Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de-a 3062-a reuniune a Consiliului

Afaceri Economice și Financiare

Bruxelles, 18 ianuarie 2011

Președintele M. György MATOLCSY
Ministrul Economiei Naționale al Ungariei

Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a demarat Semestrul European pentru anul 2011, examinând analiza anuală a creșterii întreprinsă de Comisie și derivând concluziile desprinse din evaluarea proiectelor de programe naționale de reformă ale statelor membre.

Semestrul european este implementat pentru prima dată în acest an ca parte a reformei guvernanței economice a UE; scopul său este de a asigura politici mai bine coordonate și mai eficiente pentru a plasa economia Europei pe calea creșterii economice durabile.

De asemenea, Consiliul a discutat acțiunile care ar trebui să urmeze reuniunii Consiliului European din decembrie cu privire la guvernanța economică a UE și stabilirea unui nou mecanism de asigurare a stabilității zonei euro.

Guvernanța economică a fost citată drept prioritate-cheie de către președinția ungară, care a prezentat Consiliului programul său de lucru. Președinția a enunțat obiectivul de a obține un acord cu privire la șase propuneri legislative privind guvernanța economică până la sfârșitul lunii martie.

De asemenea, Consiliul a aprobat acordurile cu Georgia privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia, ambele urmând să intre în vigoare la 1 martie 2011. Acordul de facilitare a eliberării vizelor va facilita și va reduce costurile obținerii vizelor pe termen scurt pentru cetățenii georgieni (cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile) pentru călătoria către și în interiorul UE.

CUPRINS1

PARTICIPANȚI

PUNCTE DEZBĂTUTE

PROGRAMUL DE LUCRU AL PREȘEDINȚIEI

PIAȚA UNICĂ

MONITORIZARE ÎN URMA CONSILIULUI EUROPEAN DIN DECEMBRIE

ANALIZA ANUALĂ A CREȘTERII

PROGRAME NAȚIONALE DE REFORMĂ

PROCEDURA ÎN CAZ DE DEFICIT EXCESIV - MALTA

INTRODUCEREA MONEDEI EURO ÎN ESTONIA

REUNIUNI ÎN MARJA CONSILIULUI

ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

 • Derogarea de la directiva privind TVA pentru Regatul Unit

 • Impozitarea carburanților în Franța

 • Măsuri de punere în aplicare privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

BUGETE

 • Adaptarea regulilor bugetare ale UE la Tratatul de la Lisabona

AFACERI EXTERNE

 • Bugetul PESC pentru 2011 și 2012

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

 • Acorduri cu Georgia privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia

AFACERI CONSULARE

 • Documentul european de călătorie provizoriu

AFACERI GENERALE

 • Studiul Eurostat privind implicațiile bugetare pe termen lung ale costurilor pensiilor - concluzii

POLITICA COMERCIALĂ

 • Confederația Elvețiană și Liechtenstein - protecția indicațiilor geografice ale produselor alimentare

 • Antidumping - folii din polietilen tereftalat (PET) - India

UNIUNEA VAMALĂ

 • Andorra - măsuri vamale de securitate

TRANSPORTURI

 • Interoperabilitatea sistemului feroviar european

 • Declarația de conformitate pentru vehiculele feroviare

NUMIRI

 • Comitetul Regiunilor

PROCEDURA SCRISĂ

 • Capturile totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2011

PARTICIPANȚI

Belgia:

Dl Didier REYNDERS Viceprim-ministru și Ministrul Finanțelor și Reformelor Instituționale

Bulgaria:

Dna Boriana PENCHEVA Ministru Adjunct

Republica Cehă:

Dna Milena VICENOVÁ Reprezentant Permanent

Danemarca:

Dl Claus HJORT FREDERIKSEN Ministrul Finanțelor

Germania:

Dl Wolfgang SCHÄUBLE Ministrul Finanțelor

dl Jörg ASMUSSEN Secretar de Stat

Estonia:

Dl Jürgen LIGI Ministrul Finanțelor

Irlanda:

Dl Rory MONTGOMERY Reprezentant Permanent

Grecia:

Dl Giorgos PAPACONSTANTINOU Ministrul Finanțelor

Spania:

Dna Elena SALGADO Vicepreședinte Secund al Guvernului și Ministrul Economiei și Finanțelor

Franța:

Dna Christine LAGARDE Ministrul Economiei, Finanțelor și Industriei

Italia:

Dl Giulio TREMONTI Ministrul Economiei și Finanțelor

Cipru:

Dl Charilaos STAVRAKIS Ministrul Finanțelor

Letonia:

Dl Andris VILKS Ministrul Finanțelor

Lituania:

Dna Ingrida ŠIMONYTĖ Ministrul Finanțelor

Luxemburg:

Dl Luc FRIEDEN Ministrul Finanțelor

Ungaria:

Dl Gyorgy MATOLCSY Ministrul Economiei

Dl András KÁRMÁN Secretar de Stat

Malta:

Dl Tonio FENECH Ministrul Finanțelor

Țările de Jos:

Dl Jan Kees de JAGER Ministrul Finanțelor

Austria:

Dl Josef PRÖLL Vicecancelar și Ministru Federal al Finanțelor

Polonia

Dl Jan VINCENT-ROSTOWSKI Ministrul Finanțelor

Portugalia:

Dl Manuel LOBO ANTUNES Reprezentant Permanent

România:

Dl Dan LAZAR Secretar de Stat pentru Afaceri Economice

Slovenia:

Dl Franci KRIŽANIČ Ministrul Finanțelor

Slovacia:

Dl Ivan KORČOK Reprezentant Permanent

Finlanda:

Dl Jyrki KATAINEN Ministrul Finanțelor

Suedia:

Dl Anders BORG Ministrul Finanțelor

Regatul Unit:

Dl George OSBORNE Ministrul Finanțelor (Chancellor of the Exchequer)

Comisia:

Dl Olli REHN Membru

Dl Michel BARNIER Membru

Dl Algirdas ŠEMETA Membru

Alți participanți:

Dl Vítor CONSTANCIO Vicepreședintele Băncii Centrale Europene

Dl Philippe MAYSTADT Președintele Băncii Europene de Investiții

Dl Thomas WIESER Președintele Comitetului economic și financiar

Dl Lorenzo CODOGNO Președintele Comitetului pentru politică economică

PUNCTE DEZBĂTUTE

PROGRAMUL DE LUCRU AL PREȘEDINȚIEI

Consiliul a luat act de prezentarea de către președinția ungară a unui program de lucru pentru afaceri economice și financiare corespunzător mandatului său (ianuarie - iulie 2011) (18048/10). Consiliul a organizat un schimb de opinii.

În programul său, președinția citează drept prioritate-cheie încheierea unui acord în cadrul Consiliului până la sfârșitul lunii martie cu privire la șase propuneri legislative menite să consolideze guvernanța economică a UE.

Președinția trasează un calendar de implementare a primului Semestru European, cuprinzând concluzii privind provocările fiscale și macroeconomice preconizate a fi adoptate în februarie, urmate de un raport al Consiliului European în martie. Semestrul European are scopul de a asigura politici mai bine coordonate și mai eficiente pentru a plasa economia Europei pe calea creșterii economice durabile.

De asemenea, președinția anunță un progres susținut cu privire la reformele sectorului financiar. La nivel internațional, președinția intenționează să se concentreze asupra dezvoltării în continuare a relațiilor UE cu vecinii săi estici (Parteneriatul estic), în special pentru consolidarea cooperării bilaterale și multilaterale dintre statele membre și țările partenere, precum și participarea și cooperarea instituțiilor financiare. De asemenea, a anunțat că este în lucru o poziție comună privind chestiunile de finanțare a schimbărilor climatice pe termen lung.

De asemenea, președinția intenționează să continue activitatea cu privire la impozitarea sectorului finanțelor și să realizeze progrese privind impozitarea dobânzilor la economii. În ceea ce privește bugetul UE, președinția se angajează să conlucreze strâns cu celelalte instituții UE în vederea unui pachet de măsuri necesare pentru punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona. De asemenea, președinția anunță că va desfășura lucrări privind revizuirea „regulamentului financiar”, un regulament privind principiile și procedurile de punere în aplicare a bugetului UE.

PIAȚA UNICĂ

Consiliul a desfășurat un schimb de opinii1 privind viitoarele evoluții ale pieței unice a UE pe baza unei comunicări a Comisiei intitulate „Către un Act privind piața unică pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate” (13977/1/10 REV 1).

Consiliul a convenit să reexamineze chestiunea în timp util.

Comunicarea Comisiei prezintă 50 de propuneri pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice, pe baza unui raport întocmit de Mario Monti, fost comisar european și președinte al Universității Bocconi (Milano)2. Acestea sunt reunite într-un „act privind piața unică”, un plan pe doi ani care urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2012 pentru a coincide cu cea de a 20-a aniversare a pieței unice.

Comisia și-a supus comunicarea unei consultări publice până la sfârșitul lunii februarie. Consiliul Competitivitate și-a adoptat concluziile la 10 decembrie.

MONITORIZARE ÎN URMA CONSILIULUI EUROPEAN DIN DECEMBRIE

Consiliul a luat act de planurile președinției cu privire la acțiunile care ar trebui să urmeze reuniunii Consiliului European din 16 și 17 decembrie.

În cursul reuniunii sale din decembrie, Consiliul European a solicitat să se accelereze lucrările cu privire la propunerile legislative menite să consolideze guvernanța economică a UE, pentru a permite adoptarea acestora până în luna iunie a anului curent.

ANALIZA ANUALĂ A CREȘTERII

Consiliul a luat act de o prezentare a Comisiei privind elementele principale ale analizei anuale a creșterii, publicată la 12 ianuarie (18066/10). Consiliul a desfășurat un schimb de opinii.

Analiza Comisiei evidențiază acțiunile prioritare care urmează să fie adoptate de statele membre pentru a asigura politici mai bine coordonate și mai eficiente care să orienteze economia europeană pe calea creșterii durabile.

Aceasta stabilește prioritățile în trei domenii principale:

 • consolidarea stabilității macroeconomice: punerea în aplicare a consolidării bugetare, corectarea dezechilibrelor macroeconomice și asigurarea stabilității industriei financiare;

 • reforme structurale pentru stimularea ocupării forței de muncă: acțiuni menite să sporească atractivitatea muncii, reformarea sistemelor de pensii, reîncadrarea șomerilor pe piața muncii, concilierea securității și flexibilității pe piețele muncii;

 • măsuri de stimulare a creșterii în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: exploatarea potențialului pieței unice, atragerea capitalului privat pentru finanțarea creșterii economice și asigurarea accesului la energie la un cost abordabil.

Evaluarea și viziunea generală ale Comisiei cu privire la principalele provocări au fost împărtășite în mare parte de delegații. Consiliul a solicitat Comitetului economic și financiar și Comitetului pentru politică economică să lucreze intens pe marginea acestui dosar. Intenția președinției este ca în cursul reuniunii din 15 februarie (Afaceri Economice și Financiare), Consiliul să adopte concluziile.

Analiza anuală a creșterii reprezintă, alături de o revizuire a proiectelor de programe naționale de reformă (a se vedea pagina 11), primii pași ai punerii în aplicare a așa-numitului „semestru european”, care implică monitorizarea simultană a politicilor bugetare și a reformelor structurale ale statelor membre, pe baza unor norme comune, în cursul unei perioade de șase luni a fiecărui an.

La reuniunea sa din 24-25 martie, Consiliul European intenționează să ofere îndrumări statelor membre privind finalizarea programelor de stabilitate și convergență (politici bugetare) și a programelor naționale de reformă (reforme structurale) ale acestora.

Semestrul european este implementat pentru prima dată în acest an ca parte a reformei guvernanței economice a UE.

PROGRAME NAȚIONALE DE REFORMĂ

Consiliul a discutat, pe baza unei evaluări a Comitetului pentru politică economică, proiectele de programe naționale de reformă (PNR) prezentate de statele membre. Miniștrii s-au angajat să rectifice dificultățile din cadrul proiectelor de PNR, identificate de Comitetul pentru politică economică.

Programele sunt necesare, în cadrul măsurilor de guvernanță economică a UE, pentru a permite supravegherea multilaterală a politicilor economice ale statelor membre. În mod normal, acestea ar trebui să conțină un scenariu macroeconomic pe termen mediu, obiective naționale pentru transpunerea obiectivelor principale stabilite în cadrul Strategiei pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică Europa 2020, identificarea principalelor obstacole în calea stimulării ocupării forței de muncă și creșterii economice și măsuri de concentrare a inițiativelor menite să stimuleze creșterea economică într-o perioadă timpurie.

Analiza anuală a proiectelor de programe reprezintă, alături de analiza anuală a creșterii (a se vedea pagina 10), primii pași ai punerii în aplicare a așa-numitului „semestru european”, care implică monitorizarea simultană a politicilor bugetare și a reformelor structurale ale statelor membre, pe baza unor norme comune, în cursul unei perioade de șase luni a fiecărui an.

La reuniunea din 24-25 martie, Consiliul European intenționează să ofere îndrumări statelor membre pentru finalizarea programelor de stabilitate și convergență (politici bugetare) și a programelor naționale de reformă (reforme structurale) ale acestora.

Semestrul european este implementat pentru prima dată în acest an ca partea reformei guvernanței economice a UE.

PROCEDURA ÎN CAZ DE DEFICIT EXCESIV - MALTA

Consiliul a discutat comunicarea Comisiei prin care a fost evaluată acțiunea întreprinsă de Malta ca răspuns la recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010, întemeiată pe articolul 126 alineatul (7), cu scopul de a pune capăt situației de deficit excesiv cel târziu până în 2011.

Consiliul împărtășește opinia Comisiei conform căreia, pe baza informațiilor actuale, Malta a întreprins o acțiune care reprezintă un progres corespunzător către corectarea deficitului excesiv în termenul stabilit de Consiliu. În special, autoritățile malteze au întreprins măsuri de consolidare fiscală pentru corectarea deficitului excesiv până în 2011, asigurând totodată un efort fiscal corespunzător în 2011. În aceste condiții, Consiliul consideră că în prezent nu sunt necesare măsuri suplimentare în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive.

În același timp, Consiliul constată faptul că, în pofida unui mediu macroeconomic mai bun decât cel preconizat în recomandările Consiliului, nu s-a înregistrat o accelerare a reducerii deficitului în 2010. În plus, există riscuri considerabile în ceea ce privește atingerea obiectivului 2011 privind deficitul. În acest context, Consiliul adresează un apel la o execuție bugetară riguroasă și la o monitorizare îndeaproape a evoluțiilor bugetare, în vederea luării de măsuri corective, dacă este necesar, pentru a asigura atingerea obiectivului de deficit de 2,8% din PIB în 2011. În plus, ar trebui luate măsuri suplimentare pentru consolidarea caracterului obligatoriu al cadrului bugetar pe termen mediu și pentru îmbunătățirea sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice, astfel cum a fost solicitat de Consiliu în recomandările și invitațiile sale.

INTRODUCEREA MONEDEI EURO ÎN ESTONIA

Consiliul a fost informat de către ministrul estonian cu privire la introducerea la 1 ianuarie a monedei euro în Estonia. Comisia și Banca Centrală Europeană au furnizat informații suplimentare; Comisia urmează să redacteze, în cursul lunilor viitoare, un raport complet privind trecerea la noua monedă.

La fel ca Slovacia în 2009, Cipru și Malta în 2008 și Slovenia în 2007, Estonia a pus în circulație bancnote și monede euro odată cu adoptarea euro ca monedă oficială, pe când celelalte 12 state ale zonei euro au introdus moneda euro în două etape (în 1999 și 2002).

Dubla circulație a monedei euro și a coroanei estoniene a luat sfârșit la 14 ianuarie, iar coroanele pot fi schimbate în euro până la sfârșitul lunii iunie.

Autoritățile estoniene raportează o trecere lipsită de incidente la noua monedă. Au fost instituite rezerve de bancnote și monede cu mult timp înaintea trecerii la noua monedă. Majoritatea automatelor distribuiau euro la 15 minute de la trecerea la noua monedă. Toate operațiile bancare electronice și plățile cu carduri au funcționat în moneda euro într-un interval de 24 ore. La 5 ianuarie, majoritatea plăților în numerar s-au efectuat în euro. La 10 ianuarie, valoarea numerarului în euro aflat în circulație o depășea pe cea a coroanelor estoniene aflate încă în circulație.

REUNIUNI ÎN MARJA CONSILIULUI

Următoarele reuniuni au avut loc în marja Consiliului.

- Eurogrup

Miniștrii statelor membre din zona euro au participat, la 17 ianuarie, la o reuniune a Eurogrupului.

- Mic dejun de lucru al miniștrilor

Miniștrii au participat la o reuniune în timpul micului dejun pentru a discuta situația economică și testele de rezistență din sectorul bancar.

ALTE PUNCTE APROBATE

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Derogarea de la directiva privind TVA pentru Regatul Unit

Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a regatului Unit în vederea continuării aplicării unei măsuri care derogă de la dispozițiile Directivei 2006/112 a UE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) (17507/10).

Decizia permite Regatului Unit, prin derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a), articolul 168 și articolul 169 din Directiva privind TVA, să continue să limiteze, în cazul unui vehicul în chirie sau în regim de leasing, dreptul de a deduce TVA în cazul în care respectivul vehicul nu este utilizat exclusiv în interes de serviciu.

Impozitarea carburanților în Franța

Consiliul a adoptat o decizie prin care autorizează Franța să aplice rate diferențiate de impozitare pentru motorină și benzină fără plumb utilizate drept carburanți (17877/10).

Măsuri de punere în aplicare privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Consiliul a obținut un acord politic privind un proiect de regulament de stabilire a unor noi măsuri de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) (16805/10 + 16805/10 COR 1).

Proiectul de regulament, care reformează Regulamentul 1777/2005, clarifică anumite aspecte ale Directivei privind TVA (2006/112/EC), obiectivul fiind asigurarea unei mai bune respectări a obiectivelor pieței interne a UE.

Acesta cuprinde:

- măsuri de punere în aplicare a Directivei 2008/8/CE în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor;

- adaptarea regulamentului 1777/2005 la Directiva privind TVA, după reformarea sa în 2006;

- măsuri de punere în aplicare pentru alte elemente ale Directivei privind TVA.

Acest regulament va fi adoptat fără dezbateri în cursul unei viitoare reuniuni a Consiliului.

BUGETE

Adaptarea regulilor bugetare ale UE la Tratatul de la Lisabona

Consiliul a decis să înainteze Parlamentului European, în vederea obținerii acordului acestuia, un proiect de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (16973/3/10 REV 3). De asemenea, a decis să înainteze Parlamentului poziția Consiliului privind un proiect de acord interinstituțional (16974/10).

Cele două texte au scopul de a adapta regulile bugetare curente ale UE la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. De asemenea, acestea țin seama de dorința Parlamentului European de a menține o anumită flexibilitate în gestionarea cadrului financiar multianual prin stabilirea unei „marje de rezervă” reprezentând până la 0,03% din venitul național brut pentru situații neprevăzute. Această marjă de rezervă ar fi mobilizată pe baza votului cu majoritate calificată al Consiliului și cu sprijinul majorității membrilor Parlamentului European și trei cincimi din voturile exprimate.

AFACERI EXTERNE

Bugetul PESC pentru 2011 și 2012

Consiliul a luat act de un raport care oferă orientări privind finanțări, în cursul anilor 2011 și 2012, din bugetul Politicii externe și de securitate comune a UE (PESC).

Raportul recomandă să se garanteze faptul că alocările din bugetul PESC se bazează pe necesități reale și previzibile și că se prevede o marjă corespunzătoare pentru rezervă și evenimente neprevăzute.

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

Acorduri cu Georgia privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia

Consiliul a încheiat acorduri cu Georgia privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia, ambele urmând să intre în vigoare la 1 martie 2011.

Acordul de facilitare a eliberării vizelor va facilita și va reduce costurile obținerii vizelor pe termen scurt pentru cetățenii georgieni (cel mult 90 de zile, într-un interval de 180 de zile) pentru călătoriile către și în interiorul UE.

Pentru detalii suplimentare, a se vedea comunicatul de presă 5412/11.

AFACERI CONSULARE

Documentul european de călătorie provizoriu

Consiliul a aprobat concluziile prin care invită Comisia să înainteze o propunere privind instituirea unui nou document european de călătorie provizoriu care să conțină caracteristicile de securitate valabile în conformitate cu practicile curente, prin actualizarea caracteristicilor descrise în Decizia 96/409/PESC.

Un document european de călătorie provizoriu permite cetățenilor europeni aflați în situații de dificultate să revină rapid la locul de reședință, chiar dacă și-au pierdut pașapoartele și/sau alte documente de călătorie permanente relevante.

AFACERI GENERALE

Studiul Eurostat privind implicațiile bugetare pe termen lung ale costurilor pensiilor - concluzii

Consiliul a adoptat concluziile prevăzute în documentul 18250/10.

POLITICA COMERCIALĂ

Confederația Elvețiană și Liechtenstein - protecția indicațiilor geografice ale produselor alimentare

Consiliul a adoptat o decizie prin care se aprobă semnarea unui acord cu Confederația Elvețiană privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, modificând un regulament existent (16196/10 + 16199/10).

Noul acord are scopul de a promova dezvoltarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare și de a facilita comerțul bilateral cu produsele respective.

De asemenea, Consiliul a adoptat o poziție prin care stabilește poziția UE în ceea ce privește modificarea anexei 3 la acordul dintre UE și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (16270/10).

Modificările au scopul de a ține seama de liberalizarea completă a comerțului bilateral cu brânzeturi și de protecția indicațiilor geografice, care vor fi specificate într-o nouă anexă 12 la acord.

De asemenea, Consiliul a adoptat o decizie de aprobare a semnării a unui acord de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (16207/10 + 16210/10).

Antidumping - folii din polietilen tereftalat (PET) - India

Consiliul a adoptat un regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India (18160/10).

UNIUNEA VAMALĂ

Andorra - măsuri vamale de securitate

Consiliul a autorizat semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol de extindere la măsurile vamale de securitate a acordului dintre UE și Andorra (17403/10).

TRANSPORTURI

Interoperabilitatea sistemului feroviar european

Consiliul nu s-a opus adoptării de către Comisie a două acte legislative privind directiva UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar european, respectiv:

 • o directivă de modificare a listei și a descrierii subsistemelor și a dispozițiilor privind declarația de verificare și procedura de verificare pentru subsisteme, astfel cum figurează în anexele la directivă (16431/10);

 • o decizie privind publicarea și gestionarea unui document de referință comparativ care conține normele de drept intern pentru punerea în funcțiune a vehiculelor feroviare ( 17294/10).

Cele două proiecte de acte ale Comisiei fac obiectul procedurii de reglementare cu control; Întrucât Consiliul le-a aprobat, Comisia le poate adopta acum, cu excepția cazului în care Parlamentul European obiectează.

Declarația de conformitate pentru vehiculele feroviare

Consiliul nu s-a opus adoptării de către Comisie a unui regulament de stabilire a modelului de declarație de conformitate cu un tip autorizat de vehicul feroviar (16402/10).

Proiectul de regulament face obiectul procedurii de reglementare cu control; Întrucât Consiliul l-a aprobat, Comisia îl poate adopta acum, cu excepția cazului în care Parlamentul European obiectează.

NUMIRI

Comitetul Regiunilor

Consiliul i-a numit pe dr. Christian BUCHMANN (Austria) (17879/10); dl Hans KOK, dl Henk KOOL și dl Sipke SWIERSTRA (Țările de Jos) (17909/10), precum și pe dl. Tadeusz TRUSKOLASKI (Polonia) (18052/10 ) în calitate de membri în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2015.

PROCEDURA SCRISĂ

Capturile totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2011

La 18 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat prin procedura scrisă regulamentul de stabilire, pentru anul 2011, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE (17546/10). Regulamentul a fost adoptat prin majoritate calificată, înregistrându-se votul împotrivă al delegației spaniole.

În cursul reuniunii Consiliului din 13 și 14 decembrie 2010, miniștrii au ajuns la un acord politic privind acest regulament pe baza compromisului președinției, redactat în cooperare cu Comisia (17836/10).

Acest regulament stabilește posibilitățile de pescuit pentru anul 2011 pentru navele din UE care navighează în apele Oceanului Atlantic, Canalul Mânecii și Marea Nordului, ținând seama de o serie de principii directoare clare:

 • în cazul în care există planuri de gestionare pe termen lung, nu se permit derogări;

 • se adoptă măsuri treptate pentru atingerea nivelurilor de randament maxim durabil al tuturor stocurilor până în anul 2015.

Declarațiile Consiliului și ale Comisiei, precum și declarațiile unilaterale sunt publicate separat (5038/11; 5139/1/11).

1 :

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea delegației britanice.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar