterus esmarki

Norway pout

Treska Esmarkova

vody Norska oblasti IV (NOP/4AB-N)

0

0

 

0

 

 

 

Průmyslově využívané druhy ryb

vody Norska oblasti IV (I/F/4AB-N)

800

800

0 %

800

Nepoužije se

 

 

Kombinovaná kvóta

vody EU oblastí Vb, VI a VII (R/G/5B67-C)

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

 

 

Jiné druhy

vody Norska oblasti IV (OTH/4AB-N)

5 000

5 000

 

5 000

 

 

Jiné druhy

vody EU oblastí IIa, IV a VIa severně od 56˚30 s.š. (OTH/2A46AN)

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

PŘÍLOHA IB SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKO A oblasti ICES I, II, V, XII, XIV vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1

Chionoecetes spp.

Snow Crabe

Krabi rodu Chionoecetes

vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (PCR/N01GRN)

500

499

0 %

500

0 %

Clupea harengus

Herring

Sleď obecný

vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II (HER/1/2)

54 228

64 319

-16 %

54 228

-16 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

vody Norska oblastí I a II (COD/1N2AB)

16 309

14 127

15 %

16 309

15 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

vody Grónska oblastí NAFO O a 1, vody Grónska oblasti V a XIV (COD/NO1514)

2 500

2 500

0 %

2 500

0 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

mezinárodní vody oblastí I a IIb (COD/1/2B)

27 785

25 575

9 %

27 785

9 %

Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus

Cod and haddock

Treska obecná a treska jednoskvrnná

vody Faerských ostrovů oblasti Vb (C/H/05B-F)

0

0

 

0

 

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Platýs obecný

vody Grónska oblastí V, XIV (HAL/514GRN)

1 075

1 075

0 %

1 200

12 %

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Platýs obecný

vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (HAL/N01GRN)

200

75

167 %

200

167 %

Mallotus villosus

Capelin

Huňáček severní

oblast IIb (CAP/02B)

0

0

 

0

 

Mallotus villosus

Capelin

Huňáček severní

vody Grónska oblastí V a XIV (CAP/514GRN)

56364

56364

0 %

15400

 

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Treska jednoskvrnná

vody Norska oblastí I, II (HAD/1N2AB)

1 350

1 350

0 %

1 350

0 %

Micromesistius poutassou

Blue whiting

Treska modravá

vody Faerských ostrovů (WHB/2A4AXF)

0

0

 

0

 

Molva molva and Molva dypterigia

Ling and Blue ling

Mník mořský a mník modrý

vody Faerských ostrovů oblasti Vb (B/L/05B-F)

0

0

 

0

 

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta severní

vody Grónska oblastí V a XIV (PRA/514GRN)

8 000

7 000

14 %

8 000

14 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta severní

vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (PRA/N01GRN)

4 000

4 000

0 %

4 000

0 %

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

vody Norska oblastí I, II (POK/1N2AB)

2 550

2 550

0 %

2 550

0 %

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

mezinárodní vody oblastí I a II (POK/1/2INT)

0

0

 

0

 

Pollachius virens

Saithe

Treska tmavá

vody Faerských ostrovů oblasti Vb (POK/05B-F)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Platýs černý

vody Norska oblastí I a II (GHL/1N2AB)

50

50

0 %

50

0 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Platýs černý

mezinárodní vody oblastí I a II (GHL/12/INT)

0

0

 

0

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Platýs černý

vody Grónska oblastí V a XIV (GHL/514GRN)

6 320

7 000

-10 %

6 320

-10 %

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Platýs černý

vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (GHL/N01GRN)

2 650

2 650

0 %

2 650

0 %

Sebastes spp.

Redfish (shallow pelagic)

Okouníci rodu Sebastes (pelagický druh žijící v mělkých vodách)

vody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (RED/51214S)

0

0

 

 

 

Sebastes spp.

Redfish (deep pelagic)

Okouníci rodu Sebastes (pelagický druh žijící při dně)

vody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (RED/51214D)

4944

5831

-15 %

4944

-15 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

vody Norska oblastí I a II (RED/1N2AB)

1 500

1 500

0 %

1 500

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

Mezinárodní vody oblastí I a II (RED/1/2INT)

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

Sebastes spp.

Redfish (pelagic)

Okouníci rodu Sebastes (pelagický druh)

vody Grónska oblastí V, XIV (RED/514GRN)

6000

5227

15 %

6000

15 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

vody Islandu oblasti Va (RED/05A-IS)

0

0

 

0

 

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

vody Faerských ostrovů oblasti Vb (RED/05B-F)

0

0

 

0

 

 

By-catches

Vedlejší úlovky

vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (XBC/N01GRN)

2 300

2 300

0 %

2 300

0 %

 

Other species

Jiné druhy

vody Norska oblastí I a II (OTH/1N2AB)

350

350

0 %

350

0 %

Other species

 Jiné druhy

vody Faerských ostrovů oblasti Vb (OTH/05B-F)

0

0

 

0

 

Flatfish

 Platýsi (řád)

vody Faerských ostrovů oblasti Vb (FLX/05B-F)

0

0

 

0

 

PŘÍLOHA IC SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK Oblast NAFO

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

NAFO 2J3KL

0

0

0 %

0

0 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

NAFO 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Gadus morhua

Cod

Treska obecná

NAFO 3M (COD/N3M)

5292

5703

-7 %

5292

-7 %

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Platýs protažený

NAFO 2J3KL

0

0

0 %

0

0 %

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Platýs protažený

NAFO 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Platýs atlantský

NAFO 3M

0

0

0 %

0

0 %

Hippoglossoides platessoides

American Plaice

Platýs atlantský

NAFO 3LNO

0

0

0 %

0

0 %

Illex illecebrosus

Short fin squid

Kalmar tryskový

NAFO – podoblasti 3 a 4 (SQI/N34)

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Limanda žlutoocasá

NAFO 3LNO (YEL/N3LNO)

0

0

0 %

0

0 %

Mallotus villosus

Capelin

Huňáček severní

NAFO 3NO

0

0

0 %

0

0 %

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta severní

NAFO 3L (PRA/N3L)

670

1069

-37 %

670

-37 %

Pandalus borealis

Nothern prawn

Kreveta severní

NAFO 3M (PRA/N3M)

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Platýs černý

NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

7 093

7 466

-5 %

7 093

-5 %

Rajidae

Skate

Rejnoci

NAFO 3LNO (SRX/N3LNO)

5 352

7 556

-29 %

5 352

-29 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

NAFO 3LN (RED/L3LN)

1094

1094

0 %

1094

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

NAFO 3M (RED/N3M)

7 813

7 813

0 %

7 813

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

NAFO 3O (RED/N3O)

7 000

7 000

0 %

7 000

0 %

Sebastes spp.

Redfish

Okouníci rodu Sebastes

NAFO – podoblast 2, divize 1F a 3K

0

0

 

0

 

Urophycis tenuis

White hake

Mníkovec bělavý

NAFO 3NO (HKW/N3NO)

2 941

3 529

-17 %

2 941

-17 %

PŘÍLOHA ID VYSOCE STĚHOVAVÉ POPULACE RYB –-VŠECHNY OBLASTI

Thunnus thynnus

Bluefin tuna

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z. d. a Středozemní moře (BFT/AE045W)

5 756

5 756

0 %

5 756

0 %

Xiphias gladius

Swordfish

Mečoun obecný

Atlantský oceán (severně od 5° s. š.)

8 997

8 636

4 %

8 997

4 %

Xiphias gladius

Swordfish

Mečoun obecný

Atlantský oceán (jižně od 5° s. š.)

5 379

5 318

1 %

5 379

1 %

Thunnus alalunga

Northern Albacore

Severoatlantský tuňák křídlatý

Atlantský oceán (severně od 5° s. š.)

26 939

27 917

-4 %

26 939

-4 %

Thunnus alalunga

Southern Albacore

Jihoatlantský tuňák křídlatý

Atlantský oceán (jižně od 5° s. š.)

1 540

1 915

-20 %

1 540

-20 %

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

29 867

29 867

0 %

29 867

0 %

Makaira nigricans

Blue marlin

Marlín modrý

Atlantský oceán

73

103

-29 %

73

-29 %

Tetrapturus alba

White marlin

Marlín bělavý

Atlantský oceán

56

47

19 %

56

19 %

PŘÍLOHA IE ANTARKTICKÁ oblast CCAMLR

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Ledařka makrelovitá

FAO 48.3 Antarktida (ANI/F483)

3072

2305

33 %

3072

33 %

Champsocephalus gunnari

Antarctic icefish

Ledařka makrelovitá

FAO 58.5.2 Antarktida (ANI/F5852)

0

78

-100 %

0

-100 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Ledovka patagonská

FAO 48.3 Antarktida (TOP/F483)

2600

3000

-13 %

2600

-13 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Ledovka patagonská

FAO 48,4 severní Antarktida (TOP/F484N)

48

40

20 %

40

0 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Ledovka patagonská

FAO 48.4 jižní Antarktida (TOP/F484)

33

30

10 %

30

0 %

Dissostichus spp.

Toothfish

Zubatka

FAO 58.5.2 Antarktida
TOP/F5852

2730

2550

7 %

2730

7 %

Euphausia superba

Krill

Krunýřovka krilová

FAO 48
KRI/F48

5 610 000

5610000

0 %

5 610 000

0 %

Euphausia superba

Krill

Krunýřovka krilová

FAO 58.4.1 Antarktida
KRI/F5841

440 000

440 000

0 %

440 000

0 %

Euphausia superba

Krill

Krunýřovka krilová

FAO 58.4.2 Antarktida
KRI/F5842

2 645 000

2 645 000

0 %

2 645 000

0 %

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Ledovka příčnopruhá

FAO 58.5.2 Antarktida
NOS/F5852

80

80

0 %

80

0 %

Paralomis spp.

Crab

Poustevníčci rodu Paralomis

FAO 48.3 Antarktida
PAI/F483

0

1600

-100 %

0

-100 %

Macrourus spp.

Grenadier

Hlavouni rodu Macrouros

FAO 58.5.2 Antarktida
GRV/F5852

360

360

0 %

360

0 %

 

Other species

Jiné druhy

FAO 58.5.2 Antarktida
OTH/F5852

50

50

0 %

50

0 %

Rajidae

Skates and rays

Rejnokovití

FAO 58.5.2 Antarktida
SRX/F5852

120

120

0 %

120

0 %

Channichtyx rhinoceratus

Unicorn icefish

 Ledařka kerguelenská

FAO 58.5.2 Antarktida
LIC/F5852

150

150

0 %

150

0 %

PŘÍLOHA IF JIHOVÝCHODNÍ ALTANTSKÝ OCEÁN oblast SEAFO

Beryx spp.

Alfonsinos

Pilonoši rodu Beryx

SEAFO

200

200

0 %

200

0 %

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Krab hlubokomořský

SEAFO subdivize B1

200

200

0 %

200

0 %

Chaceon spp.

Deep-sea Red crab

Krab hlubokomořský

SEAFO kromě subdivize B1

200

200

0 %

200

0 %

Dissostichus eleginoides

Patagonian Toothfish

Ledovka patagonská

SEAFO

230

230

0 %

230

0 %

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Červenice obecná

SEAFO subdivize B1
(ORY/F47NAM)

0

0

 

0

 

Hoplostethus atlanticus

Orange roughy

Červenice obecná

SEAFO, kromě subdivize B1 (ORY/F47X)

50

50

 

50

 

PŘÍLOHA IG tuňák modroploutvý- VŠECHNY OBLASTI

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuňák modroploutvý

Vedlejší úlovky ve všech oblastech (SBF/F41-81)

10

10

0 %

10

0 %

PŘÍLOHA IH oblast WCFPC

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiphias gladius

Swordfish

Mečoun obecný

Oblast WCPFC jižně od 20˚ jižní šířky

3 170

3 170

 

3170

 

PŘÍLOHA IJ oblast SPFO

 

 

 

 

 

 

 

 

Trachurus murphyi

Jack mackerel

Kranas Murphyho

SPFO (CJM)

Bude určeno

40 649

 

Bude určeno

 

Pokud jde o nedostatečně zdokumentované populace, shodly se Rada a Komise na tom, že nedostatek spolehlivých údajů znesnadňuje analytická doporučení ohledně populací ryb. Členské státy by měly zlepšit dostupnost údajů pro příslušné vědecké orgány a zajistit, aby tyto údaje odpovídaly potřebám analytického hodnocení s cílem usnadnit udržitelné řízení příslušných lovišť. V případě populací, u nichž ICES zjistil nedostatečné údaje, je třeba určit příčinu těchto nedostatků a stanovit náležitá opatření.

Co se týče dlouhodobého plánu pro tresku obecnou (nařízení 1342/2008), dohodla se Rada s Komisí na společném výkladu článku 13 ohledně stanovení intenzity rybolovu.

Kromě rybolovných práv na rok 2012 v Černém moři, u nichž ministři na tomto zasedání Rady dosáhli politické dohody (viz níže), byla již dne 30. listopadu 2011 schválena rybolovná práva na rok 2012 v Baltském moři.

Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy přijme Rada na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

Vzhledem k tomu, že platné předpisy vztahující se na oblast návrhu jsou použitelné do 31. prosince 2011, s výjimkou některých omezení intenzity rybolovu, která jsou použitelná do 31. ledna 2012, nařízení se použije ode dne 1. ledna 2012.

Rybolovná práva na rok 2012 v Černém moři

Na základě kompromisního znění vypracovaného předsednictvím po dohodě s Komisí dosáhli ministři politické dohody o nařízení, kterým se na rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři (17396/11).

Rada toto nařízení přijme po finalizaci znění právníky-lingvisty písemným postupem.

Hlavní částí kompromisního návrhu předsednictví schváleného Komisí je zachování stávajícího objemu celkových přípustných odlovů (TAC) EU pakambaly velké a šprota obecného v Černém moři.

V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty TAC na rok 2012 v Černém moři ve srovnání s TAC na rok 2011 a s návrhem Komise.

Latinský název druhu

Anglický název druhu

Český název druhu

Rybolovná oblast ICES

RADA

TAC 2012

RADA

TAC 2011

RADA

srovnání 2012/2011

Návrh KOMISE

na rok 2012

Srovnání TAC 2011 schválené Radou / návrh Komise na rok 2012

Psetta maxima

Turbot

Pakambala velká

Černé moře (TUR/F3742C)

86,4

86,4

0 %

74

-15 %

Sprattus sprattus

Sprat

Šprot obecný

Černé moře (SPR/F3742C)

11 475

11 475

0 %

11 475

0 %

Rada, Komise a dotčené členské státy se dohodly, že je vhodné stanovit přiměřená opatření, jako jsou systémy inspekcí a kritéria, která umožní řešit nesprávné vykazování a nezákonný rybolov pakambaly velké v Černém moři. Tato opatření by v roce 2012 měly společně vypracovat dotčené členské státy a Komise.

Rada a Komise se dále dohodly, že je třeba navázat regionální spolupráci v oblasti rybolovu v Černém moři v zájmu podpory udržitelného řízení populací v této oblasti a že v rámci svých pravomocí přijmou příslušná opatření.

Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy přijímá Rada na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv v Černém moři.

Vzhledem k tomu, že stávající úprava je použitelná do 31. prosince 2011, nařízení se použije ode dne 1. ledna 2012.

Evropský námořní a rybářský fond

Rada vyslechla prezentaci Komise a uspořádala výměnu názorů na návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF) (17870/11).

Návrh týkající se EMFF je třeba posuzovat v souvislosti s návrhem Komise na víceletý finanční rámec 2014-2020, jakož i balíčkem opatření určených k reformě společné rybářské politiky.

Obecným cílem EMFF je podporovat cíle společné rybářské politiky a dále rozvíjet integrovanou námořní politiku EU. Společná ustanovení procedurální povahy jsou stanovena v tomto návrhu horizontálního nařízení. Vzhledem k návrhům na reformu společné rybářské politiky, jež jsou v současné době v Radě projednávány, a vzhledem k zahájení integrované námořní politiky se ukázalo, že je nezbytné přijmout dlouhodobý nástroj zvláštní finanční podpory. Komise navrhuje, aby většina stávajících nástrojů společné rybářské politiky a integrované námořní politiky byla integrována do jednoho fondu, s výjimkou dohod o partnerství v odvětví rybolovu a povinného příspěvku pro regionální organizace pro řízení rybolovu.

Bylo navrženo, aby EMFF byl strukturován do čtyř pilířů:

 • inteligentní ekologický rybolov (sdílené řízení);

 • inteligentní ekologická akvakultura (sdílené řízení);

 • udržitelný územní rozvoj podporující začlenění (sdílené řízení); a

 • integrovaná námořní politika (přímé centralizované řízení).

Povolení čtyř geneticky modifikovaných odrůd

Radě byly předloženy k přijetí návrhy rozhodnutí, jimiž se povoluje použití čtyř geneticky modifikovaných odrůd v potravinách, krmivech a k jiným účelům, avšak s výjimkou pěstování. Nebylo dosaženo žádné dohody ve prospěch ani v neprospěch těchto povolení.

Po předložení počátečních žádostí o povolení těchto geneticky modifikovaných odrůd byl v souladu s nařízením 1829/2003 nejdříve konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který vydal kladná vědecká stanoviska. Evropská komise na tomto základě vypracovala návrhy na povolení těchto odrůd, které byly předloženy Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Na zasedání konaném dne 9. února 2011 nebyl tento výbor schopen dosáhnout kvalifikované většiny nutné k vydání stanoviska ve prospěch nebo neprospěch povolujících opatření navrhovaných Komisí. Bez daného stanoviska bylo na Radě, aby se v tříměsíční lhůtě k návrhům Komise vyjádřila.

Dnes Rada konstatovala, že nebylo dosaženo kvalifikované většiny ve prospěch ani v neprospěch těchto čtyř návrhů:

 • návrh rozhodnutí o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236x3006-210-23 společnosti Dow, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (15517/11);

 • návrh rozhodnutí o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604xGA21společnosti Syngenta, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (15518/11);

 • návrh rozhodnutí o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xMIR604 společnosti Syngenta, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (15520/11); a

 • návrh rozhodnutí o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604xGA21 společnosti Syngenta, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (15521/11).

Rada nyní jednání o této záležitosti uzavřela, a proto Komise může v souvislosti se všemi uvedenými návrhy dokončit příslušný rozhodovací postup.

Rada v tomto ohledu vzala na vědomí informativní poznámku maďarské delegace, která měla být na daném zasedání projednána v rámci bodu „Jiné záležitosti“ (18417/11).

Standardní článek, který je od října roku 2007 součástí všech rozhodnutí o povolení uvedení geneticky modifikovaných organismů na trh, rozšiřuje toto povolení nad rámec použití v potravinách a krmivech, tj. vztahuje se i na „použití k jakýmkoli jiným účelům“, s výjimkou pěstování. Maďarská delegace, za podpory delegací Rakouska, Kypru, Lucemburska, Slovinska a Řecka, vyjádřila obavy ohledně skutečnosti, že v případě potravin a krmiva je vyhodnocováno riziko použití GMO, zatímco v případě „použití GMO k jakýmkoli jiným účelům“ tomu tak není.

S ohledem na objasnění, která poskytla právní služba Rady, Komise Radu ujistila, že obavy delegací Maďarska a jiných zemí budou zohledněny. Bylo rovněž uvedeno, že po vstupu nařízení 182/2011 v platnost dne 1. března 2011 se již Rada nebude podobnými situacemi zabývat. Bude je spíše řešit příslušný „odvolací výbor“, jemuž bude předsedat zástupce Komise.

Reforma SZP – rozvoj venkova

Ministři si vyměnili názory na návrh nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (nařízení o rozvoji venkova) v rámci společné zemědělské politiky (SZP) (15425/11).

Rozprava byla zaměřena na kroky navrhované v zájmu řešení nových výzev v rámci druhé pilíře, jakož i na nástroje navrhované v souvislosti s rozvojem venkova a jejich definici. Většina delegací konstatovala, že obsah návrhu bude možné správně posoudit až poté, kdy bude známo rozdělení částky vyčleněné pro druhý pilíř podle jednotlivých členských států.

Pokud jde o způsob řešení nových výzev v rámci druhého pilíře, řada členských států vyjádřila názor, že návrh jde správným směrem. Několik členských států by si však přálo, aby byl návrh více zaměřen na inovace a konkurenceschopnost. Řada delegací rovněž zdůraznila, že v zájmu zlepšení konkurenceschopnosti je zapotřebí náležité podpory pro modernizaci a restrukturalizaci tohoto odvětví. Převážná většina delegací dále zdůraznila, že je třeba zajistit, aby společný strategický rámec určený k uvedení EAFRD do souladu se strukturálními fondy nebyl v rozporu s cílem zjednodušení SZP.

Navrhované nástroje byly přijaty všeobecně kladně, ačkoliv některé členské státy uvedly, že by bylo vhodné některé aspekty více objasnit. Tyto nástroje by měly podpořit budování efektivního, moderního a konkurenceschopného zemědělského odvětví a hospodářství venkova. V této souvislosti má zásadní význam flexibilita, neboť je třeba zohlednit specifickou celostátní či regionální situaci každé země, jakož i zjednodušení postupů. Podle názoru většiny delegací by soubor nástrojů pro řízení rizik mohl být užitečným prostředkem. Některé země vyjádřily názor, že definice znevýhodněných oblastí není dostatečně přesná a že v důsledku toho by z působnosti opatření byly vyloučeny i některé oblasti, na které by se za normálních okolností vztahovalo.

Návrh týkající se rozvoje venkova je součástí balíčku reformních opatření pro SZP, který Komise předložila na říjnovém zasedání Rady pro zemědělství. Při té příležitosti Rada uspořádala veřejnou rozpravu o celém balíčku.

Společně s návrhy týkajícími se přímých plateb, jednotné společné organizace trhů a financování SZP představuje návrh nařízení o rozvoji venkova jeden ze čtyř hlavních návrhů, které má přijmout Rada a Evropský parlament (řádný legislativní postup).

Pokud jde o reformu SZP, politická rozprava o přímých platbách se uskutečnila na posledním zasedání Rady pro zemědělství konaném v listopadu a další politickou rozpravu o jednotné společné organizaci trhů Rada uspořádá v lednu roku 2012.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Opatření proti zemím povolujícím neudržitelný způsob rybolovu

Komise informovala ministry o návrhu nařízení o některých opatřeních v souvislosti se zeměmi povolujícími neudržitelný způsob rybolovu, jejichž účelem je zachování populací ryb.

Několik členských států tuto iniciativu podpořilo, současně však zdůraznilo, že EU by vždy měla dávat přednost jednáním. Teprve v okamžiku, kdy by tato jednání ztroskotala, by podle mnohých členských států bylo zapotřebí zvláštního nástroje tohoto druhu, který by EU umožnil činit opatření proti třetím zemím, jež by přijímaly jednostranná rozhodnutí o sdílených populacích ryb.

Komise navrhla vytvoření zvláštního nástroje pro řešení takových situací, jako je současné ohrožení populace makrely obecné v severovýchodním Atlantiku. Cílem tohoto nástroje je ochrana populací ryb, za něž EU nese odpovědnost, před neudržitelným způsobem rybolovu zemí, které odmítají jakékoli společné řízení těchto populací.

Trh EU s produkty rybolovu by se pro některé země mohl stát pobídkou k tomu, aby provozovaly pro ně výhodnou, avšak neudržitelnou rybolovnou činnost. V zájmu ochrany populací ryb by EU měla mít možnost takový obchod omezit. V návrhu Komise je stanoven mechanismus, který:

 • zajistí přiměřenost opatření;

 • zaručí dodržování mezinárodního práva;

 • dotčeným třetím zemím umožní, aby byly vyslechnuty a dostaly příležitost napravit své konání;

 • zmocní Komisi k přijetí opatření;

 • umožní neprodleně ukončit platnost opatření, jakmile budou přijata vhodná nápravná opatření.

Dohoda o rybolovu mezi EU a Marokem

Komise s naléhavostí informovala Radu o tom, že Evropský parlament odmítl vyslovit souhlas s uzavřením dočasného protokolu o rybolovu, který byl prozatímně uplatňován od února.

Několik členských států poukázalo na hospodářské a finanční dopady tohoto kroku a zdůraznilo, že je nesmírně důležité, aby byl uzavřen nový protokol. Tyto státy uvedly, že zamítavé stanovisko Evropského parlamentu je zklamáním a zanechává příslušné odvětví v situaci, na niž nebylo připraveno: bude mít výrazný ekonomický dopad na hospodářské subjekty, které již uhradily poplatky pro přístup do marockých vod a podepsaly smlouvy, a současně povede k nezaměstnanosti, neboť tyto subjekty již nebudou moci pokračovat v rybolovu.

Komise připravuje návrh rozhodnutí, jehož cílem je prozatímní uplatňování ukončit. Současně zvažuje předložení nového doporučení ohledně mandátu k jednání, založeného na udržitelnosti, výhradním používání přebytků (tzn. té části rybolovných zdrojů, které nejsou využity na místní úrovni), nákladové efektivnosti s ohledem na potřebu rybolovných práv a jejich cenu a souladu s mezinárodním právem.

Podpora pro zpracované citrusové plody

Kyperská delegace informovala ministry o své žádosti, aby bylo přechodné období pro částečně vázanou podporu pro citrusové plody určené ke zpracování prodlouženo do roku 2013 (18494/11).

Citrusové plody představují na Kypru důležité odvětví. Poté, kdy byla v roce 2008 zrušena veškerá vázaná přímá podpora pro zpracované ovoce a zeleninu, měly členské státy možnost poskytovat částečně vázanou podporu po přechodnou dobu, jež skončí v roce 2012. Kypr této možnosti využil v případě citrusového ovoce, na něž byla dříve poskytována prémie za zpracování.

V posledních letech se kyperské odvětví citrusů potýkalo s četnými problémy, jež způsobila především dlouhotrvající sucha a s tím související nedostatek vody pro zavlažování. Strukturální problémy tohoto odvětví se tak ještě více prohloubily. Kypr by potřeboval, aby byla částečně vázaná podpora pro dané odvětví prodloužena nejméně o jeden rok tak, aby byla poskytována i po celý rok 2013.

Komise uvedla, že změna nařízení 73/2009 za účelem vyhovění žádosti Kypru by si v rámci řádného legislativního postupu vyžádala svůj čas. Komise proto v zájmu řešení této situace vyzvala kyperskou delegaci, aby Kypr:

 • v roce 2013 využil opatření pro rozvoj venkova, jež mu napomohou při řešení hospodářských a ekologických problémů sužujících toto odvětví, a

 • počínaje rokem 2014 využíval možnosti, nabídnuté členským státům v rámci souboru návrhů na reformu SZP, poskytovat vázanou podporu pro zvláštní druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní systémy, které čelí určitým obtížím a které jsou obzvláště důležité z ekonomických či sociálních důvodů.

Rozhodnutí o povolení uvedení geneticky modifikovaných organismů na trh

Maďarská delegace informovala Radu o obsahu čl. 2 písm. c) v rozhodnutích o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikované organismy (GMO), sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh (18417/11).

Standardní čl. 2 písm. c), který je od října roku 2007 součástí všech rozhodnutí o povolení uvedení GMO na trh, rozšiřuje toto povolení nad rámec použití v potravinách a krmivech, tj. vztahuje se i na stejná využití jako u jakýchkoli jiných příslušných geneticky nemodifikovaných organismů, s výjimkou pěstování.

Maďarská delegace, za podpory delegací Rakouska, Kypru, Lucemburska, Slovinska a Řecka, vyjádřila obavy ohledně povolování „jakýchkoli jiných využití“ GMO, jež by mělo být považováno za opatření mimo oblast působnosti nařízení 1829/2003, které je právním základem rozhodnutí o GMO. Zatímco v případě potravin a krmiva je prováděno hodnocení rizika, v případě „jakýchkoli jiných využití“ není za tímto konkrétním účelem prováděno žádné hodnocení.

Komise vzala maďarskou žádost na vědomí a tento právní aspekt současného znění nařízení prověří. Maďarskou žádost bude rovněž analyzovat právní služba Rady.

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy

Komise informovala Radu o zprávě o dopadu nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy (16798/11).

Několik delegací zprávu uvítalo s tím, že očekávají kroky navazující na tuto zprávu. Budoucí dánské předsednictví uvedlo, že tato otázka je jednou z jeho priorit.

Zpráva popisuje pokrok, jehož bylo při provádění nařízení EU o přepravě zvířat dosaženo, a navrhuje několik způsobů, jak řešit vzniklé problémy. Ke zprávě však nebyl přiložen legislativní návrh. Komise poukázala na nezbytnost správného uplatňování určitých opatření a trvala na tom, že provádění tohoto nařízení je třeba v rámci EU harmonizovat.

Připomněla, že nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy přijala Rada v prosinci roku 2004 po intenzivním jednání v průběhu tří, po sobě následujících předsednictví.

Podle článku 32 nařízení 1/2005 měla Komise do roku 2011 předložit zprávu o dopadu nařízení na „zacházení s přepravovanými zvířaty a o obchodních tocích živých zvířat v rozšířeném Společenství. […] Podle potřeby mohou být ke zprávě připojeny vhodné legislativní návrhy týkající se dlouhotrvajících cest, zejména pokud jde o doby cest, doby odpočinku a vymezené prostory.“

Návrh strategického plánu Codexu na období let 2014-2019

Předsednictví informovalo ministry o zprávě o pokroku a perspektivách, pokud jde o jednání týkající se Codexu Alimentarius (16798/11).

Během polského předsednictví se konala čtyři různá zasedání výborů pro Codex Alimentarius, z nichž nejdůležitější bylo zasedání samotné Komise pro Codex Alimentarius v červenci roku 2011. Hlavní výsledky jednání této komise během polského předsednictví jsou tyto:

 • uspořádání hlasování proti přijetí maximálních hodnot reziduí u raktopaminu (chemické látky používané v některých třetích zemích ke stimulaci růstu u prasat a skotu). Pokud by navrhované maximální hodnoty reziduí byly přijaty, mohlo by to vést k obchodnímu sporu mezi EU a dalšími členy WTO;

 • volba místopředsedy Komise pro Codex Alimentarius zastupujícího Evropu;

 • k dalším výsledkům patří například:

 • přijetí seznamu přijatelných předcházejících nákladů pro účely přepravy jedlých tuků a olejů ve velkém množství;

 • přijetí směrnic pro kontrolu bakterií Campylobacter a Salmonella spp. v kuřecím mase;

 • schválení souboru dokumentů Codexu týkajících se označování potravin získaných na základě moderní biotechnologie (geneticky modifikovaných potravin).

Návrh strategického plánu Codexu na období let 2014-2019 bude dále projednáván na nadcházejícím 66. zasedání výkonného výboru Komise pro Codex Alimentarius, které se bude konat v únoru roku 2012 v Ženevě. Klíčovými prvky uvedeného dokumentu jsou jednání o úloze vědy a další důležité faktory související s postupy používanými v rámci kodexu. K návrhu strategického plánu připravují v současné době Komise a členské státy svoje připomínky.

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

ZEMĚDĚLSTVÍ

Očkování proti katarální horečce ovcí

Rada přijala postoj v prvním čtení k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí (16696/11). Postoj Rady byl předjednaný s Evropským parlamentem s cílem dosáhnout dohody na začátku druhého čtení, aby tak nová pravidla mohla vstoupit v platnost ještě před zahájením očkovací kampaně v roce 2012.

Cílem směrnice je aktualizovat současná pravidla očkování proti katarální horečce ovcí stanovená ve směrnici 2000/75/ES a učinit je flexibilnějšími. Katarální horečka ovcí je nákaza, která postihuje přežvýkavce (např. dobytek, ovce a kozy) a je přenášena hmyzím vektorem, který virus přenáší z jednoho zvířete na druhé. Upřednostňovaným řešením pro tlumení katarální horečky ovcí a prevenci klinické nákazy v EU je očkování. Používání očkovacích látek je však omezeno stávajícími pravidly stanovenými ve směrnici 2000/75/ES, která byla založena pouze na tehdy dostupných očkovacích látkách. Tyto očkovací látky mohou v oblastech, kde jsou používány, vést k nežádoucí cirkulaci očkovacího viru i u neočkovaných zvířat. Nová pravidla zavedená v uvedeném znění směrnice jsou založena na skutečnosti, že inaktivované očkovací látky, které jsou nyní dostupné, toto riziko odstraňují.

Finanční opatření v oblasti rozvoje venkova určená členským státům s hospodářskými obtížemi

Rada přijala nařízení, kterým se mění nařízení 1698/2005, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (70/11).

Nařízení umožní Komisi schválit vyšší sazby příspěvků (až do výše 95 %) z EU (prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRD)) na financování opatření v oblasti rozvoje venkova určených členským státům, které čelí závažným obtížím v souvislosti s finanční stabilitou, za předpokladu, že pro tato opatření budou stanoveny mechanismy pro poskytování finanční pomoci.

Celosvětová finanční a hospodářská krize působí nebo může působit některým členským státům závažné obtíže, které se projevují v oblasti hospodářského růstu a finanční stability a zhoršují situaci v oblasti schodku a zadlužení.

Tato opatření se vztahují na pět členských států, které byly krizí postiženy nejvíce a obdržely finanční pomoc na základě programu v rámci mechanismu na podporu platebních bilancí zemí mimo eurozónu (Rumunsko a Lotyšsko) nebo v rámci evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM) určeného zemím eurozóny (Portugalsko, Řecko a Irsko).

Uvedené nařízení je jedním ze tří nařízení vztahujících se na stejných pět členských států a týkajících se Evropského rybářského fondu, strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Nařízení nebude mít žádný finanční dopad, neboť celkový objem prostředků na závazky určený pro rozvoj venkova, stejně jako jeho roční rozdělení zůstávají beze změny.

Potraviny pro nejchudší osoby

Rada dosáhla politické dohody o tom, že program rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii bude prodloužen na roky 2012 a 2103 (18586/11 + 18593/11 ADD 1).

Podrobnosti viz tisková zpráva 18686/11.

Budoucnost politiky na podporu zemědělství – závěry

Rada přijala závěry o budoucnosti politiky na podporu zemědělství.

Závěry Rady – zpráva o režimu jednotné platby

Rada přijala závěry o zvláštní zprávě č. 5/2011 Evropského účetního dvora: „Režim jednotné platby: otázky, které je třeba řešit pro zkvalitnění jeho řádného finančního řízení“, které jsou uvedeny v dokumentu 17584/11.

RYBOLOV

Přístup venezuelských rybářských plavidel k pobřeží Francouzské Guyany

Po konzultaci s Evropským parlamentem přijala Rada rozhodnutí o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely do výlučné ekonomické zóny při pobřeží Francouzské Guyany (8202/11).

Venezuelská rybářská plavidla jsou již po několik desetiletí oprávněna pohybovat se ve výlučné ekonomické zóně francouzského zámořského departementu Guyana. Avšak vzhledem k tomu, že s Venezuelou nebyla uzavřena mezinárodní dohoda o rybolovu, není podle nařízení 1006/2008 o udělování oprávnění k rybolovu1 současná praxe v souladu s právem EU.

S ohledem na hospodářský a společenský význam těchto rybolovných činností v dané oblasti nebylo vhodné zmíněnou praxi náhle ukončit; nicméně bylo zapotřebí, aby byla situace ohledně vykládek venezuelských plavidel v přístavech Francouzské Guyany naléhavě vyřešena po právní stránce.

Vzhledem k daným okolnostem a k omezenému rozsahu dotyčného rybolovu se však uzavření plnohodnotné dohody o rybolovu mezi Venezuelou a EU jevilo jako nepřiměřené. Místo toho bylo navrženo jednostranné prohlášení Rady, které splňuje obdobný účel jako dohoda o rybolovu v tom smyslu, že souhlasí s udělováním oprávnění k rybolovu venezuelským plavidlům.

Produkční ceny Unie některých produktů rybolovu na rok 2012

Rada stanovila orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2012 (17089/11).

Cílem tohoto nařízení je zajistit pro rybářský hospodářský rok 2012 fungování cenové podpory a intervenčních mechanismů, které stanoví nařízení 2000/104/ES2, aby bylo možné zaručit fungování jednotného trhu s produkty rybolovu. Nařízení upravuje orientační ceny pro určitý počet produktů rybolovu, jakož i produkční cenu Unie pro konkrétně stanovené produkty z tuňáka. Orientační ceny jsou referenční hodnotou pro následné stanovení různých technických parametrů nezbytných pro fungování intervenčních mechanismů. Produkční cena Unie je navíc důležitá pro vyrovnávací příspěvek na tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu, který může být uplatněn, pokud ceny na světových trzích klesnou pod stanovenou spouštěcí úroveň.

Podle nařízení 104/2000 se příslušné ceny musí řídit jak vývojem tržních cen v průběhu tří předcházejících rybářských hospodářských roků, tak i trendy v produkci a poptávce. V souladu s tím je v návrhu uvedeno zvýšení v rozsahu +1 % až +3 % u většiny bělomasých ryb, zvýšení v rozsahu +1,5 % až +3 % u pelagických druhů, jako je sleď obecný, makrela obecná, makrela španělská a tuňák křídlatý vcelku, jakož i snížení v rozsahu -0,5 % až -2 % u sardinky, sardele a vykuchaného tuňáka křídlatého a zvýšení v rozsahu +1 % až +3 % u většinu korýšů. Pokud jde o zmrazené druhy, dokument navrhuje u většiny produktů zvýšení v rozsahu +1 % až +3 %. A konečně se navrhuje zvýšit produkční cenu EU u produktů tuňáka o +2 %.

Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy přijímá Rada na návrh Komise opatření týkající se orientačních cen a produkčních cen Společenství pro určité produkty rybolovu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Překročení emisí CO2 z nových osobních automobilů

Rada se rozhodla nebránit přijetí rozhodnutí Komise o metodě vybírání poplatků za překročení emisí CO2 z nových osobních automobilů (16484/11).

Toto rozhodnutí Komise podléhá tzv. regulativnímu postupu s kontrolou. Jelikož Rada již souhlas vyjádřila, může Komise toto rozhodnutí přijmout, pokud nevznese námitku Evropský parlament.

ZAHRANIČNÍ VĚCI

Dočasné přijetí určitých Palestinců

Rada rozhodla o ročním prodloužení platnosti vnitrostátních povolení ke vstupu a pobytu udělených dvanácti Palestincům. Na základě společného postoje 2002/400/SZBP je z humanitárních důvodů přijímají Belgie, Řecko, Španělsko, Irsko, Itálie a Portugalsko.

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Omezující opatření – Bělorusko

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku posílila Rada omezující opatření EU vůči osobám odpovědným za pokračující represi občanské společnosti, politické opozice a nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku. Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 18617/11.

Omezující opatření – Demokratická republika Kongo

V návaznosti na rozhodnutí Organizace spojených národů Rada pozměnila platná omezující opatření vůči Demokratické republice Kongo. Změna spočívala v zařazení dvou dalších osob na seznam osob a subjektů, na které se uvedená opatření vztahují.

OBCHODNÍ POLITIKA

Obchodní dohoda proti padělatelství

Rada přijala rozhodnutí, kterým se schvaluje podpis obchodní dohody proti padělatelství s Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a Spojenými státy.

Cílem této dohody je vytvořit mezinárodní rámec s cílem zlepšit prosazování právních předpisů v oblasti práv duševního vlastnictví a zavést lepší mezinárodní normy v zájmu opatření proti rozsáhlému porušování práv duševního vlastnictví. Příslušná jednání byla završena v listopadu roku 2010.

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Koordinace systémů sociálního zabezpečení – EU/Švýcarsko

Rada přijala rozhodnutí o postoji, který má Evropská unie zaujmout, pokud jde o změnu přílohy II dohody mezi EU a Švýcarskem o volném pohybu osob (16232/11).

Příloha II se týká koordinace systémů sociálního zabezpečení a je třeba ji pozměnit, aby tak byly do dohody začleněny nové právní akty EU.

1 :

TAC pro štikozubce severního: 55 000 t (zachování stávajícího objemu).

1 :

Úř. věst. L 286. 29.10.2008, s. 33.

2 :

Úř. věst. L 17. 21.1.2000, s. 22.


Side Bar